Helion


Szczegóły ebooka

Excel. Funkcje w przykładach. Wydanie II

Excel. Funkcje w przykładach. Wydanie II


Włącz funkcje i przyspiesz swoje obliczenia!

 • Budowanie warsztatu — narzędzia potrzebne do efektywnego wykorzystania Excela
 • Funkcje Excela i przykłady ich użycia w praktyce
Statystyczny użytkownik Excela wykorzystuje najwyżej kilka procent potężnych możliwości tego programu. Przeważnie nie wie nawet, że znajomość formuł i funkcji mogłaby uprościć i przyspieszyć setki codziennych, żmudnych, wymagających koncentracji zadań obliczeniowych. Ba, czasem traktuje Excel jako nieco wygodniejszą formę kalkulatora... A przecież wcale nie musi tak być. Zostań specem od Excela!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać zaawansowane funkcje Excela do działań logicznych i matematycznych, obliczania daty i czasu, wyszukiwania informacji lub dokonywania symulacji finansowych, koniecznie przeczytaj tę książkę. Znajdziesz w niej szczegółowe opisy najważniejszych funkcji Excela wraz z komentarzami na temat ich używania. Dowiesz się, dlaczego funkcji używa się w formułach oraz jakie zasady i ograniczenia obowiązują przy tworzeniu formuł. Poznasz różnice pomiędzy poszczególnymi, podobnymi funkcjami i zrozumiesz, skąd biorą się różne wyniki obliczeń. A przede wszystkim znajdziesz tu takie funkcje, które pozwolą Ci na co dzień oszczędzać czas. Skorzystaj z tych rad!
 • Domyślna interpretacja wpisu do komórki
 • Operatory i kolejność operacji w formułach
 • Wprowadzanie i edytowanie formuł
 • Wyświetlanie i znajdowanie formuł
 • Obliczenia automatyczne i ręczne
 • Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje
 • Funkcje logiczne, daty i czasu
 • Funkcje informacyjne, tekstowe i matematyczne
 • Funkcje bazy danych, wyszukiwania i adresu
 • Funkcje statystyczne, finansowe i inżynierskie

Fenomenalne funkcje Excela dla Ciebie!

Wstęp (13)

CZĘŚĆ I. BUDOWANIE WARSZTATU (15)

Rozdział 1. Podstawy (17)

 • Domyślna interpretacja wpisu do komórki (17)
 • Operatory i kolejność operacji w formułach (21)
  • Operatory odwołania (odniesienia) (22)
  • Operatory arytmetyczne (22)
  • Operator konkatenacji (łączenia tekstów) (24)
  • Operatory porównania (25)
  • Porównanie priorytetów operatorów używanych w formułach (26)
  • Sprawdzanie kolejności wykonywania operacji w formułach (26)
 • Dlaczego i do czego używamy funkcji - przykłady (27)
  • Obliczenia w komórkach arkusza (28)
  • Formatowanie warunkowe (30)
  • Sprawdzanie poprawności (32)
 • Wprowadzanie formuł do komórek arkusza (34)
  • Wpisywanie formuły z klawiatury (34)
  • Wprowadzanie formuły przez wskazywanie adresów (35)
  • Wprowadzanie funkcji do formuły (35)
 • Edytowanie formuł (40)
 • Wyświetlanie i znajdowanie formuł (41)
  • Znajdowanie formuł po ich wyświetleniu (41)
  • Znajdowanie formuł za pomocą okna dialogowego Przejdź do (42)
 • Obliczenia automatyczne i ręczne (43)
 • Odwołania do komórek w formułach (45)
  • Odwołania względne (45)
  • Odwołania bezwzględne (46)
  • Adresy mieszane (47)
  • Klawisz F4 (48)
  • Adresowanie w trzecim wymiarze (49)
 • Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje (51)

Rozdział 2. Nazwy (53)

