Helion


Szczegóły ebooka

Finanse i Python. Łagodne wprowadzenie do teorii finansów

Finanse i Python. Łagodne wprowadzenie do teorii finansów


Finanse i Python. Łagodne wprowadzenie do teorii finansów

Rozwój technologii i dostęp do danych finansowych stały się ogromnym ułatwieniem w korzystaniu z globalnych rynków finansowych. Jeśli zechcesz, możesz szybko zacząć przygodę na przykład z handlem algorytmicznym. Wystarczy, że masz niewielkie pojęcie o matematyce, programowaniu i ekonomii. Niestety, nieliczne programy nauczania o finansach integrują ze sobą te trzy dziedziny. Tymczasem koncepcje matematyczne wspaniale ułatwiają zrozumienie pojęć z zakresu inżynierii finansowej, a wczesne włączanie ćwiczeń programistycznych pozwala na znaczne zwiększenie efektywności takiej edukacji.

Dzięki tej praktycznej, przystępnie napisanej książce szybko zrozumiesz podstawy teorii finansów, modelowania danych finansowych i zastosowania Pythona w finansach obliczeniowych. Znajdziesz tu systematyczne wprowadzenie do inżynierii finansowej, handlu algorytmicznego czy zarządzania aktywami. Zdobędziesz umiejętności tworzenia w Pythonie programów, które ułatwią Ci rozwiązywanie takich problemów jak ustalanie składu portfeli inwestycyjnych zgodnie z nowoczesną teorią portfela, a także wycena opcji i innych instrumentów pochodnych. Jeśli zajmujesz stanowisko kierownicze w branży finansowej, z pewnością przyda Ci się wiedza o zastosowaniu Pythona w finansach. Jeśli już biegle kodujesz w Pythonie, łatwiej skorzystasz ze swoich umiejętności w tworzeniu przydatnych aplikacji z zakresu inżynierii finansowej.

W książce między innymi:

 • matematyczne podstawy teorii finansów i programowania w Pythonie
 • modele ekonomiczne i modelowanie danych finansowych
 • zastosowanie Pythona w obliczeniach związanych z finansami
 • wycena, podejmowanie decyzji, równowaga i alokacja aktywów
 • zastosowanie bibliotek i narzędzi Pythona w modelowaniu finansowym

Teoria finansów? Z Pythonem to dziecinnie proste!

Wprowadzenie

 • Po co jest ta książka?
 • Docelowi odbiorcy
 • Treść książki
 • Konwencje stosowane w książce
 • Korzystanie z kodu źródłowego
 • Podziękowania

1. Finanse i Python

 • Krótka historia finansów
 • Główne trendy w finansach
 • Świat czterech języków
 • Podejście zastosowane w tej książce
 • Pierwsze kroki z Pythonem
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

2. Gospodarka dwustanowa

 • Gospodarka
  • Aktywa rzeczowe
  • Agenci
  • Czas
  • Pieniądze
 • Przepływy pieniężne
  • Zysk
  • Odsetki
  • Wartość bieżąca
  • Wartość bieżąca netto
 • Niepewność
 • Aktywa finansowe
 • Ryzyko
  • Miara probabilistyczna
  • Oczekiwana wartość
  • Oczekiwany zysk
  • Zmienność
 • Roszczenia warunkowe
  • Replikacja
  • Arbitraż cenowy
  • Zupełność rynku
 • Papiery wartościowe Arrowa-Debreu
 • Wycena martyngałowa
  • Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
  • Wycena na podstawie oczekiwań
  • Drugie fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
 • Portfel średniej-wariancji
 • Wnioski
 • Inne źródła

3. Gospodarka trójstanowa

 • Niepewność
 • Aktywa finansowe
 • Osiągalne roszczenia warunkowe
 • Wycena martyngałowa
  • Miary martyngałowe
  • Wycena obojętna na ryzyko
 • Superreplikacja
 • Replikacja przybliżona
 • Linia rynku kapitałowego
 • Model wyceny aktywów kapitałowych
 • Wnioski
 • Inne źródła

4. Optymalność i równowaga

 • Maksymalizacja użyteczności
  • Krzywe obojętności
  • Właściwe funkcje użyteczności
  • Użyteczność logarytmiczna
  • Użyteczność czasowo-addytywna
 • Oczekiwana użyteczność
  • Optymalny portfel inwestycyjny
  • Czasowo-addytywna oczekiwana użyteczność
 • Wycena na rynkach zupełnych
  • Arbitraż cenowy
  • Wycena martyngałowa
 • Stopa procentowa wolna od ryzyka
 • Przykład liczbowy (I)
 • Wycena na rynkach niezupełnych
  • Miary martyngałowe
  • Wycena równowagi
 • Przykład liczbowy (II)
 • Wnioski
 • Inne źródła

5. Gospodarka statyczna

 • Niepewność
  • Zmienne losowe
  • Przykłady liczbowe
 • Aktywa finansowe
 • Roszczenia warunkowe
 • Zupełność rynku
 • Fundamentalne twierdzenia wyceny aktywów
 • Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
 • Zupełność modelu Blacka-Scholesa-Mertona
 • Wycena opcji metodą dyfuzji ze skokami Mertona
 • Wycena agenta reprezentatywnego
 • Wnioski
 • Inne źródła

6. Gospodarka dynamiczna

 • Dwumianowa wycena opcji
  • Symulacja i wycena oparte na pętlach Pythona
  • Symulacja i wycena oparte na kodzie wektoryzowanym
  • Porównanie szybkości
 • Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
  • Symulacja ścieżek cen akcji metodą Monte Carlo
  • Wycena europejskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
  • Wycena amerykańskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
 • Wnioski
 • Inne źródła

7. Co dalej?

 • Matematyka
 • Teoria finansów
 • Programowanie w Pythonie
 • Python w finansach
  • Nauka o danych finansowych
  • Handel algorytmiczny
  • Finanse obliczeniowe
  • Sztuczna inteligencja
  • Inne źródła
 • Na zakończenie

 • Tytuły: Finanse i Python. Łagodne wprowadzenie do teorii finansów
 • Autor: Yves Hilpisch
 • Tytuł oryginału: Financial Theory with Python: A Gentle Introduction
 • Tłumaczenie: Leszek Sagalara
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8923-6, 9788328389236
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-07-20
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8924-3, 9788328389243
 • Data wydania: 2022-07-20
 • Format: 165x235
 • Identyfikator pozycji: finpyt
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion