Szczegóły ebooka

Excel 2013 PL. Formuły

Excel 2013 PL. Formuły

John Walkenbach

Ebook

Obowiązkowa lektura każdego użytkownika programu Microsoft Excel!

Microsoft Excel od wielu lat niestrudzenie ułatwia nam życie, mozolnie wykonując najbardziej wymyślne działania. Obszar jego zastosowania jest ograniczony tylko pomysłowością użytkowników. Żeby jednak w pełni wykorzystać potencjał tego programu, należy opanować zasady tworzenia formuł. Dzięki wiedzy zawartej w tej książce osiągniesz to w mig i zaoszczędzisz mnóstwo cennego czasu w codziennej pracy z Excelem!

Na początek zaznajomisz się z nowościami w wersji 2013 oraz poznasz podstawowe pojęcia związane z arkuszami kalkulacyjnymi i interfejsem aplikacji Microsoft Excel. Po krótkim wstępie przejdziesz do odkrywania tajników tworzenia formuł. Operatory, zakresy, nazwy to tylko niektóre elementy szczegółowo omówione w tej książce. W kolejnych rozdziałach poznasz funkcje wbudowane, które ułatwią Ci wiele zadań związanych z manipulowaniem tekstem, operowaniem datami oraz obliczeniami warunkowymi.

Ponadto dowiesz się, jak przygotować efektowną tabelę oraz zaokrąglać wartości według różnych zasad. Osobna część została poświęcona formułom finansowym. W przypadku obliczeń kredytowych, inwestycji, harmonogramów finansowych nie ma miejsca na pomyłkę! Na koniec nauczysz się korzystać z tabel przestawnych oraz makr. To doskonały podręcznik dla każdego użytkownika Excela.

Dzięki tej książce:

 • poznasz funkcje służące do manipulowania tekstem
 • wykonasz obliczenia finansowe
 • zaplanujesz harmonogram spłat
 • stworzysz zaawansowany wykres
 • wykorzystasz w pełni potencjał aplikacji Microsoft Excel 2013

Wykorzystaj w pełni potencjał aplikacji Microsoft Excel 2013!

O autorze (21)

Wstęp (23)

 • Co trzeba wiedzieć (23)
 • Co trzeba mieć (24)
 • Konwencje typograficzne (24)
  • Konwencje dotyczące klawiatury (24)
  • Konwencje dotyczące myszy (26)
  • Co oznaczają ikony (26)
 • Organizacja książki (27)
  • Część I: Informacje podstawowe (27)
  • Część II: Stosowanie funkcji w formułach (27)
  • Część III: Formuły finansowe (27)
  • Część IV: Formuły tablicowe (27)
  • Część V: Różne techniki wykorzystania formuł (28)
  • Część VI: Tworzenie niestandardowych funkcji arkusza (28)
  • Dodatki (28)
 • Jak korzystać z książki? (28)
 • Informacje o przykładach (29)
 • Informacje o dodatku Power Utility Pak (29)

CZĘŚĆ I. INFORMACJE PODSTAWOWE (31)

Rozdział 1. Wstęp do Excela (33)

 • Do czego służy Excel (34)
 • Co nowego w Excelu 2013 (34)
 • Koncepcja modelu obiektowego (36)
 • Zasada działania skoroszytów (36)
  • Arkusze (37)
  • Arkusze wykresów (38)
  • Arkusze makr i arkusze dialogowe (38)
 • Interfejs użytkownika programu Excel (39)
  • Wstążka (39)
  • Widok Backstage (42)
  • Menu podręczne i minipasek narzędzi (43)
  • Okna dialogowe (43)
  • Konfigurowanie interfejsu użytkownika (44)
  • Okienka zadań (45)
  • Skróty klawiaturowe (46)
  • Dostosowywanie widoku na ekranie (47)
  • Zaznaczanie obiektów i komórek (47)
 • Pomoc programu Excel (47)
 • Formatowanie komórek (49)
  • Formatowanie numeryczne (49)
  • Formatowanie stylistyczne (49)
 • Tabele (50)
 • Formuły i funkcje arkuszy (50)
 • Obiekty na warstwie rysowania (51)
  • Kształty i ilustracje (51)
  • Formanty (52)
  • Wykresy (52)
  • Wykresy przebiegu w czasie (53)
 • Dostosowywanie Excela (54)
  • Makra (54)
  • Dodatki (54)
 • Funkcje internetowe (54)
 • Narzędzia do analizy (55)
  • Dostęp do baz danych (55)
  • Zarządzanie scenariuszami (55)
  • Tabele przestawne (56)
  • Funkcje inspekcji (56)
  • Dodatek Solver (56)
 • Opcje ochrony (56)
  • Ochrona formuł przed nadpisaniem (57)
  • Chronienie struktury skoroszytu (57)
  • Ochrona skoroszytu hasłem (58)

Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat formuł (59)

