Szczegóły ebooka

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji

Sergiusz Flanczewski

Ebook

Zmierz się z Excelem!

 • Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki
 • Przekazywanie danych pomiędzy procedurami, czyli jak uniknąć ciągłego przepisywania
 • Funkcje i formatowanie warunkowe, czyli jak wycisnąć z Excela wszystko, co się da

Każdy, kto kiedykolwiek mierzył się z Excelem, wie, że program ten może być użyteczny na tysiąc różnych sposobów. Jednak tylko zaawansowani użytkownicy, na co dzień wykorzystujący go do swoich celów, podejrzewają, że da się w nim zautomatyzować oraz wykonać niemal dowolnie skomplikowane operacje i obliczenia, by ułatwić sobie pracę. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Samodzielne dochodzenie do takich rozwiązań bywa żmudne i kłopotliwe, a ponadto nie każdy ma na to czas. Na szczęście istnieje prostsze wyjście - można kupić tę książkę i skorzystać z podpowiedzi jej autora. Znajomość procedur obsługi języka VBA może w znacznym stopniu uprościć tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i korzystanie z nich. Za stosowaniem takich rozwiązań przemawia łatwość ich stosowania.

Sergiusz Flanczewski proponuje swoim czytelnikom działające przykłady, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych starań, choć przygotowane w taki sposób, by bardziej ambitny użytkownik Excela mógł je bez większych kłopotów uzupełnić o własne pomysły. W książce znajdziesz także opisy procedur konstruowania poszczególnych elementów arkusza kalkulacyjnego, co pozwoli Ci zrozumieć zasady ich działania i maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Zaprzęgnij Excel do pracy i rozwiązuj z nim najbardziej uciążliwe biurowe problemy!

 • Makropolecenia, formanty oraz formularze standardowe
 • Tabela specyfikacji towarów w dokumencie sprzedaży
 • Tworzenie arkuszy w skoroszycie i ich usuwanie
 • Nazwy arkuszy w skoroszycie i kopiowanie wierszy
 • Zaznaczenie pustych lub wypełnionych komórek i wierszy
 • Sprawdzanie warunku dla zakresu komórek
 • Procedury z wywołaniem własnej funkcji
 • Sumowanie oraz zliczanie co n-tej komórki (procedury)
 • Kalendarz i wykaz świąt (formularz użytkownika)
 • Losowanie bez powtórzeń - symulator LOTTO
 • Sumowanie komórek według koloru wypełnienia komórki
 • Pasek ikon i pasek narzędzi użytkownika
 • Menu użytkownika i menu podręczne
 • Korespondencja seryjna i jednoręki bandyta

Podnieś swój komfort pracy z Excelem - od ręki i na zawsze!


Wstęp (13)

Rozdział 1. Narzędzia automatyzacji prac w Excelu (15)

 • Ustawienia Excela do pracy z własnymi aplikacjami użytkowymi (16)
  • Karta Deweloper - Excel 2007 (16)
  • Karta Deweloper - Excel 2010 (17)
  • Paski narzędzi - Excel 2000/XP/2003 (18)
  • Bezpieczeństwo makr - Excel 2007/2010 (19)
  • Bezpieczeństwo makr - Excel 2000/XP/2003 (20)
 • Formanty (21)
  • Formanty formularza Excel 2007/2010 - umieszczanie formantu w arkuszu (22)
  • Formanty dostępne z paska narzędzi Formularze - Excel 2000/XP/2003 (25)
 • Formanty ActiveX (27)
  • Formanty ActiveX w wersji Excel 2007/2010 (27)
  • Formanty ActiveX w wersji Excel 2000/XP/2003 (33)
 • Formularze użytkownika (UserForms) (34)
  • Dodawanie formantów do formularza (35)
  • Właściwości formularzy (36)
  • Wyświetlanie (aktywacja) formularza (37)
 • Edytor VBA (37)
  • Obsługa edytora VBA (38)

Rozdział 2. Makropolecenia (49)

 • Obsługa przykładowych zadań (50)
 • Ogólna procedura rejestrowania makra (50)
  • Przykłady rejestracji makra (52)
 • Tworzenie makra za pomocą języka Microsoft Visual Basic (60)
  • Rejestracja makra ze zmianą kodu (62)
 • Zarządzanie makrami (66)
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu (66)
  • Uruchamianie lub usuwanie makra z okna dialogowego Makro (67)
  • Makro typu Auto_Open (67)

