Helion


Szczegóły ebooka

Google Analytics. Integracja i analiza danych

Google Analytics. Integracja i analiza danych


Aby podjąć dobrą decyzję o rozwoju firmy, trzeba dysponować dobrymi danymi. Zachowania użytkowników, decyzje, które podejmują, ich sposób korzystania z zasobów sieci to nieprzebrana kopalnia danych marketingowych. Ich zebranie, porównanie z danymi pochodzącymi z innych źródeł, a następnie przeanalizowanie dostarcza cennych informacji. Tymczasem wielu specjalistów wciąż analizuje tylko część danych o zachowaniu użytkowników korzystających z zasobów cyfrowych, nie mogąc uwzględnić wszystkich istotnych czynników. Problem polega na rozproszeniu różnych danych w różnych miejscach i przechowywaniu ich na różne sposoby. Konsekwencją są złe decyzje.

Rozwiązaniem tego problemu jest narzędzie Google Analytics, wyjątkowo dobrze nadające się do utworzenia platformy analizy danych. Podobnie książka, którą masz przed sobą, wyjątkowo dobrze przedstawia wszystkie istotne informacje o integrowaniu danych za pomocą tego narzędzia. Odwołując się do praktycznych przykładów, szczegółowo opisano tu metody integracji i analizy danych z takich źródeł, jak AdWords, AdSense, systemy CRM i wiele innych. Autor zawarł tu też liczne wskazówki i porady, bazując na swoim ogromnym doświadczeniu.

Dzięki tej książce:

 • zaczniesz udoskonalać integrację danych pochodzących z analizy zachowań klientów i z wielu innych źródeł,
 • będziesz stosował sprawdzone techniki umożliwiające zbieranie czytelnych i dokładnych danych,
 • nauczysz się integrować i importować do Google Analytics wszystkie dane o rynku i klientach,
 • wykorzystasz możliwości analityczne tego narzędzia do uzyskania pełniejszego obrazu zachowań klientów,
 • uzyskasz spójny zestaw informacji wysokiej jakości, dzięki czemu umożliwisz managerom podejmowanie właściwych, racjonalnych decyzji biznesowych.

Kluczem do sukcesu jest informacja. Kluczem do informacji jest Google Analytics.

O autorze (13)

Zespół wydania oryginalnego (15)

Podziękowania (16)

Wprowadzenie (17)

1. Dobre praktyki implementacyjne (21)

 • Planowanie implementacji (22)
  • 1. Zdefiniuj cele biznesowe (23)
  • 2. Określ kluczowe wskaźniki efektywności (24)
  • 3. Zbierz dane (24)
  • 4. Przeanalizuj dane (25)
  • 5. Przetestuj alternatywne warianty (25)
  • 6. Zaimplementuj wnioski (26)
 • Implementacja i dostosowanie kodu (27)
  • Śledzenie w wielu domenach (28)
  • Ulepszone e-commerce (28)
  • Wymiary niestandardowe (28)
  • Pobieranie plików (29)
  • Zaawansowane śledzenie treści (29)
  • Diagnostyka implementacji kodu (30)
 • Konfiguracja interfejsu Google Analytics (31)
  • Konfiguracja celów (31)
  • Koncentracja na potencjalnych klientach (32)
  • Usuwanie parametrów, które nie wskazują unikatowej treści (33)
  • Eliminacja duplikatów stron (33)
  • Ustawienia wyszukiwania w witrynie (34)
  • Włączenie raportów o reklamach i demografii (34)
  • Wykluczanie witryn odsyłających (35)
 • Tagowanie ruchu przychodzącego (36)
  • Tagowanie kampanii niestandardowych (37)
  • Tagowanie ruchu FeedBurner (38)
 • Skuteczne zarządzanie implementacjami (40)
  • Tworzenie widoków z surowymi danymi i widoków testowych (40)
  • Tworzenie usługi testowej (41)
  • Śledzenie zmian w implementacji i konfiguracji (41)
  • Śledzenie zewnętrznych i ogólnych zmian z adnotacjami (42)
 • Podsumowanie (43)

I. OFICJALNE INTEGRACJE

2. Integracja z AdWords (47)

 • Łączenie kont AdWords i Google Analytics (47)
  • Łączenie kont AdWords i Google Analytics (48)
  • Usuwanie i edycja połączeń kont Google Analytics i AdWords (54)
  • 10 najczęstszych przyczyn niespójności danych w raportach Google Analytics i AdWords (55)
 • Integracja danych, struktura konta i standardowe raporty (57)
  • Wymiary i wskaźniki AdWords w raportach Google Analytics (57)
  • Struktura konta AdWords (59)
  • Przegląd standardowych raportów AdWords (63)
 • Optymalizacja skuteczności reklam AdWords za pomocą Google Analytics (75)
  • Identyfikacja zwycięskich i przegranych kampanii - zasada ABC (75)
  • Wyszukiwanie negatywnych słów kluczowych w raportach niestandardowych (77)
  • Tworzenie list remarketingowych z wykorzystaniem danych Google Analytics (78)
 • Optymalizacja kampanii produktowych (82)
 • Podsumowanie (84)

3. Integracja z AdSense (85)

 • Integracja AdSense i Google Analytics (86)
  • Łączenie kont Google Analytics i AdSense (86)
  • Łączenie kilku kont AdSense i usług Google Analytics (88)
  • Rozłączanie kont i zarządzanie danymi (89)
  • Rozbieżności między danymi w Google Analytics i AdSense (90)
 • Analiza skuteczności AdSense za pomocą Google Analytics (91)
  • Raport Wydawca ogółem (92)
  • Raport Strony wydawcy (92)
  • Raport Strony odsyłające wydawcy (97)
  • Panel informacyjny Google Analytics do analizy danych AdSense (98)
 • Podsumowanie (101)

4. Integracja z aplikacjami mobilnymi (103)

 • Dane o Google Play i iTunes w Google Analytics (104)
  • Android SDK v4: konfigurowanie śledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii (105)
  • iOS SDK v3: konfigurowanie śledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii (108)
 • Analiza aplikacji mobilnych - pełna ścieżka klientów (112)
  • Sekcja Źródła (113)
  • Raport Przepływ użytkowników w Google Play (116)
 • Podsumowanie (117)

5. Integracja z Search Console (119)

 • Łączenie Search Console z Google Analytics (119)
 • Analiza danych Search Console w Google Analytics (121)
  • Raport Zapytania (122)
  • Raport Strony docelowe (124)
  • Raport Analiza geograficzna (128)
 • Podsumowanie (128)

6. Integracja z YouTube (131)

 • Integracja YouTube z Google Analytics (131)
 • Śledzenie filmów YouTube za pomocą Google Tag Manager (134)
  • Opis implementacji (135)
  • Niestandardowy raport do śledzenia filmów (138)
 • Podsumowanie (138)

II. INTEGRACJE NIESTANDARDOWE

7. Integrowanie niestandardowych danych (141)

 • Metody importu danych do Google Analytics (142)
  • Protokół Measurement Protocol (142)
  • Import danych (143)
 • Rzeczywiste przykłady (147)
  • Import danych o treści (147)
  • Import danych o zysku z produktów (151)
  • Import danych o zwrotach środków (153)
 • Ograniczenia i dobre praktyki (153)
 • Podsumowanie (155)

8. Integracja danych użytkownika (157)

 • Zamknięte zbiory danych (157)
 • Identyfikator użytkownika (159)
  • Tworzenie widoku danych użytkownika (160)
  • Ustawienie identyfikatora użytkownika (165)
  • Przechowywanie identyfikatora użytkownika (166)
 • Importowanie dodatkowych danych (168)
 • Podsumowanie (170)

9. Integracja danych o kampaniach marketingowych (173)

 • Kanały pozyskiwania klientów w Google Analytics (173)
 • Tagowanie odnośników w niestandardowych kampaniach marketingowych (176)
  • Monitorowanie kampanii w internecie (178)
  • Monitorowanie kampanii prowadzonych poza internetem (179)
 • Import danych o kosztach (180)
  • Proces importu danych o kosztach (181)
 • Analiza danych marketingowych (187)
 • Podsumowanie (188)

10. Integracja testów porównawczych (189)

 • Integracja Optimizely z Google Analytics (189)
  • Wysyłanie nazwy wariantu testu na potrzeby zaawansowanej segmentacji raportów (192)
 • Analiza wyników testów (195)
  • Edycja wyników (196)
  • Gdy nie ma "znaczących różnic" (197)
 • Podsumowanie (198)

11. Integracja z pocztą e-mail (199)

 • Śledzenie otwarcia wiadomości e-mail (200)
  • Krok 1. Utwórz wskaźnik niestandardowy (200)
  • Krok 2. Zdefiniuj kampanię e-mail (202)
  • Krok 3. Umieść w wiadomości e-mail kod Google Analytics (202)
  • Krok 4. Roześlij wiadomość i przeanalizuj wyniki (204)
 • Śledzenie użytkowników różnych urządzeń (205)
  • Krok 1. Skonfiguruj funkcję User-ID w Google Analytics (206)
  • Krok 2. W odnośniku w wiadomości umieść identyfikator z systemu MailChimp (208)
  • Krok 3. Wyślij identyfikator do Google Analytics (209)
  • Dodatkowy krok: utwórz wymiar niestandardowy z identyfikatorem użytkownika (210)
 • Podsumowanie (212)

12. Integracja danych spoza internetu (215)

 • Pełna ścieżka klienta (216)
 • Skrypt i szczegóły implementacyjne (217)
  • Krok 1. Zdefiniuj dane, które mają być zbierane (217)
  • Krok 2. Utwórz formularz Google (217)
  • Krok 3. Wpisz skrypt i dostosuj go do własnych potrzeb (217)
  • Krok 4. Zdefiniuj wyzwalacz (218)
  • Krok 5. Sprawdź, czy formularz został wypełniony (219)
  • A teraz skrypt! (219)
 • Podsumowanie (220)
 • Udanych analiz! (221)

Skorowidz (223)