Helion


Szczegóły ebooka

Excel. Wykresy, analiza danych, tabele przestawne. Niebieski podręcznik

Excel. Wykresy, analiza danych, tabele przestawne. Niebieski podręcznik


Zaawansowana wiedza w zasięgu ręki!

Excel to narzędzie należące do pakietu MS Office, charakteryzujące się nieskończoną cierpliwością w wykonywaniu najbardziej mozolnych i skomplikowanych obliczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył ogromną popularność i obecnie jest najbardziej znanym arkuszem kalkulacyjnym. Jego potencjał doceniają inżynierowie, księgowi, analitycy i studenci. Program znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie są przechowywane i poddawane analizie ogromne zbiory danych. Świetnie sprawdza się też w roli kontrolera budżetu domowego. Chcesz poznać inne sposoby jego wykorzystania? Pomysłowość użytkowników nie zna granic!

Ta książka pozwoli Ci dogłębnie poznać najbardziej zaawansowane funkcje Excela. Tworzenie skomplikowanych wykresów i tabel przestawnych już nigdy nie będzie dla Ciebie problemem. Dowiesz się z niej, jak tworzyć formuły na potrzeby analizy danych oraz jak ominąć typowe trudności. Nauczysz się też analizować dane finansowe oraz statystyczne. Po zdobyciu tych umiejętności przejdziesz do zagadnień związanych z filtrowaniem danych oraz ich sortowaniem. Na sam koniec zapoznasz się z różnymi technikami analizy, poznasz narzędzie Solver oraz dodatek Analysis ToolPak. Zobaczysz także, jak zaimportować dane z innych źródeł lub skorzystać z kwerend bazodanowych. Książka ta jest doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich użytkowników Excela, którzy chcą wykorzystać w pełni jego możliwości.

W książce znajdziesz ponad 150 technik analizy danych w Excelu. Oto wybrane z tych metod:
 • Tworzenie formuł tablicowych
 • Wykrywanie błędów w formułach
 • Określanie lokalizacji wartości
 • Obliczanie amortyzacji metodą liniową
 • Tworzenie rozkładu częstości dla grup wartości
 • Przekształcanie zakresów na tabele
 • Analizowanie wartości komórek
 • Wykreślanie linii trendu logarytmicznego
 • Przeprowadzanie analizy regresji
 • Tworzenie tabel przestawnych i wykresów

Najlepsze techniki analizy danych podane na tacy!

1. Tworzenie formuł na potrzeby analizy danych (2)

 • Wprowadzenie do analizy danych (2)
 • Wprowadzenie do formuł (4)
 • Rodzaje formuł (6)
 • Tworzenie formuł (8)
 • Dodawanie nazw zakresów do formuł (10)
 • Wskazywanie w formułach zakresów z innych arkuszy (12)
 • Przenoszenie lub kopiowanie formuł (14)
 • Stosowanie bezwzględnych odwołań do komórek (16)
 • Tworzenie formuł tablicowych (18)
 • Uruchamianie obliczeń iteracyjnych (20)

2. Rozwiązywanie problemów z formułami (22)

 • Wartości błędów w Excelu (22)
 • Wyświetlanie formuł zamiast wyników (24)
 • Używanie okna czujki do śledzenia wartości komórki (26)
 • Przechodzenie przez formułę krok po kroku (28)
 • Wyświetlanie tekstu zamiast wartości błędów (30)
 • Sprawdzanie błędów w formułach w arkuszu (32)
 • Dokonywanie inspekcji formuły w celu zlokalizowania błędów (34)

3. Wzbogacanie formuł za pomocą funkcji (36)

 • Funkcje Excela (36)
 • Typy funkcji (38)
 • Dodawanie funkcji do formuły (40)
 • Dodawanie liczb z wiersza lub kolumny (42)
 • Tworzenie formuły z autosumowaniem (44)
 • Zaokrąglanie wartości (46)
 • Tworzenie formuł warunkowych (48)
 • Warunkowe obliczanie sumy (50)
 • Warunkowe zliczanie elementów (51)
 • Obliczanie pierwiastka kwadratowego (52)
 • Pobieranie numeru kolumny lub wiersza (53)
 • Wyszukiwanie wartości (54)
 • Określanie lokalizacji wartości (56)
 • Zwracanie wartości komórki za pomocą funkcji INDEKS (57)
 • Wykonywanie obliczeń na datach i czasie (58)