 • Wprowadzanie i edycja formuł (60)
  • Elementy formuły (60)
  • Wstawianie formuły (60)
  • Wklejanie nazw (62)
  • Spacje i złamania wiersza (63)
  • Ograniczenia formuł (64)
  • Przykłady formuł (64)
  • Edytowanie formuł (65)
 • Operatory używane w formułach (66)
  • Operatory odniesienia (67)
  • Pierwszeństwo operatorów (68)
 • Obliczanie wartości formuł (71)
 • Odniesienia do komórek i zakresów (73)
  • Tworzenie odwołań bezwzględnych i mieszanych (73)
  • Tworzenie odwołań do innych arkuszy lub skoroszytów (76)
 • Kopiowanie i przenoszenie komórek i zakresów komórek (77)
 • Robienie wiernej kopii formuły (79)
 • Konwertowanie formuł na wartości (80)
 • Ukrywanie formuł (83)
 • Błędy w formułach (84)
 • Co robić z odwołaniami cyklicznymi (85)
 • Szukanie wyniku (86)
  • Przykład szukania wyniku (87)
  • Szukanie wyniku - informacje dodatkowe (88)

Rozdział 3. Praca z nazwami (91)

 • Co to jest nazwa (92)
 • Zakres nazw (93)
  • Odwołania do nazw (93)
  • Odnoszenie się do nazw z innego skoroszytu (94)
  • Konflikty nazw (95)
 • Menedżer nazw (95)
  • Tworzenie nazw (96)
  • Edytowanie nazw (96)
  • Usuwanie nazw (97)
 • Szybkie tworzenie nazw komórek i zakresów (97)
  • Okno dialogowe Nowa nazwa (97)
  • Tworzenie nazw przy użyciu pola nazwy (99)
  • Tworzenie nazw z tekstu komórek (100)
  • Nazywanie całych wierszy i kolumn (102)
  • Nazwy tworzone przez Excela (103)
 • Tworzenie nazw obejmujących kilka arkuszy (104)
 • Praca z nazwami komórek i zakresów (106)
  • Tworzenie listy nazw (106)
  • Używanie nazw w formułach (107)
  • Używanie operatora przecięcia z nazwami (108)
  • Używanie operatora zakresu z nazwami (110)
  • Odwoływanie się do pojedynczej komórki w zakresie nazwanym obejmującym kilka arkuszy (110)
  • Wstawianie nazw do istniejących formuł (111)
  • Automatyczne wstawianie nazw podczas tworzenia formuły (112)
  • Usuwanie nazw (112)
  • Nazwy z błędami (113)
  • Przeglądanie nazw zakresów (113)
  • Stosowanie nazw w wykresach (114)
 • Obsługa nazw komórek i zakresów przez Excela (114)
  • Wstawianie wiersza lub kolumny (114)
  • Usuwanie wiersza lub kolumny (115)
  • Wycinanie i wklejanie (115)
 • Potencjalne problemy z nazwami (115)
  • Problemy występujące podczas kopiowania arkuszy (115)
  • Problemy z nazwami przy usuwaniu arkuszy (117)
 • Klucz do zrozumienia nazw (119)
  • Nazywanie wartości stałych (120)
  • Nazywanie stałych tekstowych (121)
  • Używanie funkcji arkusza w nazwanych formułach (121)
  • Używanie odwołań do komórek i zakresów w formułach nazwanych (122)
  • Używanie formuł nazwanych zawierających odwołania względne (124)
 • Zaawansowane techniki używania nazw (128)
  • Używanie funkcji ADR.POŚR z zakresem nazwanym (128)
  • Używanie tablic w formułach nazwanych (129)
  • Tworzenie dynamicznych formuł nazwanych (131)
 • Makra XLM w nazwanych formułach (133)

CZĘŚĆ II. STOSOWANIE FUNKCJI W FORMUŁACH (135)

Rozdział 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza (137)

 • Co to jest funkcja (137)
  • Upraszczanie formuł (138)
  • Wykonywanie obliczeń niemożliwych do wykonania w inny sposób (138)
  • Przyspieszanie zadań edycyjnych (139)
  • Podejmowanie decyzji przez formułę (139)
  • Więcej na temat funkcji (140)
 • Typy argumentów funkcji (140)
  • Nazwy w roli argumentów (142)
  • Całe kolumny i wiersze w roli argumentów (142)
  • Wartości literalne w roli argumentów (143)
  • Wyrażenia w roli argumentów (143)
  • Funkcje w roli argumentów (143)
  • Tablice w roli argumentów (144)
 • Sposoby wstawiania funkcji do formuł (144)
  • Ręczne wpisywanie funkcji (144)
  • Biblioteka funkcji (146)
  • Okno dialogowe Wstawianie funkcji (147)
  • Dodatkowe wskazówki na temat wstawiania funkcji (149)
 • Kategorie funkcji (150)
  • Funkcje finansowe (151)
  • Funkcje daty i godziny (151)
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne (151)
  • Funkcje statystyczne (151)
  • Funkcje wyszukiwania i adresu (151)
  • Funkcje baz danych (152)
  • Funkcje tekstowe (152)
  • Funkcje logiczne (153)
  • Funkcje informacyjne (153)
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (153)
  • Funkcje inżynierskie (153)
  • Funkcje modułowe (153)
  • Funkcje zgodności (153)
  • Funkcje sieciowe (154)
  • Inne kategorie funkcji (154)

Rozdział 5. Manipulowanie tekstem (155)

