Szczegóły ebooka

Ekstremalny kod w języku C. Współbieżność i programowanie zorientowane obiektowo

Ekstremalny kod w języku C. Współbieżność i programowanie zorientowane obiektowo

Kamran Amini

Ebook

Jeśli uważasz, że język C dawno został odłożony do lamusa, jesteś w błędzie. Wielu inżynierów oprogramowania o nim zapomniało, jednak C wciąż cieszy się popularnością. Jest przy tym uważany za dość trudny język programowania, gdyż samo opanowanie jego składni to za mało, aby efektywnie go wykorzystywać. Właśnie dlatego ceni się programistów z wnikliwym i naukowym podejściem do reguł i praktyk. Tylko wtedy można wykorzystać możliwości języka C do tworzenia efektywnych systemów. W tym celu profesjonalny programista C musi tworzyć kod na bardzo wysokim poziomie.

To książka przeznaczona dla programistów, którzy chcą stać się ekspertami języka C. Przedstawia zasady pracy z dyrektywami preprocesora, makrami, kompilacją warunkową i ze wskaźnikami. Omawia ważne aspekty projektowania algorytmów, funkcji i struktur. Sporo miejsca poświęcono tu kwestii uzyskiwania maksimum wydajności z aplikacji działających w środowisku o ograniczonych zasobach. Starannie opisano, jak C współpracuje z systemem Unix, w jaki sposób zaimplementowano reguły zorientowane obiektowo w języku C, a także jak wykorzystać wieloprocesowość. To świetny materiał bazowy do samodzielnego badania, zadawania pytań i eksperymentowania z kodem.

W książce między innymi:

 • zaawansowane elementy języka C
 • struktury pamięci i proces kompilacji
 • programowanie zorientowane obiektowo w proceduralnym kodzie C
 • tworzenie kodu na niskim poziomie
 • współbieżność, wielowątkowość i integracja z innymi językami programowania
 • testy jednostkowe i debugowanie oraz komunikacja międzyprocesowa

Programowanie w C: przejdź na najwyższy poziom!


O autorze 11

O recenzentach technicznych 13

Wprowadzenie 15

Rozdział 1. Funkcje podstawowe 23

 • Dyrektywy preprocesora 25
  • Makra 26
  • Kompilacja warunkowa 39
 • Wskaźniki zmiennych 42
  • Składnia 43
  • Operacje arytmetyczne na wskaźnikach zmiennych 45
  • Wskaźniki ogólne 48
  • Wielkość wskaźnika 51
  • Zapomniany wskaźnik 51
 • Wybrane informacje szczegółowe dotyczące funkcji 54
  • Anatomia funkcji 54
  • Waga projektu 55
  • Zarządzanie stosem 55
  • Przekazywanie przez wartość kontra przekazywanie przez referencję 56
 • Wskaźniki funkcji 59
 • Struktury 61
  • Dlaczego struktura? 62
  • Dlaczego typ zdefiniowany przez użytkownika? 62
  • Jakie możliwości oferuje struktura? 63
  • Układ pamięci 64
  • Struktury zagnieżdżone 68
  • Wskaźniki struktur 69
 • Podsumowanie 70

Rozdział 2. Od kodu źródłowego do pliku binarnego 73

 • Proces kompilacji 74
  • Kompilacja projektu w języku C 76
  • Etap 1. Uruchomienie preprocesora 83
  • Etap 2. Kompilacja 84
  • Etap 3. Uruchomienie asemblera 87
  • Etap 4. Linkowanie 90
 • Preprocesor 93
 • Kompilator 97
  • Drzewo składniowe 98
 • Asembler 100
 • Linker 101
  • Jak działa linker? 102
  • Można oszukać linkera! 110
  • Dekorowanie nazw C++ 114
 • Podsumowanie 116

Rozdział 3. Pliki obiektowe 117

 • Interfejs binarny aplikacji 118
 • Formaty plików obiektowych 120
 • Relokowane pliki obiektowe 121
 • Wykonywalne pliki obiektowe 126
 • Biblioteki statyczne 130
 • Biblioteki dynamiczne 138
  • Ręczne wczytywanie bibliotek współdzielonych 143
 • Podsumowanie 145

Rozdział 4. Struktura pamięci procesu 147

 • Układ pamięci procesu 148
 • Określanie struktury pamięci 149
 • Analiza statycznego układu pamięci 150
  • Segment BSS 152
  • Segment data 154
  • Segment text 158
 • Analiza dynamicznego układu pamięci 160
  • Mapowanie pamięci 161
  • Segment stack 165
  • Segment sterty 167
 • Podsumowanie 170

Rozdział 5. Stos i sterta 173

 • Stos 174
  • Analizowanie stosu 175
  • Kwestie związane z używaniem pamięci stosu 182
 • Sterta 185
  • Alokacja i zwalnianie pamięci na stercie 187
  • Reguły dotyczące pamięci sterty 196
 • Zarządzanie pamięcią w ograniczonym środowisku 199
  • Środowiska o ograniczonej ilości pamięci 200
  • Środowisko charakteryzujące się większą wydajnością działania 202
 • Podsumowanie 208