 • Zasady tworzenia nazw (54)
 • Nazwy z odwołaniem bezwzględnym (54)
  • Standardowe tworzenie nazw (54)
  • Przypisywanie nazw do istniejących odwołań (55)
  • Tworzenie nazw za pomocą paska formuły (55)
  • Tworzenie nazw za pomocą tekstu wpisanego do sąsiednich komórek arkusza (56)
 • Nazwy z odwołaniem względnym (57)
 • Nazwy formuł (59)
 • Nazwy stałych (59)
 • Modyfikowanie i usuwanie nazw (60)
  • Modyfikowanie nazwy (60)
  • Usuwanie nazw (61)
 • Nazwy na poziomie skoroszytu i nazwy na poziomie arkusza (61)
  • Nazwy na poziomie skoroszytu (61)
  • Nadawanie nazw na poziomie arkusza (63)
  • Analiza zależności między nazwami na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu (64)
  • Praktyczny sposób budowania skoroszytów z nazwami na poziomie arkuszy (64)
 • Znajdowanie nazw (65)
  • Wyszukiwanie za pomocą Menedżera nazw (65)
  • Wyszukiwanie nazw za pomocą Pola nazwy (66)
  • Znajdowanie nazw przez zmniejszanie skali wyświetlania (67)
  • Wklejanie listy nazw (67)
  • Znajdowanie nazwanych zakresów za pomocą okna Przechodzenie do (69)
 • Rzadko używany operator części wspólnej zakresów (69)
 • Wskazówki kończące część I (70)

CZĘŚĆ II. FUNKCJE (71)

Rozdział 3. Funkcje logiczne (73)

 • Excel 2003 (73)
  • PRAWDA - TRUE (73)
  • FAŁSZ - FALSE (74)
  • NIE - NOT (75)
  • ORAZ - AND (77)
  • LUB - OR (80)
  • JEŻELI - IF (82)
 • Excel 2007 (85)
  • JEŻELI.BŁĄD - IFERROR (85)
 • Excel 2013 (87)
  • JEŻELI.ND - IFNA (87)
  • XOR (89)

Rozdział 4. Funkcje daty i czasu (91)

  • CZAS - TIME (93)
  • CZAS.WARTOŚĆ - TIMEVALUE (95)
  • DATA - DATE (96)
  • DATA.RÓŻNICA - DATEDIF (98)
  • DATA.WARTOŚĆ - DATEVALUE (100)
  • DNI.360 - DAYS360 (102)
  • DZIEŃ - DAY (103)
  • DZIEŃ.TYG - WEEKDAY (105)
  • DZIŚ - TODAY (106)
  • EDATE - od wersji 2010 NR.SER.DATY (107)
  • EOMONTH - od wersji 2010 NR.SER.OST.DN.MIES (111)
  • GODZINA - HOUR (112)
  • MIESIĄC - MONTH (115)
  • MINUTA - MINUTE (116)
  • NETWORKDAYS - od wersji 2010 DNI.ROBOCZE (117)
  • ROK - YEAR (120)
  • SEKUNDA - SECOND (121)
  • TERAZ - NOW (122)
  • WEEKNUM - od wersji 2010 NUM.TYG (124)
  • WORKDAY - od wersji 2010 DZIEŃ.ROBOCZY (126)
  • YEARFRAC - od wersji 2010 CZĘŚĆ.ROKU (127)
 • Excel 2010 (128)
  • NR.SER.DATY - w wersjach 2003 i 2007 EDATE (128)
  • NR.SER.OST.DN.MIES - w wersjach 2003 i 2007 EOMONTH (128)
  • DNI.ROBOCZE - w wersjach 2003 i 2007 NETWORKDAYS (128)
  • NUM.TYG - w wersjach 2003 i 2007 WEEKNUM (128)
  • CZĘŚĆ.ROKU - w wersjach 2003 i 2007 YEARFRAC (129)
  • DNI.ROBOCZE.NIESTAND - NETWORKDAYS.INTL (129)
  • DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND - WORKDAY.INTL (132)
 • Excel 2013 (134)
  • DNI - DAYS (134)
  • ISO.NUM.TYG - ISOWEEKNUM (135)

Rozdział 5. Funkcje informacyjne (137)

  • BRAK - NA (137)
  • CZY.ADR - ISREF (140)
  • CZY.BŁ - ISERR (141)
  • CZY.BŁĄD - ISERROR (142)
  • CZY.BRAK - ISNA (143)
  • CZY.LICZBA - ISNUMBER (145)
  • CZY.LOGICZNA - ISLOGICAL (146)
  • CZY.NIE.TEKST - ISNONTEXT (148)
  • CZY.PUSTA - ISBLANK (149)
  • CZY.TEKST - ISTEXT (150)
  • INFO (152)
  • CZY.PARZYSTE - w Excelu 2003 i 2007 ISEVEN (154)
  • CZY.NIEPARZYSTE - w Excelu 2003 i 2007 - ISODD (155)
  • KOMÓRKA - CELL (157)
  • N - L w Excelu 2003 i 2007 (161)
  • NR.BŁĘDU - ERROR.TYPE (162)
  • TYP - TYPE (163)
 • Excel 2013 (164)
  • CZY.FORMUŁA - ISFORMULA (164)
  • ARKUSZ - SHEET (167)
  • ARKUSZE - SHEETS (169)