Rozdział 3. Formanty oraz formularze standardowe (71)

 • Formanty Pole wyboru i Przycisk opcji (72)
  • Zadanie 1. (72)
  • Zadanie 2. (75)
 • Formanty typu Pole listy i Pole kombi (76)
  • Zadanie 3. (76)
  • Zadanie 4. (79)
 • Formanty typu Pasek przewijania i Przycisk pokrętła (81)
  • Zadanie 5. (81)
  • Zadanie 6. (83)
 • Formularze standardowe (84)
  • Formularze standardowe - wyszukiwanie rekordów według zadanych kryteriów (88)
  • Zadanie 7. (91)

Rozdział 4. Tabela specyfikacji towarów w dokumencie sprzedaży (95)

 • Zadanie projektowe (95)
 • Obsługa skoroszytu (97)
 • Arkusz Tabela1 (98)
 • Opis budowy i obsługi procedur dla wariantu pierwszego (99)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Modyfikuj (99)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Przywróć (100)
 • Arkusz Tabela2 (100)
 • Opis budowy i obsługi procedur dla wariantu drugiego (101)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Modyfikuj (101)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Przywróć (102)

Rozdział 5. Nazwy arkuszy w skoroszycie (105)

 • Zadanie projektowe (105)
 • Obsługa skoroszytu (106)
 • Opis budowy i obsługi procedury (106)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (107)

Rozdział 6. Tworzenie arkuszy w skoroszycie (109)

 • Zadanie projektowe (109)
 • Obsługa skoroszytu (110)
 • Opis budowy i obsługi procedury (111)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (111)

Rozdział 7. Usuwanie arkuszy ze skoroszytu (113)

 • Zadanie projektowe (113)
 • Obsługa skoroszytu (115)
 • Opis budowy i obsługi procedury w wersji pierwszej (116)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (116)
 • Opis budowy i obsługi procedury w wersji drugiej (118)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż listę (119)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Ukryj listę (120)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Usuń zaznaczone arkusze (120)

Rozdział 8. Zaznaczenie pustych lub wypełnionych komórek albo wierszy (123)

 • Zadanie projektowe (123)
 • Obsługa skoroszytu (126)
 • Opis budowy i obsługi procedury (126)
  • Kod programu obsługi zdarzenia zmiany pozycji Pole kombi (127)
  • Kod programu obsługi zdarzeń formantu Pole wyboru (128)
  • Kod programu procedury zaznaczenia wierszy (128)
  • Kod programu procedury zaznaczenia komórek (130)

Rozdział 9. Sprawdzanie warunku dla zakresu komórek (133)

 • Zadanie projektowe (133)
 • Obsługa skoroszytu (135)
 • Opis budowy i obsługi procedury (136)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (136)

Rozdział 10. Przekazywanie danych pomiędzy procedurami (139)

 • Zadanie projektowe (139)
 • Obsługa skoroszytu (141)
 • Opis budowy i obsługi procedury (142)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (142)
  • Kod programu procedury interpretującej i wyświetlającej wyniki obliczeń - Makro2 (143)

Rozdział 11. Okno pobierania zaznaczonego obszaru komórek (145)

 • Zadanie projektowe (145)
 • Obsługa skoroszytu (147)
 • Opis budowy i obsługi procedury (147)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wyświetl okno zaznaczenia (148)
  • Budowa formularza użytkownika - Okno zaznaczenia (148)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pobrania zaznaczenia (150)

Rozdział 12. Procedury z wywołaniem własnej funkcji (151)

 • Zadanie projektowe (151)
 • Obsługa skoroszytu (154)
 • Opis budowy i obsługi procedury w wersji pierwszej (155)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (155)
 • Opis budowy i obsługi procedury w wersji drugiej (156)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (156)
 • Opis budowy i obsługi procedur zawartych w Module1 (157)
  • Kod programu procedury wyświetlającej wynik działania funkcji użytkownika (157)
  • Kod programu funkcji użytkownika (158)

Rozdział 13. Sumowanie oraz zliczanie co n-tej komórki - procedury (159)

 • Zadanie projektowe (159)
 • Obsługa skoroszytu (162)
 • Opis budowy i obsługi pierwszej procedury (162)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom procedurę (163)
 • Opis budowy i obsługi drugiej procedury (164)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom procedurę (164)
 • Opis budowy i obsługi trzeciej procedury (165)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom procedurę (166)
 • Uwagi końcowe do opisanych procedur (167)

