Helion


Szczegóły ebooka

 
Excel. 101 formuł gotowych do użycia

Excel. 101 formuł gotowych do użycia


Najlepsze formuły dla Excela!

Miliony użytkowników każdego dnia korzystają z najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego — Excela. To jedna z najlepszych aplikacji należących do pakietu Microsoft Office. Jej potencjał doceniają przede wszystkim menedżerowie, analitycy oraz studenci. Zastanawiasz się, jak w pełni wykorzystać możliwości Excela? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pisać zaawansowane formuły, ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Znajdziesz w niej ponad 100 gotowych zaawansowanych formuł. Nauczysz się także tworzyć je z użyciem popularnych funkcji matematycznych, tekstowych oraz wyszukujących. Ponadto poznasz najczęściej stosowane formuły biznesowe i finansowe, wykonasz analizę statystyczną oraz wykorzystasz formuły do formatowania warunkowego. Książka ta jest obowiązkową pozycją na półce każdego użytkownika Excela. Sięgnij po nią i przekonaj się sam!

Dzięki tej książce:

 • poznasz najlepsze formuły biznesowe i finansowe
 • wyszukasz dane w Twoim arkuszu
 • zastosujesz formuły z wykorzystaniem daty
 • dokonasz analizy warunkowej oraz statystycznej
 • będziesz mieć zawsze pod ręką ponad 100 przydatnych formuł

Wykorzystaj gotowe formuły w codziennej pracy z Excelem!

