Helion


Szczegóły ebooka

EDGECAM. Frezowanie CNC 3-osiowe

EDGECAM. Frezowanie CNC 3-osiowe


Frezowanie CNC 3-osiowe? Edgecam i wszystko jasne!

 • Środowisko Edgecam i dostępne w nim innowacyjne narzędzia
 • Przygotowanie plików i wybór strategii obróbki
 • Symulowanie procesów technologicznych i generowanie kodu NC
 • Automatyzacja pracy w oprogramowaniu Edgecam

Współczesny rynek wymusza na producentach konieczność szybkiego wdrażania usprawnień i dostosowywania się do wciąż zmieniających się wymagań klientów. Stały rozwój technologii projektowania i wytwarzania pozwala sprostać tym oczekiwaniom, wymaga też jednak od konstruktorów, programistów, technologów i operatorów bardzo wysokich kwalifikacji i ciągłego poszerzania wiedzy na temat dostępnych narzędzi. Jeśli należysz do tego grona specjalistów, z pewnością zainteresują Cię możliwości oprogramowania Edgecam w zakresie sterowanego komputerowego frezowania 3-osiowego.

Ta książka jest doskonałym źródłem informacji w tym zakresie. Prosto, lecz dogłębnie omawia narzędzia oferowane przez oprogramowanie Edgecam i ich praktyczne zastosowanie. Dowiesz się z niej, jak przygotować pliki do frezowania, korzystać z magazynu narzędzi, definiować strategie obróbki, zaplanować poszczególne działania i je zasymulować. Poznasz sposoby wytwarzania elementów form i złożeń, automatyzacji programowania przy użyciu szablonów obróbczych i tablicy planowania, a także nauczysz się wykorzystywać cykle specjalne. Jeśli szukasz kompendium wiedzy o frezowaniu CNC 3-osiowym przy użyciu oprogramowania Edgecam, nie mogłeś trafić lepiej!

 • Instalacja i uruchamianie oprogramowania Edgecam
 • Środowisko pracy Edgecam Workflow
 • Przygotowanie plików do frezowania
 • Dobór odpowiednich technologii, narzędzi i strategii
 • Symulowanie obróbki i generowanie kodu NC
 • Wytwarzanie elementów form i złożeń
 • Automatyzacja programowania
 • Zastosowanie cykli specjalnych

Edgecam - zaprogramuj, przygotuj, wytwarzaj!