Rozdział 14. Kopiowanie wierszy (169)

 • Zadanie projektowe (169)
 • Obsługa skoroszytu (170)
 • Opis budowy i obsługi procedury (171)
  • Aktywacja okna Kopiowanie wierszy - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (171)
  • Budowa formularza użytkownika - okno dialogowe Kopiowanie wierszy (172)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pobierz zaznaczone wiersze (174)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wybierz arkusz przeznaczenia (174)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wykonaj (175)
  • Kod programu obsługi zdarzenia zmiany w formancie SpinButton (176)
 • Uwagi końcowe do opisanych procedur (176)

Rozdział 15. Wykaz świąt - formularz użytkownika (179)

 • Zadanie projektowe (179)
 • Obsługa skoroszytu (180)
 • Arkusz Specyfikacja (181)
 • Opis budowy i obsługi procedury (182)
  • Aktywacja formularza - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Aktywuj wykaz świąt (182)
  • Budowa formularza użytkownika - Wykaz dni świątecznych (183)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia formantu Przycisk pokrętła (184)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia Listy wyboru (185)
  • Kod programu obsługi zdarzenia aktywacji formularza użytkownika (186)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (186)
  • Kod procedury Kolorek (187)
  • Kod funkcji Wielkanoc (187)

Rozdział 16. Losowanie bez powtórzeń - symulator LOTTO (189)

 • Zadanie projektowe (189)
 • Obsługa skoroszytu (191)
 • Arkusz Losowanie - RND (191)
 • Opis budowy i obsługi procedury (192)
  • Aktywacja procedury losowania - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Losowanie (192)
 • Arkusz Losowanie - kolekcja (194)
 • Opis budowy i obsługi procedury (195)
  • Aktywacja procedury losowania - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Losowanie (195)
 • Arkusz Losowanie z wynikiem (196)
 • Opis budowy i obsługi procedury (197)
  • Aktywacja procedury losowania - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Losowanie (197)
  • Aktywacja procedury losowania - kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia Wyzeruj wyniki (199)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (199)
  • Kod procedury Wyniki (200)
  • Kod procedury Zeruj (201)

Rozdział 17. Sumowanie komórek według koloru wypełnienia komórki (203)

 • Obsługa skoroszytu (205)
 • Opis budowy i obsługi procedury (206)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom procedurę (206)
  • Kod funkcji Nr_kolor() (208)

Rozdział 18. Pasek ikon (209)

 • Zadanie projektowe (209)
 • Obsługa skoroszytu (211)
 • Opis budowy i obsługi procedur - Excel 2007/2010 (212)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż ikony na pasku (213)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Usuń pasek ikon (214)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż nazwy pasków (215)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (216)
  • Kod procedury Akcja (216)
 • Opis budowy i obsługi procedury - Excel 2000/XP/2003 (217)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż ikony na pasku (217)

Rozdział 19. Pasek narzędzi użytkownika (219)

 • Zadanie projektowe (219)
 • Obsługa skoroszytu (223)
 • Opis budowy i obsługi procedur - Excel 2007/2010 (224)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż pasek (224)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż nazwy pasków (226)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Usuń pasek (227)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (228)
  • Kod procedury Akcja (228)

Rozdział 20. Menu użytkownika (231)

 • Zadanie projektowe (231)
 • Obsługa skoroszytu (236)
 • Opis budowy i obsługi procedur - Excel 2007/2010 (237)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pokaż menu użytkownika (237)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Usuń menu użytkownika (237)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (238)
  • Kod programu procedury Nowe_menu (238)
  • Kody procedur dla właściwości OnAction określonych przycisków menu (240)
  • Kod programu procedury Menu_lista (241)
  • Kod programu procedury Wizytowka (241)
  • Kod programu procedury Menu_Usun (242)

Rozdział 21. Menu podręczne użytkownika (243)

 • Zadanie projektowe (243)
 • Obsługa skoroszytu (244)
 • Opis budowy i obsługi procedur (245)
  • Kody programu obsługi zdarzeń obiektu Workbook (245)
 • Kody procedur zawartych w Module1 (245)
  • Kod programu procedury UtworzMenuPodreczne (246)
  • Kod procedury Akcja (247)
  • Kod programu procedury UsunMenuPodreczne (248)

Rozdział 22. Kalendarz (249)