Rozdział 6. Funkcje tekstowe (171)

  • ASC (171)
  • BAT.TEKST - w wersjach 2003 i 2007 BAHTTEXT (172)
  • DBCS - w wersjach 2003, 2007 i 2010 funkcja JIS (173)
  • DŁ - LEN (173)
  • FRAGMENT.TEKSTU - MID (174)
  • KOD - CODE (176)
  • KWOTA - DOLLAR (178)
  • LEWY - LEFT (179)
  • LITERY.MAŁE - LOWER (180)
  • LITERY.WIELKIE - UPPER (181)
  • OCZYŚĆ - CLEAN (182)
  • PHONETIC (183)
  • PODSTAW - SUBSTITUTE (183)
  • PORÓWNAJ - EXACT (185)
  • POWT - REPT (186)
  • PRAWY - RIGHT (187)
  • SZUKAJ.TEKST - SEARCH (187)
  • T (190)
  • TEKST - TEXT (191)
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY - TRIM (192)
  • WARTOŚĆ - VALUE (193)
  • Z.WIELKIEJ.LITERY - PROPER (194)
  • ZAOKR.DO.TEKST - FIXED (195)
  • ZASTĄP - REPLACE (197)
  • ZŁĄCZ.TEKSTY - CONCATENATE (199)
  • ZNAJDŹ - FIND (199)
  • ZNAK - CHAR (201)
 • Excel 2013 (202)
  • WARTOŚĆ.LICZBOWA - NUMBERVALUE (202)
  • ZNAK.UNICODE - UNICHAR (203)
  • UNICODE - UNICODE (204)

Rozdział 7. Funkcje wyszukiwania i adresu (207)

 • Excel 2003 (207)
  • ADR.POŚR - INDIRECT (207)
  • ADRES - ADDRESS (210)
  • HIPERŁĄCZE - HYPERLINK (213)
  • ILE.WIERSZY - ROWS (215)
  • INDEKS - INDEX (216)
  • LICZBA.KOLUMN - COLUMNS (219)
  • NR.KOLUMNY - COLUMN (221)
  • OBSZARY - AREAS (222)
  • PODAJ.POZYCJĘ - MATCH (223)
  • PRZESUNIĘCIE - OFFSET (229)
  • TRANSPONUJ - TRANSPOSE (233)
  • WIERSZ - ROW (234)
  • WYBIERZ - CHOOSE (235)
  • WYSZUKAJ - LOOKUP (237)
  • WYSZUKAJ.PIONOWO - VLOOKUP (239)
  • WYSZUKAJ.POZIOMO - HLOOKUP (241)
 • Excel 2010 (243)
  • DANE.CZASU.RZECZ - RTD (243)
 • Excel 2013 (243)
  • FORMUŁA.TEKST - FORMULATEXT (243)

Rozdział 8. Funkcje matematyczne (245)