 • Kilka słów na temat tekstu (155)
  • Ile znaków może pomieścić jedna komórka (156)
  • Liczby jako tekst (156)
 • Funkcje tekstowe (157)
  • Sprawdzanie, czy komórka zawiera tekst (158)
  • Praca z kodami znaków (158)
  • Sprawdzanie, czy dwa ciągi są identyczne (161)
  • Łączenie dwóch lub większej liczby komórek (162)
  • Wyświetlanie sformatowanych wartości jako tekst (163)
  • Wyświetlanie wartości walutowych jako tekst (164)
  • Usuwanie niepotrzebnych spacji i niedrukowalnych znaków (165)
  • Liczenie znaków w ciągu (165)
  • Powtarzanie znaku lub ciągu (166)
  • Tworzenie histogramu tekstowego (166)
  • Dopełnianie liczby (167)
  • Zmiana wielkości liter (168)
  • Wydobywanie znaków z ciągu (169)
  • Podmienianie tekstu innym tekstem (170)
  • Znajdowanie i szukanie w ciągu (171)
  • Znajdowanie i zamienianie ciągów (172)
 • Zaawansowane formuły tekstowe (172)
  • Zliczanie określonych znaków w komórce (173)
  • Zliczanie wystąpień podciągu w komórce (173)
  • Usuwanie znaków minusa z końca (173)
  • Sprawdzanie litery kolumny po jej numerze (174)
  • Wydobywanie nazwy pliku ze ścieżki (174)
  • Wydobywanie pierwszego wyrazu z ciągu (175)
  • Wydobywanie ostatniego wyrazu z ciągu (175)
  • Wydobywanie wszystkiego poza pierwszym wyrazem w ciągu (176)
  • Wydobywanie pierwszych imion, drugich imion i nazwisk (176)
  • Usuwanie tytułu sprzed imienia lub nazwiska (178)
  • Zliczanie słów w komórce (178)

Rozdział 6. Funkcje daty i czasu (181)

 • Jak Excel obsługuje daty i godziny (181)
  • Liczby seryjne dat (182)
  • Wprowadzanie dat (183)
  • Liczby seryjne godzin i minut (185)
  • Wprowadzanie godzin (186)
  • Formatowanie dat i godzin (187)
  • Problemy z datami (189)
 • Funkcje daty (191)
  • Wyświetlanie aktualnej daty (191)
  • Wyświetlanie dowolnej daty przy użyciu funkcji (193)
  • Generowanie serii dat (194)
  • Konwersja ciągów tekstowych na daty (195)
  • Obliczanie liczby dni dzielących dwie daty (195)
  • Obliczanie liczby dni powszednich między dwiema datami (196)
  • Obliczanie daty, biorąc pod uwagę tylko dni robocze (197)
  • Obliczanie liczby lat dzielących dwie daty (198)
  • Obliczanie wieku osób (199)
  • Określanie dnia roku (199)
  • Określanie dnia tygodnia (201)
  • Określanie tygodnia roku (201)
  • Określanie daty ostatniej niedzieli (201)
  • Określanie daty pierwszego wystąpienia dnia tygodnia po określonej dacie (202)
  • Określanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu (202)
  • Zliczanie wystąpień dnia tygodnia (203)
  • Obliczanie dat świąt (204)
  • Określanie daty ostatniego dnia miesiąca (206)
  • Sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny (207)
  • Sprawdzanie kwartału roku (207)
  • Konwersja roku na liczby rzymskie (207)
 • Funkcje czasu (208)
  • Wyświetlanie bieżącego czasu (208)
  • Wyświetlanie dowolnego czasu (209)
  • Obliczanie różnicy między dwiema wartościami czasu (210)
  • Sumowanie czasów powyżej 24 godzin (211)
  • Konwersja z czasu wojskowego (214)
  • Konwersja godzin, minut i sekund w zapisie dziesiętnym na wartości czasu (214)
  • Dodawanie godzin, minut i sekund do wartości czasu (215)
  • Konwersja pomiędzy strefami czasowymi (215)
  • Zaokrąglanie wartości czasu (216)
  • Praca z wartościami niebędącymi godzinami dnia (217)

Rozdział 7. Techniki liczenia i sumowania (219)

 • Liczenie i sumowanie komórek (220)
 • Inne metody liczenia (221)
 • Podstawowe formuły liczące (222)
  • Obliczanie liczby komórek (223)
  • Zliczanie pustych komórek (223)
  • Zliczanie niepustych komórek (223)
  • Zliczanie komórek z liczbami (224)
  • Zliczanie komórek tekstowych (224)
  • Zliczanie komórek niezawierających tekstu (224)
  • Zliczanie wartości logicznych (224)
  • Zliczanie wartości błędów w zakresie (225)
 • Zaawansowane formuły liczące (225)
  • Liczenie komórek przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI (226)
  • Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów (226)
  • Zliczanie liczby wystąpień najczęściej pojawiającego się wpisu (230)
  • Zliczanie wystąpień określonego tekstu (231)
  • Liczenie unikatowych wartości (233)
  • Tworzenie rozkładu częstości (234)
 • Formuły sumujące (241)
  • Sumowanie wszystkich komórek w zakresie (241)
  • Sumowanie zakresu zawierającego błędy (243)
  • Obliczanie narastającej sumy (243)
  • Sumowanie określonej liczby największych wartości (244)
 • Sumowanie warunkowe z jednym kryterium (246)
  • Sumowanie tylko wartości ujemnych (247)
  • Sumowanie wartości w oparciu o inny zakres (247)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie tekstowe (248)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie daty (248)
 • Sumowanie warunkowe przy zastosowaniu wielu kryteriów (248)
  • Użycie kryteriów "i" (249)
  • Użycie kryteriów "lub" (250)
  • Użycie kryteriów "i" oraz "lub" (251)

