Helion


Szczegóły ebooka

 
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III

Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III


Uprzyjemnij sobie pracę!

 • Gdzie znaleźć polecenia i jak ich używać?
 • Do czego służą konkretne formuły i funkcje?
 • Jak stworzyć szablony i korzystać z nich na co dzień?

Bill Gates w najśmielszych snach nie przypuszczał, że Excel stanie się najpotężniejszą biurową aplikacją na świecie, centrum działań finansowych i rozliczeniowych, generatorem najróżniejszych dokumentów i żelaznym wyposażeniem niemal każdej firmy. Ewolucja Excela jeszcze się nie zakończyła, a każda kolejna wersja przynosi kolejne ułatwienia i możliwości. Ich opanowanie nie jest trudne, ale wymaga nieco samozaparcia, a ten podręcznik może znacznie skrócić cały proces — niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, czy też pracujesz z Excelem od dawna i chcesz po prostu poznać nowe zastosowania programu.

W trzecim już wydaniu tej znakomitej książki znajdziesz informacje o nowej wersji programu, o jego elementach i możliwościach ich wykorzystania. Dowiesz się więcej na temat formuł i funkcji, znacznie przyspieszających pracę na dużych zbiorach liczb. Nauczysz się w dowolny sposób sortować dane lub wyświetlać tylko te, które są Ci akurat potrzebne. Odkryjesz, do czego mogą przydać się makra i jak je utworzyć. Autor pokaże Ci również, jak stworzyć interaktywne skoroszyty, pozwalające błyskawicznie wygenerować różnego typu dokumenty firmowe z aktualnymi danymi. Takie informacje są po prostu bezcenne dla każdego, kto ma do czynienia z pracami biurowymi!

 • Podstawowe informacje o obsłudze arkusza i obiekty Excela
 • Wprowadzanie danych i formatowanie
 • Formuły i funkcje
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Drukowanie
 • Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu
 • Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny
 • Oferty cenowe i zamówienia
 • Dowód dostawy, rachunki i odsetki
 • Kalendarze i inne operacje na datach
 • Lista obecności i zaświadczenie o zatrudnieniu

Skoroszyty, arkusze, dokumenty… Zrób z nich właściwy użytek!

Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego (9)

 • Uruchamianie i zamykanie programu (9)
 • Wstążka (13)
 • Pasek formuły (14)
 • Menu podręczne (15)
 • Obsługa zdarzeń wywoływanych ruchem myszki (18)
 • Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury (21)
 • Ograniczenia arkuszy i skoroszytów (22)

Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela (23)

 • Komórka arkusza kalkulacyjnego - zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy (23)
  • Zaznaczanie obszaru przylegających komórek (24)
  • Zaznaczanie rozległego obszaru przylegających komórek (25)
  • Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza (26)
  • Zaznaczanie całego wiersza lub całej kolumny arkusza (26)
  • Zaznaczanie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza (26)
  • Zaznaczanie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek (27)
  • Zaznaczanie nieprzylegających wierszy lub kolumn (27)
 • Zmiana szerokości kolumn lub wierszy (27)
  • Zmiana szerokości pojedynczej kolumny (27)
  • Zmiana szerokości wielu kolumn (28)
  • Określanie szerokości kolumny (29)
  • Zmiana wysokości pojedynczego wiersza (30)
  • Zmiana wysokości wielu wierszy (30)
 • Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy i arkuszy (31)
  • Ukrywanie kolumn lub wierszy (31)
  • Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny (32)
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek (33)
 • Skoroszyty i arkusze (38)
  • Otwieranie istniejącego skoroszytu (38)
  • Tworzenie nowego skoroszytu (40)
  • Zapisywanie skoroszytu (43)
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie (45)
  • Dodawanie pojedynczego pustego arkusza (46)
  • Dodawanie wielu pustych arkuszy (47)
  • Ukrywanie (wyświetlanie) arkusza (48)
  • Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie (49)
  • Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami (53)
  • Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów (56)
  • Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach (56)
  • Wyszukiwanie informacji w arkuszach (57)

Rozdział 3. Wprowadzanie danych (61)