 • Wstęp
  • Edgecam
  • Dlaczego Edgecam?
  • Programowanie w Edgecamie czy ręczne pisanie programu NC w notatniku?
  • Workflow
  • Designer
  • Hexagon
  • Verashape & Edgecam
  • 3Dconnexion & Edgecam
  • Profile społecznościowe Facebook i LinkedIn
  • Dla kogo przeznaczona jest książka?
  • Opieka techniczna
  • Dostęp (login) i hasło do pobrania wersji instalacyjnej
  • Wymagania sprzętowe
  • Struktura programu
  • Wersje programu
  • Edgecam Student Edition
  • Od Autora
 • Rozdział 1. Instalacja Edgecama 2022.0 PL
  • Współpraca z systemami CAD
  • Edgecam CAD Link
  • Grupy programów
  • Klucz CLS dostęp do licencji
 • Rozdział 2. Edgecam Workflow pierwsze uruchomienie
  • Włączenie programu w wersji Tryb domowy/Student Edition
   • Menadżer licencji wersja komercyjna programu
   • Kreator licencji wersja komercyjna programu
  • EDGECAM 2022.0 Panel startowy
   • Panel startowy Edgecam Launcher
    • Menadżer uchwytów
    • Menadżer obrabiarki Postprocesor
    • Menadżer Półfabrykatu
    • Raport obróbki
    • Ustawienia
     • Lokalizacja Plików
     • Język
     • Resetuj ustawienia fabryczne
     • Edytor gwintu
     • Migracja plików
   • Magazyn
    • Administrator Magazynu ustawienie Magazynu narzędzi
    • Magazyn
    • Menadżer raportów
    • Asystent technologii
    • Asystent zestawów narzędzi
 • Rozdział 3. Środowisko pracy Edgecam Workflow
  • Interfejs użytkownika
  • Wygląd interfejsu użytkownika
   • Pasek szybkiego dostępu
   • Dostosuj wstążkę
   • Narzędzia Aplikacje
   • Importuj Temat
   • Eksportuj Temat
  • Karta Plik
   • Konfiguracja kolorów
   • Ustawienia systemu tolerancja wyświetlania
   • Utwórz szablon
    • Ustaw szablon
  • Karta Ustawienia
   • Panel Polecenia
    • Opcje rysowania
     • Punkt
     • Linia
     • Okrąg
     • Prostokąt
     • Wielokąt
     • Tekst
     • Odsunięcie
     • Rowek
     • Ciągłość
     • Półfabrykaty i Uchwyty
     • Obrotowa
     • Wymiary
     • Zero
     • Tworzenie Zera
     • Edytowanie Zera
     • Usuwanie Zera
     • Weryfikacja
    • Przekształć
     • Przesuń
     • Obróć
     • Lustro
     • Skaluj
     • Skaluj 3D
     • Wyciągnij
     • Transponuj
    • Edytuj elementy
     • Elementy
     • Wygładź ciągłość
     • Przytnij
     • Rozbij
     • Pozycjonowanie części
     • Zaokrąglenie
     • Fazowanie
     • Usuń
    • Dodatkowe opcje ustawień
    • Zmiana wyglądu ikon
    • Początek układu współrzędnych
    • Widoki prostokątne
     • Siatka
     • Przekrój
    • Podział obszaru roboczego
    • Przeglądarka
     • Autoukrywanie kart w przeglądarce
    • Widok
     • Opcje wyświetlania
     • Obrabiarka
     • Narzędzie
     • Zmiana orientacji widoku
    • Przyciski myszy
    • Skróty klawiszowe
    • Pomoc
 • Rozdział 4. Przygotowanie plików bryłowych 3D do obróbki frezowania
  • Pliki bryłowe 3D przykład
   • Wyświetlanie geometrii modelu 3D
    • Typ pochyleń
    • Typ geometrii
    • Cieniowanie obrotowe
   • Dopasuj półfabrykat
   • Przeglądarka Ustawienia pozycja Zera
   • Automatyczne wyrównanie do obróbki
   • Baza uchwytów
   • Nowa sekwencja
    • Postprocesor
    • Nowa sekwencja frezowania
   • Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
    • Ustawienia systemowe Opcje cech
    • Karta Frezowanie
     • Opcje frezowania
     • Opcje otworów
     • Wybór płaszczyzny
    • Karta Opcje
    • Ukrywanie warstw
    • Edycja cechy
    • Usuwanie Cechy
   • Zakres obróbki
    • Zmiana nazwy warstw
    • Tworzenie warstw
    • Geometria z krawędzi
    • Wstawianie punktu
    • Pokazywanie warstw
    • Uaktywnianie warstw
   • Sekwencja obróbki
    • Uchwyty
    • Edycja sekwencji obróbki
     • Karta Punkt bazowy
     • Karta Wymiana narzędzia
     • Karta Plan obróbki
     • Karta Procesy w Tle
   • Zapis pliku
    • Historia zmian w pliku
 • Rozdział 5. Magazyn narzędzi
  • Uruchomienie Magazynu narzędzi
   • Wybór technologii
   • Ustawienie Magazynu narzędzi
    • Zamiana aktywnej bazy
  • Korzystanie z Magazynu narzędzi
   • Filtry
   • Tworzenie nowego narzędzia
    • Karta Ogólnie
    • Karta Geometria
    • Karta Oprawka
     • Pliki grafik CSV
     • Pliki grafik MEG
    • Karta Głowica Kątowa
    • Karta Przydział
    • Karta Notatki
    • Karta Technologia
    • Karta Zmienne
  • Praca w Magazynie narzędzi
   • Edycja narzędzia
   • Usuwanie narzędzia
   • Kopiowanie narzędzia
   • Multiple OpenGL
   • Widok poziomy i pionowy narzędzia
   • Strefa bezpieczna narzędzia
  • Uproszczone okno narzędzia
  • Edycja narzędzia w sekwencji obróbki
 • Rozdział 6. Obróbka frezowanie, pliki bryłowe 3D
  • Pliki bryłowe 3D przykład
  • Definiowanie strategii obróbczych
   • Strategie frezowania Operacje
   • Strategie frezowania Cykle
   • Wybór narzędzia
  • Cykl Planowanie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
   • Okno bez maski
   • Dokowanie okien cykli
