Helion


Szczegóły ebooka

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko


Możesz w Excelu użyć fortelu!

 • Punkty na start, czyli jak zainstalować Excela i zacząć się w nim poruszać
 • Zrób to tak samo, czyli jak przetwarzać dane z wielu różnych komórek w identyczny sposób
 • Firma od środka i na zewnątrz, czyli jak zapanować nad danymi o pracownikach i ofercie
Czy to prawda, że wszyscy na świecie wiedzą, co to jest Excel? Cóż, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że dotyczy to przynajmniej mieszkańców krajów rozwiniętych. A czy wszyscy umieją go obsługiwać? Z całą pewnością nie! Choć wydaje się, że Excel jest wszechobecny w naszym życiu, funkcjonuje w każdej firmie i każdym prywatnym domu, większość z nas nadal nie potrafi sensownie go używać. Ale wszyscy starannie się z tym kryją. Jeśli chcesz przełamać tabu i nauczyć się efektywnie stosować ten fantastyczny program, nie mogłeś trafić lepiej! Ten podręcznik poprowadzi Cię krok po kroku przez kolejne etapy pracy z Excelem i pokaże Ci, jak i do czego możesz go wykorzystać.

Dowiesz się stąd, jak wprowadzić do Excela dane i sformatować je tak, by odpowiadały Twoim potrzebom. Nauczysz się szybko odszukiwać odpowiednie informacje zawarte w arkuszach, a także przetwarzać je na różne sposoby za pomocą formuł, funkcji i własnych miniprogramów, co pozwoli Ci zautomatyzować tysiące powtarzalnych czynności. Sprawdzisz, jak stworzyć w Excelu różne rodzaje dokumentów związanych ze sprzedażą, takich jak cenniki, oferty, dowody dostawy czy rachunki. Zobaczysz też, jak zapanować nad kalendarzem i jak umieszczać arkuszu dane na temat pracowników firmy. Zapanuj nad biurowym chaosem dzięki pomocy Excela!
 • Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego
 • Najważniejsze obiekty Excela i wprowadzanie danych
 • Formatowanie, sortowanie i filtrowanie danych
 • Formuły i funkcje
 • Drukowanie
 • Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu
 • Oferty cenowe
 • Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny
 • Dowód dostawy, rachunki, zamówienia i odsetki
 • Kalendarze i inne operacje na datach
 • Lista obecności oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Excel — podręcznik pierwszej pomocy!

Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego (9)

 • Uruchamianie i zamykanie programu (9)
 • Wstążka (13)
 • Pasek formuły (14)
 • Menu podręczne (16)
 • Obsługa zdarzeń wywoływanych ruchem myszki (19)
 • Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury (23)
 • Ograniczenia arkuszy i skoroszytów (23)

Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela (25)

 • Komórka arkusza kalkulacyjnego - zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy (25)
  • Zaznaczanie obszaru przylegających komórek (26)
  • Zaznaczanie rozległego obszaru przylegających komórek (27)
  • Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza (28)
  • Zaznaczanie całego wiersza lub całej kolumny arkusza (28)
  • Zaznaczanie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza (29)
  • Zaznaczanie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek (29)
  • Zaznaczanie nieprzylegających wierszy lub kolumn (29)
 • Zmiana szerokości kolumn lub wierszy (29)
  • Zmiana szerokości pojedynczej kolumny (30)
  • Zmiana szerokości wielu kolumn (31)
  • Określanie szerokości kolumny (31)
  • Zmiana wysokości pojedynczego wiersza (32)
  • Zmiana wysokości wielu wierszy (33)
 • Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy i arkuszy (33)
  • Ukrywanie kolumn lub wierszy (34)
  • Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny (34)
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek (35)
  • Polecenia kopiowania i wklejania (35)
  • Polecenie czyszczenia komórek (38)
  • Polecenie usuwania komórek (39)
 • Skoroszyty i arkusze (41)
  • Otwieranie istniejącego skoroszytu (41)
  • Tworzenie nowego skoroszytu (44)
  • Zapisywanie skoroszytu (47)
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie (48)
  • Dodawanie pojedynczego pustego arkusza (50)
  • Dodawanie wielu pustych arkuszy (51)
  • Ukrywanie (wyświetlanie) arkusza (52)
  • Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie (54)
  • Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami (57)
  • Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów (59)
  • Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach (60)
  • Wyszukiwanie informacji w arkuszach (61)

Rozdział 3. Wprowadzanie danych (65)

 • Wprowadzanie danych do komórki (65)
  • Edytowanie danych w komórce (68)
  • Wprowadzanie różnych typów danych do komórek (69)
 • Wypełnianie komórek (73)
  • Wypełnianie komórek liczbami (74)
  • Tworzenie serii danych z dowolną wartością kroku (78)
  • Wypełnianie komórek tekstem (81)
  • Wypełnianie komórek datami (83)
  • Autouzupełnianie (84)
 • Unikalny zapis danych w kolumnie (85)

Rozdział 4. Formatowanie (89)

 • Dostęp do poleceń formatowania (89)
 • Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki (90)
 • Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce (91)
 • Formatowanie liczb (92)
 • Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia (93)
 • Niestandardowe obramowanie komórek (101)

Rozdział 5. Formuły (105)

 • Adres komórki (105)
 • Budowa (składnia) formuły (105)
  • Operatory obliczeń (106)
  • Kolejność operacji i działań w formułach (108)
  • Korzystanie z nawiasów (108)
  • Odwołania do komórek i zakresów (109)
  • Odwołania względne (109)
  • Odwołania bezwzględne (111)
  • Odwołania mieszane (111)
  • Połączenia z innym arkuszem lub skoroszytem (111)
  • Odwołanie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie (112)
  • Odwołanie 3-W (114)
  • Odwołanie do komórek innego skoroszytu (114)
 • Stałe (118)
 • Nazwy zakresów w formułach (119)
  • Zasady dotyczące nadawania nazw (120)

Rozdział 6. Funkcje (123)

 • Struktura funkcji (123)
  • Argument funkcji (124)
  • Nazwa funkcji (125)
  • Funkcje zagnieżdżone (125)
 • Wprowadzanie funkcji (126)
 • Funkcja SUMA (127)
  • Składnia (127)
 • Funkcja SUMY WARUNKOWEJ (128)
  • Składnia (128)
 • Funkcja ILOCZYNU (129)
  • Składnia (129)
 • Funkcja ORAZ (130)
  • Składnia (130)
 • Funkcja LUB (131)
  • Składnia (131)
 • Funkcja JEŻELI (132)
  • Składnia (132)
 • Funkcja ŚREDNIA (133)
  • Składnia (133)
 • Funkcja ILE.LICZB (134)
  • Składnia (134)
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH (135)
  • Składnia (135)
 • Funkcja LICZ.JEŻELI (135)
  • Składnia (135)
 • Funkcja LICZBA.CAŁK (136)
  • Składnia (136)
 • Funkcja ZAOKR (136)
  • Składnia (136)
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ (137)
  • Składnia (137)
 • Funkcja DŁ (138)
  • Składnia (138)
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (139)
  • Składnia (139)
 • Funkcja ZNAK (139)
  • Składnia (139)
 • Funkcja PORÓWNAJ (140)
  • Składnia (140)
 • Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE (140)
  • Składnia (140)
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU (141)
  • Składnia (141)
 • Funkcja ZASTĄP (142)
  • Składnia (142)
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST (142)
  • Składnia (142)
 • Funkcja WARTOŚĆ (143)
  • Składnia (143)
 • Funkcja INDEKS (144)
  • Składnia (144)
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ (145)
  • Składnia (145)
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (147)
  • Składnia (147)
 • Funkcja ADR.POŚR (149)
  • Składnia (149)
 • Funkcja PRAWY (149)
  • Składnia (149)
 • Funkcja LEWY (150)
  • Składnia (150)
 • Funkcja POWT (150)
  • Składnia (150)

Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych (153)

 • Sortowanie (153)
  • Sortowanie proste (154)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub przycisku Sortuj od Z do A (156)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj (157)
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter (162)
  • Sortowanie wielokolumnowe (163)
  • Sortowanie za pomocą listy (165)
 • Filtrowanie (167)
  • Autofiltr (167)
  • Filtrowanie tekstu (168)
  • Filtrowanie liczb (170)
  • Filtrowanie dat lub godzin (172)
 • Filtrowanie zaawansowane (174)
  • Wiele warunków w jednej kolumnie (176)
  • Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn (177)
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn (177)
  • Przykłady filtrowania zaawansowanego (178)