 • Dedykacje
  • Mike Alexander
  • Dick Kusleika
 • Podziękowania autorów
 • O autorach
 • Wprowadzenie
  • Co musisz wiedzieć
  • Co musisz mieć
  • Jak podzielona jest książka
   • Rozdział 1.: Wprowadzenie do formuł Excela
   • Rozdział 2.: Popularne operacje matematyczne
   • Rozdział 3.: Przetwarzanie tekstu za pomocą formuł
   • Rozdział 4.: Data i czas
   • Rozdział 5.: Analiza warunkowa
   • Rozdział 6.: Formuły do wyszukiwania danych
   • Rozdział 7.: Najczęściej stosowane formuły biznesowe i finansowe
   • Rozdział 8.: Najczęściej wykonywane analizy statystyczne
   • Rozdział 9.: Zastosowanie formuł w formatowaniu warunkowym
  • Stosowane konwencje
   • Co oznaczają poszczególne ikony
  • Przykładowe pliki
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do formuł Excela
  • Tworzenie i edycja formuł
   • Sposoby wprowadzania formuł
   • Edycja formuły
  • Operatory używane w formułach
   • Hierarchia operatorów
   • Zagnieżdżone nawiasy
  • Względne i bezwzględne odwołania do komórek
  • Zewnętrzne odwołania do komórek
  • Tryby przeliczania formuł
  • Funkcje Excela
   • Dlaczego należy używać funkcji Excela?
   • Argumenty funkcji
    • Funkcje bez argumentów
    • Funkcje z jednym i kilkoma argumentami
    • Funkcje z argumentami obowiązkowymi i opcjonalnymi
    • Określanie niezbędnych argumentów funkcji
   • Uzyskiwanie pomocy kreatora Wstawianie funkcji
  • Błędy zwracane przez formuły
  • Nazwane zakresy komórek w formułach
   • Definiowanie nazwanych zakresów
   • Pole nazwy
 • Rozdział 2. Popularne operacje matematyczne
  • Formuła 1.: obliczanie procentowej realizacji celu
   • Jak to działa
   • Alternatywa: wspólny cel
  • Formuła 2.: obliczanie odchylenia procentowego
   • Jak to działa
   • Alternatywa: uproszczone obliczanie odchylenia procentowego
  • Formuła 3.: obliczanie odchylenia procentowego dla liczb ujemnych
   • Jak to działa
  • Formuła 4.: obliczanie rozkładu procentowego
   • Jak to działa
   • Alternatywa: rozkład procentowy bez osobnej komórki z wartością całkowitą
  • Formuła 5.: obliczanie bieżącej sumy
   • Jak to działa
  • Formuła 6.: procentowe zwiększanie i zmniejszanie wartości
   • Jak to działa
  • Formuła 7.: obsługa błędów dzielenia przez zero
   • Jak to działa
  • Formuła 8.: proste zaokrąglanie liczb
   • Jak to działa
  • Formuła 9.: zaokrąglanie do groszy
   • Jak to działa
  • Formuła 10.: zaokrąglanie do cyfr znaczących
   • Jak to działa
  • Formuła 11.: zliczanie wartości w zakresie komórek
   • Jak to działa
  • Formuła 12.: tworzenie tabeli zamiany jednostek
   • Jak to działa
 • Rozdział 3. Przetwarzanie tekstu za pomocą formuł
  • Formuła 13.: łączenie ciągów znaków
   • Jak to działa
  • Formuła 14.: wielka litera na początku zdania
   • Jak to działa
  • Formuła 15.: usuwanie odstępów z ciągu znaków
   • Jak to działa
  • Formuła 16.: wyodrębnianie fragmentów ciągów znaków
   • Jak to działa
  • Formuła 17.: wyszukiwanie określonego znaku w tekście
   • Jak to działa
   • Alternatywa: wyszukiwanie drugiego wystąpienia znaku
  • Formuła 18.: zamiana ciągów znaków
   • Jak to działa
  • Formuła 19.: zliczanie określonych znaków w komórce
   • Jak to działa
  • Formuła 20.: umieszczanie podziału wiersza za pomocą formuły
   • Jak to działa
  • Formuła 21.: usuwanie dziwnych znaków z tekstu
   • Jak to działa
  • Formuła 22.: wypełnianie liczb zerami
   • Jak to działa
  • Formuła 23.: formatowanie liczb w tekstach
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja KWOTA
 • Rozdział 4. Data i czas
  • Formuła 24.: odczyt bieżącej daty i czasu
   • Jak to działa
  • Formuła 25.: obliczanie wieku
   • Jak to działa
  • Formuła 26.: obliczanie liczby dni pomiędzy dwiema datami
   • Jak to działa
  • Formuła 27.: obliczanie liczby dni roboczych pomiędzy dwiema datami
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND
  • Formuła 28.: tworzenie listy dni z pominięciem dni wolnych od pracy
   • Jak to działa
  • Formuła 29.: wyodrębnianie części daty
   • Jak to działa
  • Formuła 30.: obliczanie liczby lat i miesięcy pomiędzy dwiema datami
   • Jak to działa
  • Formuła 31.: zmiana formatu dat na format juliański
   • Jak to działa