Rozdział 6. Programowanie zorientowane obiektowo i hermetyzacja 211

 • Myślenie w sposób zorientowany obiektowo 214
  • Koncepcje myślowe 215
  • Mapowanie idei w głowie i modele obiektowe 216
  • Obiekty nie znajdują się w kodzie 218
  • Atrybuty obiektu 219
  • Domena 220
  • Relacje między obiektami 221
  • Operacje zorientowane obiektowo 222
  • Obiekt ma zdefiniowane zachowanie 224
 • Dlaczego język C nie jest zorientowany obiektowo? 225
 • Hermetyzacja 226
  • Hermetyzacja atrybutu 226
  • Hermetyzacja zachowania 229
  • Ukrywanie informacji 239
 • Podsumowanie 246

Rozdział 7. Kompozycja i agregacja 247

 • Związki między klasami 247
 • Obiekt kontra klasa 248
 • Kompozycja 250
 • Agregacja 256
 • Podsumowanie 263

Rozdział 8. Dziedziczenie i polimorfizm 265

 • Dziedziczenie 266
  • Natura dziedziczenia 267
 • Polimorfizm 281
  • Czym jest polimorfizm? 281
  • Do czego jest potrzebny polimorfizm? 284
  • Jak w języku C zaimplementować zachowanie polimorficzne? 285
 • Podsumowanie 292

Rozdział 9. Abstrakcja i programowanie zorientowane obiektowo w C++ 293

 • Abstrakcja 294
 • Zorientowane obiektowo konstrukcje w C++ 297
  • Hermetyzacja 298
  • Dziedziczenie 301
  • Polimorfizm 306
  • Klasa abstrakcyjna 309
 • Podsumowanie 311

Rozdział 10. UNIX - historia i architektura 313

 • Historia systemu UNIX 314
  • Systemy operacyjne Multics i UNIX 314
  • Języki BCPL i B 316
  • Droga do powstania języka C 317
 • Architektura systemu UNIX 318
  • Filozofia systemu UNIX 319
  • Warstwy systemu UNIX 320
 • Interfejs powłoki dla aplikacji użytkownika 323
 • Interfejs jądra do warstwy powłoki 327
 • Jądro 333
 • Sprzęt 337
 • Podsumowanie 339

Rozdział 11. Jądro i wywołania systemowe 341

 • Wywołania systemowe 342
  • Wywołania systemowe pod mikroskopem 342
  • Pominięcie standardu C - bezpośrednie wykonanie wywołania systemowego 344
  • Wewnątrz funkcji wywołania systemowego 346
  • Dodanie nowego wywołania systemowego do systemu Linux 348
 • Jądro systemu UNIX 361
  • Jądro monolityczne kontra mikrojądro 362
  • Linux 364
  • Moduły jądra 364
 • Podsumowanie 370

Rozdział 12. Najnowsza wersja C 371

 • C11 372
 • Określenie obsługiwanej wersji standardu języka C 372
 • Usunięcie funkcji gets() 374
 • Zmiany wprowadzone w funkcji fopen() 374
 • Funkcje sprawdzające granice bufora 376
 • Funkcja niekończąca działania 377
 • Makra typu generycznego 378
 • Unicode 378
 • Unie i struktury anonimowe 384
 • Wielowątkowość 386
 • Słowo o standardzie C18 386
 • Podsumowanie 386

Rozdział 13. Współbieżność 389

 • Wprowadzenie do współbieżności 390
 • Równoległość 391
 • Współbieżność 392
 • Jednostka zarządcy zadań 393
 • Procesy i wątki 395
 • Ograniczenie typu "zachodzi wcześniej" 396
 • Kiedy należy używać współbieżności 398
 • Stan współdzielony 405
 • Podsumowanie 410

Rozdział 14. Synchronizacja 411

 • Problemy związane ze współbieżnością 412
 • Wrodzone problemy ze współbieżnością 413
 • Problemy pojawiające się po synchronizacji 423
 • Techniki synchronizacji 424
  • Techniki busy-waiting i spinlock 425
  • Mechanizm uśpienia-powiadomienia 428
  • Semafory i muteksy 431
  • Wiele jednostek procesora 436
 • Blokada typu spinlock 441
  • Zmienne warunkowe 442
 • Współbieżność w standardzie POSIX 444
  • Obsługa współbieżności przez jądro 445
 • Wieloprocesowość 447
 • Wielowątkowość 450
 • Podsumowanie 451

Rozdział 15. Wykonywanie wątków 453

 • Wątki 454
 • Wątki POSIX 457
 • Tworzenie wątków POSIX 458
 • Przykład stanu wyścigu 463
 • Przykład wyścigu danych 471
 • Podsumowanie 474

