Helion


Szczegóły ebooka

 
Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego

Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego


Excel już nigdy Cię nie zaskoczy!

 • Jak zdefiniować własne skróty klawiaturowe?
 • Czy można wygenerować dźwięk w Excelu?
 • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł?
 • W jaki sposób adresować komórki z użyciem ich numerów i numerów wierszy?

Poznaj odpowiedzi na te i setki innych pytań!

Praca z programem Excel ułatwia i przyspiesza wiele operacji, których wykonanie metodą tradycyjną byłoby skomplikowane i ogromnie obciążające. Jednak czasem obsługa Excela może być prawdziwym wyzwaniem! Bywa, że problemem są nasz pośpiech i własna nieuwaga, a kiedy indziej przyczyną kłopotów może się stać niezwykłe bogactwo możliwości tego programu. Arkusz oferuje wiele opcji, ale jest on tylko narzędziem. Od użytkownika zależy, czy i jak to narzędzie wykorzysta. Trzeba tylko wiedzieć, jakie wydać mu polecenie!

W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników programu, znajdziesz uporządkowane alfabetycznie porady praktyczne, dotyczące tego, jak rozwiązać problemy napotkane podczas pracy z arkuszem Excel 2010 PL. Znajdziesz tu szerokie spektrum zagadnień, informacje dotyczące konfiguracji programu, wykorzystania rzadko używanych narzędzi, usprawnienia codziennej pracy, zautomatyzowania pewnych czynności czy pisania formuł w VBA. Zawarte w tu przykłady pozwolą Ci uporać się z zadaniami, które stoją przed Tobą, lub wskażą kierunek poszukiwania ich rozwiązania. Znajdziesz tu odpowiedzi na setki ważnych pytań, w tym:

 • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł?
 • Czy można połączyć dwa wykresy?
 • Czy można zablokować konwertowanie adresów internetowych na hiperłącza?
 • Jak dla ActiveChart pobrać dane dotyczące zakresu danych?
 • Jak można przekonwertować liczbę wklejoną do Excela z innego programu w postaci tekstowej?
 • Jak pobrać zawartość komórek z zakresu i odpytać Google treścią tej komórki?
 • Jak usunąć rekordy zdublowane?
 • Jak w tle arkusza wstawić logo firmy?
 • Jak wydrukować arkusz z komentarzami?

Rozwiązuj wszelkie problemy szybko i bezstresowo!

Wstęp (7)

 • Stosowane oznaczenia (8)
 • Wersja oprogramowania (8)
  • Jak odczytać wersję systemu operacyjnego? (8)
  • Jak odczytać wersję arkusza Excel? (9)

Rozdział 1. Przykłady z rozwiązaniami (11)

 • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł? (11)
 • Co oznaczają komunikaty wyświetlane w komórkach? (12)
 • Co oznaczają rozszerzenia plików stosowane w programie Excel 2010? (13)
 • Co to jest obszar danych? (14)
 • Czy Excel może sprawdzać długość sekwencji wpisywanych znaków? (14)
 • Czy Excel może sprawdzać wartość danych? (15)
 • Czy można adresować komórki, używając numerów komórek i wierszy? (16)
 • Czy można połączyć dwa wykresy? (16)
 • Czy można wygenerować dźwięk w Excelu? (17)
 • Czy można wyłączyć automatyczne poprawianie tekstu przez Excela? (18)
 • Czy można wyświetlić jednocześnie formuły i ich wyniki? (19)
 • Czy można zablokować edycję danych bezpośrednio w komórkach? (19)
 • Czy można zablokować konwertowanie adresów internetowych na hiperłącza? (20)
 • Dlaczego Excel nie oblicza formuł? (21)
 • Dlaczego nie działa odejmowanie dat? (22)
 • Dlaczego nie jest widoczny wpływ opcji wskazywanej kursorem na wygląd arkusza? (22)
 • Dlaczego nie widać opisów ikon po naprowadzeniu na nie kursora? (23)
 • Dlaczego po wpisaniu do komórki liczby pojawia się w niej liczba 100 razy mniejsza? (24)
 • Ile czasu pozostało do końca użytkowania wersji próbnej? (24)
 • Jak automatycznie przetłumaczyć z języka obcego na język polski tekst zapisany w komórce? (25)
 • Jak automatycznie wyróżnić kolorem wartości przekraczające wartość progową? (26)
 • Jak do wykresu dodać wartość średnią? (27)
 • Jak dobrać koszt zmienny przy określonej cenie? (28)
 • Jak dodać czas do zadanej godziny? (29)
 • Jak dodać format "dzień_tygodnia, numer_dnia miesiąc" do formatów komórek? (30)
 • Jak dodać format "godzina gg i mm minut" do formatów komórek? (32)
 • Jak dodać jednostkę miary? (33)
 • Jak dodać napis ozdobny do arkusza? (34)
 • Jak dodać nowy arkusz w skoroszycie? (34)
 • Jak filtrować pola w tabeli przestawnej? (35)
 • Jak identycznie wypełnić wiele arkuszy? (35)
 • Jak imię i nazwisko zapisane w jednej komórce zapisać w dwóch oddzielnych? (36)
 • Jak importować do arkusza dane ze strony WWW? (37)
 • Jak kod i nazwę miasta zapisane w jednej komórce rozdzielić i zapisać do oddzielnych komórek? (38)
 • Jak konwertować jednostki miary? (39)
 • Jak można ukryć arkusz? (40)
 • Jak na podstawie daty odczytać dzień tygodnia? (40)
 • Jak na podstawie daty odczytać kwartał? (40)
 • Jak obliczyć rangę i percentyl? (40)
 • Jak obliczyć amortyzację środka trwałego? (42)
 • Jak obliczyć liczbę dni roboczych pomiędzy dwiema datami? (43)
 • Jak obliczyć udział procentowy? (43)
 • Jak obliczyć wartości bieżącej inwestycji? (44)
 • Jak obliczyć wartość brutto? (45)
 • Jak obliczyć wartość netto? (45)
 • Jak obliczyć wartość po zmniejszeniu jej o ustalony procent? (46)
 • Jak obliczyć wartość po zwiększeniu jej o ustalony procent? (46)
 • Jak obliczyć wartość przyszłej inwestycji? (46)
 • Jak obliczyć wysokość odsetek kredytu? (48)
 • Jak obliczyć wzrost procentowy? (49)
 • Jak odczytać zawartość komórki? (49)
 • Jak otworzyć makropolecenia do edycji? (50)
 • Jak oznaczona jest ostatnia kolumna w arkuszu? (50)
 • Jak oznaczony jest ostatni wiersz w arkuszu? (50)
 • Jak pobrać zawartość komórek z zakresu i odpytać Google treścią tej komórki? (51)
 • Jak podnieść liczbę do potęgi? (52)