Rozdział 8. Funkcje wyszukiwania (253)

 • Co to jest formuła wyszukiwania (253)
 • Funkcje związane z wyszukiwaniem (255)
 • Podstawowe formuły wyszukiwania (256)
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (257)
  • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO (258)
  • Funkcja WYSZUKAJ (259)
  • Łączne użycie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS (261)
 • Wyspecjalizowane formuły wyszukujące (262)
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości (263)
  • Wyszukiwanie wartości w lewą stronę (265)
  • Wyszukiwanie z rozróżnianiem małych i wielkich liter (266)
  • Wybieranie spośród wielu tabel (266)
  • Określanie ocen na podstawie wyników testu (267)
  • Obliczanie średniej ocen (268)
  • Wyszukiwanie w dwie strony (269)
  • Wyszukiwanie dwukolumnowe (271)
  • Sprawdzanie adresu wartości w zakresie (271)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu najbliższego dopasowania (272)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu interpolacji liniowej (274)

Rozdział 9. Tabele i listy arkusza (277)

 • Tabele i terminologia (278)
  • Przykład listy (278)
  • Przykład tabeli (279)
 • Praca z tabelami (280)
  • Tworzenie tabeli (281)
  • Zmiana wyglądu tabeli (282)
  • Nawigacja i zaznaczanie w tabeli (284)
  • Dodawanie wierszy i kolumn (285)
  • Usuwanie wierszy lub kolumn (287)
  • Przenoszenie tabeli (287)
  • Usuwanie powtarzających się wierszy z tabeli (287)
  • Sortowanie i filtrowanie tabeli (288)
  • Praca z wierszem sumy (294)
  • Stosowanie formuł w tabelach (297)
  • Odwoływanie się do danych w tabeli (299)
  • Konwersja tabeli na listę arkusza (303)
 • Filtrowanie zaawansowane (304)
  • Ustawianie zakresu kryteriów (305)
  • Stosowanie filtru zaawansowanego (306)
  • Usuwanie filtru zaawansowanego (307)
 • Określanie kryteriów filtru zaawansowanego (307)
  • Określanie pojedynczego kryterium (308)
  • Określanie wielu kryteriów (309)
  • Określanie kryteriów utworzonych w wyniku użycia formuły (313)
 • Funkcje bazy danych (314)
 • Wstawianie sum częściowych (316)

Rozdział 10. Różne obliczenia (321)

 • Konwersja jednostek (321)
 • Zaokrąglanie liczb (325)
  • Podstawowe formuły zaokrąglające (326)
  • Zaokrąglanie do najbliższej wielokrotności (327)
  • Zaokrąglanie wartości walutowych (327)
  • Praca z ułamkami dolarów (328)
  • Stosowanie funkcji ZAOKR.DO.CAŁK i LICZBA.CAŁK (330)
  • Zaokrąglanie do parzystej lub nieparzystej liczby całkowitej (331)
  • Zaokrąglanie do n cyfr znaczących (331)
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (332)
 • Obliczanie pola powierzchni, obwodu i objętości (334)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu kwadratu (335)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu prostokąta (335)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu koła (335)
  • Obliczanie pola powierzchni trapezu (336)
  • Obliczanie pola powierzchni trójkąta (336)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości kuli (336)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości sześcianu (337)
  • Obliczanie pola powierzchni i pojemności prostopadłościanu (337)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości stożka (337)
  • Obliczanie objętości walca (338)
  • Obliczanie objętości ostrosłupa (338)
 • Rozwiązywanie układów równań (338)
 • Obliczanie rozkładu normalnego (339)

CZĘŚĆ III. FORMUŁY FINANSOWE (343)

Rozdział 11. Formuły kredytów i inwestycji (345)

 • Wartość pieniądza w czasie (345)
 • Obliczenia kredytowe (347)
  • Funkcje arkusza do obliczeń kredytowych (347)
  • Przykład obliczeń kredytowych (350)
  • Płatności kartą kredytową (351)
  • Tworzenie harmonogramu amortyzacji pożyczki (353)
  • Obliczanie pożyczek z nieregularnymi spłatami (355)
 • Obliczenia inwestycyjne (357)
  • Wartość przyszła pojedynczego depozytu (357)
  • Wartość bieżąca szeregu płatności (362)
  • Wartość przyszła serii depozytów (363)

Rozdział 12. Formuły dyskontowe i amortyzacji (365)

