Helion


Szczegóły ebooka

Head First Algebra. Edycja polska

Head First Algebra. Edycja polska

Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki — przez wiele osób znienawidzony. Równania, nierówności, parabole, wielomiany to te zagadnienia, które spędzają sen z oczu niejednego adepta królowej nauk. Opisane na niezliczonych stronach (w szalenie monotonny sposób) zniechęcają do nauki. Dlaczego? Przecież wystarczyłaby szczypta humoru, zabawna ilustracja oraz przykład praktycznego zastosowania — i już algebra stałaby się porywającą oraz atrakcyjną dziedziną matematyki!

Oto podręcznik, który położy kres koszmarowi nauki algebry! Napisany został w oparciu o najnowsze, niezwykle przyjazne techniki szybkiego przyswajania wiedzy, dzięki czemu szybko i bezboleśnie zrozumiesz wszystkie zagadnienia. Opanujesz między innymi potęgowanie, kartezjański układ współrzędnych, równania, nierówności, układy równań, funkcje i operacje na ułamkach. Dzięki praktycznym przykładom nauczysz się także efektywnie stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Książka ta jest zatem świetną pozycją dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, bez względu na wiek i stopień matematycznych umiejętności. Nowoczesna metodyka, dużo humoru, świetne przykłady — to wszystko sprawia, że trzymasz w ręku najprawdopodobniej jeden z najlepszych podręczników do nauki algebry!

 • Czym jest algebra — poszukiwania niewiadomych
 • Reguły postępowania z liczbami
 • Potęgowanie
 • Wykresy, kartezjański układ współrzędnych
 • Równania i nierówności
 • Układy równań
 • Rozwinięcia dwumianów
 • Rozkład na czynniki pierwsze
 • Równania kwadratowe i ich zastosowanie
 • Funkcje
 • Praktyczne zastosowania algebry
 • Operacje na ułamkach

Szybko opanuj algebrę i zdaj każdy egzamin!

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest ta książka? (20)
 • Wiemy, co sobie myślisz (21)
 • Metapoznanie: myślenie o myśleniu (23)
 • Oto co zrobiliśmy (24)
 • Oto co możesz zrobić, aby zmusić mózg do posłuszeństwa (25)
 • Przeczytaj koniecznie (26)
 • Zespół recenzentów technicznych (28)
 • Podziękowania (29)

1 . Czym jest algebra?

 • Wszystko zaczęło się od wielkiej promocji konsoli do gier (32)
 • Ile naprawdę kosztuje konsola? (33)
 • Algebra polega na szukaniu niewiadomych (34)
 • Julia ma znacznie więcej niewiadomych (35)
 • X oznacza niewiadomą (37)
 • Równania to zdania w matematyce (38)
 • Teraz znajdziemy niewiadomą (43)
 • Jakie działania wykonujesz i kiedy? (45)
 • Działania odwrotne (46)
 • Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań (58)

2. (Bardziej) skomplikowane równania

 • Zawsze zaczynaj od tego, co wiesz (65)
 • Z każdym uczestnikiem są związane koszty (66)
 • Zastąp słowa liczbami (69)
 • Obliczamy c... krok po kroku (71)
 • Jeśli będziesz postępować według zasad, zawsze uzyskasz prawidłowy wynik (72)
 • Z liczbami całkowitymi zwykle łatwiej się pracuje (73)
 • Zmienna może wystąpić w równaniu więcej niż jeden raz (76)
 • Sprawdzenie pracy potwierdza wynik (80)
 • Wyraz to fragment równania algebraicznego (90)

3. Reguły operacji z liczbami

 • Postępuj zgodnie z regułami
 • Obowiązuje kolejność wykonywania działań (104)
 • Równania można przekształcać (112)
 • Własności działań bez tajemnic (119)
 • To bardzo ważna runda... (120)
 • Wyciągnięcie wartości przed nawias nie zmienia wartości wyrażenia (124)
 • Stała reprezentuje liczbę (128)

4. Potęgowanie

 • Podcasty, które rozprzestrzeniają się jak epidemia
 • Anka prowadzi podcast (136)
 • Zmobilizujmy słuchaczy Anki (137)
 • Czy Anka i Olek uzyskają wystarczającą liczbę wejść? (141)
 • Olek zawodzi swoją siostrę (144)
 • Zawsze są czarne owce... (148)
 • Zgodnie z kolejnością działań najpierw wykonuje się potęgowanie (152)
 • Pierwiastkowanie to działanie odwrotne do potęgowania (154)

5. Wykresy

 • Obraz jest wart tyle, co 1000 słów
 • Firma Edka potrzebuje pomocy... (166)
 • Dlaczego po prostu nie pokażecie mi odpowiedzi? (171)
 • Wykres przepływu gotówki w firmie Edka (172)
 • Wykresy pokazują całą relację (173)
 • Narysujmy równanie Edka na układzie współrzędnych (184)
 • Edek oblicza NACHYLENIE trawników (190)
 • Równanie prostej przechodzącej przez punkt (194)
 • W jaki sposób na podstawie punktu i nachylenia można wyznaczyć linię? (195)
 • Skorzystajmy z równania prostej przechodzącej przez punkt (200)
 • Równania mają również postać ogólną (204)
 • Postać kierunkowa jest łatwa do wykreślenia (205)

6. Nierówności

 • Czy nie można dostać tyle, ile się potrzebuje?
 • Karolina bardzo lubi futbol (226)
 • Koszty dla wszystkich graczy nie mogą przekroczyć 1?000?000 € (227)
 • Nierówności to porównania (230)
 • Nierówności wykorzystujące operacje na liczbach ujemnych wymagają specjalnego traktowania (234)
 • Nierówności z liczbami ujemnymi działają w przeciwnym kierunku (235)
 • Zmiana znaku nierówności poprzez mnożenie bądź dzielenie obu stron nierówności przez liczbę ujemną (236)
 • Kiedy wykonujesz działania z nierównością oraz mnożeniem bądź dzieleniem przez liczbę ujemną... (237)
 • Zbiór rozwiązań możesz zobrazować na osi liczbowej (243)
 • W nierównościach mogą występować dwie zmienne (247)
 • Korzystaj z wykresu w celu wizualizacji rozwiązań nierówności (251)
 • Odpowiedzi tworzą obszar zacieniowany (252)
 • Czy jesteście gotowi na trochę futbolu? (257)

7. Układy równań

 • Wiedzieć, czego się nie wie
 • Nie możesz użyć -1 litra cieczy! (267)
 • W jaki sposób działa równanie do obliczania nasycenia CO2 w ponczu? (269)
 • Punkt przecięcia linii wyznacza rozwiązanie obu równań liniowych (273)
 • Rozwiązywanie równań z wieloma niewiadomymi za pomocą układów równań (274)
 • Dwa rodzaje naczyń... oto dwie niewiadome (276)
 • Rozwiązujemy problem naczyń (277)
 • Zamiast wykresu można zastosować metodę podstawiania (278)
 • Obliczenie w nie przysporzyło żadnych problemów (286)
 • Przekształcanie równań w celu przygotowania do eliminowania zmiennych (289)
 • Układy równań - podsumowanie (293)
 • Prywatka u Zbyszka! (294)
 • Czasami dwa równania nie oznaczają dwóch linii (302)

8. Rozwinięcia dwumianów i rozkład na czynniki pierwsze

 • Zrywanie ze sobą jest trudne
 • Liczyć czy nie liczyć - finały rejonowe (308)
 • Kto ma rację? (309)
 • Dwumian to grupa dwóch wyrażeń algebraicznych (311)
 • Wracamy do własności rozdzielności mnożenia względem dodawania (312)
 • Upraszczanie dwumianów dzięki własności rozdzielności mnożenia względem dodawania (313)
 • Co zrobić, jeśli znaki są takie same? (319)
 • Czasami nie można znaleźć wzoru... (321)
 • Metoda PZWO zawsze się sprawdza (322)
 • Rozkład na czynniki to inaczej faktoryzacja (327)
 • Faktoryzacja polega na odwróceniu efektów mnożenia (328)
 • Faktoryzacja poprzez znalezienie wspólnego czynnika (329)
 • Faktoryzacja - podsumowanie (330)
 • Zero pomnożone przez dowolną liczbę daje 0 (334)

9. Równania kwadratowe

 • Wychodzimy poza linię
 • Head First U jest w stanie wojny! (342)
 • Janek unowocześnia swoją technologię (343)
 • Gdzie Janek umieści katapultę? (347)
 • Zawsze należy opracować plan (348)
 • Bractwo Pi Gamma Delta buduje mur! (352)
 • 9 metrów to nie problem (360)
 • Równanie kwadratowe (361)
 • Co to jest wyróżnik delta? (368)
 • Wojna bractw - część druga (372)
 • Jak należy wykreślić x2? (374)
 • Wykresem równania kwadratowego jest parabola (378)
 • Wykreślenie paraboli wymaga znajomości wierzchołka (379)
 • Praca z parabolą - sposób inteligentny (383)
 • Wyróżnik pomaga także w tworzeniu wykresów (384)

10. Funkcje

 • Każdy ma jakieś ograniczenia
 • Zespół Śmierć Piżamy w telewizji (395)
 • Równania mają ograniczenia (w większości przypadków) (397)
 • Ograniczenia argumentów wyznaczają dziedzinę funkcji (398)
 • Funkcje mogą mieć minimalną i maksymalną wartość (401)
 • Algebra dotyczy relacji (404)
 • Relacje, równania i funkcje są ze sobą powiązane (409)
 • Funkcje - podsumowanie (410)
 • Wykresy funkcji mają ograniczenia (413)
 • Przed drugim odcinkiem programu telewizyjnego z udziałem zespołu Śmierć Piżamy... (417)
 • Wykres pokazuje charakter relacji (418)
 • Funkcje przechodzą test linii pionowej (419)
 • Ale... co z resztą biletów? (423)
 • Wykorzystaj tę część funkcji, której potrzebujesz (424)
 • Mamy wszystkie dane... i co z tego wynika? (427)
 • Program telewizyjny z udziałem zespołu Śmierć Piżamy okazał się hitem! (429)

11. Algebra w praktyce

 • Rozwiązywanie problemów świata
 • Obliczanie odsetek na podstawie stopy procentowej oraz pożyczonej kwoty kapitału (443)
 • Marek jeszcze nie jest właścicielem tego samochodu... (448)
 • Dzięki algebrze nie musisz bawić się w ZGADYWANIE (456)
 • Marek chce Ci płacić za to, byś stał się jego planistą finansowym (460)

A Pozostałości

 • Pięć najważniejszych tematów (których nie poruszyliśmy)
 • Numer 1. Potęgi o wykładnikach ujemnych (462)
 • Numer 2. Tabela wartości do tworzenia wykresów (464)
 • Numer 3. Równania z wartością bezwzględną (465)
 • Numer 4. Kalkulatory (466)
 • Numer 5. Dodatkowe ćwiczenia - zwłaszcza w rozkładaniu wyrażeń na czynniki (466)

B Przegląd zagadnień z algebry elementarnej

 • Budowa na solidnych podstawach
 • Algebra zaczyna się od liczb (468)
 • W jaki sposób pracuje się z liczbami ujemnymi? (469)
 • Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (471)
 • Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (472)
 • Wartość bezwzględna (475)
 • Zbiory liczbowe - wszystkie razem (480)
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (484)
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych (487)
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych (488)
 • Specjalne ułamki dziesiętne (490)
 • Działania na procentach (494)
 • Ułamki (497)
 • Mnożenie ułamków (498)
 • Ułamki niewłaściwe (501)
 • Więcej informacji na temat ułamków niewłaściwych (502)
 • Wyznaczanie odwrotności ułamków (505)
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków (507)
 • Aby porównywać ułamki, trzeba sprowadzić je do wspólnego mianownika (508)
 • Wyznaczanie najmniejszego wspólnego mianownika w operacji dodawania (509)
 • Dzielenie przez jeden nie zmienia wartości (513)
 • Skracanie ułamków poprzez dzielenie przez 1 (514)
 • Drzewa rozkładu na czynniki pozwalają na wyeliminowanie wielu drobnych kroków (515)
 • Upraszczanie ułamków za pomocą drzewa rozkładu na czynniki (516)
 • Podsumowanie - ułamki (518)
 • Przekształcanie ułamków dziesiętnych na zwykłe (522)
 • Dzielenie przez zero jest niedozwolone (525)
 • Czasami mnożenie zajmuje wieczność! (526)

Skorowidz (531)

 • Tytuł: Head First Algebra. Edycja polska
 • Autor: Tracey Pilone, Dan Pilone
 • Tytuł oryginału: Head First Algebra: A Learner's Guide to Algebra
 • Tłumaczenie: Radosław Meryk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-2128-6, 9788324621286
 • Data wydania książki drukowanej: 2010-07-23
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6044-5, 9788324660445
 • Data wydania ebooka: 2012-10-22
 • Format: 200x230
 • Identyfikator pozycji: hfalge
 • Wydawca: Helion