Helion


Szczegóły ebooka

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI


Przejmij pełną i bezwarunkową kontrolę nad projektem

Gotowy na zdroworozsądkowe podejście do zarządzania projektami? Na metodologię, którą można dopasowywać do realiów i uwarunkowań konkretnego projektu? Robert K. Wysocki wraca z nową, udoskonaloną wersją swojego klasycznego podręcznika. Sprawnie i szybko nauczy Cię wykorzystywać wszystkie dziewięć obszarów wiedzy zdefiniowanych w PMBOK®, definiować cykle i strategie zarządzania projektem, chronić projekty i w razie potrzeby planować skuteczne działania interwencyjne.

Cała akcja zostanie przeprowadzona w pięciu krokach.

Krok 1. Weź tę książkę do ręki i przestań w końcu szukać idealnego podręcznika.

Krok 2. Przystąp do lektury i poznaj szablony oraz procesy, które powinny znaleźć się w przyborniku każdego menedżera projektów.

Krok 3. Bezboleśnie naucz się posługiwać pięcioma różnymi modelami cyklu zarządzania projektem (PMLC): liniowym, stopniowym, iteracyjnym, adaptacyjnym i ekstremalnym.

Krok 4. Przetraw wskazówki pomagające sprawnie przekuć teorię w praktykę.

Krok 5. Zacznij bez obaw wykorzystywać w pracy kompleksową wiedzę na temat realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem.Dr Robert K. Wysocki ma więcej niż czterdziestoletnie doświadczenie jako konsultant i trener w zakresie zarządzania projektami, menedżer systemów informatycznych, konsultant ds. zarządzania i systemów oraz szkoleniowiec. Napisał dwadzieścia książek poświęconych zarządzaniu projektami, analityce biznesowej oraz zarządzaniu systemami informatycznymi.

 • Podziękowania
 • O autorze
  • O redaktorze technicznym
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
  • Współczesne realia zarządzania projektami
   • Szybkość
   • Częste zmiany
   • Niższe koszty
   • Rosnący stopień skomplikowania
   • Więcej niepewności
  • Wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem projektami
   • Elastyczność i dostosowywanie się
   • Szeroka wiedza na temat firmy i jej systemów
   • Przejmij kontrolę nad projektem i zarządzaniem nim
   • Zarządzanie projektami to uporządkowany zdrowy rozsądek
  • Dlaczego napisałem tę książkę?
   • Rynek edukacyjny
   • Rynek szkoleniowy
   • Rynek profesjonalny
  • Struktura materiału zawartego w książce
   • Część pierwsza. Definiowanie grup procesów w zarządzaniu projektami i korzystanie z nich
   • Część druga. Definiowanie cykli i strategii zarządzania projektami
   • Część trzecia. Budowa skutecznej infrastruktury zarządzania projektami
   • Część czwarta. Zarządzanie realiami projektów
  • Dlaczego uporządkowałem książkę w ten sposób?
   • Oddolna metoda zdobywania informacji
   • Informacje na temat grup procesów
   • Informacje na temat grup procesów i modeli PMLC
   • Informacje na temat strategii skutecznego zarządzania projektami
   • Informacje na temat wsparcia skutecznego zarządzania projektami przez organizację
   • Informacje na temat dostosowywania się do realiów projektów
  • Jak korzystać z tej książki?
   • Materiał dla początkujących (rozdziały 1. 8.)
   • Materiał dla średnio zaawansowanych (rozdziały 1. 12.)
   • Materiał dla zaawansowanych (rozdziały 9. 18.)
  • Kto powinien sięgnąć po tę książkę?
   • Praktykujący menedżerowie projektów
   • Wykładowcy
   • Korporacyjni trenerzy i instruktorzy
  • Wprowadzenie do analizy przypadku. Szybka Pizza (SP)
   • Podsystem lokalizacji punktów produkcyjnych
   • Podsystem przyjmowania zamówień
   • Podsystem przetwarzania zamówień
   • Podsystem logistyczny
   • Podsystem nawigacji
   • Podsystem zarządzania zapasami
  • Strona internetowa książki
   • Prezentacja PowerPoint
   • Ćwiczenia indywidualne, zespołowe i do prowadzenia na zajęciach
  • Podsumowanie
 • Część I. Definiowanie grup procesów w zarządzaniu projektami i korzystanie z nich
  • Przegląd treści zawartych w części pierwszej
   • Rozdział 1. Czym jest projekt?
   • Rozdział 2. Czym jest zarządzanie projektami?
   • Rozdział 3. Grupy procesów w ramach zarządzania projektami
   • Rozdział 4. Wyznaczanie zakresu projektu TPM
   • Rozdział 5. Planowanie projektu TPM
   • Rozdział 6. Uruchamianie realizacji projektu TPM
   • Rozdział 7. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem TPM
   • Rozdział 8. Zamykanie projektu TPM
 • Rozdział 1. Czym jest projekt?
  • Definicja projektu
   • Sekwencja działań
   • Niepowtarzalne działania
   • Złożone działania
   • Powiązane działania
   • Jeden cel
   • Określony czas realizacji
   • Bez przekraczania budżetu
   • Zgodnie z wymaganiami
   • Biznesowa definicja projektu
  • Czym jest program?
   • Tworzenie tymczasowych biur programu
   • Tworzenie stałych biur programu
  • Czym jest portfel projektów?
  • Trójkąt zakresu projektu
   • Zakres
   • Jakość
   • Koszty
   • Czas
   • Zasoby
   • Trójkąt zakresu projektu jako zrównoważony system
   • Nadawanie priorytetów zmiennym trójkąta zakresu pod kątem usprawnień w procesie zarządzania zmianą
   • Trójkąt zakresu projektu w praktyce
    • Rozwiązanie problemu
    • Analiza skutków zmiany zakresu
  • Zarządzanie chochlikami
   • Chochlik zakresu
   • Chochlik nadziei
   • Chochlik wysiłków
   • Chochlik cech
  • Klasyfikowanie projektów i jego znaczenie
   • Wskazywanie kryterium klasyfikacji projektów
   • Klasyfikacja według cech projektów
   • Klasyfikacja według typów projektów
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 2. Czym jest zarządzanie projektami?
  • Podstawy zarządzania projektami
   • Jaki problem biznesowy ma rozwiązać ten projekt?
   • Co będzie trzeba zrobić?
   • Co zostanie zrobione?
   • Jak to zostanie zrobione?
   • Skąd będzie wiadomo, że to zostało zrobione?
   • Na ile skutecznie zostało to zrobione?
  • Czym tak naprawdę są wymagania projektu?
  • Modele cyklu zarządzania projektami wprowadzenie
   • Jasne formułowanie celu i rozwiązania
   • Metody tradycyjnego zarządzania projektami
    • Niewielka złożoność
    • Niewiele wniosków o zmianę zakresu projektu
    • Dobrze poznana infrastruktura technologiczna
    • Niewielkie ryzyko
    • Doświadczone i kompetentne zespoły projektowe
    • Projekty TPM oparte na planowaniu
    • Liniowy model cyklu zarządzania projektem
    • Stopniowy model cyklu zarządzania projektem
   • Metody zwinnego zarządzania projektami
    • Istotny problem i nieznane rozwiązanie
    • Okazja biznesowa, której do tej pory nie udało się wykorzystać
    • Projekty APM mają kluczowe znaczenie dla organizacji
    • Niezbędne jest merytoryczne zaangażowanie klienta
    • Projekty APM są realizowane przez małe, powiązane ze sobą zespoły
    • Iteracyjny model cyklu zarządzania projektem
    • Adaptacyjny model cyklu zarządzania projektem
   • Metody ekstremalnego zarządzania projektami
    • Projekt xPM jest projektem badawczo-rozwojowym
    • Projekt xPM charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem
    • Model ekstremalny
   • Modele cyklu zarządzania projektem emertxe
    • Nowa technologia o nieznanym zastosowaniu
    • Rozwiązanie, które nie ma swojego problemu
   • Przegląd modeli PMLC
    • Podobieństwa między modelami PMLC
    • Różnice między modelami PMLC
  • Wybór najlepiej dopasowanego modelu PMLC
   • Całkowity koszt
   • Czas trwania projektu
   • Stabilność rynku
   • Technologia
   • Klimat biznesowy
   • Liczba działów, na które oddziałuje projekt
   • Uwarunkowania organizacyjne
   • Umiejętności i kompetencje zespołu projektowego
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 3. Grupy procesów w ramach zarządzania projektami
  • Definiowanie pięciu grup procesów
   • Grupa procesów wyznaczania zakresu
   • Grupa procesów planowania
   • Grupa procesów rozpoczynania
   • Grupa procesów monitorowania i kontroli
   • Grupa procesów zamykania projektu
  • Definiowanie dziewięciu obszarów wiedzy
   • Zarządzanie integracją
   • Zarządzanie zakresem
   • Zarządzanie czasem
   • Zarządzanie kosztami
   • Zarządzanie jakością
    • Proces planowania jakości
    • Proces gwarantowania jakości
    • Proces kontroli jakości
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi
    • Czynniki motywujące
    • Czynniki higieniczne
    • Czynniki motywujące w ujęciu Cougera
    • Wyzwania
    • Uznanie
    • Projektowanie pracy
     • Stopień urozmaicenia
     • Określenie zadań do wykonania
     • Waga zadania
     • Autonomia
     • Informacje zwrotne
   • Zarządzanie komunikacją
    • Kim są interesariusze projektu?