 • Funkcja NPV (365)
  • Definicja funkcji NPV (366)
  • Przykłady użycia funkcji NPV (367)
 • Funkcja IRR - stosowanie (372)
  • Stopa zwrotu (373)
  • Geometryczne wskaźniki przyrostu (374)
  • Sprawdzanie wyników (375)
 • Nieregularne przepływy środków (376)
  • Wartość bieżąca netto (376)
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (377)
 • Obliczanie amortyzacji (378)

Rozdział 13. Harmonogramy finansowe (383)

 • Tworzenie harmonogramów finansowych (383)
 • Tworzenie harmonogramów amortyzacji (384)
  • Prosty harmonogram amortyzacji (384)
  • Dynamiczny harmonogram amortyzacji (387)
  • Obliczenia dotyczące karty kredytowej (389)
 • Zestawianie opcji pożyczek w tabelach danych (391)
  • Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną (391)
  • Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi (393)
 • Sprawozdania finansowe (396)
  • Podstawowe sprawozdania finansowe (396)
  • Analiza wskaźników (400)
 • Tworzenie indeksów (403)

CZĘŚĆ IV. FORMUŁY TABLICOWE (407)

Rozdział 14. Wprowadzenie do tablic (409)

 • Wprowadzenie do formuł tablicowych (409)
  • Wielokomórkowa formuła tablicowa (410)
  • Jednokomórkowa formuła tablicowa (412)
  • Tworzenie stałej tablicowej (413)
  • Elementy stałej tablicowej (414)
 • Wymiary tablicy - informacje (414)
  • Jednowymiarowe tablice poziome (414)
  • Jednowymiarowe tablice pionowe (415)
  • Tablice dwuwymiarowe (415)
 • Nadawanie nazw stałym tablicowym (417)
 • Praca z formułami tablicowymi (418)
  • Wprowadzanie formuły tablicowej (418)
  • Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej (419)
  • Edycja formuły tablicowej (419)
  • Powiększanie i zmniejszanie wielokomórkowych formuł tablicowych (420)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (421)
  • Tworzenie tablicy z wartości w zakresie (422)
  • Tworzenie stałej tablicowej z wartości w zakresie (422)
  • Wykonywanie działań na tablicach (423)
  • Używanie funkcji z tablicami (424)
  • Transponowanie tablicy (424)
  • Generowanie tablicy kolejnych liczb całkowitych (425)
 • Jednokomórkowe formuły tablicowe (427)
  • Liczenie znaków w zakresie (427)
  • Sumowanie trzech najmniejszych wartości w zakresie (428)
  • Zliczanie komórek tekstowych w zakresie (429)
  • Pozbywanie się formuł pośrednich (430)
  • Zastosowanie tablicy zamiast adresu zakresu (432)

Rozdział 15. Magia formuł tablicowych (435)

 • Stosowanie jednokomórkowych formuł tablicowych (435)
  • Sumowanie zakresu zawierającego błędy (436)
  • Zliczanie błędów wartości w zakresie komórek (437)
  • Sumowanie n największych wartości w zakresie (438)
  • Obliczanie średniej z pominięciem zer (438)
  • Sprawdzanie występowania określonej wartości w zakresie (439)
  • Zliczanie liczby różnic w dwóch zakresach (441)
  • Zwracanie lokalizacji maksymalnej wartości w zakresie (442)
  • Odszukiwanie wiersza n-tego wystąpienia wartości w zakresie (443)
  • Zwracanie najdłuższego tekstu w zakresie (443)
  • Sprawdzanie, czy zakres zawiera poprawne wartości (444)
  • Sumowanie cyfr liczby całkowitej (445)
  • Sumowanie wartości zaokrąglonych (447)
  • Sumowanie co n-tych wartości w zakresie (447)
  • Usuwanie nienumerycznych znaków z łańcucha (449)
  • Odszukiwanie najbliższej wartości w zakresie (450)
  • Zwracanie ostatniej wartości w kolumnie (450)
  • Zwracanie ostatniej wartości w wierszu (451)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (452)
  • Zwracanie wyłącznie dodatnich wartości w zakresie (453)
  • Zwracanie niepustych komórek z zakresu (454)
  • Odwracanie kolejności komórek w zakresie (454)
  • Dynamiczne sortowanie wartości w zakresie (455)
  • Zwracanie listy unikalnych elementów zakresu (456)
  • Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek (457)

CZĘŚĆ V. RÓŻNE TECHNIKI WYKORZYSTANIA FORMUŁ (461)

Rozdział 16. Importowanie i porządkowanie danych (463)

 • Kilka słów na temat danych (463)
 • Importowanie danych (464)
  • Importowanie danych z pliku (464)
  • Importowanie pliku tekstowego do wybranego zakresu (467)
  • Kopiowanie i wklejanie danych (469)
 • Techniki porządkowania danych (469)
  • Usuwanie duplikatów wierszy (469)
  • Identyfikowanie duplikatów wierszy (470)
  • Dzielenie tekstu (471)
  • Zmienianie wielkości liter (476)
  • Usuwanie niepotrzebnych spacji (477)
  • Usuwanie dziwnych znaków (478)
  • Konwertowanie wartości (478)
  • Klasyfikowanie wartości (479)
  • Łączenie kolumn (481)
  • Zmienianie kolejności kolumn (481)
  • Losowe mieszanie wierszy (481)
  • Znajdowanie tekstu z listy (482)
  • Zamienianie pionowych danych na poziome (482)
  • Zapełnianie luk w zaimportowanym raporcie (485)
  • Sprawdzanie pisowni (486)
  • Podmienianie i usuwanie tekstu komórek (487)
  • Dodawanie tekstu do komórek (489)
  • Ustawianie znaku minusa na właściwym miejscu (489)
 • Lista kontrolna czynności do wykonania przy porządkowaniu danych (490)
 • Eksportowanie danych (491)
  • Eksportowanie danych do pliku tekstowego (491)
  • Inne formaty eksportu (492)

Rozdział 17. Techniki tworzenia wykresów (493)

 • Działanie formuły SERIE (494)
  • Używanie nazw w formule SERIE (496)
  • Oddzielanie serii danych na wykresie od zakresu danych (496)
 • Tworzenie powiązań do komórek (497)
  • Tworzenie połączenia z tytułem wykresu (498)
  • Tworzenie powiązań z tytułami osi (498)
  • Tworzenie powiązań tekstowych (499)
  • Dodawanie obrazu połączonego do wykresu (499)
 • Przykłady wykresów (500)
  • Wykresy z jednym punktem danych (500)
  • Warunkowe wyświetlanie kolorów na wykresie kolumnowym (502)
  • Tworzenie histogramu porównawczego (503)
  • Tworzenie wykresów Gantta (505)
  • Tworzenie wykresu giełdowego (507)
  • Kreślenie co n-tego punktu danych (509)
  • Oznaczanie najmniejszej i największej wartości na wykresie (511)
  • Tworzenie osi czasu (512)
  • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych (513)
  • Kreślenie okręgu (517)
  • Wykres w kształcie zegara (519)
  • Tworzenie wspaniałych wykresów (522)
 • Tworzenie wykresów linii trendów (523)
  • Liniowe wykresy trendów (524)
  • Nieliniowe wykresy trendu (528)
  • Logarytmiczna linia trendu (528)
 • Wykresy interaktywne (530)
  • Wybieranie serii z listy rozwijanej (530)
  • Kreślenie n ostatnich punktów danych (531)
  • Wybieranie daty początkowej i liczby punktów (532)
  • Przedstawianie danych populacyjnych (534)
  • Przedstawianie danych pogodowych (535)

Rozdział 18. Tabele przestawne (537)

 • O tabelach przestawnych (537)
 • Przykład tabeli przestawnej (538)
 • Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej (541)
 • Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej (544)
 • Ręczne tworzenie tabeli przestawnej (545)
  • Wskazywanie danych (546)
  • Wyznaczanie lokalizacji tabeli przestawnej (547)
  • Definiowanie układu tabeli przestawnej (549)
  • Formatowanie tabeli przestawnej (550)
  • Modyfikowanie tabeli przestawnej (552)
 • Więcej przykładów tabel przestawnych (555)
  • Pytanie 1. (555)
  • Pytanie 2. (556)
  • Pytanie 3. (556)
  • Pytanie 4. (557)
  • Pytanie 5. (558)
  • Pytanie 6. (559)
  • Pytanie 7. (560)
 • Grupowanie elementów tabeli przestawnej (561)
  • Przykład grupowania ręcznego (561)
  • Przeglądanie zgrupowanych danych (563)
  • Przykłady grupowania automatycznego (564)
 • Tworzenie rozkładu liczebności (568)
 • Tworzenie pól i elementów obliczeniowych (570)
  • Tworzenie pola obliczeniowego (572)
  • Wstawianie elementu obliczeniowego (574)
 • Filtrowanie tabel przestawnych przy użyciu fragmentatorów (577)
 • Filtrowanie tabeli przestawnej za pomocą osi czasu (579)
 • Odwołania do komórek w tabeli przestawnej (580)
 • Jeszcze jeden przykład tabeli przestawnej (582)
 • Model danych (584)
 • Tworzenie wykresów przestawnych (589)
  • Przykład wykresu przestawnego (589)
  • Więcej o wykresach przestawnych (591)

Rozdział 19. Formatowanie warunkowe (593)

 • Formatowanie warunkowe (593)
 • Wybieranie formatowania warunkowego (595)
  • Typy formatowania, jakie możesz zastosować (596)
  • Tworzenie własnych reguł (597)
 • Formaty warunkowe wykorzystujące grafikę (598)
  • Użycie pasków danych (598)
  • Formatowanie warunkowe z użyciem skali kolorów (601)
  • Użycie zestawu ikon (603)
 • Tworzenie reguł opartych na formułach (607)
  • Istota odwołań względnych i bezwzględnych (608)
  • Przykłady formuł formatowania warunkowego (609)
 • Stosowanie formatów warunkowych (616)
  • Zarządzanie regułami (616)
  • Kopiowanie komórek zawierających formatowanie warunkowe (616)
  • Usuwanie formatowania warunkowego (617)
  • Wyszukiwanie komórek z formatowaniem warunkowym (617)

Rozdział 20. Sprawdzanie poprawności danych (619)

 • Sprawdzanie poprawności danych - informacje podstawowe (619)
 • Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych (620)
 • Typy kryteriów sprawdzania poprawności danych, jakich możesz użyć (622)
 • Tworzenie list rozwijanych (624)
 • Stosowanie formuł w regułach sprawdzania poprawności danych (625)
 • Odwołania do komórek (625)
 • Przykłady formuł sprawdzania poprawności danych (627)
  • Akceptowanie wyłącznie wpisów tekstowych (627)
  • Akceptowanie wartości wyższej niż wartość w komórce poprzedzającej (627)
  • Akceptowanie wyłącznie niepowtarzających się wartości (628)
  • Akceptowanie wpisów tekstowych rozpoczynających się od wskazanej litery (629)
  • Akceptowanie dat wypadających wyłącznie w określony dzień (629)
  • Akceptowanie wyłącznie wartości nieprzekraczających sumy łącznej (629)
  • Tworzenie listy zależnej (630)

Rozdział 21. Tworzenie megaformuł (633)

 • Czym jest megaformuła? (633)
 • Tworzenie megaformuły - prosty przykład (634)
 • Przykłady megaformuł (637)
  • Usuwanie drugich imion przy użyciu megaformuły (637)
  • Użycie megaformuły zwracającej pozycję ostatniego znaku spacji w łańcuchu (642)
  • Zastosowanie megaformuły do sprawdzania poprawności numerów kart kredytowych (645)
  • Generowanie nazwisk losowych (650)
 • Zalety i wady megaformuł (651)

Rozdział 22. Narzędzia i metody usuwania błędów w formułach (653)

 • Debugowanie formuł? (653)
 • Problemy z formułami i ich rozwiązania (654)
  • Niedopasowanie nawiasów (655)
  • Komórki wypełnione symbolami krzyżyka (657)
  • Puste komórki, które wcale nie są puste (657)
  • Nadmiarowe znaki spacji (658)
  • Formuły zwracające błąd (658)
  • Problemy z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi (663)
  • Problemy z pierwszeństwem operatorów (664)
  • Formuły nie są obliczane (665)
  • Wartości rzeczywiste i wyświetlane (666)
  • Błędy liczb zmiennoprzecinkowych (667)
  • Błędy nieistniejących łączy (668)
  • Błędy wartości logicznych (668)
  • Błędy odwołań cyklicznych (669)
 • Narzędzia inspekcyjne w Excelu (670)
  • Identyfikowanie komórek określonego typu (670)
  • Przeglądanie formuł (671)
  • Śledzenie relacji pomiędzy komórkami (672)
  • Śledzenie wartości błędów (675)
  • Naprawianie błędów odwołań cyklicznych (675)
  • Funkcja sprawdzania błędów w tle (675)
  • Korzystanie z funkcji Szacowanie formuły (677)

CZĘŚĆ VI. TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH FUNKCJI ARKUSZA (679)

Rozdział 23. Wprowadzenie do VBA (681)

 • Kilka słów o VBA (681)
 • Wyświetlanie karty Deweloper (682)
 • O bezpieczeństwie makr (683)
 • Zapisywanie skoroszytów zawierających makra (684)
 • Wprowadzenie do Visual Basic Editor (685)
  • Aktywowanie VB Editor (685)
  • Elementy VB Editor (686)
  • Korzystanie z okna projektu (688)
  • Korzystanie z okna kodu (690)
  • Wprowadzanie kodu VBA (692)
  • Zapisywanie projektu (695)

Rozdział 24. Podstawy tworzenia funkcji niestandardowych (697)

 • Po co tworzy się funkcje niestandardowe? (698)
 • Wprowadzający przykład funkcji VBA (698)
 • O procedurach Function (701)
  • Deklarowanie funkcji (701)
  • Wybór nazwy dla funkcji (702)
  • Używanie funkcji w formułach (702)
  • Użycie argumentów w funkcjach (704)
 • Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie funkcji (705)
  • Dodawanie opisu funkcji (705)
  • Określanie kategorii funkcji (707)
  • Dodawanie opisów argumentów (708)
 • Testowanie i debugowanie funkcji (710)
  • Użycie instrukcji VBA MsgBox (711)
  • Użycie instrukcji Debug.Print w kodzie (713)
  • Wywoływanie funkcji z procedury Sub (714)
  • Ustawianie punktu kontrolnego w funkcji (716)
 • Tworzenie dodatków (717)

Rozdział 25. Koncepcje programowania w VBA (721)

 • Wprowadzający przykład procedury Function (722)
 • Umieszczanie komentarzy wewnątrz kodu (724)
 • Użycie zmiennych, typów danych i stałych (725)
  • Definiowanie typów danych (725)
  • Deklarowanie zmiennych (726)
  • Użycie stałych (728)
  • Użycie łańcuchów (729)
  • Użycie dat (730)
 • Użycie wyrażeń przypisania (730)
 • Użycie tablic (732)
  • Deklarowanie tablic (732)
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (733)
 • Użycie wbudowanych funkcji VBA (734)
 • Sterowanie wykonaniem (735)
  • Konstrukcja If-Then (735)
  • Konstrukcja Select Case (737)
  • Bloki zapętlające (738)
  • Instrukcja On Error (743)
 • Użycie zakresów (745)
  • Konstrukcja For Each-Next (745)
  • Odwołania do zakresów (746)
  • Kilka użytecznych właściwości zakresów (748)
  • Słowo kluczowe Set (752)
  • Funkcja Intersect (752)
  • Funkcja Union (753)
  • Właściwość UsedRange (753)