  • Formuła 32.: obliczanie minionej i pozostałej procentowej części roku
   • Jak to działa
  • Formuła 33.: określanie daty ostatniego dnia miesiąca
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja NR.SER.OST.DN.MIES
  • Formuła 34.: obliczanie kwartału roku kalendarzowego na podstawie daty
   • Jak to działa
  • Formuła 35.: obliczanie kwartału roku obrotowego na podstawie daty
   • Jak to działa
  • Formuła 36.: określanie miesiąca obrotowego na podstawie daty
   • Jak to działa
  • Formuła 37.: obliczanie daty n-tego dnia tygodnia w miesiącu
   • Jak to działa
  • Formuła 38.: obliczanie daty ostatniego dnia tygodnia w miesiącu
   • Jak to działa
  • Formuła 39.: wyodrębnianie części czasu
   • Jak to działa
  • Formuła 40.: obliczanie odstępu czasu
   • Jak to działa
  • Formuła 41.: zaokrąglanie oznaczenia czasu
   • Jak to działa
  • Formuła 42.: zamiana liczby godzin, minut i sekund na oznaczenie czasu
   • Jak to działa
  • Formuła 43.: dodawanie godzin, minut i sekund do oznaczenia czasu
   • Jak to działa
 • Rozdział 5. Analiza warunkowa
  • Formuła 44.: sprawdzanie, czy spełniony jest prosty warunek
   • Jak to działa
  • Formuła 45.: sprawdzanie wielu warunków
   • Jak to działa
   • Alternatywa: wyszukiwanie wartości
  • Formuła 46.: sprawdzanie, czy spełniony jest warunek1 ORAZ warunek2
   • Jak to działa
   • Alternatywa: odwołania do komórek z wartościami logicznymi
  • Formuła 47.: sprawdzanie, czy spełniony jest warunek1 LUB warunek2
   • Jak to działa
  • Formuła 48.: suma wszystkich wartości spełniających określony warunek
   • Jak to działa
   • Alternatywa: sumowanie wartości większych od zera
  • Formuła 49.: sumowanie wszystkich wartości spełniających dwa lub więcej warunków
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
  • Formuła 50.: sumowanie wartości z określonego przedziału dat
   • Jak to działa
   • Alternatywa 1.: funkcja SUMA.WARUNKÓW
   • Alternatywa 2.: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
  • Formuła 51.: zliczanie wartości spełniających określony warunek
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
  • Formuła 52.: zliczanie wartości spełniających dwa lub więcej warunków
   • Alternatywa: SUMA.ILOCZYNÓW
  • Formuła 53.: obliczanie średniej wszystkich wartości spełniających określony warunek
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja LICZ.JEŻELI
  • Formuła 54.: obliczanie średniej wszystkich wartości spełniających dwa lub więcej warunków
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcje SUMA.WARUNKÓW i LICZ. WARUNKI
 • Rozdział 6. Formuły do wyszukiwania danych
  • Formuła 55.: wyszukiwanie dokładnej wartości w oparciu o lewą skrajną kolumnę danych
   • Jak to działa
  • Formuła 56.: wyszukiwanie dokładnej wartości w oparciu o dowolną kolumnę danych
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja WYSZUKAJ
  • Formuła 57.: wyszukiwanie wartości w poziomie
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
  • Formuła 58.: ukrywanie błędów zwracanych przez funkcje wyszukujące
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja CZY.BRAK
  • Formuła 59.: wyszukiwanie najlepszego dopasowania w liście zakresów wartości
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
  • Formuła 60.: wyszukiwanie wartości w różnych tabelach
   • Jak to działa
  • Formuła 61.: wyszukiwanie wartości w dwuwymiarowej tabeli
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja PODAJ.POZYCJĘ i wartości domyślne
  • Formuła 62.: wyszukiwanie wartości na podstawie wielu kryteriów
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW zwracająca tekst
  • Formuła 63.: wyszukiwanie ostatniej wartości w kolumnie danych
   • Jak to działa
   • Alternatywa: wyszukiwanie ostatniej wartości za pomocą funkcji WYSZUKAJ
  • Formuła 64.: wyszukiwanie n-tego wystąpienia wartości
   • Jak to działa
  • Formuła 65.: wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości znaków
   • Jak to działa
  • Formuła 66.: wybór metody agregacji danych przez użytkownika
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcje WYBIERZ i PODAJ.POZYCJĘ
 • Rozdział 7. Najczęściej stosowane formuły biznesowe i finansowe
  • Formuła 67.: obliczanie zysku brutto i procentowego zysku brutto