    • Co powinni wiedzieć na temat projektu?
    • W jaki sposób należy zaspokoić ich potrzeby?
   • Zarządzanie ryzykiem
    • Identyfikacja ryzyka
     • Ryzyko techniczne
     • Ryzyko związane z zarządzaniem projektem
     • Ryzyko organizacyjne
     • Ryzyko zewnętrzne
     • Szablon oceny ryzyka
    • Ocena ryzyka
     • Statyczna ocena ryzyka
     • Dynamiczna ocena ryzyka
    • Ograniczanie ryzyka
    • Monitorowanie ryzyka
   • Zarządzanie zaopatrzeniem
    • Poszukiwanie dostawców
     • Zapytanie o informację
     • Reklama
     • Pozyskanie listy wyselekcjonowanej
     • Rozmowy z dotychczasowymi dostawcami
     • Udział w branżowych imprezach wystawienniczych
     • Przygotowanie i rozesłanie zapytania ofertowego
     • Obsługa pytań i odpowiedzi na zapytanie ofertowe
     • Odpowiadanie na pytania oferentów
    • Ocena dostawców
     • Wyznaczanie kryteriów oceny dostawców
      • Wymuszony ranking
      • Porównanie w parach
     • Ocena odpowiedzi na zapytanie ofertowe
    • Wybór dostawcy
    • Zakontraktowanie dostawcy
     • Zlecenie nie zostaje przyznane
     • Wybór jednego dostawcy
     • Wybór wielu dostawców
    • Rodzaje kontraktów
     • Określone wynagrodzenie
     • Wynagrodzenie zależne od czasu pracy i kosztów materiału
     • Wynagrodzenie zaliczkowe
     • Koszty kontraktu plus zysk
    • Kwestie do omówienia podczas końcowych negocjacji kontraktowych
    • Końcowe negocjacje kontraktowe
    • Zarządzanie relacjami z dostawcą
     • Formułowanie oczekiwań na dobry początek
     • Monitorowanie prac i postępów
      • Monitorowanie wniosków o zmianę wymagań
      • Monitorowanie stanu wykonania standardowych działań projektowych
     • Przejście od dostawcy do klienta
     • Zamykanie kontraktu z dostawcą
  • Mapowanie obszarów wiedzy na grupy procesów
   • Na czym polega mapowanie?
   • Jak korzystać z mapowania?
   • Definiowanie modeli PMLC na podstawie grup procesów
   • Spojrzenie w przyszłość mapowanie grup procesów w celu wyznaczenia złożonych modeli PMLC
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 4. Wyznaczanie zakresu projektu TPM
  • Narzędzia, schematy i procesy stosowane w wyznaczaniu zakresu projektu
  • Zarządzanie oczekiwaniami klienta
   • Odróżnianie potrzeb od zachcianek
   • Proces wyznaczania zakresu projektu
    • Tworzenie warunków satysfakcji
    • Doprecyzowanie celu
    • Określanie rezultatów projektu
    • Przeglądy postępów prac w punktach kontrolnych
   • Spotkanie dotyczące zakresu projektu
    • Cel
    • Uczestnicy
    • Program spotkania
    • Efekty spotkania dotyczącego zakresu projektu
    • Tworzenie RBS
    • Metody dekompozycji wymagań
     • Moderowane sesje grupowe
     • Tworzenie diagramów procesów biznesowych
      • Czym jest proces biznesowy?
      • Tworzenie diagramu procesu biznesowego
      • Formaty diagramów procesów biznesowych
      • Diagramy kontekstowe
      • Proces biznesowy na schemacie blokowym
     • Tworzenie prototypu rozwiązania
     • Przypadki użycia
      • Diagramy przypadków użycia
    • Typy wymagań
     • Wymagania funkcjonalne
     • Wymagania niefunkcjonalne
     • Wymagania globalne
     • Ograniczenia produktowe i (lub) projektowe
    • Ocena kompletności dekompozycji wymagań
    • Klasyfikacja projektów
    • Wybór najlepiej dopasowanego modelu PMLC
    • Tworzenie statutu projektu (POS)
     • Elementy składowe POS
      • Opis problemu lub okazji do wykorzystania
      • Opis głównego celu projektu
      • Opis celów cząstkowych projektu
      • Opis kryteriów sukcesu
      • Opis wątpliwości, obszarów ryzyka i przeszkód
      • Załączniki do statutu projektu
     • Przedkładanie statutu projektu do akceptacji
      • Uczestnicy procesu zatwierdzania statutu
      • Kryteria akceptacji statutu projektu
      • Stan projektu po fazie akceptacji
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 5. Planowanie projektu TPM
  • Narzędzia, schematy i procesy w planowaniu projektu
  • Znaczenie planowania
  • Pakiety oprogramowania w planowaniu projektów
   • Czy potrzebuję pakietu oprogramowania?
   • Narzędzia planowania projektów
    • Karteczki samoprzylepne
    • Pisaki
    • Tablica
   • Ile czasu powinno zajmować planowanie?