Rozdział 26. Przykłady niestandardowych funkcji VBA (755)

 • Proste funkcje (756)
  • Czy komórka zawiera formułę? (756)
  • Zwracanie formuły zawartej w komórce (757)
  • Czy komórka jest ukryta? (758)
  • Zwracanie nazwy arkusza (758)
  • Odczytywanie nazwy skoroszytu (759)
  • Odczytywanie nazwy aplikacji (760)
  • Odczytywanie numeru wersji Excela (760)
  • Odczytywanie informacji o formatowaniu komórki (760)
 • Sprawdzanie typu danych w komórce (762)
 • Funkcje wielofunkcyjne (764)
 • Generowanie liczb losowych (767)
  • Generowanie niezmiennych liczb losowych (767)
  • Losowe zaznaczanie komórek (769)
 • Obliczanie prowizji od sprzedaży (770)
  • Funkcja dla prostej struktury prowizji (770)
  • Funkcja dla bardziej złożonej struktury prowizji (771)
 • Funkcje do manipulowania tekstem (772)
  • Odwracanie łańcucha (773)
  • Mieszanie tekstu (773)
  • Zwracanie akronimu (774)
  • Czy tekst jest zgodny ze wzorcem? (775)
  • Czy komórka zawiera określone słowo? (776)
  • Czy komórka zawiera tekst? (777)
  • Wyodrębnianie n-tego elementu łańcucha (777)
  • Słowny zapis liczb (778)
 • Funkcje zliczające (779)
  • Zliczanie komórek zgodnych ze wzorcem (779)
  • Zliczanie arkuszy w skoroszycie (780)
  • Zliczanie wyrazów w zakresie (780)
 • Funkcje operujące na datach (781)
  • Obliczanie daty następnego poniedziałku (781)
  • Obliczanie daty następnego dnia tygodnia (782)
  • Który tydzień miesiąca? (782)
  • Obsługa dat sprzed 1900 roku (783)
 • Zwracanie ostatniej, niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (784)
  • Funkcja OSTATNIAWKOLUMNIE (785)
  • Funkcja OSTATNIAWWIERSZU (785)
 • Funkcje wieloarkuszowe (786)
  • Zwracanie maksymalnej wartości z wielu arkuszy (786)
  • Funkcja PRZESUNIĘCIEARKUSZA (788)
 • Zaawansowane techniki tworzenia funkcji (789)
  • Zwracanie wartości błędu (789)
  • Zwracanie tablicy przez funkcję (790)
  • Zwracanie tablicy niepowtarzalnych, losowych liczb całkowitych (792)
  • Zwracanie tablicy losowych liczb całkowitych z podanego zakresu (794)
  • Stosowanie argumentów opcjonalnych (795)
  • Pobieranie nieokreślonej liczby argumentów (797)

DODATKI (803)

Dodatek A Wykaz funkcji Excela (805)

Dodatek B Niestandardowe formaty liczbowe (829)

 • O formatowaniu liczb (829)
  • Automatyczne formatowanie liczb (830)
  • Formatowanie liczb przy użyciu Wstążki (831)
  • Formatowanie liczb przy użyciu skrótów klawiaturowych (832)
  • Formatowanie liczb przy użyciu okna dialogowego Formatowanie komórek (832)
 • Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego (834)
  • Elementy łańcucha formatu liczbowego (835)
  • Kody niestandardowego formatu liczbowego (836)
 • Przykłady niestandardowych formatów liczbowych (839)
  • Skalowanie wartości (839)
  • Ukrywanie zer (842)
  • Wyświetlanie zer poprzedzających (843)
  • Wyświetlanie ułamków (843)
  • Wyświetlanie N/D zamiast tekstu (844)
  • Wyświetlanie tekstu w cudzysłowach (844)
  • Powielanie wpisu w komórce (844)
  • Wyświetlanie minusa po prawej stronie (845)
  • Warunkowe formatowanie liczb (845)
  • Wyświetlanie wartości w kolorach (846)
  • Formatowanie dat i godzin (846)
  • Wyświetlanie tekstu z liczbami (847)
  • Wyświetlanie kresek zamiast zer (848)
  • Użycie symboli specjalnych (848)
  • Ukrywanie poszczególnych typów informacji (849)
  • Wypełnianie komórek powtarzającymi się znakami (850)
  • Wyświetlanie kropek wiodących (850)

Skorowidz (851)

 • Tytuł: Excel 2013 PL. Formuły
 • Autor: John Walkenbach
 • Tytuł oryginału: Excel 2013 Formulas
 • Tłumaczenie: Łukasz Piwko
 • ISBN: 978-83-246-7891-4, 9788324678914
 • Data wydania: 2013-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ex23fo
 • Wydawca: Helion