  • ACOS - ACOS (245)
  • ACOSH - ACOSH (246)
  • ASIN - ASIN (246)
  • ASINH - ASINH (247)
  • ATAN - ATAN (247)
  • ATAN2 - ATAN2 (247)
  • ATANH - ATANH (249)
  • COS - COS (249)
  • COSH - COSH (251)
  • EXP - EXP (251)
  • FACTDOUBLE (2003, 2007) - SILNIA.DWUKR (>=2010) - FACTDOUBLE (252)
  • GCD (Excel 2003 i 2007) NAJW.WSP.DZIEL (Excel 2010 i 2013) - GCD (252)
  • ILOCZYN - PRODUCT (253)
  • KOMBINACJE - COMBIN (254)
  • LCM (NAJMN.WSP.WIEL) - LCM (254)
  • LICZBA.CAŁK - TRUNC (255)
  • LN - LN (257)
  • LOG - LOG (258)
  • LOG10 - LOG10 (259)
  • LOS - RAND (259)
  • MACIERZ.ILOCZYN - MMULT (260)
  • MACIERZ.ODW - MINVERSE (262)
  • MOD - MOD (264)
  • MODUŁ.LICZBY - ABS (269)
  • MROUND (Excel 2003, 2007), ZAOKR.DO.WIELOKR (Excel 2010, 2013) - MROUND (270)
  • MULTINOMIAL (Excel 2003, 2007), WIELOMIAN (Excel 2010, 2013) - MULTINOMIAL (271)
  • PI - PI (271)
  • PIERWIASTEK - SQRT (276)
  • POTĘGA - POWER (278)
  • QUOTIENT (Excel 2003 i 2007), CZ.CAŁK.DZIELENIA (Excel 2010 i 2013) - QUOTIENT (278)
  • RADIANY - RADIANS (279)
  • RANDBETWEEN (Excel 2003 i 2007) LOS.ZAKR (Excel 2010 i 2013) - RANDBETWEEN (280)
  • RZYMSKIE - ROMAN (282)
  • SERIESSUM (Excel 2003 i 2007) SUMA.SZER.POT (Excel 2010 i 2013) - SERIESSUM (283)
  • SILNIA - FACT (284)
  • SIN - SIN (284)
  • SINH - SINH (285)
  • SQRTPI (Excel 2003 i 2007) PIERW.PI (Excel 2010 i 2013) - SQRTPI (285)
  • STOPNIE - DEGREES (286)
  • SUMA - SUM (286)
  • SUMA.ILOCZYNÓW - SUMPRODUCT (288)
  • SUMA.JEŻELI - SUMIF (290)
  • SUMA.KWADRATÓW - SUMSQ (292)
  • SUMA.XMY.2 - SUMXMY2 (294)
  • SUMA.X2.M.Y2 - SUMX2MY2 (295)
  • SUMA.X2.P.Y2 - SUMX2PY2 (296)
  • SUMY.POŚREDNIE (Excel 2003 i 2007) SUMY.CZĘŚCIOWE (Excel 2010 i 2013) - SUBTOTAL (297)
  • TAN - TAN (308)
  • TANH - TANH (309)
  • WYZNACZNIK.MACIERZY - MDETERM (309)
  • ZAOKR - ROUND (311)
  • ZAOKR.DO.CAŁK - INT (312)
  • ZAOKR.DO.NPARZ - ODD (313)
  • ZAOKR.DO.PARZ - EVEN (314)
  • ZAOKR.DÓŁ - ROUNDDOWN (314)
  • ZAOKR.GÓRA - ROUNDUP (315)
  • ZAOKR.W.DÓŁ - FLOOR (316)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ - CEILING (317)
  • ZNAK.LICZBY - SIGN (318)
 • Excel 2007 (320)
  • SUMA.WARUNKÓW - SUMIFS (320)
 • Excel 2010 (322)
  • AGREGUJ - AGGREGATE (322)
  • ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ - ISO.CEILING (325)
  • ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ - FLOOR.PRECISE (326)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ - CEILING.PRECISE (326)
 • Excel 2013 (327)
  • ACOT - ACOT (327)
  • ACOTH - ACOTH (327)
  • ARABSKIE - ARABIC (328)
  • COT - COT (328)
  • COTH - COTH (329)
  • CSC - CSC (329)
  • CSCH - CSCH (330)
  • DZIESIĘTNA - DECIMAL (330)
  • KOMBINACJE.A - COMBINA (331)
  • MACIERZ.JEDNOSTKOWA - MUNIT (331)
  • PODSTAWA - BASE (332)
  • SEC - SEC (334)
  • SECH - SECH (334)
  • ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE - FLOOR.MATH (335)
  • ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE - FLOOR.MATH (336)
 • Funkcje matematyczne zaokrąglające liczby (337)

Rozdział 9. Funkcje bazy danych (339)

 • Kryteria (340)
  • Ogólne zasady tworzenia kryteriów (340)
  • Koniunkcja i alternatywa warunków (341)
  • Warunek w postaci formuły (344)
  • Równa się czy zaczyna się od? (346)
  • Znaki globalne (347)
  • BD.ILE.REKORDÓW - DCOUNT (347)
  • BD.ILE.REKORDÓW.A - DCOUNTA (349)
  • BD.ILOCZYN - DPRODUCT (350)
  • BD.MAX - DMAX (353)
  • BD.MIN - DMIN (354)
  • BD.ODCH.STANDARD - DSTDEV (354)
  • BD.ODCH.STANDARD.POPUL - DSTDEVP (355)
  • BD.POLE - DGET (356)
  • BD.SUMA - DSUM (357)
  • BD.ŚREDNIA - DAVERAGE (358)
  • BD.WARIANCJA - DVAR (360)
  • BD.WARIANCJA.POPUL - DVARP (361)