 • Jak podzielić budżet na cztery różne inwestycje, aby zmaksymalizować zysk? (52)
 • Jak policzyć, ile liczb należy do przedziału? (53)
 • Jak policzyć wiersze zawierające ciąg znaków? (54)
 • Jak przejść do następnego arkusza w skoroszycie? (54)
 • Jak przejść do poprzedniego arkusza w skoroszycie? (55)
 • Jak przełączyć w arkuszu tryb tylko do odczytu? (55)
 • Jak przerwać działanie programu? (56)
 • Jak przypisać makropolecenie do przycisku? (56)
 • Jak rozpoznać plik Excela 2010 zawierający makropolecenia? (57)
 • Jak skonsolidować dane z kilku arkuszy? (57)
 • Jak spowodować, aby komunikat wyświetlał się po uruchomieniu arkusza? (60)
 • Jak spowodować, aby nazwy kolumn zapisane w jednym wierszu były stale widoczne mimo przewijania arkusza ku górze? (60)
 • Jak spowodować, aby przed liczbą dodatnią wyświetlany był znak +? (61)
 • Jak spowodować, aby tylko osoba znająca hasło mogła otworzyć arkusz? (62)
 • Jak spowodować, aby wpisywany tekst był kontynuowany wprawdzie w tej samej komórce, ale już w nowej linii? (62)
 • Jak szybko odszukać komentarze? (63)
 • Jak szybko porównać dwa wykazy? (63)
 • Jak szybko podsumować w jednej tabeli wartości mające wspólną cechę? (65)
 • Jak szybko wstawić kilka wierszy? (67)
 • Jak szybko wyświetlić formuły zamiast wyników? (67)
 • Jak szybko zmienić styl tabeli? (67)
 • Jak ukryć wiersz, jeżeli wartość komórki wynosi zero? (67)
 • Jak uruchomić edytor VBA? (69)
 • Jak uruchomić program VBA? (69)
 • Jak usprawnić przeszukiwanie arkusza? (69)
 • Jak usunąć informację o tym, które arkusze były ostatnio otwierane? (70)
 • Jak usunąć rekordy zdublowane? (71)
 • Jak usunąć spacje wpisane przed liczbą? (72)
 • Jak usunąć znak końca wiersza? (72)
 • Jak w arkuszu wyróżnić kolorem komórki w zależności od wpisanej wartości? (73)
 • Jak w formacie komórki zmienić kolor czcionki na niebieski? (74)
 • Jak w jednej komórce połączyć tekst z kilku komórek? (75)
 • Jak w komórce wpisać ułamek z kreską? (76)
 • Jak w tle arkusza wstawić logo firmy? (76)
 • Jak wczytać plik Excela 2010 zawierający makropolecenia? (76)
 • Jak włączyć automatyczną aktualizację Excela 2010? (77)
 • Jak włączyć automatyczne obliczenia? (77)
 • Jak włączyć czytanie zawartości komórek? (78)
 • Jak włączyć w arkuszu tryb tylko do odczytu? (79)
 • Jak wpisać liczbę do komórki? (79)
 • Jak wpisać liczbę do zakresu komórek? (79)
 • Jak wpisać tekst do komórki? (80)
 • Jak wpisać znak sterujący ASCII? (80)
 • Jak wprowadzić twardą spację? (80)
 • Jak wstawić czas systemowy do aktywnej komórki? (80)
 • Jak wstawić datę bieżącą do aktywnej komórki? (81)
 • Jak wstawić do Worda 2010 arkusz Excel 2010, aby zachodziła automatyczna aktualizacja? (81)
 • Jak wybrać arkusz bez klikania go myszą? (82)
 • Jak wybrać komórkę bez klikania jej myszą? (83)
 • Jak wybrać obszar arkusza? (83)
 • Jak wyczyścić zawartość komórki? (83)
 • Jak wydrukować dane z różnych arkuszy? (83)
 • Jak wykonać formularz? (84)
 • Jak wykonać raport tabeli przestawnej? (84)
 • Jak wykonać tabliczkę mnożenia? (86)
 • Jak wykryć komórki zawierające zbyt krótki lub zbyt długi numer rachunku bankowego? (88)
 • Jak wykryć, że iloraz jest liczbą całkowitą? (89)