   • Jak to działa
   • Alternatywa: obliczanie narzutu
  • Formuła 68.: obliczanie wskaźników EBIT i EBITDA
   • Jak to działa
  • Formuła 69.: obliczanie kosztu własnego sprzedaży
   • Jak to działa
  • Formuła 70.: obliczanie stopy zwrotu z aktywów
   • Jak to działa
   • Alternatywa: obliczanie zwrotu na kapitale własnym
  • Formuła 71.: obliczanie progu rentowności
   • Jak to działa
  • Formuła 72.: obliczanie wskaźnika odpływu klientów
   • Jak to działa
   • Alternatywa: roczny wskaźnik odpływu klientów
  • Formuła 73.: obliczanie średniej okresowej wartości klienta
   • Jak to działa
  • Formuła 74.: obliczanie wskaźnika rotacji pracowników
   • Jak to działa
  • Formuła 75.: przeliczanie oprocentowania
   • Jak to działa
   • Alternatywa: obliczanie oprocentowania efektywnego za pomocą funkcji FV
  • Formuła 76.: kalkulator spłaty kredytu
   • Jak to działa
   • Alternatywa: utworzenie harmonogramu spłat kredytu
  • Formuła 77.: utworzenie harmonogramu spłaty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem
   • Jak to działa
   • Alternatywa: daty zamiast numerów rat
  • Formuła 78.: obliczanie amortyzacji
   • Jak to działa
   • Alternatywa: amortyzacja przyspieszona
  • Formuła 79.: obliczanie wartości bieżącej inwestycji
   • Jak to działa
   • Alternatywa: obliczanie wartości bieżącej przyszłych płatności
  • Formuła 80.: obliczenia wartości bieżącej netto
   • Jak to działa
   • Alternatywa: dodatnie i ujemne przepływy pieniężne
  • Formuła 81.: obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu
   • Jak to działa
   • Alternatywa: nieregularne przyszłe przepływy pieniężne
 • Rozdział 8. Najczęściej wykonywane analizy statystyczne
  • Formuła 82.: obliczanie średniej ważonej
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja SUMA
  • Formuła 83.: wygładzanie danych i średnia ruchoma
   • Jak to działa
  • Formuła 84.: wygładzanie wykładnicze silnie zmiennych danych
   • Jak to działa
  • Formuła 85.: wyszukiwanie największej lub najmniejszej wartości
   • Jak to działa
  • Formuła 86.: znajdowanie k-tej największej lub najmniejszej wartości
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja POZYCJA
  • Formuła 87.: obliczanie średniej, mediany i najczęściej występującej wartości
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
  • Formuła 88.: dzielenie danych na przedziały
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja KWARTYL.PRZEDZ.OTW
  • Formuła 89.: wyszukiwanie wartości odstających metodą rozstępu ćwiartkowego
   • Jak to działa
  • Formuła 90.: tworzenie rozkładu częstości
   • Jak to działa
   • Alternatywa: funkcja LICZ.WARUNKI
  • Formuła 91.: kompensacja sezonowości danych przed ich prognozowaniem
   • Jak to działa
  • Formuła 92.: prognozowanie trendu
   • Jak to działa
 • Rozdział 9. Zastosowanie formuł w formatowaniu warunkowym
  • Formuła 93.: wyróżnianie komórek spełniających określone kryteria
   • Jak to działa
  • Formuła 94.: wyróżnianie komórek w zależności od wartości innych komórek
   • Jak to działa
  • Formuła 95.: wyróżnianie komórek, których wartości znajdują się na liście nr 1, ale nie ma ich na liście nr 2
   • Jak to działa
  • Formuła 96.: wyróżnianie komórek, których wartości znajdują się na liście nr 1 i na liście nr 2
   • Jak to działa
  • Formuła 97.: wyróżnianie dat weekendów
   • Jak to działa
  • Formuła 98.: wyróżnianie dni pomiędzy dwiema datami
   • Jak to działa
  • Formuła 99.: formatowanie dat na podstawie określonego terminu
   • Jak to działa
  • Formuła 100.: wyróżnianie dat na podstawie klasyfikacji percentylowej
   • Jak to działa
  • Formuła 101.: wyróżnianie wartości statystycznie odstających
   • Jak to działa

 • Tytuł: Excel. 101 formuł gotowych do użycia
 • Autor: Michael Alexander, Dick Kusleika
 • Tytuł oryginału: 101 Ready-to-Use Excel Formulas (Mr. Spreadsheet's Bookshelf)
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8081-3, 9788328380813
 • Data wydania książki drukowanej: 2015-06-16
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8082-0, 9788328380820
 • Data wydania: 2015-06-16
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: exc10v
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion