Helion


Szczegóły ebooka

Excel. 101 makr gotowych do użycia

Excel. 101 makr gotowych do użycia


Najlepsze makra do Excela!

Microsoft Excel to narzędzie, które ułatwia codzienne życie milionom użytkowników. Nigdy się nie myli, niestrudzenie dodaje kolejne tysiące wartości, a do tego pozwala na przygotowanie atrakcyjnych wykresów, raportów i zestawień. A gdyby tak jeszcze bardziej go zautomatyzować? Czy uda się osiągnąć punkt, w którym już nic nie będziesz musiał robić sam?

Do tego jeszcze daleko, ale makra mogą znacząco wpłynąć na wygodę pracy z Excelem. W tej wyjątkowej książce znajdziesz ponad sto makr, gotowych do zastosowania od ręki. Wśród nich znajdziesz makra ułatwiające drukowanie, formatowanie komórek, nawigację oraz formatowanie wykresów. Ponadto poznasz takie makra, które pozwolą Ci formatować i filtrować dane, szybko tworzyć tabele przestawne oraz integrować Excel z innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office. Makra zawarte w tej książce mogą być świetną bazą do tworzenia własnych rozwiązań. Poznaj nowe możliwości Excela i zoptymalizuj swoją pracę!

Sięgnij po tę książkę i:

 • sprawdź, jak zautomatyzować typowe zadania
 • poznaj najlepsze makra do formatowania danych i wykresów oraz drukowania
 • zintegruj Excel z innymi aplikacjami pakietu Office
 • ułatw sobie życie

Zautomatyzuj najbardziej nużące zadania w Excelu!

Wprowadzenie (17)

 • Omówione zagadnienia (18)
 • Co trzeba wiedzieć? (18)
 • Co trzeba mieć? (18)
 • Układ książki (18)
  • Część I. Makra w Excelu - podstawy (19)
  • Część II. Praca ze skoroszytami (19)
  • Część III. Automatyzacja zadań związanych z arkuszami (19)
  • Część IV. Zaznaczanie i modyfikowanie zakresów (20)
  • Część V. Praca z danymi (20)
  • Część VI. Praca z tabelami przestawnymi (20)
  • Część VII. Przetwarzanie wykresów za pomocą makr (20)
  • Część VIII. Obsługa poczty elektronicznej za pomocą Excela (21)
  • Część IX. Integracja Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office (21)
 • Konwencje przyjęte w książce (21)
  • Co oznaczają ikony (21)
 • Materiały dodatkowe (22)

Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

 • Rejestrowanie makr - podstawy (25)
 • Rejestrowanie makr z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi - porównanie (29)
  • Rejestrowanie makr z odwołaniami bezwzględnymi (29)
  • Rejestrowanie makr z odwołaniami względnymi (32)
 • Inne metody rejestrowania makr (34)
  • Rozszerzenie plików zawierających makra (34)
  • Zabezpieczenia związane z makrami w Excelu 2010 (34)
  • Zaufane lokalizacje (35)
  • Skoroszyt makr osobistych (35)
  • Przypisywanie makra do przycisku oraz innych formantów formularza (36)
  • Umieszczanie makr na pasku narzędzi Szybki dostęp (38)
 • Praca z Visual Basic Editor (38)
  • Uruchamianie VBE (39)
  • Składniki VBE (39)
 • Praca z oknem Project (41)
  • Dodawanie nowego modułu VBA (42)
  • Usuwanie modułu VBA (43)
 • Praca z oknem Code (44)
  • Minimalizowanie i maksymalizowanie okna (44)
  • Wprowadzenie kodu VBA do modułu (44)
 • Dostosowywanie środowiska VBA (47)
  • Karta Editor (47)
  • Karta Editor Format (49)
  • Karta General (50)
  • Karta Docking (51)
 • Model obiektowy Excela (51)
  • Obiekty (52)
  • Kolekcje (52)
  • Właściwości (53)
  • Metody (53)
 • Zmienne - podstawowe informacje (54)
 • Informacje o makrach zamieszczonych w niniejszej książce (55)
  • Przykłady do książki (55)
  • Korzystanie z plików przykładów (55)
  • O czym należy pamiętać (56)

Część II. Praca ze skoroszytami (57)

 • Makro 1. Tworzenie nowego skoroszytu (59)
  • Jak to działa? (59)
  • Jak zastosować makro? (60)
 • Makro 2. Zapisywanie skoroszytu po wprowadzeniu zmiany w określonej komórce (61)
  • Jak to działa? (61)
  • Jak zastosować makro? (62)
 • Makro 3. Zapisywanie skoroszytu przed zamknięciem (63)
  • Jak to działa? (63)
  • Jak zastosować makro? (64)
 • Makro 4. Włączanie ochrony arkuszy podczas zamykania skoroszytu (65)
  • Jak to działa? (65)
  • Jak zastosować makro? (66)
 • Makro 5. Usuwanie ochrony arkuszy podczas otwierania skoroszytu (67)
  • Jak to działa? (67)
  • Jak zastosować makro? (67)
 • Makro 6. Otwieranie wybranego arkusza (68)
  • Jak to działa? (68)
  • Jak zastosować makro? (69)
 • Makro 7. Otwieranie skoroszytu zdefiniowanego przez użytkownika (69)
  • Jak to działa? (70)
  • Jak zastosować makro? (71)
 • Makro 8. Sprawdzanie, czy plik nie jest już otwarty (71)
  • Jak to działa? (72)
  • Jak zastosować makro? (74)
 • Makro 9. Sprawdzanie, czy plik nie znajduje się już w folderze (74)
  • Jak to działa? (74)
  • Jak zastosować makro? (75)
 • Makro 10. Odświeżanie wszystkich połączeń danych podczas otwierania skoroszytu (76)
  • Jak to działa? (76)
  • Jak zastosować makro? (76)
 • Makro 11. Jednoczesne zamykanie wielu skoroszytów (77)
  • Jak to działa? (77)
  • Jak zastosować makro? (78)
 • Makro 12. Otwieranie wszystkich skoroszytów z folderu (78)
  • Jak to działa? (79)
  • Jak zastosować makro? (80)
 • Makro 13. Drukowanie wszystkich skoroszytów z folderu (80)
  • Jak to działa? (80)
  • Jak zastosować makro? (81)
 • Makro 14. Ochrona przed zamknięciem skoroszytu przed uzupełnieniem komórek (82)
  • Jak to działa? (82)
  • Jak zastosować makro? (83)
 • Makro 15. Wykonywanie kopii zapasowej skoroszytu z datą bieżącą (83)
  • Jak to działa? (84)
  • Jak zastosować makro? (84)

Część III. Automatyzacja zadań związanych z arkuszami (85)

 • Makro 16. Dodawanie i zmiana nazwy nowego arkusza (87)
  • Jak to działa? (87)
  • Jak zastosować makro? (88)
 • Makro 17. Usuwanie wszystkich arkuszy, z wyjątkiem aktywnego (88)
  • Jak to działa? (89)
  • Jak zastosować makro? (90)
 • Makro 18. Ukrywanie wszystkich arkuszy, z wyjątkiem aktywnego (90)
  • Jak to działa? (90)
  • Jak zastosować makro? (92)
 • Makro 19. Odkrywanie wszystkich arkuszy w skoroszycie (92)
  • Jak to działa? (92)
  • Jak zastosować makro? (93)
 • Makro 20. Przenoszenie arkuszy (93)
  • Jak to działa? (93)
  • Jak zastosować makro? (94)
 • Makro 21. Sortowanie arkuszy według nazwy (95)
  • Jak to działa? (95)
  • Jak zastosować makro? (96)
 • Makro 22. Grupowanie arkuszy według kolorów (97)
  • Jak to działa? (97)
  • Jak zastosować makro? (98)
 • Makro 23. Kopiowanie arkusza do nowego skoroszytu (99)
  • Jak to działa? (99)
  • Jak zastosować makro? (99)
 • Makro 24. Tworzenie nowego skoroszytu dla każdego arkusza (100)
  • Jak to działa? (100)
  • Jak zastosować makro? (101)
 • Makro 25. Drukowanie wybranego arkusza (102)
  • Jak to działa? (102)
  • Jak zastosować makro? (102)
 • Makro 26. Włączanie ochrony dla wszystkich arkuszy (103)
  • Jak to działa? (103)
  • Jak zastosować makro? (104)
 • Makro 27. Wyłączanie ochrony dla wszystkich arkuszy (104)
  • Jak to działa? (104)
  • Jak zastosować makro? (105)
 • Makro 28. Tworzenie spisu treści dla arkusza (106)
  • Jak to działa? (106)
  • Jak zastosować makro? (108)
 • Makro 29. Zmiana poziomu powiększenia arkusza za pomocą dwukrotnego kliknięcia (108)
  • Jak to działa? (109)
  • Jak zastosować makro? (109)
 • Makro 30. Podświetlanie aktywnego wiersza i kolumny (110)
  • Jak to działa? (111)
  • Jak zastosować makro? (111)

Część IV. Zaznaczanie i modyfikowanie zakresów (113)

 • Makro 31. Zaznaczanie i formatowanie zakresów komórek (115)
  • Jak to działa? (115)
  • Jak zastosować makro? (117)
 • Makro 32. Tworzenie i zaznaczanie zakresów nazwanych (117)
  • Jak to działa? (119)
  • Jak zastosować makro? (120)
 • Makro 33. Pętla dla wszystkich komórek w zakresie (120)
  • Jak to działa? (120)
  • Jak zastosować makro? (121)
 • Makro 34. Zaznaczanie i formatowanie wszystkich zakresów nazwanych (122)
  • Jak to działa? (122)
  • Jak zastosować makro? (123)
 • Makro 35. Wstawianie do zakresu pustych wierszy (124)
  • Jak to działa? (124)
  • Jak zastosować makro? (125)
 • Makro 36. Odkrywanie wszystkich wierszy i kolumn (125)
  • Jak to działa? (126)
  • Jak zastosować makro? (126)
 • Makro 37. Usuwanie pustych wierszy (126)
  • Jak to działa? (127)
  • Jak zastosować makro? (128)
 • Makro 38. Usuwanie pustych kolumn (128)
  • Jak to działa? (129)
  • Jak zastosować makro? (130)
 • Makro 39. Zaznaczanie i formatowanie wszystkich formuł w skoroszycie (131)
  • Jak to działa? (131)
  • Jak zastosować makro? (132)
 • Makro 40. Wyszukiwanie i zaznaczanie pierwszego pustego wiersza (lub kolumny) (133)
  • Jak to działa? (133)
  • Jak zastosować makro? (135)
 • Makro 41. Formatowanie za pomocą układu naprzemiennego (136)
  • Jak to działa? (136)
  • Jak zastosować makro? (137)
 • Makro 42. Sortowanie zakresów za pomocą podwójnego kliknięcia (138)
  • Jak to działa? (138)
  • Jak zastosować makro? (139)
 • Makro 43. Ograniczanie możliwości przewijania arkusza (140)
  • Jak to działa? (140)
  • Jak zastosować makro? (141)
 • Makro 44. Dynamiczne ustawianie obszaru drukowania w arkuszu (141)
  • Jak to działa? (141)
  • Jak zastosować makro? (142)

Część V. Praca z danymi (143)