   • Ustawienie wyświetlania narzędzia z oprawką
   • Ustawienie wyświetlania bitmapy obróbki
   • Symulacja obróbki w głównym oknie roboczym
   • Podział okna
   • Ukrywanie ścieżki narzędzia
   • Interaktywne okno wyboru
   • Wyświetlanie komunikatów w postaci paska wstęgowego
   • Ruch narzędzia Do wymiany
  • Cykl Zgrubny
   • Karta Ogólnie
    • Technologia Wave
    • Obróbka resztek
   • Karta Głębokość
    • Resztki pośrednie
   • Karta Kontrola
    • Kontrola zakresu
    • Wave ustawienia
    • Kontrola szerokości skrawania
     • Trochoidalna
     • Zmienny posuw
     • Użyj kontroli uchwytów
     • Ścianka
   • Karta Wejścia
    • Długie ścieżki
  • Uaktualnij półfabrykat
   • Korekta wielkości półfabrykatu
  • Czas trwania obróbki
  • Cykl Wiercenie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Filtrowanie
   • Karta Głębokie Otwory
  • Cykl Profilowanie ścieżka spiralna
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Start
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Zgrubny wejście w otworze startowym
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
  • Cykl Profilowanie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Start
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Płaskie regiony
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Fazowanie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
    • Strategia naroży
   • Karta Start/Koniec
    • Preferowany Start/Koniec
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Grupa według narzędzi
 • Rozdział 7. Symulacja obróbki, generowanie kodu NC i asocjatywność CAD/CAM
  • Pliki bryłowe 3D przykład
  • Symulator obróbki
   • Brak półfabrykatu
   • Okno symulatora obróbki
   • Pasek Standard
   • Opcje symulatora
    • Karta Ogólnie
     • Wyświetlanie listy ruchów narzędzia w Oknie Raportu
     • Renderowanie modelu z użyciem teksturowania
     • Zoptymalizowanie zużycia pamięci RAM
    • Karta Wyświetlanie
     • Opcje jakości
     • Wyświetlanie
     • Toczenie gwintu
    • Karta Opcje szybkości
    • Karta Tolerancja
     • Aproksymacja
     • Aproksymacja wewnętrzna
     • Naddatek porównania
     • Próbkowanie półfabrykatu
    • Karta Obróbka
     • Wykrywanie kolizji
     • Sposób wyświetlania kolizji
     • Strategia usuwania odpadów
     • Kontrola limitów osi
    • Karta Pliki AVI
   • Pasek Wyświetl
   • Symulacja obróbki od dowolnego miejsca
    • Widok przekroju
    • Symulacja x64
   • Zapis półfabrykatu w postaci geometrii STL
   • Wstawianie półfabrykatu w postaci geometrii STL
  • Generowanie kodu NC
  • Asocjatywność CAD/CAM
   • Pliki bryłowe 3D przykład
   • Zmiana modelu bryły Aktualizacja
   • Aktualizacja ścieżek obróbki
  • Ćwiczenia Asocjatywność CAD/CAM pliki bryłowe 3D
 • Rozdział 8. Elementy form frezowanie, pliki bryłowe 3D
  • Pliki bryłowe 3D przykład
  • Dopasuj półfabrykat
  • Przeglądarka Ustawienia pozycja Zera
  • Baza uchwytów
  • Nowa sekwencja frezowania
  • Cykl Planowanie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Zgrubny Resztki pośrednie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
  • Cykl Zgrubny Obróbka resztek
   • Kopiowanie instrukcji w sekwencji
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
  • Cykl Profilowanie
   • Karta Ogólnie
    • Ścieżki wielokrotne
    • Korekcja
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
    • Kontrola zakresu
    • Strategia naroży
    • Powierzchnie chronione
    • Ścianka
    • Podział powierzchni
    • Profilowanie resztek
   • Karta Start
    • Preferowany Start/Koniec
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Obróbka ołówkowa
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
    • Obróbka w dół
    • Kontrola zakresu
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Wierszowanie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
    • Kontrola zakresu
    • Ścieżka prostopadła
    • Frezowanie Góra/Dół
    • Wydłużenie
    • Naroża
    • Powierzchnie chronione
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Płaskie regiony
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
    • Kontrola zakresu
    • Resztki płaskie regiony
    • Ścianka
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Symulator Wynik obróbki
   • Porównanie
  • Szablony obróbki
   • Planowanie
   • Zgrubny
   • Zgrubny Resztki
   • Profilowanie
   • Obróbka ołówkowa
   • Wierszowanie
   • Płaskie regiony
  • Asocjatywność CAD/CAM
   • Pliki bryłowe 3D przykład
   • Zmiana modelu bryły Aktualizacja
   • Aktualizacja ścieżek obróbki
 • Rozdział 9. Automatyzacja programowania szablony obróbcze i Tablica planowania
  • Pliki bryłowe 3D przykład
  • Przeglądarka Ustawienia pozycjonowanie modelu
  • Dopasuj półfabrykat
  • Przeglądarka Ustawienia pozycja Zera
  • Baza uchwytów
  • Nowa sekwencja frezowania
  • Uruchomienie makra Szablon obróbki
   • Cykl Planowanie