Rozdział 16. Synchronizacja wątków 477

 • Kontrola współbieżności w standardzie POSIX 478
  • Muteksy POSIX 478
  • Zmienne warunkowe POSIX 481
  • Bariery POSIX 485
  • Semafory POSIX 487
 • Wątki POSIX i pamięć 495
  • Pamięć stosu 495
  • Pamięć sterty 500
  • Widoczność pamięci 504
 • Podsumowanie 506

Rozdział 17. Wykonywanie procesów 507

 • API wykonywania procesu 507
  • Tworzenie procesu 510
  • Wykonywanie procesu 515
  • Porównanie tworzenia procesu i wykonywania procesu 517
 • Procedura wykonania procesu 518
 • Stan współdzielony 519
  • Techniki współdzielenia 520
  • Pamięć współdzielona w standardzie POSIX 522
  • System plików 531
 • Wielowątkowość kontra wieloprocesowość 534
  • Wielowątkowość 534
  • Wieloprocesowość w pojedynczym komputerze 535
  • Wieloprocesowość rozproszona 535
 • Podsumowanie 536

Rozdział 18. Synchronizacja procesów 537

 • Kontrola współbieżności w pojedynczym hoście 538
 • Nazwane semafory POSIX 539
 • Nazwane muteksy 543
  • Przykład pierwszy 543
  • Przykład drugi 547
 • Nazwane zmienne warunkowe 556
  • Etap 1. Klasa pamięci współdzielonej 557
  • Etap 2. Klasa współdzielonego licznika w postaci 32-bitowej liczby całkowitej 560
  • Etap 3. Klasa muteksu współdzielonego 562
  • Etap 4. Klasa współdzielonej zmiennej warunkowej 565
  • Etap 5. Logika funkcji main() 568
 • Kontrola współbieżności rozproszonej 572
 • Podsumowanie 574

Rozdział 19. Gniazda i IPC w pojedynczym hoście 577

 • Techniki IPC 578
 • Protokół komunikacyjny 580
  • Cechy charakterystyczne protokołu 582
  • Sekwencyjność 584
 • Komunikacja w pojedynczym hoście 584
  • Deskryptory plików 585
  • Sygnały POSIX 585
  • Potoki POSIX 589
  • Kolejka komunikatów POSIX 592
  • Gniazda domeny systemu UNIX 594
 • Wprowadzenie do programowania gniazd 595
  • Sieci komputerowe 595
  • Na czym polega programowanie gniazda? 607
 • Podsumowanie 614

Rozdział 20. Programowanie oparte na gniazdach 615

 • Podsumowanie informacji o programowaniu gniazd 616
 • Projekt kalkulatora 618
  • Hierarchia kodu źródłowego 619
  • Zbudowanie projektu 623
  • Uruchomienie projektu 623
  • Protokół aplikacji 624
  • Biblioteka serializacji i deserializacji 627
  • Usługa kalkulatora 632
 • Gniazda domeny systemu UNIX 634
  • Serwer strumienia UDS 634
  • Klient strumienia UDS 641
  • Serwer datagramu nasłuchujący na gnieździe UDS 644
  • Klient datagramu używającego gniazda UDS 648
 • Gniazda sieciowe 650
  • Serwer TCP 650
  • Klient TCP 652
  • Serwer UDP 653
  • Klient UDP 654
 • Podsumowanie 655

Rozdział 21. Integracja z innymi językami programowania 657

 • Dlaczego integracja w ogóle jest możliwa? 658
 • Pobranie niezbędnych materiałów 659
 • Biblioteka stosu 660
 • Integracja z C++ 666
  • Dekorowanie nazw w C++ 667
  • Kod C++ 669
 • Integracja z Javą 673
  • Utworzenie kodu w Javie 674
  • Przygotowanie części natywnej 679
 • Integracja z Pythonem 686
 • Integracja z Go 689
 • Podsumowanie 692

Rozdział 22. Testy jednostkowe i debugowanie 695

 • Testowanie oprogramowania 696
  • Poziomy testowania 697
 • Testy jednostkowe 698
  • Dublery używane podczas testów 706
 • Testowanie komponentu 707
 • Biblioteki testowania kodu w C 709
  • Framework CMocka 710
  • Google Test 718
 • Debugowanie 722
  • Kategorie błędów 724
  • Debugery 724
  • Narzędzia profilowania pamięci 726
  • Debugery wątków 728
  • Narzędzia do profilowania wydajności działania 729
 • Podsumowanie 730

Rozdział 23. Systemy kompilacji 731

 • Czym jest system kompilacji? 732
 • Make 733
 • CMake - to nie jest system kompilacji! 740
 • Ninja 745
 • Bazel 747
 • Porównanie systemów kompilacji 750
 • Podsumowanie 750
 • Epilog 751
 • Tytuł: Ekstremalny kod w języku C. Współbieżność i programowanie zorientowane obiektowo
 • Autor: Kamran Amini
 • Tytuł oryginału: Extreme C: Taking you to the limit in Concurrency, OOP, and the most advanced capabilities of C
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-7467-6, 9788328374676
 • Data wydania: 2021-04-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ekskod
 • Wydawca: Helion