Szczegóły ebooka

Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II

Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II

Sergiusz Flanczewski

Ebook

Praktycznie i efektywnie wykorzystaj wszystkie możliwości Excela

 • Najpotrzebniejsze podstawy, czyli co trzeba wiedzieć, zanim zabierzesz się do pracy
 • Formuły i funkcje, czyli jak ułatwić sobie dokonywanie skomplikowanych obliczeń
 • Oferty, rachunki i listy obecności, czyli do czego warto używać Excela w firmie

Excel jako znakomity arkusz kalkulacyjny jest dziś w zasadzie niezbędny w każdym biurze. Może służyć do przeprowadzania miliona różnych operacji liczbowych, od prostych rachunków przychodów i rozchodów, przez obliczanie podatku, aż po wydawanie dowodów dostawy i zaświadczeń o zarobkach. Wystarczy przygotować odpowiednie arkusze i wprowadzić do nich dane, a potem można już cieszyć się wolnym czasem, zaoszczędzonym dzięki automatyzacji wielu żmudnych czynności. Jeśli to właśnie jest Twoim celem, trafiłeś na odpowiednią książkę.

"Excel w biurze i nie tylko" to podręcznik pomagający w opanowaniu Excela 2007 od podstaw po kwestie bardzo zaawansowane. Znajdziesz tu informacje na temat tworzenia, usuwania i dostosowywania nowych arkuszy czy skoroszytów, wprowadzania, edycji i formatowania danych, stosowania formuł i funkcji oraz sortowania i filtrowania danych. Nauczysz się tworzyć i wykorzystywać makra, wstawiać formanty, konstruować skoroszyty z wszelkimi danymi towarów, a także skoroszyty dotyczące rachunków czy zamówień. Dowiesz się, jak stworzyć listę obecności pracowników, wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i używać danych z Excela do opracowania ofert cenowych czy katalogów.

 • Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego
 • Podstawowe obiekty Excela
 • Wprowadzanie i formatowanie danych
 • Formuły i funkcje
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Drukowanie
 • Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu
 • Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny
 • Oferty cenowe i dowód dostawy
 • Rachunki, zamówienia i odsetki
 • Kalendarze i inne operacje na datach
 • Lista obecności
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Wypróbuj Excel i uczyń swoją pracę znacznie łatwiejszą!

Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego (9)

 • Uruchomienie i zamykanie programu (9)
 • Wstążka (13)
 • Pasek formuły (14)
 • Menu podręczne (15)
 • Obsługa zdarzeń wywołanych ruchem myszki (15)
 • Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury (21)
 • Ograniczenia arkuszy i skoroszytów (21)

Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela (23)

 • Komórka arkusza kalkulacyjnego - zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy (23)
  • Zaznaczenie obszaru przylegających komórek (24)
  • Zaznaczenie rozległego obszaru przylegających komórek (25)
  • Zaznaczenie wszystkich komórek arkusza (26)
  • Zaznaczenie całego wiersza lub całej kolumny arkusza (26)
  • Zaznaczenie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza (27)
  • Zaznaczenie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek (27)
  • Zaznaczenie nieprzylegających wierszy lub kolumn (27)
 • Zmiana szerokości kolumn lub wierszy (27)
  • Zmiana szerokości pojedynczej kolumny (28)
  • Zmiana szerokości wielu kolumn (28)
  • Zmiana kolumny na określoną szerokość (29)
  • Zmiana wysokości pojedynczego wiersza (30)
  • Zmiana wysokości wielu wierszy (31)
 • Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy, arkuszy (31)
  • Ukrywanie kolumn lub wierszy (32)
  • Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny (32)
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek (33)
 • Skoroszyty i arkusze (38)
  • Otwieranie istniejącego skoroszytu (38)
  • Tworzenie nowego skoroszytu (40)
  • Zapisywanie skoroszytu (44)
  • Dodawanie, usuwanie arkusza ze skoroszytu (45)
  • Dodawanie pojedynczego pustego arkusza (47)
  • Dodawanie wielu pustych arkuszy (47)
  • Ukrycie (wyświetlenie) arkusza (49)
  • Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie (49)
  • Zmiana nazwy arkusza (51)
  • Zmiana położenia arkusza w skoroszycie (53)
  • Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami (54)
  • Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów (57)
  • Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach (57)
  • Wyszukiwanie informacji w arkuszach (58)