 • Zadanie projektowe (249)
 • Obsługa skoroszytu (250)
 • Arkusz MC_T - obszar kalendarza (251)
 • Arkusz MC_T - specyfikacja dni świątecznych (252)
 • Arkusz Wielkanoc (254)
 • Opis budowy i obsługi procedury (255)
  • Kody programu obsługi zdarzeń obiektu Worksheet (255)
 • Kod procedury zawartej w Module1 (256)
  • Kod procedury Makro_SW (256)

Rozdział 23. Komentarze - formularz użytkownika (259)

 • Zadanie projektowe (259)
 • Obsługa skoroszytu (261)
 • Opis budowy i obsługi procedur (263)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Aktywuj okno Komentarze (aktywacja formularza) (263)
  • Budowa formularza użytkownika - Komentarze (263)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wstaw arkusz z komentarzami (268)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pobierz tekst z aktywnej komórki... (268)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Dodaj/utwórz komentarz (269)
  • Kod programu procedury Komentarz (270)
 • Uwagi końcowe do opisanych procedur (271)

Rozdział 24. Korespondencja seryjna (273)

 • Zadanie projektowe (273)
 • Obsługa skoroszytu (275)
 • Arkusz Adresat (275)
 • Arkusz Koperta (276)
 • Opis budowy i obsługi procedury (277)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Pobierz dane (277)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wyczyść listę (278)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wydruk z potwierdzeniem (279)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Wydruk bez potwierdzenia (280)
 • Uwagi końcowe (281)

Rozdział 25. Jednoręki bandyta (283)

 • Zadanie projektowe (283)
 • Arkusz Gra (285)
 • Konstrukcja formularza użytkownika (287)
  • Formularz Tabela wygranych (287)
 • Opis budowy i obsługi procedury (290)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Tabela (291)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Start (291)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Stop (293)

Rozdział 26. Formatowanie warunkowe (295)

 • Zadanie projektowe (295)
 • Obsługa skoroszytu (298)
 • Opis budowy i obsługi procedury arkusza kalkulacyjnego Warunek_1 (298)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (299)
 • Opis budowy i obsługi procedury arkusza kalkulacyjnego Warunek_2 (300)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (300)
 • Opis budowy i obsługi procedury arkusza kalkulacyjnego Złożenie warunków (301)
  • Kod programu obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Uruchom (301)
 • Uwagi końcowe do opisanych procedur (303)
  • Formatowanie więcej niż jednej kolumny (304)

Rozdział 27. Funkcje (307)

 • Dystrybucja funkcji (procedur) (307)
 • Plik typu *.bas (307)
  • Eksportowanie pliku typu *.bas (307)
  • Importowanie pliku typu *.bas (309)
 • Plik dodatków Excela (310)
  • Instalowanie dodatku w wersji Excel 2000/XP/2003 (312)
  • Instalowanie dodatku w wersji Excel 2007 (314)
 • Usuwanie instalacji dodatku (316)
 • Zapisywanie pliku jako dodatku Excel (317)
 • Funkcja obliczająca datę Wielkanocy (318)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji Wielkanoc() (322)
 • Funkcja zamiany wartości liczbowej dodatniej na zapis słowny (322)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox() (331)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox_M() (332)
 • Funkcja sumująca (lub zliczająca) co n-tą komórkę w kolumnie, a zaczynająca od komórki znajdującej się w określonym wierszu (333)
 • Funkcja sumująca (lub zliczająca) co n-tą komórkę w kolumnie, a zaczynająca od komórki znajdującej się w pierwszym wierszu (335)
 • Funkcja sumująca (lub zliczająca) co n-tą komórkę w kolumnie, a zaczynająca od komórki znajdującej się w i-tym wierszu (338)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji: Suma0_co, Suma1_co, Suma_od_co (341)
 • Funkcje i instrukcje użyte do budowy kodu VBA (342)
  • Funkcja Val (342)
  • Funkcja Mid (342)
  • Funkcja Fix (343)
  • Funkcja Format (343)
  • Funkcja Len (345)
  • Funkcja String (345)
  • Funkcja Array (345)
  • Instrukcja For...Next (346)
  • Instrukcja For Each...Next (346)
  • Instrukcja If...Then...Else (347)
  • Funkcja DateDiff (348)

Zawartość CD (351)

Skorowidz (353)

 • Tytuł: Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji
 • Autor: Sergiusz Flanczewski
 • ISBN: 978-83-246-4486-5, 9788324644865
 • Data wydania: 2012-01-18
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: extzaa
 • Wydawca: Helion