Szczegóły ebooka

Excel 2021. Ćwiczenia praktyczne

Excel 2021. Ćwiczenia praktyczne

Krzysztof Masłowski

Ebook

Król Excel do Twoich usług

Czterysta lat. Tyle czasu zajęłoby Ci uzupełnienie ― choćby jednym znakiem ― wszystkich komórek w arkuszu Excela. A tych w nowszych wersjach programu jest ponad 17 miliardów ― przeszło milion wierszy i dobrze ponad 16 tysięcy kolumn. Ktoś kiedyś dokonał takich (chyba zbędnych?) komórkowo-czasowych obliczeń. Po co? Pewnie dla zabawy. Gdzie? Może… w arkuszu Excela? Właściwie dlaczego nie. Wszak Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny świata.

Korzystanie z Excela zaczyna się zwykle od zastosowania go jako notatnika, bazy tabel, miejsca, w którym można wszystko łatwo i szybko znaleźć. Potem użytkownik przechodzi poziom wyżej i zaczyna obliczać, powielać formuły, przestawiać tabele i wizualizować wyniki swojej pracy. Excel może (prawie) wszystko! I zrobi to, o ile oczywiście zleci mu się właściwe zadanie w odpowiedni sposób. Jeśli chcesz się nauczyć współpracować z tym programem, otwórz książkę Excel 2021. Ćwiczenia praktyczne i zacznij działać!

 • Przygotuj się do pracy
 • Opanuj najważniejsze pojęcia używane w Excelu
 • Poznaj moce, jakie kryją się w arkuszu, i naucz się z nich korzystać 
 • Przedstaw wyniki swojej pracy w sposób czytelny dla innych

Rozdział 1. Przygotowanie do pracy

 • Zaczynamy
 • Wprowadzenie
 • Uruchamiamy Excela z pustym skoroszytem
 • Arkusz
 • Pasek Szybkiego dostępu
 • Menu Opcje

Rozdział 2. Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek

 • Wprowadzenie
 • Poruszanie się po arkuszu, liczba kolumn i wierszy
 • Wpisywanie tekstu i liczb do komórek arkusza
 • Wpisywanie formuł
 • Komentarze
 • Wartości logiczne i użycie prostej funkcji
 • Psikusy Excela
 • Dodatkowe informacje o poruszaniu się po arkuszu

Rozdział 3. Arkusz, skoroszyt i plik

 • Wprowadzenie
 • Arkusze to "kartki" w skoroszycie
 • Zapisywanie skoroszytów w plikach
 • Kończenie pracy i zamykanie okna
 • Otwieranie plików
 • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku

Rozdział 4. Zakresy

 • Wprowadzenie
 • Zaznaczanie zakresów
 • Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu

Rozdział 5. Edytowanie zawartości arkusza

 • Wprowadzenie
 • Czyszczenie komórki
 • Edycja zawartości komórki
 • Edytowanie komentarza
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Usuwanie wierszy i kolumn
 • Wstawianie i usuwanie komórek
 • Kopiowanie za pomocą schowka
 • Przesuwanie (przenoszenie) danych za pomocą schowka
 • Kopiowanie i przesuwanie przez przeciąganie myszą

Rozdział 6. Formatowanie

 • Wprowadzenie
 • Zmiana czcionki i wyrównania
 • Tło, obramowania i kolor pisma
 • Automatyczne formatowanie tabel - style
 • Usuwanie formatowania
 • Data
 • Czas
 • Malarz formatów
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn

Rozdział 7. Formuły i funkcje

 • Wprowadzenie
 • Sumowanie
 • Excel jest doskonałym kalkulatorem
 • Adresy względne, bezwzględne i mieszane
 • Przykłady użycia funkcji
 • Adresowanie trójwymiarowe

Rozdział 8. Wykresy

 • Wprowadzenie
 • Tworzenie wykresów
 • Wykresy są dynamicznie połączone z danymi

Rozdział 9. Oglądanie i drukowanie arkuszy

 • Wprowadzenie
 • Oglądanie
 • Podgląd wydruku
 • Drukowanie
 • Tytuł: Excel 2021. Ćwiczenia praktyczne
 • Autor: Krzysztof Masłowski
 • ISBN: 978-83-8322-246-2, 9788383222462
 • Data wydania: 2022-10-04
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ex21cw
 • Wydawca: Helion