Helion


Szczegóły ebooka

Trup w obłokach, czyli historya maszyny latającej w powietrzu

Trup w obłokach, czyli historya maszyny latającej w powietrzu


Trup w ob­ło­kach, czy­li hi­sto­rya ma­szy­ny la­ta­ją­cej w po­wie­trzu Był chłod­ny, wil­got­ny wie­czór mar­co­wy. Przez gę­stą, prze­ni­kli­wą mgłę, spo­wi­ja­ją­cą zie­mię, za­le­d­wie prze­bi­ja­ły się świa­teł­ka la­tarń ulicz­nych. Za­la­ne świa­tłem elek­trycz­nem wy­sta­wy skle­pów nik­nę­ły w tej sza­rej, wil­got­nej mgle. Wy­so­kie do­my me­lan­cho­lij­nie ota­cza­ją­ce uli­cę, sta­ły ciem­ne. Tyl­ko z trzech okien pierw­sze­go pię­tra jed­ne­go z do­mów bi­ło ja­sne świa­tło, na któ­re z za­cie­ka­wie­niem spo­glą­da­li nie­licz­ni prze­chod­nie. Miesz­kał tam Fran­ci­szek Pe­ri­cord, wy­na­laz­ca, in­ży­nier-elek­tro­tech­nik. [...]

Mark Twain
Ur. 30 listopada 1835 w osadzie Florida, Monroe, stan Missouri Zm. 21 kwietnia 1910 w Redding, stan Connecticut Najważniejsze dzieła: Przygody Tomka Sawyera (The Adventures of Tom Sawyer, 1876), Książę i żebrak (The Prince and the Pauper, 1882), Przygody Hucka Finna (The Adventures of Huckelberry Finn, 1884), Jankes na dworze króla Artura (A Connecticut Yankee In King Arthur's Court, 1889), Człowiek, który zdemoralizował Hadleyburg (The Man Who Corrupted Hadleyburg, 1900) Własc. Samuel Langhorne Clemens. Amerykański pisarz pochodzenia szkockiego, satyryk, humorysta. W dzieciństwie pracował w drukarni, następnie jako pilot statków rzecznych na Missisipi, poszukiwacz złota, wreszcie jako reporter. W 1865 r. rozgłos przyniosło mu opowiadanie O sławnej skaczącej żabie z Calaveras (The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County). Autor 28 książek, wielu opowiadań i reportaży. Znajomość Marka Twaina z polskim wynalazcą Janem Szczepanikiem zaowocowała reportażem The Austrian Edison Keeping School Again (1898). Pisarz angażował się też w sprawy społeczne i polityczne. Miał czworo dzieci, jego jedyna wnuczka zmarła bezpotomnie. Przeczytaj artykuł o autorze w Wikipedii

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  • Tytuły: Trup w obłokach, czyli historya maszyny latającej w powietrzu
  • Autor: Mark Twain
  • ISBN Ebooka: 978-83-285-6700-9, 9788328567009
  • Data wydania: 2015-06-30
  • Identyfikator pozycji: e_a1aw
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wolne Lektury