Helion


Szczegóły ebooka

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II


Idea hurtowni danych ściśle wiąże się z ich kolosalnymi ilościami, gromadzonymi podczas tysięcy różnych sytuacji - przy dowolnej transakcji, w urzędzie, na lotnisku, w internecie... Nawet nasze połączenia telefoniczne są przechowywane przez operatora. Te wszystkie dane trzeba gdzieś pomieścić, sensownie posegregować i zapewnić sobie możliwość sięgnięcia do wybranego ich zakresu bez długotrwałych poszukiwań. Taką możliwość dają właśnie hurtownie danych - przemyślane, bardzo pojemne bazy, oferujące zarówno integrację wprowadzanych danych, jak i znakomite mechanizmy ich przeszukiwania. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia i przeglądania zawartości hurtowni danych, trafiłeś pod właściwy adres!

Książka Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania zawiera materiał przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów informatycznych, ale także dla pasjonatów tej tematyki oraz specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. W możliwie najprostszy, praktyczny sposób opisano w niej składnię i postać zapytań analitycznych, strukturę hurtowni danych oraz kwestię ich integracji i wizualnego tworzenia elementów hurtowni. Znajdziesz tu także omówienie analizy danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL oraz zastosowań raportowania. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz prześledzenie zgromadzonych tu przykładów pozwoli Ci zrozumieć problemy powstające przy budowie hurtowni danych i wykorzystać tę wiedzę we własnych projektach.

 • Zapytania analityczne
 • Struktura hurtowni danych
 • Integracja danych
 • Wizualne tworzenie elementów hurtowni danych
 • Analiza danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL
 • Raportowanie

 

Od autora 5

 

Od autora do wydania drugiego, uzupełnionego 7

Rozdział 1. Wstęp 9

Rozdział 2. Zapytania analityczne 17

 • Podstawy składni 17
 • Grupowanie w SQL 23
 • Grupowanie nad oknem logicznym 34
 • Funkcje agregujące zdefiniowane przez użytkownika 40

Rozdział 3. Struktura hurtowni danych 49

 • Rola hurtowni danych w procesie przetwarzania 49
 • Proces integracji danych 52
 • Elementy hurtowni danych 54

Rozdział 4. Integracja danych 65

 • Wprowadzenie do Integration Services 65
 • Prosta migracja danych 68
 • Kontener FOR LOOP 83
 • Kontener FOREACH LOOP 97
 • Sprawdzanie zgodności danych ze słownikiem 110
 • Uruchamianie pakietów integracyjnych 124
 • Wykorzystywanie zapytań SQL do migracji danych 129

Rozdział 5. Wizualne tworzenie elementów hurtowni danych 139

 • Wstęp do Analysis Services 139
 • Tworzenie podstawowej struktury hurtowni danych 154
 • Modyfikacja struktury hurtowni danych 173
 • Kostka o strukturze płatka śniegu 195
 • Tworzenie hurtowni danych z zastosowaniem tabel pośrednich 198
 • Definiowanie zaawansowanych elementów kostki 218
 • Struktura uprawnień do korzystania z hurtowni danych 244
 • Dodatkowe funkcjonalności Analysis Services 249

Rozdział 6. Analiza danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX 273

 • Podstawy składni zapytań MDX 273
 • Operacje na zbiorach atrybutów 283
 • Definiowanie miar ad hoc 291
 • Definiowanie ad hoc zbiorów atrybutów 298
 • Zastosowanie wskazania poziomu hierarchii do wyznaczania miar 305
 • Wyświetlanie wielu poziomów hierarchii 309
 • Wyznaczanie miar jako wyrażeń dla różnych elementów i poziomów hierarchii 311
 • Filtrowanie w zapytaniach MDX 321
 • Wyznaczanie przedziałów i zakresów dla wymiarów 326
 • Zastosowanie instrukcji warunkowych 336
 • Zastosowanie funkcji agregujących w zapytaniach MDX 339
 • Definiowanie złożonej struktury dla wymiaru czasu 344
 • Definiowanie operacji na zbiorach atrybutów 347
 • Funkcje analityczne i statystyczne w MDX 350
 • Podsumowanie wiadomości o zapytaniach wybierających MDX 356
 • Tworzenie i testowanie nietrwałych struktur wielowymiarowych 366

Rozdział 7. Raportowanie 405

 • Zastosowanie MS Excel do tworzenia raportów dla hurtowni danych 405
 • Zastosowanie języków wyższego rzędu do tworzenia raportów 419
 • Zastosowanie Reporting Services - podstawy 429
 • Konfigurowanie serwera http dla potrzeb Reporting Services 440
 • Synchronizowanie raportów 453
 • Raporty o strukturze macierzowej 465
 • Definiowanie akcji dla raportów 475
 • Definiowanie grup hierarchicznych 480
 • Raportowanie dla danych pochodzących z hurtowni 485

Rozdział 8. Podsumowanie. Co dalej z analitycznym przetwarzaniem danych? 503

O autorze 507