Rozdział 3. Wprowadzanie danych (61)

 • Wprowadzanie danych do komórki (61)
  • Edytowanie danych w komórce (64)
  • Wprowadzanie różnych typów danych do komórek (65)
 • Wypełnianie komórek (69)
  • Autouzupełnianie (80)
 • Unikalny zapis danych w kolumnie (81)

Rozdział 4. Formatowanie (85)

  • Dostęp do poleceń formatowania (85)
  • Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki (86)
  • Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce (86)
  • Formatowanie liczb (88)
  • Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia (89)
  • Niestandardowe obramowanie komórek (97)

Rozdział 5. Formuły (101)

 • Adres komórki (101)
 • Budowa (składnia) formuły (102)
 • Operatory obliczeń (102)
 • Stałe (114)
 • Nazwy zakresów w formułach (114)
  • Zasady dotyczące nadawania nazw (115)

Rozdział 6. Funkcje (119)

 • Struktura funkcji (119)
  • Argument funkcji (120)
  • Nazwa funkcji (121)
  • Funkcje zagnieżdżone (121)
 • Wprowadzanie funkcji (122)
 • Funkcja SUMA (123)
 • Funkcja SUMY WARUNKOWEJ (124)
 • Funkcja ILOCZYN (125)
 • Funkcja ORAZ (125)
 • Funkcja LUB (127)
 • Funkcja JEŻELI (128)
 • Funkcja ŚREDNIA (129)
 • Funkcja ILE.LICZB (130)
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH (130)
 • Funkcja LICZ.JEŻELI (131)
 • Funkcja LICZBA.CAŁK (131)
 • Funkcja ZAOKR (132)
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ (132)
 • Funkcja DŁ (133)
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (134)
 • Funkcja ZNAK (134)
 • Funkcja PORÓWNAJ (135)
 • Funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE (135)
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU (136)
 • Funkcja ZASTĄP (137)
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST (137)
 • Funkcja WARTOŚĆ (138)
 • Funkcja INDEKS (139)
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ (140)
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (141)
 • Funkcja ADR.POŚR (143)
 • Funkcja PRAWY (144)
 • Funkcja LEWY (144)
 • Funkcja POWT (145)

Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych (147)

 • Sortowanie (147)
  • Sortowanie proste (148)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub przycisku Sortuj od Z do A (149)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj (151)
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter (156)
  • Sortowanie wielokolumnowe (158)
  • Sortowanie za pomocą listy (159)
 • Filtrowanie (162)
  • Autofiltr (162)
  • Filtrowanie tekstu (163)
  • Filtrowanie liczb (164)
  • Filtrowanie dat lub godzin (166)
 • Filtrowanie zaawansowane (169)
  • Wiele warunków w jednej kolumnie (171)
  • Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn (172)
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn (173)
  • Przykłady filtrowania zaawansowanego (174)

Rozdział 8. Drukowanie (183)

 • Ustawienia strony do wydruku (183)
  • Karta Strona (184)
  • Karta Marginesy (186)
  • Karta Nagłówek/stopka (186)
  • Karta Arkusz (196)
 • Polecenie wydruku (197)

Rozdział 9. Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu (199)

 • Rejestrowanie makropolecenia (199)
  • Karta Deweloper (200)
  • Bezpieczeństwo makr (201)
  • Ogólna procedura rejestrowania makra (201)
  • Przykład rejestracji makra (203)
 • Tworzenie makra za pomocą języka Microsoft Visual Basic (211)
 • Zarządzanie makrami (213)
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu (214)
  • Usuwanie makra (214)
 • Formanty - informacje podstawowe (214)
  • Umieszczanie formantu formularza w arkuszu (215)
  • Formanty ActiveX (219)