 • Jak wyliczyć czas inwestycji przy okresowych stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu? (90)
 • Jak wyliczyć średnią dla obszaru bez uwzględniania komórek pustych? (91)
 • Jak wylosować jedno nazwisko z listy? (91)
 • Jak wyniki zaokrąglić w dół z dokładnością do jednej liczby po przecinku? (92)
 • Jak wyrównać odstępy pionowe między wykresami? (92)
 • Jak wyrównać wykresy do linii pionowej? (92)
 • Jak wyróżnić kolorem tło co drugiego wiersza? (93)
 • Jak wyszukać formułę? (93)
 • Jak wyświetlić edytor VBA? (94)
 • Jak wyświetlić formuły w całym arkuszu? (94)
 • Jak wyświetlić okno Formatowanie komórek? (94)
 • Jak wyświetlić podpowiedź po zaznaczeniu komórki? (95)
 • Jak wyświetlić skróty klawiaturowe programu Excel? (96)
 • Jak wyświetlić w oknie Excela 2010 okno komunikatu? (96)
 • Jak z billingu odczytać numer kierunkowy? (97)
 • Jak z ceny wydzielić złotówki i grosze? (97)
 • Jak z kolumny A do B skopiować komórki zawierające określony ciąg znaków? (98)
 • Jak z numeru PESEL odczytać datę urodzenia? (99)
 • Jak zablokować kilka komórek i równocześnie móc wypełniać inne? (99)
 • Jak zainstalować dodatek Analysis ToolPak? (99)
 • Jak zainstalować dodatek Solver? (100)
 • Jak zaktualizować dane wstawione do arkusza ze strony WWW? (100)
 • Jak zamienić format daty z dd.mm.rrrr na rrrr-mm-dd? (102)
 • Jak zamienić liczby sformatowane jak tekst na liczby? (102)
 • Jak zaokrąglić ceny do 50 groszy w górę? (103)
 • Jak zaokrąglić godzinę do pełnego kwadransa? (103)
 • Jak zapisać arkusz zawierający makropolecenie? (104)
 • Jak zastąpić formułę zwracanym przez nią wynikiem? (105)
 • Jak zautomatyzować wypełnianie komórek często używanymi danymi? (106)
 • Jak zaznaczyć kolumnę do końca? (107)
 • Jak zaznaczyć kolumnę, w której jest aktywna komórka? (107)
 • Jak zaznaczyć wiele arkuszy? (108)
 • Jak zaznaczyć wiersz do końca? (108)
 • Jak zaznaczyć wiersz, w którym jest aktywna komórka? (108)
 • Jak zdefiniować własne skróty klawiaturowe? (109)
 • Jak zezwolić na wprowadzanie tylko danych znajdujących się na liście? (109)
 • Jak zmienić czcionkę domyślną? (110)
 • Jak zmienić format numeru telefonu z XXXXXXXXX na XXX XXX XXX? (111)
 • Jak zmienić kolor tekstu w aktywnej komórce? (111)
 • Jak zmienić miejsce, w którym Excel domyślnie zapisuje pliki? (112)
 • Jak zmienić pisownię XXXX na Xxxx? (112)
 • Jak zmienić typ obliczeń w tabeli przestawnej? (113)
 • Jak zwiększyć liczbę pamiętanych ostatnio używanych dokumentów? (113)
 • Jaka data będzie za 10 dni roboczych? (114)
 • Jakie są kody ASCII znaków sterujących? (115)
 • Jakie towary kupić, aby sumaryczna cena była założoną liczbą? (116)

Dodatek A: Angielsko-polski słownik nazw funkcji (119)

Dodatek B: Skróty klawiaturowe w programie Excel 2010 (143)

Dodatek C: Nazwy jednostek miary funkcji KONWERTUJ (151)

Dodatek D: Wyświetlanie komunikatów (155)

Dodatek E: Zdarzenia obsługiwane przez VBA (159)

Dodatek F: Filtrowanie komórek (163)

Dodatek G: Ściągawka z VBA (165)

 • Metody (165)
 • Funkcje (168)
 • Instrukcje (173)
 • Operatory (176)
  • Operatory arytmetyczne (176)
  • Operatory porównywania (177)
  • Operator konkatenacji (177)
  • Operatory logiczne (178)

Dodatek H: Objaśnienia znaczeń komunikatów o błędach VBA (179)

Skorowidz (187)