 • Makro 45. Kopiowanie i wklejanie danych z zakresów (145)
  • Jak to działa? (145)
  • Jak zastosować makro? (146)
 • Makro 46. Konwertowanie formuł z danego zakresu na wartości (146)
  • Jak to działa? (146)
  • Jak zastosować makro? (148)
 • Makro 47. Wykonanie polecenia Tekst jako kolumny dla wszystkich kolumn (148)
  • Jak to działa? (149)
  • Jak zastosować makro? (151)
 • Makro 48. Przenoszenie znaku minus na początek liczby (152)
  • Jak to działa? (152)
  • Jak zastosować makro? (154)
 • Makro 49. Usuwanie zbędnych spacji (154)
  • Jak to działa? (154)
  • Jak zastosować makro? (156)
 • Makro 50. Skracanie kodów pocztowych do pięciu pierwszych cyfr (156)
  • Jak to działa? (156)
  • Jak zastosować makro? (158)
 • Makro 51. Wstawianie zer wiodących (159)
  • Jak to działa? (159)
  • Jak zastosować makro? (161)
 • Makro 52. Wstawianie wartości do pustych komórek (161)
  • Jak to działa? (162)
  • Jak zastosować makro? (163)
 • Makro 53. Dodawanie tekstu do komórek do prawej lub lewej strony (164)
  • Jak to działa? (164)
  • Jak zastosować makro? (165)
 • Makro 54. Tworzenie supermakra do porządkowania danych (166)
  • Jak to działa? (166)
  • Jak zastosować makro? (167)
 • Makro 55. Usuwanie znaków niedrukowalnych (168)
  • Jak to działa? (168)
  • Jak zastosować makro? (169)
 • Makro 56. Zaznaczanie zduplikowanych danych (170)
  • Jak to działa? (170)
  • Jak zastosować makro? (171)
 • Makro 57. Ukrywanie wszystkich wierszy z wyjątkiem zawierających zduplikowane wartości (171)
  • Jak to działa? (172)
  • Jak zastosować makro? (173)
 • Makro 58. Ukrywanie wybranych znaczników funkcji Autofiltr (174)
  • Jak to działa? (174)
  • Jak zastosować makro? (175)
 • Makro 59. Kopiowanie filtrowanych danych do nowego skoroszytu (176)
  • Jak to działa? (176)
  • Jak zastosować makro? (177)
 • Makro 60. Tworzenie nowych arkuszy dla filtrowanej zawartości (177)
  • Jak to działa? (178)
  • Jak zastosować makro? (182)
 • Makro 61. Wyświetlanie filtrowanych kolumn na pasku stanu (183)
  • Jak to działa? (183)
  • Jak zastosować makro? (185)

Część VI. Praca z tabelami przestawnymi (187)

 • Makro 62. Tworzenie tabel przestawnych zgodnych z poprzednimi wersjami Excela (189)
  • Jak to działa? (190)
  • Jak zastosować makro? (191)
 • Makro 63. Odświeżanie wszystkich tabel przestawnych w skoroszycie (191)
  • Jak to działa? (192)
  • Jak zastosować makro? (193)
 • Makro 64. Tworzenie podsumowania dla tabel przestawnych (193)
  • Jak to działa? (194)
  • Jak zastosować makro? (196)
 • Makro 65. Stosowanie tej samej pamięci podręcznej we wszystkich tabelach (197)
  • Jak to działa? (198)
  • Jak zastosować makro? (199)
 • Makro 66. Ukrywanie wszystkich sum częściowych w tabelach przestawnych (199)
  • Jak to działa? (200)
  • Jak zastosować makro? (202)
 • Makro 67. Dostosowywanie nazw pól tabel przestawnych (202)
  • Jak to działa? (202)
  • Jak zastosować makro? (204)
 • Makro 68. Ustawianie wszystkich pól wartości na typ Suma (204)
  • Jak to działa? (205)
  • Jak zastosować makro? (206)
 • Makro 69. Formatowanie liczbowe wszystkich elementów danych (207)
  • Jak to działa? (207)
  • Jak zastosować makro? (210)
 • Makro 70. Sortowanie wszystkich pól w układzie alfabetycznym (210)
  • Jak to działa? (210)
  • Jak zastosować makro? (211)
 • Makro 71. Sortowanie niestandardowe w polach danych (212)
  • Jak to działa? (212)
  • Jak zastosować makro? (213)
 • Makro 72. Wprowadzanie ograniczeń do tabeli przestawnej (213)
  • Jak to działa? (213)
  • Jak zastosować makro? (214)
 • Makro 73. Wprowadzanie ograniczeń do pól danych tabeli przestawnej (215)
  • Jak to działa? (215)
  • Jak zastosować makro? (217)
 • Makro 74. Automatyczne usuwanie arkuszy z danymi do tabel przestawnych (217)
  • Jak to działa? (217)
  • Jak zastosować makro? (219)
 • Makro 75. Drukowanie raportów na podstawie zawartości filtra raportu (220)
  • Jak to działa? (221)
  • Jak zastosować makro? (223)
 • Makro 76. Tworzenie nowego arkusza na podstawie filtra raportu (223)
  • Jak to działa? (223)
  • Jak zastosować makro? (225)
 • Makro 77. Przekształcanie całego zakresu danych za pomocą tabeli przestawnej (226)
  • Jak to działa? (227)
  • Jak zastosować makro? (228)

Część VII. Przetwarzanie wykresów za pomocą makr (229)

 • Makro 78. Zmiana rozmiaru wszystkich wykresów w arkuszu (231)
  • Jak to działa? (231)
  • Jak zastosować makro? (232)
 • Makro 79. Umieszczanie wykresów w określonym położeniu (233)
  • Jak to działa? (233)
  • Jak zastosować makro? (234)
 • Makro 80. Odłączanie danych źródłowych od wykresów (235)
  • Jak to działa? (235)
  • Jak zastosować makro? (236)
 • Makro 81. Drukowanie wszystkich wykresów w arkuszu (237)
  • Jak to działa? (237)
  • Jak zastosować makro? (238)
 • Makro 82. Dodawanie etykiet dla pierwszego i ostatniego punktu danych na wykresie (238)
  • Jak to działa? (239)
  • Jak zastosować makro? (240)
 • Makro 83. Ujednolicanie kolorów serii danych na wykresie z danymi źródłowymi (241)
  • Jak to działa? (241)
  • Jak zastosować makro? (244)
 • Makro 84. Ujednolicanie kolorów punktów danych na wykresie z danymi źródłowymi (245)
  • Jak to działa? (245)
  • Jak zastosować makro? (247)

Część VIII. Obsługa poczty elektronicznej za pomocą Excela (249)

 • Makro 85. Wysyłanie aktywnego skoroszytu jako załącznika (251)
  • Jak to działa? (251)
  • Jak zastosować makro? (253)
 • Makro 86. Wysyłanie jako załącznika określonego zakresu komórek (253)
  • Jak to działa? (253)
  • Jak zastosować makro? (255)
 • Makro 87. Wysyłanie pojedynczego arkusza jako załącznika (255)
  • Jak to działa? (255)
  • Jak zastosować makro? (257)
 • Makro 88. Wysyłanie wiadomości z łączem do skoroszytu (257)
  • Jak to działa? (258)
  • Jak zastosować makro? (259)
 • Makro 89. Wysyłanie wiadomości do wszystkich adresatów z listy kontaktów (259)
  • Jak to działa? (260)
  • Jak zastosować makro? (261)
 • Makro 90. Zapisywanie wszystkich załączników do folderu (262)
  • Jak to działa? (262)
  • Jak zastosować makro? (264)
 • Makro 91. Zapisywanie wybranych załączników do folderu (264)
  • Jak to działa? (264)
  • Jak zastosować makro? (266)

Część IX. Integracja Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office (267)

 • Makro 92. Wykonywanie kwerend programu Access z poziomu Excela (269)
  • Jak to działa? (269)
  • Jak zastosować makro? (271)
 • Makro 93. Uruchamianie makra programu Access z poziomu Excela (271)
  • Jak to działa? (271)
  • Jak zastosować makro? (272)
 • Makro 94. Otwieranie raportu MS Access w Excelu (272)
  • Jak to działa? (273)
  • Jak zastosować makro? (273)
 • Makro 95. Otwieranie formularza programu MS Access w Excelu (274)
  • Jak to działa? (274)
  • Jak zastosować makro? (275)
 • Makro 96. Kompaktowanie bazy danych MS Access z poziomu Excela (275)
  • Jak to działa? (276)
  • Jak zastosować makro? (277)
 • Makro 97. Przesyłanie danych z Excela do Worda (277)
  • Jak to działa? (278)
  • Jak zastosować makro? (280)
 • Makro 98. Korespondencja seryjna (280)
  • Jak to działa? (280)
  • Jak zastosować makro? (284)
 • Makro 99. Przesyłanie danych z Excela do prezentacji w programie PowerPoint (284)
  • Jak to działa? (284)
  • Jak zastosować makro? (286)
 • Makro 100. Przesyłanie wszystkich wykresów z Excela do prezentacji w programie PowerPoint (286)
  • Jak to działa? (287)
  • Jak zastosować makro? (289)
 • Makro 101. Konwertowanie skoroszytu Excela na prezentację PowerPointa (289)
  • Jak to działa? (290)
  • Jak zastosować makro? (292)

Skorowidz (293)