 • Wprowadzanie danych do komórki (61)
  • Edytowanie danych w komórce (63)
  • Wprowadzanie różnych typów danych do komórek (65)
 • Wypełnianie komórek (69)
  • Wypełnianie komórek liczbami (69)
  • Tworzenie serii danych z dowolną wartością kroku (72)
  • Wypełnianie komórek tekstem (76)
  • Wypełnianie komórek datami (78)
  • Autouzupełnianie (79)
 • Unikalny zapis danych w kolumnie (81)

Rozdział 4. Formatowanie (85)

 • Dostęp do poleceń formatowania (85)
 • Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki (86)
 • Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce (87)
 • Formatowanie liczb (88)
 • Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia (89)
 • Niestandardowe obramowanie komórek (96)

Rozdział 5. Formuły (99)

 • Adres komórki (99)
 • Budowa (składnia) formuły (99)
  • Operatory obliczeń (100)
  • Kolejność operacji i działań w formułach (102)
  • Korzystanie z nawiasów (102)
  • Odwołania do komórek i zakresów (103)
  • Odwołania względne (103)
  • Odwołania bezwzględne (105)
  • Odwołania mieszane (105)
  • Połączenia z innym arkuszem lub skoroszytem (105)
  • Odwołanie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie (106)
  • Odwołanie 3-W (108)
  • Odwołanie do komórek innego skoroszytu (108)
 • Stałe (112)
 • Nazwy zakresów w formułach (112)
  • Zasady dotyczące nadawania nazw (113)

Rozdział 6. Funkcje (117)

 • Struktura funkcji (117)
  • Argument funkcji (118)
  • Nazwa funkcji (119)
  • Funkcje zagnieżdżone (119)
 • Wprowadzanie funkcji (120)
 • Funkcja SUMA (121)
  • Składnia (121)
 • Funkcja SUMY WARUNKOWEJ (122)
  • Składnia (122)
 • Funkcja ILOCZYNU (123)
  • Składnia (123)
 • Funkcja ORAZ (124)
  • Składnia (124)
 • Funkcja LUB (125)
  • Składnia (125)
 • Funkcja JEŻELI (126)
  • Składnia (126)
 • Funkcja ŚREDNIA (127)
  • Składnia (127)
 • Funkcja ILE.LICZB (127)
  • Składnia (127)
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH (128)
  • Składnia (128)
 • Funkcja LICZ.JEŻELI (129)
  • Składnia (129)
 • Funkcja LICZBA.CAŁK (129)
  • Składnia (129)
 • Funkcja ZAOKR (130)
  • Składnia (130)
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ (130)
  • Składnia (130)
 • Funkcja DŁ (131)
  • Składnia (131)
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (132)
  • Składnia (132)
 • Funkcja ZNAK (132)
  • Składnia (132)
 • Funkcja PORÓWNAJ (133)
  • Składnia (133)
 • Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE (133)
  • Składnia (133)
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU (134)
  • Składnia (134)
 • Funkcja ZASTĄP (135)
  • Składnia (135)
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST (135)
  • Składnia (135)
 • Funkcja WARTOŚĆ (136)
  • Składnia (136)
 • Funkcja INDEKS (137)
  • Składnia (137)
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ (138)
  • Składnia (138)
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (140)
  • Składnia (140)
 • Funkcja ADR.POŚR (141)
  • Składnia (142)
 • Funkcja PRAWY (142)
  • Składnia (142)
 • Funkcja LEWY (143)
  • Składnia (143)
 • Funkcja POWT (143)
  • Składnia (143)

Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych (145)

 • Sortowanie (145)
  • Sortowanie proste (146)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub przycisku Sortuj od Z do A (148)
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj (149)
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter (154)
  • Sortowanie wielokolumnowe (155)
  • Sortowanie za pomocą listy (156)
 • Filtrowanie (159)
  • Autofiltr (159)
  • Filtrowanie tekstu (160)
  • Filtrowanie liczb (161)
  • Filtrowanie dat lub godzin (164)
 • Filtrowanie zaawansowane (166)
  • Wiele warunków w jednej kolumnie (168)
  • Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn (169)
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn (169)
  • Przykłady filtrowania zaawansowanego (170)

Rozdział 8. Drukowanie (179)