   • Prowadzenie sesji planistycznej
  • Wspólne sesje planowania projektowego
   • Planowanie sesji
    • Uczestnicy
    • Warunki lokalowe
    • Wyposażenie
    • Plan sesji
    • Rezultaty
   • Prowadzenie wspólnej sesji planowania projektu
  • Tworzenie struktury podziału pracy
   • Tworzenie WBS na podstawie RBS
   • Zastosowania struktury podziału pracy
    • Narzędzie procesu myślowego
    • Narzędzie projektowania architektury
    • Narzędzie planowania
    • Narzędzie raportowania o stanie projektu
   • Tworzenie struktury pracy
    • Konwertowanie RBS do WBS
     • Wariant zespołowy
     • Wariant podzespołowy
   • Stosowanie WBS w przypadku dużych projektów
   • Tworzenie WBS metodą iteracyjną
   • Sześć kryteriów testowania kompletności struktury podziału pracy
    • Zaawansowanie wykonania działania i jego ukończenie muszą być mierzalne
    • Zdarzenie powodujące rozpoczęcie i zakończenie działania
    • Jasno zdefiniowany rezultat działania
    • Oszacowanie czasu i kosztu wykonania działania
    • Czas trwania działania nie może przekraczać akceptowanych limitów
    • Działania powinny być od siebie niezależne
    • Siódme kryterium oceny kompletności
    • Wyjątki od kryteriów oceny kompletności
     • Zaprzestanie dekompozycji przed spełnieniem kryteriów kompletności
     • Dalsza dekompozycja pomimo spełnienia kryteriów kompletności
   • Podejścia do tworzenia struktury podziału pracy
    • Podejścia przedmiotowe
     • Dekompozycja fizyczna
     • Dekompozycja funkcjonalna
    • Podejścia czynnościowe
     • Projektuj-buduj-testuj-wdrażaj
     • Dekompozycja według celów cząstkowych projektu
    • Podejścia organizacyjne
     • Dekompozycja według obszarów geograficznych
     • Dekompozycja według działów
     • Dekompozycja według procesów biznesowych
    • Wybór najlepszego podejścia
   • Prezentacja graficzna struktury podziału pracy
  • Szacowanie
   • Szacowanie czasu trwania projektu
   • Ilość zasobów a czas trwania
   • Zmienność czasu trwania działania
   • Sześć metod prognozowania czasu trwania działania
    • Technika wykorzystująca podobieństwa do innych działań
    • Technika wykorzystująca dane historyczne
    • Technika wykorzystująca rady ekspertów
    • Technika delficka
    • Technika 3 punktów
    • Technika delficka uśredniająca
   • Cykle szacowania
   • Prognozowanie ilości potrzebnych zasobów
    • Ludzie jako zasoby
     • Macierze umiejętności
     • Kategorie umiejętności
     • Poziomy umiejętności
    • Struktura podziału zasobów
    • Definiowanie wymaganych zasobów
   • Planowanie zasobów
   • Prognozowanie kosztów
    • Budżetowanie kosztów
    • Kontrola kosztów
  • Tworzenie diagramu sieci projektu
   • Tworzenie kompletnego diagramu sieci projektu
   • Korzyści z tworzenia harmonogramu sieciowego
   • Budowanie diagramu sieci metodą diagramowania pierwszeństwa
   • Zależności
   • Ograniczenia
    • Ograniczenia techniczne
    • Ograniczenia związane z zarządzaniem
    • Ograniczenia międzyprojektowe
    • Ograniczenia czasowe
   • Zmienne opóźnione
   • Tworzenie wstępnego harmonogramu projektu
    • Ścieżka krytyczna
     • Obliczanie ścieżki krytycznej
     • Kalkulowanie zapasu czasu działania
    • Ścieżka bliska krytycznej
   • Analiza wstępnego diagramu sieci projektu
   • Skracanie harmonogramu
   • Rezerwa menedżerska
  • Pisanie skutecznej propozycji projektu
   • Treść propozycji projektu
    • Streszczenie
    • Opis sytuacji
    • Cel ogólny projektu
    • Krótki opis planowanych działań
    • Szczegółowy opis pracy
    • Podsumowanie: czas i koszty realizacji
    • Załączniki
   • Format propozycji projektu
  • Zgoda na uruchomienie projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 6. Uruchamianie realizacji projektu TPM
  • Narzędzia, szablony i procesy niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych
  • Rekrutacja zespołu projektowego
   • Członkowie podstawowego zespołu projektowego
    • Na jakim etapie wyznaczamy zespół podstawowy?
    • Kryteria selekcji
   • Zespół klienta
    • Na jakim etapie wyznaczamy zespół podstawowy?
    • Kryteria selekcji
   • Członkowie zespołu zaangażowani na zlecenie
    • Konsekwencje przypisywania do projektu ludzi zaangażowanych na zlecenie
    • Kryteria selekcji
   • Równoważenie zespołu
    • Styl asymilacyjny
    • Styl dywergencyjny
    • Styl akomodacyjny
    • Styl konwergencyjny
   • Jak uwolnić potencjał zespołu projektowego?
   • Plan rozwoju zespołu
  • Prowadzenie spotkania inicjującego
   • Część prowadzona przez sponsora
   • Część prowadzona przez menedżera projektu
   • Cel spotkania inicjującego
    • Uczestnicy
    • Warunki lokalowe i sprzęt
    • Program sesji roboczej
     • Zapoznanie członków zespołu projektowego
     • Sporządzenie definicji projektu
     • Omówienie planu projektu
     • Finalizacja harmonogramu projektu
     • Przygotowanie pakietów roboczych
  • Ustalanie zasad pracy w zespole
   • W jakich sytuacjach trzeba określić zasady pracy w zespole?
    • Pokonywanie problemów
    • Podejmowanie decyzji
     • Który model decyzyjny wybrać?
     • Podejmowanie decyzji a style uczenia się
    • Rozwiązywanie konfliktów
    • Budowanie konsensusu
    • Burza mózgów
    • Spotkania zespołu
     • Codzienne spotkania poświęcone postępom
     • Spotkania poświęcone rozwiązywaniu problemów
     • Spotkania weryfikacyjne
   • Kwatera główna zespołu
    • Warunki lokalowe
    • Wariacje
    • Zastosowania operacyjne
  • Zarządzanie zmianami zakresu projektu
   • Proces zarządzania zmianami zakresu projektu
   • Rezerwa menedżerska
   • Bank zakresów
  • Zarządzanie komunikacją w zespole
   • Tworzenie modelu komunikacji
    • Czas przekazywania informacji
    • Treść komunikatów
    • Wybór skutecznych kanałów dystrybucji informacji
   • Zarządzanie komunikacją poza zespołem
    • Zarządzanie komunikacją między menedżerem a sponsorem
    • Filtrowanie informacji przekazywanych wyżej i dobre wieści
    • Komunikacja z innymi interesariuszami
  • Alokacja zasobów
   • Poziomowanie zasobów
   • Odpowiednio wypoziomowany harmonogram
  • Strategie poziomowania zasobów
   • Wykorzystywanie dostępnych zapasów czasu
   • Przesuwanie daty zakończenia projektu
   • Wygładzanie
   • Alternatywne metody tworzenia harmonogramu działań
    • Dalsza dekompozycja działań
    • Rozciąganie działań
    • Przypisywanie zasobów substytucyjnych
   • Wpływ poziomowania zasobów na koszty projektu
  • Finalizacja harmonogramu projektu
  • Pakiety robocze
   • Cel zastosowania pakietu roboczego
   • Format pakietu roboczego
    • Arkusz przydziału pakietów roboczych
    • Raport opisujący pakiet roboczy
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 7. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem TPM
  • Narzędzia, szablony i procesy niezbędne w monitorowaniu i kontrolowaniu postępów prac
  • System raportowania o postępach
   • Rodzaje raportów o stanie projektów
    • Raporty bieżące
    • Raporty skumulowane
    • Raporty o wyjątkach
    • Raporty-semafory
    • Raporty o odchyleniach
   • Aktualizowanie informacji
   • Częstotliwość raportowania
   • Odchylenia od planu
    • Odchylenia pozytywne
    • Odchylenia negatywne
  • Stosowanie graficznych narzędzi raportowania
   • Diagramy Gantta
   • Raporty-semafory
   • Diagramy wypalania
   • Trend odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych (celów cząstkowych)
   • Analiza wartości uzyskanej
   • Integrowanie wykresów trendu odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych z analizą wartości uzyskanej
    • Integracja wartości uzyskanej
    • Integracja danych na temat trendów realizacji kamieni milowych
  • Zarządzanie bankiem zakresów
  • Tworzenie i prowadzenie rejestru problemów
  • Spotkania monitorujące postępy prac
   • Kto powinien uczestniczyć w spotkaniach monitorujących?
   • W jakich porach organizować spotkania monitorujące?
   • Czemu służą spotkania monitorujące?
   • Zakres spotkań monitorujących
   • Codzienne 15-minutowe spotkania monitorujące
   • Spotkania poświęcone problemom
  • Zarządzanie eskalacją problemów
   • Strategie na poziomie menedżera projektu
   • Strategie na poziomie menedżerów zasobów
   • Strategie na poziomie klienta
   • Strategie zapobiegania eskalacji problemów
  • Zgoda na zakończenie projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 8. Zamykanie projektu TPM
  • Narzędzia, szablony i procesy niezbędne w monitorowaniu i kontrolowaniu postępów prac
  • Procedury akceptacji rezultatów projektu przez klienta
  • Zamykanie projektu
  • Uzyskanie akceptacji rezultatów projektu przez klienta
   • Akceptacja nieformalna
   • Akceptacja formalna
  • Dostarczanie zamówionych elementów
   • Podejście stopniowe
   • Podejście szokowe
   • Podejście równoległe
   • Podejście jednostka po jednostce
  • Kompletowanie dokumentacji projektu
   • Zgromadzone informacje będą pomocne przy wprowadzaniu późniejszych zmian do produktu
   • Na podstawie zapisów historycznych możemy dokładniej i szybciej prognozować czasy trwania działań i zadań oraz koszty przyszłych projektów
   • Dokumentację możemy wykorzystywać jako materiały szkoleniowe dla przyszłych menedżerów projektów
   • W dokumentacji mogą poszukiwać wskazówek zespoły pracujące nad przyszłymi projektami
   • Na podstawie dokumentacji kierownicy liniowi mogą udoskonalać metody oceny pracy członków zespołów projektowych
  • Audyt powdrożeniowy
  • Raport zamykający
  • Świętowanie sukcesu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Część II. Definiowanie cykli i strategii zarządzania projektami
  • Przegląd treści zawartych w części drugiej
   • Rozdział 9. Ogólny obraz projektu a jego stopień skomplikowania i niepewność
   • Rozdział 10. Tradycyjne zarządzanie projektami
   • Rozdział 11. Zwinne zarządzanie projektami
   • Rozdział 12. Ekstremalne zarządzanie projektami
 • Rozdział 9. Ogólny obraz projektu a jego stopień skomplikowania i niepewność
  • Stopień skomplikowania i niepewność a zarządzanie projektami
   • Wymagania
   • Elastyczność
   • Dostosowywanie się
   • Niepewność i stopień skomplikowania a ryzyko
   • Niepewność i stopień skomplikowania a spójność zespołu
   • Niepewność i stopień skomplikowania a komunikacja
   • Niepewność i stopień skomplikowania a zaangażowanie klienta
    • Komfort klienta
    • Odpowiedzialność klienta
    • Akceptacja przez klienta
   • Niepewność i stopień skomplikowania a specyfikacja
   • Niepewność i stopień skomplikowania a zmiany
   • Niepewność i stopień skomplikowania a wartość biznesowa
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 10. Tradycyjne zarządzanie projektami
  • Na czym polega tradycyjne zarządzanie projektami?
  • Liniowy model cyklu zarządzania projektem
   • Definicja
   • Cechy charakterystyczne
    • Kompletne i jasno zdefiniowane cel, rozwiązanie, wymagania, funkcje i cechy
    • Niewielka liczba spodziewanych wniosków o zmianę zakresu
    • Rutynowe i powtarzalne działania
     • Tworzenie biblioteki szablonów i korzystanie z niej
     • Prowadzenie i udostępnianie historii wyciągniętych wniosków
     • Prowadzenie historii szacowanych i faktycznych czasów trwania zadań
     • Prowadzenie historii ryzyka, planów jego ograniczania i osiąganych efektów
    • Możliwość stosowania sprawdzonych szablonów
     • Wzrost liczby standardowych praktyk
     • Nowe moduły szkoleniowe dla świeżo upieczonych menedżerów projektu
     • Archiwum artefaktów związanych z projektem
     • Dane przydatne w programach usprawniania procesów i praktyk
   • Zalety
    • Harmonogram całego projektu jest opracowywany na samym początku prac
    • Wymagania związane z zasobami są od samego początku znane
    • Liniowy model PMLC nie wymaga pozyskiwania najbardziej kompetentnych członków zespołu
    • Członkowie zespołu nie muszą pracować w jednym miejscu
   • Wady
    • Niemal całkowity brak tolerancji dla zmian
    • Zbyt wysokie koszty
    • Do uzyskania pierwszych rezultatów mija zbyt dużo czasu
    • Niezbędne są kompletne i szczegółowe plany
    • Nienaruszalna kolejność procesów
    • Brak koncentracji na wartości dla klienta
   • Kiedy należy stosować liniowy model PMLC
   • Warianty liniowego modelu PMLC
    • Szybki liniowy model PMLC
    • Liniowy model PMLC skoncentrowany na cechach
    • Rozważania związane z wyborem wariantów liniowego modelu PMLC
     • Dekompozycja projektu na równoległe i niezależne tory pływackie
     • Spójność torów
     • Większe ryzyko
   • Adaptacja i integracja narzędzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania liniowych modeli PMLC
  • Stopniowy model cyklu zarządzania projektem
   • Definicja
   • Cechy charakterystyczne
   • Zalety
    • Wartość biznesowa jest generowana już na wczesnych etapach realizacji projektu
    • Umożliwia lepszą alokację rzadkich zasobów
    • Między kolejnymi stopniami można uwzględnić niewielkie zmiany zakresu
    • Oferuje możliwość doskonalenia opracowywanego produktu
    • Jest bardziej skoncentrowany na wartości dla klienta niż liniowy model PMLC
   • Wady
    • Między poszczególnymi stopniami może dojść do dezintegracji zespołu
    • Konieczność przekazywania dokumentacji między stopniami
    • Konieczność realizacji ściśle określonego szeregu procesów
    • Kolejne stopnie trzeba definiować na podstawie zależności między funkcjami i cechami, a nie na podstawie wartości biznesowej
    • Potrzebne jest większe zaangażowanie klienta niż w liniowym modelu PMLC
    • Stopniowy model PMLC jest bardziej czasochłonny niż model liniowy
    • Dzielenie funkcji może okazać się trudne
   • Kiedy należy stosować stopniowy model PMLC?
   • Adaptacja i integracja narzędzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania stopniowego modelu PMLC
  • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego
   • Czym jest łańcuch krytyczny?
   • Odchylenia czasu trwania: naturalne i specjalne
   • Statystyczne uzasadnienie metody łańcucha krytycznego
   • Podejście do zarządzania projektami od strony łańcucha krytycznego
    • Etap 1. Tworzenie harmonogramu terminów najwcześniejszych
    • Etap 2. Przekształcanie harmonogramu terminów najwcześniejszych w harmonogram terminów najpóźniejszych
    • Etap 3. Rozwiązywanie konfliktu zasobów
   • Bufory
    • Czym są bufory?
    • Rodzaje buforów
     • Bufory projektu
     • Bufory sekwencji
     • Bufory zasobów
     • Inne rodzaje buforów
   • Zarządzanie buforami
    • Opóźnienie wykorzystuje do jednej trzeciej bufora
    • Opóźnienie wykorzystuje od jednej trzeciej do dwóch trzecich bufora
    • Opóźnienie wykorzystuje ponad dwie trzecie bufora
   • Historia zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 11. Zwinne zarządzanie projektami
  • Na czym polega zwinne zarządzanie projektami?
   • Wdrażanie modeli APM
    • Raz na kwartał lub raz na pół roku użytkownikowi końcowemu przekazuje się w pełni wspierane, produkcyjne wersje częściowego rozwiązania
    • Co 2 4 tygodnie przekazuje się pośrednie wersje rozwiązania grupie fokusowej
   • Zespoły projektowe APM pracujące w jednym miejscu
    • Zależności między projektami
    • Zarządzanie portfelem projektów
  • Iteracyjny model cyklu zarządzania projektem
   • Definicja iteracyjnego modelu PMLC
    • Większość rozwiązania jest jasno zdefiniowana
    • Duże prawdopodobieństwo licznych wniosków o zmiany zakresu projektu
    • Obawy o brak zaangażowania ze strony klienta
    • Etap wyznaczania zakresu w iteracyjnym modelu PMLC
    • Etap planowania w iteracyjnym modelu PMLC
     • Kompletny plan budowy znanego rozwiązania
     • Częściowy plan obejmujący priorytetowe funkcje
    • Etap rozpoczynania w iteracyjnym modelu PMLC
    • Etap monitorowania i kontroli w iteracyjnym modelu PMLC
    • Etap zamykania w iteracyjnym modelu PMLC
   • Cechy charakterystyczne
    • Rozwiązanie jest znane, jednak nie we wszystkich szczegółach
    • W celu zdefiniowania kompletnego rozwiązania często stosuje się symboliczne lub symulowane prototypy
   • Zalety
    • Klient może ocenić bieżące częściowe rozwiązanie pod kątem jego udoskonaleń
    • Między iteracjami można uwzględniać zmiany zakresu
    • Model można przystosować do zmieniających się warunków biznesowych
   • Wady
    • Wymaga większego zaangażowania klienta niż liniowy i stopniowy model PMLC
    • Wymaga lokalizacji zespołu w jednym miejscu
    • Wdrażanie pośrednich rozwiązań może okazać się problematyczne
    • Na początku projektu nie można zdefiniować ostatecznej wersji rozwiązania
   • Rodzaje iteracyjnych modeli PMLC
    • Prototypowy model PMLC
    • Rational Unified Process (RUP)
     • Faza rozpoczęcia
     • Faza opracowywania
     • Faza konstrukcji
     • Faza przekazania systemu
   • Kiedy należy stosować iteracyjny model PMLC
    • Jest intuicyjny dla klienta
    • Pozwala go łatwo zaangażować
    • Pozwala uzyskać natychmiastową informację o skutkach zmian wprowadzonych w rozwiązaniu
    • Pozwala oceniać wpływ alternatywnych zmian
    • Brak sztywnego terminu zakończenia projektu
  • Adaptacyjny model cyklu zarządzania projektem
   • Definicja adaptacyjnego modelu PMLC
    • Wyznaczanie zakresu w adaptacyjnym modelu PMLC
    • Planowanie w adaptacyjnym modelu PMLC
    • Rozpoczynanie w adaptacyjnym modelu PMLC
    • Monitorowanie i kontrola w adaptacyjnym modelu PMLC
     • Coraz szybszy wzrost
     • Coraz wolniejszy wzrost
     • Coraz szybszy spadek
    • Zamykanie w adaptacyjnym modelu PMLC
   • Cechy charakterystyczne
    • Iteracyjna struktura
    • Bieżące planowanie
    • Kluczowe znaczenie dla organizacji
    • Uwzględnianie zmian związanych z pozyskiwaniem nowych informacji
   • Zalety
    • Pozwala nie marnować czasu na działania pozbawione wartości dodanej
    • Pozwala uniknąć wszelkich trudności organizacyjnych związanych z przetwarzaniem wniosków o zmianę zakresu
    • Pozwala nie marnować czasu na planowanie tego, co niepewne
    • Umożliwia osiągnięcie maksymalnej wartości biznesowej w wyznaczonych ramach czasowych i kosztowych
   • Wady
    • Wymaga merytorycznego zaangażowania klienta
    • Nie pozwala dokładnie określić, co zostanie dostarczone po zakończeniu projektu
   • Rodzaje adaptacyjnych modeli PMLC
    • Adaptacyjne tworzenie oprogramowania (ASD)
     • Faza spekulacji
     • Faza współpracy
     • Faza wyciągania wniosków
    • Adaptacyjna struktura projektu
     • Czym jest adaptacyjna struktura projektu?
     • Kluczowe wartości APF
     • Zakres wersji
     • Metody szeregowania
      • Wymuszony ranking
      • Porównanie w parach
      • MoSCoW
      • Macierz rankingowa trójkąta zakresu
      • Budżet i ramy czasowe wersji
      • Sporządzanie statutu projektu
      • Sporządzanie struktury podziału wymagań
      • Sporządzanie średniopoziomowej struktury podziału pracy
      • Wyznaczanie liczby cykli i ich ram czasowych
      • Przypisywanie znanych funkcji do cykli
      • Opis celów cząstkowych każdego cyklu
     • Plan cyklu
      • Niskopoziomowa struktura podziału pracy w cyklu
      • Mikrozarządzanie projektem w APF
      • Opracowanie mikropoziomowego harmonogramu i końcowa alokacja zasobów
      • Tworzenie pakietów roboczych
     • Budowa cyklu
      • Funkcje w fazie budowy cyklu
      • Monitorowanie i korygowanie harmonogramu w fazie budowy cyklu
      • Zakończenie cyklu
      • Upłynął czas cyklu
      • Wszystkie tory pływackie ukończono przed czasem
      • Pojawił się poważny problem
     • Punkt kontrolny klienta
     • Zaktualizowana zawartość banku zakresów
     • Przegląd rezultatów wersji
      • Czy udało się osiągnąć planowane rezultaty biznesowe?
      • Czego się dowiedzieliśmy, co mogłoby nam pomóc w udoskonaleniu rozwiązania?
      • Czego się dowiedzieliśmy, co mogłoby nam pomóc w skuteczniejszym posługiwaniu się APF?
     • Odmiany APF
      • Cykl sprawdzania koncepcji
      • Rewidowanie planu wersji
      • Stosowanie APF w ramach innych modeli PMLC
     • Implementacja APF
      • Oddolna implementacja APF
      • Odgórna implementacja APF
     • Wartość APF dla organizacji
    • Dynamic Systems Development Method (DSDM)
    • Scrum
     • Pomysł
     • Opracowanie i szeregowanie listy funkcji
     • Spotkanie planowania cyklu sprint
     • Funkcja w wersji demonstracyjnej
   • Kiedy należy stosować adaptacyjne modele PMLC?
    • Czy klient ma już doświadczenie w skutecznej realizacji tego rodzaju projektów?
    • Czy klient bez wcześniejszych doświadczeń z adaptacyjnym zarządzaniem projektami aktywnie zaangażuje się w prace?
     • Przypomnij sobie sześć pytań z rozdziału 2.
     • Scharakteryzuj pokrótce adaptacyjny model PMLC
     • Nieustannie wracaj do opisu modelu w trakcie prac nad projektem
    • Czy klient wskazał właściwego współmenedżera projektu?
  • Adaptacja i integracja narzędzi, szablonów i procesów APM
   • Definiowanie zakresu kolejnej iteracji lub cyklu
   • Planowanie następnej iteracji lub cyklu
   • Rozpoczynanie następnej iteracji lub cyklu
   • Monitorowanie i kontrola następnej iteracji lub cyklu
   • Zamykanie następnej iteracji lub cyklu
   • Decyzja o rozpoczęciu następnej iteracji lub cyklu
   • Zamykanie projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 12. Ekstremalne zarządzanie projektami
  • Na czym polega ekstremalne zarządzanie projektami?
  • Ekstremalny model cyklu zarządzania projektem
   • Definicja
   • Charakterystyka projektu ekstremalnego
    • Szybkie tempo
    • Wysoka zmienność
    • Wysoki poziom niepewności
   • Zalety
    • Pozwala do ostatniej chwili zostawić sobie różne możliwości działania
    • Pozwala dość wcześnie zapoznać się z większą liczbą częściowych rozwiązań
   • Wady
    • Umożliwia poszukiwanie rozwiązań w zupełnie niewłaściwych miejscach
    • Nie gwarantuje, że opracowane rozwiązanie będzie miało jakąkolwiek akceptowalną wartość biznesową
   • Ekstremalny model INSPIRE
    • Inicjacja
     • Opis głównego celu projektu
     • Statut projektu w modelu INSPIRE
      • Opis problemu
      • Opis głównego celu projektu
      • Opis celów cząstkowych projektu
      • Kryteria sukcesu
      • Opis wątpliwości, obszarów ryzyka i przeszkód
     • Określenie czasu trwania i kosztów realizacji projektu
     • Określenie liczby i czasów trwania cykli
     • Kompromisy w trójkącie zakresu projektu
    • Spekulacja
     • Definiowanie metod osiągania celów projektu
     • Warunki satysfakcji
     • Scenariusze, opisy i przypadki użycia
     • Hierarchizacja wymagań projektu
     • Definiowanie rezultatów pierwszego cyklu
     • Decyzja: tak albo nie
     • Planowanie późniejszych cykli
    • Inkubacja
     • Przypisywanie zasobów
     • Tworzenie planu cyklu
     • Wspólne osiąganie rezultatów
    • Przegląd
     • Uwzględnianie wniosków i odkryć z poprzedniego cyklu
     • Rewidowanie głównego celu projektu
     • Ponowna hierarchizacja wymagań projektu
     • Decyzja: tak lub nie czy rozpoczynać następny cykl?
  • Na czym polega zarządzanie projektami emertxe?
   • Model cyklu zarządzania projektem emertxe
   • Kiedy należy stosować model emertxe PMLC?
    • Projekty badawczo-rozwojowe
    • Projekty polegające na rozwiązaniu problemu
  • Stosowanie narzędzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania modelu emertxe PMLC
   • Definiowanie zakresu kolejnej fazy
   • Planowanie następnej fazy
   • Rozpoczynanie następnej fazy
   • Monitorowanie i kontrola następnej iteracji lub cyklu
   • Zamykanie fazy
   • Decyzja o rozpoczęciu następnej fazy
   • Zamykanie projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Część III. Budowa skutecznej infrastruktury zarządzania projektami
  • Przegląd treści zawartych w części trzeciej
   • Rozdział 13. Biuro wsparcia projektów
   • Rozdział 14. Zarządzanie portfelem projektów
   • Rozdział 15. Tworzenie programu ciągłego doskonalenia procesów i zarządzanie nim
 • Rozdział 13. Biuro wsparcia projektów
  • Przesłanki tworzenia biur zarządzania projektami
  • Czym jest biuro wsparcia projektów?
   • Jednostka organizacyjna utworzona na stałe albo na określony czas
   • Portfel usług świadczonych przez PSO
   • Określony portfel projektów
  • Nazewnictwo biur wsparcia projektów
  • Definiowanie misji biura wsparcia projektów
  • Formułowanie celów PSO
  • Funkcje PSO
   • Wspieranie projektów
   • Konsultacje i doradztwo
   • Tworzenie metod i standardów
   • Narzędzia informatyczne
   • Szkolenie
   • Doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów
    • Wsparcie dla menedżerów projektu
    • Członkowie zespołu projektowego
  • Struktura organizacyjna PSO
   • Wirtualne i rzeczywiste biura wsparcia projektów
   • Biura proaktywne i reaktywne
   • Biuro powołane na czas określony i na stałe
   • Program i projekt
   • Biuro korporacyjne i funkcjonalne
   • Biura centralne i regionalne
  • Miejsce PSO w organizacji
  • Jak zorientować się, że PSO jest nam potrzebne?
   • Raport Standish Group
    • Brak informacji od użytkowników
    • Niewystarczające doprecyzowanie wymagań i specyfikacji
    • Zmiany wymagań i specyfikacji
    • Brak wsparcia ze strony kierownictwa organizacji
    • Niewystarczające kompetencje technologiczne
    • Brak zasobów
    • Nierealistyczne oczekiwania
    • Niejasne cele
    • Nierealistyczne harmonogramy
    • Nowe technologie
   • Sygnały wskazujące, że PSO jest organizacji potrzebne
  • Tworzenie PSO
   • Etapy wzrostu PSO
    • Poziom 1. początkowy
    • Poziom 2. powtarzalny
    • Poziom 3. zdefiniowany
    • Poziom 4. zarządzany
    • Poziom 5. optymalizujący
   • Planowanie PSO
    • Statut projektu utworzenie PSO
     • Opis problemu
     • Opis głównego celu projektu
     • Opis celów cząstkowych projektu
     • Opis kryteriów sukcesu
     • Opis wątpliwości, obszarów ryzyka i przeszkód
    • Krok następny tworzenie planu projektu
     • Tworzenie grupy roboczej odpowiedzialnej za wdrażanie PSO
     • Gdzie jesteśmy?
     • Odpowiedź na pytanie: dokąd zmierzamy?
     • Odpowiedź na pytanie: jak tam dotrzemy?
  • Trudności związane z tworzeniem PSO
   • Szybkość i cierpliwość
   • Wdrażanie PSO metodą z dołu do góry
   • Myślenie systemowe
   • Systemy na poziomie całej organizacji
   • Zarządzanie wiedzą
   • Uczenie się
   • Otwarta komunikacja
  • Biuro wsparcia projektów przyszłości
   • Centralne i regionalne BP4SO
   • Pracownicy BP4SO
   • Inne uwagi
    • Wsparcie dla portfela
    • Przypisywanie menedżerów do projektów
    • Rozwój zawodowy menedżerów projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 14. Zarządzanie portfelem projektów
  • Wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów
   • Czym jest projekt portfelowy?
   • Czym jest portfel projektów?
   • Czym jest zarządzanie portfelem projektów?
   • Główne etapy zarządzania portfelem projektów
  • Tworzenie strategii portfela
   • Model zgodności strategicznej
    • Wartość (misja)
    • Cele główne
    • Cele cząstkowe
    • Taktyki
    • Jak alokujemy zasoby?
   • Macierz BCG (macierz produktów/usług)
    • Dojne krowy
    • Psy2
    • Gwiazdy
    • ? znaki zapytania
    • Jak alokujemy zasoby?
   • Macierz dystrybucji projektów
    • Nowość, ulepszenie, utrzymanie
    • Strategiczny, taktyczny, operacyjny
    • Jak alokujemy zasoby?
   • Model wzrostu i przetrwania
   • Kategorie inwestycyjne projektów
   • Który model wybrać?
    • Poziom korporacyjny
    • Poziom funkcjonalny
  • Ocena zgodności projektu ze strategią portfela
  • Hierarchizacja projektu i przyznanie funduszy
   • Wymuszony ranking
   • Q-sort
   • Niezbędne, ważne, przydatne
   • Kryteria ważone
   • Model porównywania parami
   • Ryzyko-korzyści
  • Budowanie zrównoważonego portfela, złożonego z uszeregowanych projektów
   • Równoważenie portfela
   • Model zgodności strategicznej i kryteria ważone
   • Macierz dystrybucji projektów i wymuszony ranking
   • Model selekcji Grahama-Englunda, kategorie inwestycyjne projektów i macierz ryzyko-korzyści
    • Co powinniśmy zrobić?
    • Co możemy zrobić?
    • Co zrobimy?
    • Jak to zrobimy?
   • Równoważenie portfela przez częściowe finansowanie i niepełne obsadzanie projektów
  • Zarządzanie aktywnymi projektami
   • Stan projektu
    • Zgodnie z planem
    • Niezgodnie z planem
    • Problemy
   • Rola menedżera projektu
   • Raportowanie o stanie portfela
   • Wskaźnik realizacji harmonogramu i wskaźnik realizacji kosztów
   • Wykresy trendu w punktach kontrolnych: wskaźniki CPI i SPI
   • Jak zorientować się, że projekt wymknął się spod kontroli?
   • Zamykanie projektów w portfelu
   • Osiągnięcie korzyści biznesowych projektu
   • Czego nauczyliśmy się podczas realizacji projektu?
  • Rola i funkcje PSO w zarządzaniu portfelem projektów
   • Sponsor projektu
   • Menedżer portfela
    • Przyjmowanie i ocena propozycji
    • Priorytet projektu
    • Wsparcie menedżera portfela w wyborze
    • Monitorowanie i raportowanie na rzecz menedżera portfela
    • Organizacja sesji przeglądu projektu
  • Przygotowanie projektu do zgłoszenia go do portfela
   • Statut projektu dostosowany do potrzeb zarządzania portfelem
    • Części statutu projektu
    • Załączniki do statutu projektu
   • Dwuetapowe składanie propozycji projektu
   • Przedkładanie całej propozycji projektu za jednym razem
  • Zwinne zarządzanie portfelem projektów
   • Integracja modelu PMLC w ramach procesu zwinnego zarządzania portfelem projektów
   • Wyzwania w zarządzaniu zwinnymi portfelami
    • Duże i szybkie zmiany
    • Stopień skomplikowania i niepewność
    • Kreatywność
   • Wybór zrównoważonego portfela
    • Co powinniśmy zrobić?
    • Co możemy zrobić?
    • Co zrobimy?
    • Jak to zrobimy?
   • Zarządzanie aktywnymi projektami
    • Dostępne zasoby ludzkie
    • Zamykanie projektów należących do zwinnego portfela
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdzia 15. Tworzenie programu ciągłego doskonalenia procesów i zarządzanie nim
  • Praktyki i procesy w zarządzaniu projektami
   • Proces zarządzania projektami
    • Jak proces został opracowany?
    • Na ile jest kompletny?
    • Jak został udokumentowany?
    • Jakie wsparcie otrzymuje?
    • Jak jest aktualizowany?
   • Praktyka zarządzania projektami
    • Czy od wszystkich menedżerów wymaga się, aby stosowali się do procesu?
    • Czy menedżerowie projektu mogą wedle własnego uznania stosować inne narzędzia, schematy i procesy, nieuwzględnione w procesie?
    • Czy istnieje sposób na uwzględnienie w praktyce zarządzania projektami najlepszych praktyk?
    • Jak monitoruje się menedżerów projektu pod kątem zgodności ich pracy z obowiązującym procesem?
    • Jakie działania korygujące się podejmuje, aby wyeliminować przypadki niezgodności?
    • Jak monitoruje się działania menedżerów projektów pod kątem stosowania najlepszych praktyk?
  • Dojrzałość procesów i praktyk
   • Poziom 1. Ad hoc lub nieformalny
   • Poziom 2. Udokumentowane procesy
   • Poziom 3. Udokumentowane procesy stosowane przez wszystkich
   • Poziom 4. Integracja z procesami biznesowymi
   • Poziom 5. Ciągłe doskonalenie
  • Ocena dojrzałości procesu i praktyki zarządzania projektami
   • Macierz jakości procesów i mapa strefowa
   • Jakie procesy zdefiniowano dotychczas?
    • Krok 1. Definiowanie procesu
    • Krok 2. Weryfikacja i finalizacja PQM
    • Krok 3. Identyfikacja korelacji
    • Krok 4. Identyfikacja wskaźników
    • Krok 5. Ocena menedżerów projektu względem PMMA
    • Krok 6. Ocena poziomów dojrzałości
    • Krok 7. Naniesienie wyników na mapę strefową
  • Stosowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów (CPIM)
   • Etap 1. Podstawy
    • Opracowanie deklaracji misji i (lub) wizji
    • Identyfikacja CF
    • Identyfikacja procesów biznesowych
    • Powiązanie CF z procesami biznesowymi
   • Etap 2. Ocena i analiza
    • Analiza luki
    • Wybór procesów biznesowych
    • Identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia
    • Analiza obszarów wymagających doskonalenia
   • Etap 3. Program doskonalenia
    • Wyznaczenie zakresu projektu
    • Planowanie działań w ramach projektu
    • Opracowanie harmonogramu projektu
    • Monitorowanie postępów prac
   • Etap 4. Kontrola wyników
  • Rola i zakres obowiązków PSO
  • Korzyści płynące z wdrażania CPIM
  • CPIM w odniesieniu do procesów biznesowych
   • Charakterystyka procesów biznesowych
    • Skuteczność procesu
    • Wydajność procesu
    • Narzędzia usprawniania
     • Eliminacja biurokracji
     • Walka z dublowaniem
     • Ocena wartości dodanej
     • Upraszczanie
     • Redukcja czasu trwania cyklu
     • Zabezpieczanie przed błędami
     • Aktualizacja
     • Prosty język
     • Standaryzacja
     • Relacje z dostawcami
     • Udoskonalenia ogólne
   • Obserwowanie sygnałów świadczących o konieczności wprowadzania udoskonaleń
   • Dokumentacja bieżącego procesu biznesowego
   • Prognozowanie stanu przyszłego
   • Znajdowanie luki między stanem bieżącym i przyszłym
   • Definicja projektu doskonalenia procesu biznesowego
  • Narzędzia, szablony i procesy w doskonaleniu procesów biznesowych
   • Diagramy Ishikawy i analiza przyczyn źródłowych
   • Wykresy kontrolne
   • Schematy blokowe
   • Histogramy
   • Analiza Pareto
   • Wykresy przebiegu pracy
   • Wykresy punktowe
   • Analiza pola sił
   • Wartości progowe
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Część IV. Zarządzanie realiami projektów
  • Przegląd treści zawartych w części trzeciej
   • Rozdział 16. Strategie prewencyjne i interwencyjne w przypadku projektów zagrożonych
   • Rozdział 17. Organizacja projektów wielozespołowych
   • Rozdział 18. Zarządzanie rozwojem zawodowym zespołów projektowych
 • Rozdział 16. Strategie prewencyjne i interwencyjne w przypadku projektów zagrożonych
  • Definicja projektu zagrożonego
   • Dlaczego projekty stają się zagrożone i dlaczego kończą się porażką?
    • Niewystarczająca lub nieodpowiednia dokumentacja wymagań albo jej brak
    • Nieodpowiednie lub niewystarczające wsparcie ze strony sponsora
    • Brak zrozumienia dla stopnia złożoności wymagań
    • Brak gotowości do podejmowania trudnych decyzji
    • Opóźnienie między akceptacją projektu a jego rozpoczęciem
    • Brak zmian w planie po znacznym ograniczeniu czasu lub innych zasobów
    • Nieprzemyślane szacunki
    • Nadmierne obciążenie członków zespołu
    • Brak konsekwencji w procesie akceptowania rezultatów przez klienta
    • Brak wiarygodności wyjściowego planu
    • Zbyt duży zakres projektu
  • Zarządzanie zagrożonymi projektami
   • Strategie prewencyjne
   • Korzystanie z narzędzi, szablonów i procesów w celu zapobiegania otrzymywaniu przez projekty statusu zagrożonych
    • Gromadzenie wymagań
    • Opracowywanie struktury podziału pracy (WBS)
    • Proces dynamicznego zarządzania ryzykiem
    • Proces zarządzania zmianami zakresu
    • Wykresy trendów odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych
    • Analiza wartości uzyskanej
     • Wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI)
     • Wskaźnik realizacji kosztów (CPI)
     • Integrowanie wykresów trendu odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych z analizą wartości uzyskanej
   • Strategie interwencyjne
    • Analiza sytuacji bieżącej gdzie jesteśmy?
     • W poszukiwaniu przyczyn źródłowych początki projektu
     • W poszukiwaniu przyczyn źródłowych planowanie i rozpoczęcie projektu
     • W poszukiwaniu przyczyn źródłowych definiowanie rozwiązania
     • W poszukiwaniu przyczyn źródłowych opracowywanie rozwiązania
     • W poszukiwaniu przyczyn źródłowych wdrażanie rozwiązania
    • Weryfikacja pożądanego celu dokąd możemy dotrzeć?
     • Warsztaty
     • Proces weryfikacji pierwotnego celu
      • Weryfikacja pierwotnego celu biznesowego
      • Weryfikacja pierwotnego uzasadnienia biznesowego
      • Definiowanie bieżących potrzeb biznesowych
      • Uzgadnianie uzasadnienia biznesowego z bieżącymi potrzebami biznesowymi
      • Opracowanie listy działań korygujących
      • Działania korygujące ogólne
      • Działania korygujące wymagania
      • Działania korygujące projektowanie, opracowywanie, integracja
      • Działania korygujące testy i implementacja
    • Ocena dostępnych opcji jak możemy się tam dostać?
     • Poszukiwanie dostępnych opcji, burza mózgów
     • Szeregowanie opcji
     • Analiza SWOT
     • Opracowanie planu naprawczego
     • Czy zmodyfikowane uzasadnienie biznesowe jest realistyczne?
    • Opracowanie zmodyfikowanego planu jak się tam dostaniemy?
     • Przygotuj zmodyfikowany plan projektu
     • Uzyskaj dla niego akceptację menedżerów
     • Przygotuj się do ponownego rozpoczęcia projektu
   • Szablon procesu interwencyjnego
  • Role i obowiązki PSO w odniesieniu do zagrożonych projektów
   • Analiza sytuacji bieżącej
   • Weryfikacja pożądanego celu
   • Ocena dostępnych opcji
   • Opracowanie zmodyfikowanego planu
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 17. Organizacja projektów wielozespołowych
  • Definicja projektu wielozespołowego
  • Wyzwania związane z zarządzaniem projektami wielozespołowymi
   • Praca z zespołami pochodzącymi z różnych firm
   • Praca z zespołami o zdecydowanie niezależnej kulturze
   • Praca z różnymi procesami różnych zespołów
   • Uwzględnianie konkurencyjnych priorytetów
   • Komunikacja w ramach struktury zespołu
   • Tworzenie struktury zarządzania projektem
   • Wybór konkretnego modelu PMLC
   • Opracowywanie zintegrowanego planu i harmonogramu projektu
   • Wyznaczanie metody gromadzenia wymagań
   • Wyznaczanie procesu zarządzania zmianami zakresu
   • Definiowanie struktury spotkań zespołu
   • Wyznaczanie praktycznych poziomów raportowania
   • Dzielenie zasobów między zespołami
   • Decyzje kadrowe na różnych etapach realizacji modeli PMLC
   • Poszukiwanie swojego zastępcy
  • Klasyfikacja projektów wielozespołowych
   • Dwa zespoły
    • Aktualizacja lub doskonalenie plus globalny
    • Nowy plus globalny
   • Większa liczba zespołów
    • Aktualizacja lub doskonalenie
    • Aktualizacja lub doskonalenie plus globalny
    • Nowy
    • Nowy plus globalny
  • Struktura biura projektu
   • Charakterystyka biura projektu
    • Organizacja całego projektu i zarządzanie nim
    • Opracowywanie wysokopoziomowego planu projektu (we współpracy z menedżerami poszczególnych zespołów)
    • Integracja i koordynacja planów projektów poszczególnych zespołów
    • Sprawowanie kontroli nad harmonogramem całego projektu
    • Monitorowanie wykorzystania zasobów i zarządzanie nim
    • Przygotowywanie i rozsyłanie raportów z postępów prac
    • Planowanie i organizacja spotkań zespołu
    • Przetwarzanie wniosków o zmianę zakresu projektu
    • Rozwiązywanie problemów przekazywanych do góry przez poszczególne zespoły
    • Negocjowanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w relacjach między zespołami
   • Zalety biura projektu
    • Koordynuje pracę kilku niezależnych zespołów
    • Sprawdza się także w przypadku dużych projektów
    • Pozwala zarządzać projektem za pomocą jednego, zintegrowanego planu
    • Integruje kontrolę nad zarządzaniem zasobami
    • Pozwala zespołom utrzymać ich dotychczasowe praktyki
   • Wady biura projektu
    • Wymaga zarządzania rozbieżnymi praktykami
    • Wymaga od członków zespołu porządkowania sprzecznych priorytetów
    • Może narzucać uciążliwy proces zarządzania zmianami zakresu projektu
   • Kiedy należy korzystać z biura projektów?
  • Struktura zespołu głównego
   • Charakterystyka zespołu głównego
    • Doradzanie zespołom w kwestiach technicznych
     • Ocena techniczna projektu rozwiązania
     • Weryfikacja kodu
     • Rozwiązanie problemu
     • Zażegnanie konfliktu
     • Analiza skutków technicznych dla systemów zależnych
    • Porady eksperckie w zakresie systemów i procesów stosowanych w przedsiębiorstwie
    • Wspieranie poszczególnych zespołów w tym, co jest im akurat potrzebne
    • Współpraca z menedżerem CT i doradzanie mu w razie potrzeby
    • Negocjacje między zespołami i rozwiązywanie ewentualnych problemów
   • Zalety zespołu głównego
    • Umożliwia menedżerowi CT dobór członków zespołu głównego
    • Oferuje menedżerowi CT najlepsze możliwe rady
    • Koordynuje pracę kilku zespołów
    • Wspiera i uwiarygodnia decyzje podejmowane przez menedżera CT
    • Stwarza warunki, w ramach których członkowie CT poświęcają na tę pracę 100% swojego czasu
    • Wykorzystuje wiedzę najbardziej doświadczonych SME
    • Pozwala zespołom utrzymać dotychczasowe praktyki, charakterystyczne dla ich jednostek biznesowych
   • Wady zespołu głównego
    • Nie zawsze nadaje się do stosowania w przypadku dużych projektów
    • Nie zawsze pozwala zintegrować plany opracowane przez poszczególne zespoły
    • Zmusza do nawigowania między różnymi praktykami
    • Czasami wymaga realizacji projektu w warunkach braku pełnego zaangażowania ludzi
    • Przez cały czas pracują w nim ci sami SME
   • Kiedy należy korzystać z zespołu głównego?
  • Struktura superzespołu
   • Charakterystyka superzespołu
    • Organizowanie projektu i zarządzanie nim
    • Opracowywanie planu projektu
    • Prowadzenie ogólnego harmonogramu projektu
    • Zarządzanie wykorzystaniem zasobów i ich monitorowanie
    • Przygotowywanie i rozsyłanie raportów z postępów prac
    • Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu
    • Przetwarzanie wniosków o zmianę zakresu projektu
   • Zalety superzespołu
    • Pozwala zarządzać projektem w zintegrowany sposób
    • Sprawdza się w przypadku dużych projektów
    • Pozwala zintegrować kontrolę nad zarządzaniem zasobami
    • Pozwala ustandaryzować stosowane narzędzia, schematy i procesy
   • Wady superzespołu
    • Trudności w osiągnięciu standaryzacji
    • Członkowie zespołów muszą dokonywać wyborów między konkurencyjnymi priorytetami
   • Kiedy należy korzystać z superzespołu?
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Rozdział 18. Zarządzanie rozwojem zawodowym zespołów projektowych
  • Jaki problem związany z rozwojem zawodowym ma zostać rozwiązany?
  • Co będzie trzeba zrobić?
   • Zdobywanie doświadczenia
   • Bezpośrednie szkolenie praktyczne
   • Pośrednie szkolenie praktyczne
   • Aktywność profesjonalna
  • Co zostanie zrobione?
  • Jak to zostanie zrobione?
  • Skąd będzie wiadomo, że to zostało zrobione?
  • Na ile skutecznie zostało to zrobione?
  • Dokąd iść dalej? Nowa koncepcja na przyszłość
   • Grupa stanowisk PM/BA
    • Członek zespołu
     • Kluczowe wyznaczniki
     • Niezbędne cechy
    • Menedżer zadania
     • Kluczowe wyznaczniki
     • Niezbędne cechy
    • Młodszy menedżer
     • Kluczowe wyznaczniki
     • Niezbędne cechy
    • Starszy menedżer
     • Kluczowe wskaźniki
     • Niezbędne cechy
    • Menedżer programu
     • Kluczowe wskaźniki
     • Niezbędne cechy
    • Dyrektor
     • Kluczowe wskaźniki
     • Niezbędne cechy
   • Zastosowanie struktury PM/BA na potrzeby rozwoju zawodowego
   • Jak mógłby wyglądać program rozwoju zawodowego?
    • Zdobywanie doświadczenia
    • Bezpośrednie szkolenie praktyczne
    • Pośrednie szkolenie praktyczne
    • Aktywność profesjonalna
    • Korzystanie z planu rozwoju zawodowego
   • Planowanie kariery zawodowej z wykorzystaniem struktury BA/PM
  • Jeszcze nowsza koncepcja
  • Podsumowanie
  • Pytania do dyskusji
 • Dodatek A. Słowniczek skrótów
 • Dodatek B. Strona internetowa książki
  • Pliki ze slajdami i ćwiczeniami
  • Uwaga na temat pliku z pytaniami i odpowiedziami
 • Dodatek C. Bibliografia
  • Definiowanie grup procesów zarządzania projektami i posługiwanie się nimi
  • Tradycyjne zarządzanie projektami
  • Zwinne i ekstremalne zarządzanie projektami
  • Infrastruktura zarządzania projektami
  • Zarządzanie realiami projektów

 • Tytuły: Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI
 • Autor: Robert K. Wysocki
 • Tytuł oryginału: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 6th edition
 • Tłumaczenie: Magda Witkowska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-3906-9, 9788324639069
 • Data wydania książki drukowanej: 2013-05-21
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6889-2, 9788324668892
 • Data wydania: 2013-06-25
 • Format: 158x235
 • Identyfikator pozycji: efzap4
 • Kategorie:
 • Wydawca: Onepress