Rozdział 10. Funkcje statystyczne (363)

 • Excel 2003 (364)
  • CZĘSTOŚĆ - FREQUENCY (364)
  • ILE.LICZB - COUNT (367)
  • ILE.NIEPUSTYCH - COUNTA (370)
  • KOWARIANCJA - COVAR (372)
  • KURTOZA - KURT (374)
  • KWARTYL - QUARTILE (375)
  • LICZ.JEŻELI - COUNTIF (377)
  • LICZ.PUSTE - COUNTBLANK (381)
  • MAX - MAX (381)
  • MAX.A - MAXA (384)
  • MAX.K - LARGE (384)
  • MEDIANA - MEDIAN (386)
  • MIN - MIN (388)
  • MIN.A - MINA (389)
  • MIN.K - SMALL (390)
  • NACHYLENIE - SLOPE (391)
  • NORMALIZUJ - STANDARDIZE (393)
  • ODCH.KWADRATOWE - DEVSQ (396)
  • ODCH.STANDARD.POPUL - STDEVP (396)
  • ODCH.STANDARD.POPUL.A - STDEVPA (397)
  • ODCH.STANDARDOWE - STDEV (398)
  • ODCH.STANDARDOWE.A - STDEVA (399)
  • ODCH.ŚREDNIE - AVEDEV (400)
  • ODCIĘTA - INTERCEPT (401)
  • PEARSON - PEARSON (401)
  • PERCENTYL - PERCENTILE (403)
  • Trochę teorii (404)
  • PERMUTACJE - PERMUT (405)
  • Trochę teorii (405)
  • POZYCJA - RANK (407)
  • PRAWDP - PROB (410)
  • PROCENT.POZYCJA - PERCENTRANK (411)
  • PRÓG.ROZKŁAD.DWUM - CRITBINOM (412)
  • R.KWADRAT - RSQ (414)
  • Informacje ogólne o regresji. Funkcje regresji nieliniowej: REGBŁSTD, REGEXPP, REGEXPW (414)
  • REGLINP - LINEST (415)
  • REGLINW - TREND (417)
  • REGLINX - FORECAST (419)
  • ROZKŁAD.NORMALNY - NORMDIST (424)
  • SKOŚNOŚĆ - SKEW (429)
  • ŚREDNIA - AVERAGE (430)
  • ŚREDNIA.A - AVERAGEA (431)
  • ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA - GEOMEAN (432)
  • ŚREDNIA.HARMONICZNA - HARMEAN (433)
  • ŚREDNIA.WEWN - TRIMMEAN (434)
  • TEST.CHI - CHITEST (435)
  • TEST.F - FTEST (435)
  • TEST.T - TTEST (436)
  • TEST.Z - ZTEST (437)
  • UFNOŚĆ - CONFIDENCE (437)
  • WARIANCJA - VAR (438)
  • WARIANCJA.A - VARA (438)
  • WARIANCJA.POPUL - VARP (439)
  • WARIANCJA.POPUL.A - VARPA (439)
  • WSP.KORELACJI - CORREL (440)
  • WYST.NAJCZĘŚCIEJ - MODE (441)
 • Excel 2007 (442)
  • ŚREDNIA.JEŻELI - AVERAGEIF (442)
  • ŚREDNIA.WARUNKÓW - AVERAGEIFS (443)
  • LICZ.WARUNKI - COUNTIFS (445)
 • Excel 2010 (446)
  • Zmiany nazw funkcji (447)
  • Nowe funkcje statystyczne w Excelu 2010 (448)
 • Excel 2013 (452)

Rozdział 11. Funkcje finansowe (455)

 • Wbudowane funkcje finansowe (456)
  • DB (456)
  • DDB (458)
  • FV (460)
  • IPMT (461)
  • IRR (463)
  • ISPMT (464)
  • MIRR (465)
  • NPER (466)
  • NPV (467)
  • PMT (469)
  • PPMT (470)
  • PV (471)
  • RATE (472)
  • SLN (473)
  • SYD (475)
  • VDB (475)
 • Funkcje finansowe z pakietu ATP (476)
 • Excel 2013 (482)

Rozdział 12. Funkcje inżynierskie (483)

 • Excel 2010 (488)
 • Excel 2013 (489)

Skorowidz (493)