 • Ustawienia strony do wydruku (179)
  • Karta Strona (180)
  • Karta Marginesy (181)
  • Karta Nagłówek/stopka (181)
  • Karta Arkusz (190)
 • Polecenie wydruku (192)

Rozdział 9. Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu (193)

 • Rejestrowanie makropolecenia (193)
  • Karta Deweloper (194)
  • Bezpieczeństwo makr (195)
  • Ogólny proces rejestrowania makra (195)
  • Przykład rejestracji makra (196)
 • Tworzenie makra za pomocą języka Microsoft Visual Basic (205)
 • Zarządzanie makrami (207)
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu (207)
  • Usuwanie makra (208)
 • Formanty - informacje podstawowe (208)
  • Umieszczanie formantu formularza w arkuszu (209)
  • Formanty ActiveX (212)

Rozdział 10. Oferty cenowe (223)

 • Oferta cenowa - wersja 1. (223)
  • Obsługa arkusza (223)
  • Konstrukcja arkusza (225)
 • Oferta cenowa - wersja 2. (227)
  • Obsługa arkusza (228)
  • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza (229)
  • Konstrukcja części graficznej arkusza (230)

Rozdział 11. Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny (239)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I (239)
  • Arkusz1 (240)
  • Arkusz Słowo (241)
 • Uwagi końcowe dla wersji I (242)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II (244)
  • Arkusz1 (244)
  • Arkusz Słowo (245)
 • Uwagi końcowe dla wersji II (252)

Rozdział 12. Dowód dostawy (255)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (255)
  • Obsługa skoroszytu (256)
  • Arkusz Ustawienia (256)
  • Arkusz ND (259)
  • Arkusz Odbiorcy (260)
  • Arkusz Towary (262)
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (264)
  • Arkusz DOWÓD (265)
  • Arkusz Słowo (267)

Rozdział 13. Rachunki (269)

 • Rachunek zwykły (269)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (269)
  • Obsługa skoroszytu (269)
  • Arkusz Ustawienia (270)
  • Arkusz Nr (273)
  • Arkusz Baza (274)
  • Arkusz Rachunek (277)
  • Arkusz Słowo (280)
 • Rachunek za usługi (281)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (281)
  • Obsługa skoroszytu (282)
  • Arkusz Ustawienia (282)
  • Arkusz Nr (284)
  • Arkusz Baza (286)
  • Arkusz Rachunek (289)
  • Arkusz Słowo (291)

Rozdział 14. Zamówienia (293)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (293)
  • Obsługa skoroszytu (294)
  • Arkusz Ustawienia (295)
  • Arkusz Numer (296)
  • Arkusz Sprzedawca (298)
  • Arkusz Towary (300)
  • Arkusz Druk A5 (Druk A4) (302)

Rozdział 15. Odsetki (305)

 • Obsługa skoroszytu (305)
 • Arkusz Odsetki ustawowe (306)
  • Budowa arkusza (306)
  • Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe (310)
 • Arkusz Odsetki podatkowe (312)
 • Odsetki ustawowe z wpłatą (312)
  • Przeznaczenie i konstrukcja arkusza (312)
  • Obsługa arkusza (315)

Rozdział 16. Kalendarze i inne operacje na datach (323)

 • Wyznaczanie daty świąt wielkanocnych (323)
 • Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku (324)
 • Kalendarze (326)
 • Skoroszyt Kalendarz_3M - arkusz 3M (327)
  • Budowanie arkusza (328)
 • Skoroszyt Kalendarz_Uni - arkusz Uni (340)

Rozdział 17. Lista obecności (347)

 • Przeznaczenie skoroszytu (347)
 • Obsługa skoroszytu (348)
 • Arkusz Pracownicy (348)
 • Arkusz Lista (349)
 • Część nagłówkowa listy (350)
 • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności (353)
 • Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności (355)
 • Formatowanie warunkowe (357)
 • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności (363)

Rozdział 18. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (365)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (365)
 • Arkusz Katalogi (366)
 • Arkusz Dane (367)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko (367)
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia (370)
 • Arkusz Zaświadczenie (373)
  • Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi (374)
  • Wstawianie formantu formularza typu pole listy (379)
 • Drukowanie zaświadczenia (381)

Skorowidz (383)