   • Cykl Zgrubny
   • Weryfikacja Kontrola kolizji oprawki
   • Cykl Zgrubny Obróbka resztek
   • Cykl Profilowanie
   • Cykl Po powierzchni
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
    • Łączenie przerw
   • Cykl Wierszowanie
   • Usuwanie instrukcji
   • Modyfikacja wybranych elementów
  • Asocjatywność CAD/CAM
   • Pliki bryłowe 3D przykład
   • Zmiana modelu bryły Aktualizacja
   • Aktualizacja ścieżek obróbki
  • Tablica planowania
   • Pliki bryłowe 3D przykład
   • Baza półfabrykatów
   • Przeglądarka Ustawienia pozycja Zera
   • Baza uchwytów
   • Nowa sekwencja frezowania
   • Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
    • Karta Frezowanie
     • Opcje frezowania
     • Opcje otworów
     • Wybór płaszczyzny
    • Karta Opcje
    • Usuwanie cechy
   • Opcje tablicy planowania Opcje strategii
    • Plan obróbki
    • Podświetlanie instrukcji dotyczącej cechy technologicznej
    • Opcje modyfikacji instrukcji
    • Zmiana kolejności instrukcji
    • Zastosuj strategię
   • Optymalizacja obróbki
    • Opcje optymalizacji
    • Optymalizuj
  • Ćwiczenia Tablica planowania pliki bryłowe 3D
 • Rozdział 10. Obróbka frezowanie, pliki złożenia 3D
  • Ustawienia systemowe pracy na złożeniach
   • Opcje przeładowania ustawienia minuty pomiędzy sprawdzeniami
  • Złożenia pliki bryłowe 3D
   • Wydłużenie osi układu współrzędnych
   • Zero detalu
   • Tworzenie ZERA
  • Półfabrykat typu Model
  • Uchwyt typu Model
  • Nowa sekwencja frezowania
   • Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych
   • Aktualizacja uchwytów dodawanie i usuwanie
   • Cykl Planowanie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Profilowanie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Zgrubny strategia koncentrycznie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
   • Cykl Zgrubny wejście spiralne
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
   • Cykl Zgrubny Obróbka resztek
    • Kopiowanie instrukcji w sekwencji
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
   • Cykl Profilowanie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Płaskie regiony
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Profilowanie ścieżka spiralna
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Zgrubny wejście w otworze startowym
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
   • Cykl Profilowanie ścieżka spiralna
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Płaskie regiony
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Profilowanie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Płaskie regiony
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Wiercenie (Nawiercenie)
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Filtrowanie
    • Karta Głębokie Otwory
    • Karta Wytaczanie wsteczne
    • Karta Spirala
   • Cykl Wiercenie (Nawiercenie)
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Filtrowanie
    • Karta Głębokie Otwory
   • Cykl Wiercenie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Filtrowanie
    • Karta Głębokie Otwory
   • Cykl Wiercenie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Filtrowanie
    • Karta Głębokie Otwory
   • Cykl Profilowanie ścieżki wielokrotne
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
   • Cykl Fazowanie
    • Karta Ogólnie
    • Karta Głębokość
    • Karta Kontrola
    • Karta Start/Koniec
    • Karta Wejścia
    • Karta Łączenia
 • Rozdział 11. Cykle specjalne
  • Pliki bryłowe 3D
  • Cykl Koncentryczny
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
    • Kierunek obróbki Od środka
    • Kierunek obróbki Od zewnątrz
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Po krzywych (Rzutowanie po krzywych)
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Kołowe (Rzutowanie kołowe)
   • Strategia Koncentrycznie i Spiralnie
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
   • Strategia Promieniowo
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Koncentryczne (Rzutowanie koncentryczne)
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Obróbka naroży
   • Karta Ogólnie
   • Karta Poprzednie narzędzie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Obróbka ołówkowa
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
  • Cykl Ścieżki (Rzutowanie ścieżki)
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia
   • Karta Ogólnie
   • Karta Głębokość
   • Karta Kontrola
   • Karta Wejścia
   • Karta Łączenia

 • Tytuły: EDGECAM. Frezowanie CNC 3-osiowe
 • Autor: Przemysław Kochan
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7486-7, 9788328374867
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-02-23
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-9121-5, 9788328391215
 • Data wydania: 2022-02-23
 • Format: 165x235
 • Identyfikator pozycji: edgfre
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion