Helion


Szczegóły ebooka

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań


Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Książka uzupełnia wiedzę w zakresie zachowań e-konsumentów w Europie. Autorzy skupiają się przede wszystkim na identyfikacji i porównaniu zachowań nabywczych e-klientów w wybranych krajach (we Francji i Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji). Zawarto w niej także informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Internecie i kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zachowań e-konsumentów w Europie, pozwala zidentyfikować ich profil demograficzno-psychograficzny oraz wskazać, jak zachowują się dokonując zakupów w Internecie. To powoduje, że jest ona rzetelnym źródłem wiedzy w zakresie zachowań nabywczych młodych e-konsumentów a przez to może stanowić inspirację dla pracowników naukowych czy studentów prowadzących badania o takiej lub zbliżonej tematyce.
prof. US dr hab. EDYTA RUDAWSKA,
Uniwersytet Szczeciński (fragment recenzji książki)
Analizy dokonane przez autorów pozwalają czytelnikowi zaktualizować swoją wiedzę na temat nowych wyzwań i możliwości, jakie stwarzają globalizacja i technologie internetowe. Styl pisania i struktura książki - mimo iż mamy do czynienia z pracą naukową - są przyjazne czytelnikowi. Książkę czyta się przyjemnie. Jest ona zarówno podręcznikiem, jak i „przewodnikiem” po zagadnieniach marketingu międzynarodowego i międzynarodowych badań rynku. Gorąco polecam.
doc. Ing. PAVOL KITA,
PhD, Ekonomická univerzita v Bratislave (fragment recenzji książki)

 


 

MAGDALENA JACIOW - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu marketingu, badań i analizy rynku.

ROBERT WOLNY - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach, członek Sieci Badawczej Krajów Grupy Wyszehradzkiej - Réseau PGV, członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu handlu, marketingu i badań rynku.

AGATA STOLECKA-MAKOWSKA - magister nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, asystent w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert w Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach, członek Sieci Badawczej Krajów Grupy Wyszehradzkiej - Réseau PGV, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu marketingu, zachowań podmiotów rynkowych i badań rynku.

Wstęp (5)

Rozdział 1. Komparatywna analiza zachowań e-konsumentów - podstawy teoretyczno-metodologiczne (9)

 • E-konsument jako podmiot badań (10)
 • Zachowania nabywcze e-konsumentów (17)
 • Metodologia międzynarodowych badań zachowań e-konsumentów (26)

Rozdział 2. Uwarunkowania zachowań nabywczych e-konsumentów w Europie (41)

 • Demograficzne uwarunkowania zachowań e-konsumentów (42)
 • Kulturowe uwarunkowania zachowań e-konsumentów (45)
 • Uwarunkowania ekonomiczne i prawne zachowań e-konsumentów (54)
 • Technologiczne uwarunkowania zachowań e-konsumentów (67)

Rozdział 3. Profil e-konsumentów w wybranych krajach Europy (85)

 • Charakterystyka demograficzno-społeczna badanych e-konsumentów (86)
 • Portret psychograficzny e-konsumentów z wybranych krajów Europy (95)
 • Postawy e-konsumentów wobec zakupów (103)

Rozdział 4. Zachowania nabywcze e-konsumentów z wybranych krajów Europy (115)

 • Częstotliwość zakupów i wydatki na zakupy online (117)
 • Sposoby dokonywania zakupów online (128)
 • Determinanty zakupów online (138)
 • Miejsca i warunki zakupów online (147)

Podsumowanie (159)

Bibliografia (165)

 • Tytuły: E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań
 • Autor: Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-8041-2, 9788324680412
 • Data wydania książki drukowanej: 2013-09-06
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-8321-5, 9788324683215
 • Data wydania: 2013-11-14
 • Format: 180x235
 • Identyfikator pozycji: ekoeur
 • Kategorie:
 • Wydawca: Onepress