Rozdział 8. Drukowanie (189)

 • Ustawienia strony do wydruku (189)
  • Karta Strona (190)
  • Karta Marginesy (192)
  • Karta Nagłówek/stopka (193)
  • Karta Arkusz (201)
 • Polecenie wydruku (203)

Rozdział 9. Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu (205)

 • Rejestrowanie makropolecenia (205)
  • Karta Deweloper (206)
  • Bezpieczeństwo makr (207)
  • Ogólny proces rejestrowania makra (208)
  • Przykład rejestracji makra (209)
 • Tworzenie makra za pomocą języka Microsoft Visual Basic (219)
  • Kopiowanie części makra w celu utworzenia innego makra (220)
 • Zarządzanie makrami (221)
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu (221)
  • Usuwanie makra (221)
 • Formanty - informacje podstawowe (222)
  • Umieszczanie formantu formularza w arkuszu (223)
  • Formanty ActiveX (226)

Rozdział 10. Oferty cenowe (237)

 • Oferta cenowa - wersja 1. (237)
  • Obsługa arkusza (237)
  • Konstrukcja arkusza (239)
 • Oferta cenowa - wersja 2. (241)
  • Obsługa arkusza (242)
  • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza (243)
  • Konstrukcja części graficznej arkusza (244)

Rozdział 11. Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny (253)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I (253)
  • Arkusz1 (254)
  • Arkusz Słowo (255)
 • Uwagi końcowe dla wersji I (256)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II (258)
  • Arkusz1 (258)
  • Arkusz Słowo (259)
 • Uwagi końcowe dla wersji II (267)

Rozdział 12. Dowód dostawy (269)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (269)
  • Obsługa skoroszytu (269)
  • Arkusz Ustawienia (270)
  • Arkusz ND (273)
  • Arkusz Odbiorcy (274)
  • Arkusz Towary (276)
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (278)
  • Arkusz DOWÓD (279)
  • Arkusz Słowo (281)

Rozdział 13. Rachunki (283)

 • Rachunek zwykły (283)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (283)
  • Obsługa skoroszytu (283)
  • Arkusz Ustawienia (285)
  • Arkusz Nr (287)
  • Arkusz Baza (289)
  • Arkusz Rachunek (292)
  • Arkusz Słowo (295)
 • Rachunek za usługi (295)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (295)
  • Obsługa skoroszytu (296)
  • Arkusz Ustawienia (297)
  • Arkusz Nr (299)
  • Arkusz Baza (301)
  • Arkusz Rachunek (304)
  • Arkusz Słowo (306)

Rozdział 14. Zamówienia (307)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (307)
  • Obsługa skoroszytu (309)
  • Arkusz Ustawienia (309)
  • Arkusz Numer (311)
  • Arkusz Sprzedawca (312)
  • Arkusz Towary (314)
  • Arkusz Druk A5 (Druk A4) (317)

Rozdział 15. Odsetki (321)

 • Obsługa skoroszytu (321)
 • Arkusz Odsetki ustawowe (322)
  • Budowa arkusza (322)
  • Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe (327)
 • Arkusz Odsetki podatkowe (328)
 • Odsetki ustawowe z wpłatą (331)
  • Przeznaczenie i konstrukcja arkusza (331)
  • Obsługa arkusza (334)

Rozdział 16. Kalendarze i inne operacje na datach (341)

 • Wyznaczanie daty świąt wielkanocnych (341)
 • Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku (343)
 • Kalendarze (344)
 • Skoroszyt Kalendarz_Uni - arkusz Uni (345)
  • Zadanie 1. (348)
  • Zadanie 2. (349)

Rozdział 17. Lista obecności (353)

 • Przeznaczenie skoroszytu (353)
 • Obsługa skoroszytu (353)
 • Arkusz Pracownicy (354)
 • Arkusz Lista (356)
 • Część nagłówkowa listy (357)
 • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności (360)
 • Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności (362)
 • Formatowanie warunkowe (364)
 • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności (370)

Rozdział 18. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (373)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (373)
 • Arkusz Katalogi (374)
 • Arkusz Dane (375)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko (376)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia (379)
 • Arkusz Zaświadczenie (381)
  • Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi (382)
  • Wstawianie formantu formularza typu pole listy (387)
 • Drukowanie zaświadczenia (390)

Skorowidz (393)