4. Analizowanie danych finansowych (60)

 • Obliczanie przyszłej wartości (60)
 • Obliczanie wartości bieżącej (62)
 • Określanie wysokości rat pożyczki (64)
 • Obliczanie części kapitałowej i odsetkowej (66)
 • Obliczanie dopuszczalnego oprocentowania (68)
 • Określanie wewnętrznej stopy zwrotu (70)
 • Obliczanie amortyzacji metodą liniową (72)
 • Obliczanie amortyzacji metodą równomiernie malejącego salda (74)
 • Obliczanie amortyzacji metodą DDB (76)
 • Obliczanie amortyzacji metodą sumy cyfr rocznych (78)

5. Analizowanie danych statystycznych (80)

 • Obliczanie średniej (80)
 • Warunkowe obliczanie średniej (81)
 • Wyznaczanie mediany lub wartości modalnej (82)
 • Wyznaczanie pozycji (84)
 • Określanie n-tej największej lub najmniejszej wartości (86)
 • Tworzenie rozkładów częstości dla przedziałów (88)
 • Obliczanie wariancji i odchylenia standardowego (90)
 • Obliczanie korelacji (92)

6. Tworzenie tabel na potrzeby analizy danych (94)

 • Tabele (94)
 • Wprowadzenie do funkcjonalności tabel (95)
 • Przekształcanie zakresu w tabelę (96)
 • Zaznaczanie danych w tabeli (98)
 • Wstawianie wiersza do tabeli (100)
 • Wstawianie kolumny do tabeli (101)
 • Usuwanie wiersza tabeli (102)
 • Usuwanie kolumny tabeli (103)
 • Wyznaczanie sum częściowych dla kolumn (104)

7. Sortowanie i filtrowanie danych (106)

 • Proste sortowanie lub filtrowanie (106)
 • Sortowanie wielopoziomowe (108)
 • Sortowanie niestandardowe (110)
 • Sortowanie według koloru komórki, koloru czcionki lub ikony komórki (111)
 • Stosowanie filtrów szybkich przy złożonym sortowaniu (112)
 • Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania rekordów (114)
 • Tworzenie filtrów zaawansowanych (116)
 • Wyświetlanie unikatowych rekordów w wynikach filtrowania (118)
 • Zliczanie przefiltrowanych rekordów (120)

8. Techniki analizowania danych (122)

 • Wyróżnianie komórek spełniających określone kryteria (122)
 • Wyróżnianie największej lub najmniejszej wartości z przedziału (124)
 • Wyświetlanie powtarzających się wartości (126)
 • Wyświetlanie komórek o wartościach powyżej lub poniżej średniej (127)
 • Analizowanie wartości komórek za pomocą pasków danych (128)
 • Analizowanie wartości komórek za pomocą skali kolorów (130)
 • Analizowanie wartości komórek za pomocą zestawów ikon (132)
 • Tworzenie niestandardowych reguł formatowania warunkowego (134)
 • Wyróżnianie komórek na podstawie formuły (136)
 • Modyfikowanie reguły formatowania warunkowego (138)
 • Usuwanie formatowania warunkowego z zakresu (140)
 • Usuwanie formatowania warunkowego z arkusza (141)
 • Tworzenie reguł sprawdzania poprawności danych (142)
 • Podsumowywanie danych za pomocą sum częściowych (144)
 • Grupowanie powiązanych danych (146)
 • Usuwanie powtarzających się wartości z zakresu lub tabeli (148)
 • Konsolidacja danych z różnych arkuszy (150)

9. Narzędzia do analizowania danych (154)

 • Tworzenie tabeli danych (154)
 • Konfigurowanie tabeli danych z dwoma wartościami wejściowymi (156)
 • Pomijanie tabel danych przy obliczeniach w skoroszycie (158)
 • Analizowanie danych z wykorzystaniem funkcji szukania wyniku (160)
 • Analizowanie danych za pomocą scenariuszy (162)
 • Dodatek Solver (166)
 • Wczytywanie dodatku Solver (168)
 • Optymalizowanie wyniku za pomocą Solvera (170)
 • Dodawanie warunków ograniczających dla Solvera (172)
 • Zapisywanie rozwiązania jako scenariusza (174)