Rozdział 10. Oferty cenowe (229)

 • Oferta cenowa - wersja 1. (229)
  • Obsługa arkusza (229)
  • Konstrukcja arkusza (231)
 • Oferta cenowa - wersja 2. (234)
 • Obsługa arkusza (234)
 • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza (235)
 • Konstrukcja części graficznej arkusza (237)

Rozdział 11. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny (245)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji 1. (245)
  • Arkusz1 (246)
  • Arkusz Słowo (247)
 • Uwagi końcowe dla wersji 1. (248)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji 2. (250)
  • Arkusz1 (250)
  • Arkusz Słowo (251)
 • Uwagi końcowe dla wersji 2. (258)

Rozdział 12. Dowód dostawy (261)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (261)
  • Obsługa skoroszytu (262)
  • Arkusz Ustawienia (262)
  • Arkusz ND (265)
  • Arkusz Odbiorcy (267)
  • Arkusz Towary (268)
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (269)
  • Arkusz Dowód (271)
  • Arkusz Słowo (274)

Rozdział 13. Rachunki (275)

 • Rachunek zwykły (275)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (275)
  • Obsługa skoroszytu (275)
  • Arkusz Ustawienia (277)
  • Arkusz NR (279)
  • Arkusz Baza (280)
  • Arkusz Rachunek (284)
  • Arkusz Słowo (286)
 • Rachunek za usługi (287)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (287)
  • Obsługa skoroszytu (288)
  • Arkusz Ustawienia (289)
  • Arkusz NR (291)
  • Arkusz Baza (292)
  • Arkusz Rachunek (296)
  • Arkusz Słowo (298)

Rozdział 14. Zamówienia (299)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (299)
  • Obsługa skoroszytu (301)
  • Arkusz Ustawienia (301)
  • Arkusz Numer (303)
  • Arkusz Sprzedawca (304)
  • Arkusz Towary (306)
  • Arkusz Druk A5 (Druk A4) (309)

Rozdział 15. Odsetki (313)

 • Obsługa skoroszytu (313)
 • Arkusz Odsetki ustawowe (314)
  • Budowa arkusza (314)
  • Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe (319)
 • Arkusz Odsetki podatkowe (321)
 • Odsetki ustawowe z wpłatą (323)
  • Przeznaczenie i konstrukcja arkusza (323)
  • Obsługa arkusza (325)

Rozdział 16. Kalendarze i inne operacje na datach (331)

 • Wyznaczanie daty Świąt Wielkanocnych (331)
 • Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku (333)
 • Kalendarze (334)
 • Skoroszyt Kalendarz_3M - arkusz 3M (335)
  • Budowa arkusza (335)
 • Skoroszyt Kalendarz_Uni - arkusz Uni (348)

Rozdział 17. Lista obecności (355)

  • Przeznaczenie skoroszytu (355)
  • Obsługa skoroszytu (355)
  • Arkusz Pracownicy (356)
  • Arkusz Lista (357)
  • Część nagłówkowa listy (358)
  • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności (362)
  • Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności (363)
  • Formatowanie warunkowe (365)
  • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności (370)

Rozdział 18. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (373)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (373)
 • Arkusz Katalogi (374)
 • Arkusz Dane (375)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko (376)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia (379)
 • Arkusz Zaświadczenie (381)
  • Wstawienie formantu ActiveX typu Pole kombi (383)
  • Wstawienie formantu formularza typu Pole listy (387)
 • Drukowanie zaświadczenia (389)

Skorowidz (393)

 • Tytuł: Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II
 • Autor: Sergiusz Flanczewski
 • ISBN: 978-83-246-4534-3, 9788324645343
 • Data wydania: 2012-02-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: exbnt2
 • Wydawca: Helion