10. Śledzenie trendów i dokonywanie prognoz (176)

 • Kreślenie linii trendu (176)
 • Obliczanie wartości najlepszego dopasowania (178)
 • Nanoszenie prognozowanych wartości na wykres (180)
 • Przedłużanie trendu liniowego (182)
 • Obliczanie prognozowanych wartości trendu liniowego (184)
 • Kreślenie linii trendu wykładniczego (186)
 • Obliczanie wartości w trendzie wykładniczym (188)
 • Kreślenie linii trendu logarytmicznego (190)
 • Kreślenie linii trendu potęgowego (192)
 • Kreślenie linii trendu wielomianowego (194)

11. Korzystanie z dodatku Analysis ToolPak (196)

 • Wczytywanie dodatku Analysis ToolPak (196)
 • Obliczanie średniej ruchomej (198)
 • Porównywanie wariancji (200)
 • Obliczanie korelacji (202)
 • Przeprowadzanie analiz regresji (204)
 • Określanie rangi i percentyla (206)
 • Obliczanie statystyk opisowych (208)
 • Generowanie liczb losowych (210)
 • Tworzenie rozkładu częstości (212)

12. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych (214)

 • Wprowadzenie do tabel przestawnych (214)
 • Przegląd możliwości tabel przestawnych (215)
 • Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie tabeli lub zakresu (216)
 • Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie danych zewnętrznych (218)
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej (222)
 • Dodawanie wielu pól do obszaru wierszy lub kolumn (224)
 • Dodawanie wielu pól do obszaru danych (226)
 • Przenoszenie pola do innego obszaru (228)
 • Grupowanie wartości w tabelach przestawnych (230)
 • Modyfikowanie podsumowań w tabeli przestawnej (232)
 • Obliczenia niestandardowe (234)
 • Dodawanie niestandardowego pola obliczeniowego (236)
 • Dodawanie niestandardowego elementu obliczeniowego (238)

13. Wizualizowanie danych za pomocą wykresów (240)

 • Elementy wykresów (240)
 • Typy wykresów (241)
 • Tworzenie wykresu (242)
 • Wyświetlanie tabeli danych (244)
 • Zmienianie układu i stylu wykresu (245)
 • Wybieranie wykresu innego typu (246)
 • Dodawanie wykresu przebiegu w czasie do komórki (248)

14. Importowanie danych do Excela (250)

 • Dane zewnętrzne (250)
 • Importowanie informacji ze źródła danych (252)
 • Importowanie danych z tabeli Accessa (254)
 • Importowanie danych z tabeli edytora Word (256)
 • Importowanie danych z pliku tekstowego (258)
 • Importowanie danych ze stron WWW (262)
 • Importowanie danych z pliku XML (264)
 • Odświeżanie zaimportowanych danych (266)
 • Rozdzielanie tekstu z komórek na kolumny (268)

15. Kwerendy źródeł danych (270)

 • Wprowadzenie do programu Microsoft Query (270)
 • Definiowanie źródła danych (272)
 • Uruchamianie programu Microsoft Query (276)
 • Przegląd okna Microsoft Query (277)
 • Dodawanie tabel do kwerend (278)
 • Dodawanie pól do kwerend (280)
 • Filtrowanie rekordów za pomocą kryteriów kwerendy (282)
 • Sortowanie rekordów kwerendy (284)
 • Zwracanie wyników kwerend (286)

16. Używanie języka VBA do analizowania danych (288)

 • Rejestrowanie makr (288)
 • Otwieranie edytora kodu VBA (290)
 • Model obiektowy Excela (292)
 • Dodawanie makra do modułu (294)
 • Uruchamianie makra (296)
 • Przypisywanie klawisza skrótu do makr (298)
 • Przypisywanie makra do paska szybkiego dostępu (300)
 • Przypisywanie makr do wstążki (302)
 • Ustawianie poziomu bezpieczeństwa makr (304)
 • Cyfrowe podpisywanie makr Excela (306)

Dodatek A. Używanie skrótów klawiaturowych Excela (308)

Skorowidz (314)