Szczegóły ebooka

Adobe Illustrator CC/CC PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CC/CC PL. Oficjalny podręcznik

Brian Wood

Ebook
Adobe Illustrator CC to popularny program wykorzystywany do edycji grafiki dla dokumentów drukowanych, projektów multimedialnych i sieci WWW. To doskonałe narzędzie umożliwia tworzenie profesjonalnych projektów zarówno artystom, jak i grafikom czy też twórcom stron WWW. Zanim zaczniesz oceniać efekty swoich prac, poświęć czas na rzetelne opanowanie tego dość złożonego oprogramowania.

Książka, którą trzymasz w dłoniach, to oficjalny materiał szkoleniowy firmy Adobe. Podręcznik ten jest niezastąpioną książką zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych użytkowników programu Illustrator. Podane tu instrukcje, wskazówki i ćwiczenia pomogą Ci w opanowaniu zarówno najbardziej podstawowych, jak i wielu wyrafinowanych technik udostępnianych przez najnowszą wersję Illustratora CC (wersja 2015.1).

W tym podręczniku znajdziesz:
 • instrukcje pozwalające na szybkie zapoznanie się z programem Adobe Illustrator CC i praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie pracy,
 • szczegółowe wytyczne pozwalające na realizację projektów krok po kroku,
 • propozycje samodzielnych eksperymentów pozwalających na mistrzowskie opanowanie tajników Illustratora,
 • nowości w wydaniu 2015 — ulepszenia bibliotek CC, symbole dynamiczne, aktywne kształty i wiele innych.

Masz w rękach najlepszy podręcznik do nauki Adobe Illustrator CC!


Adobe Creative Team — zespół ekspertów, projektantów i redaktorów, którzy ściśle współpracują z zespołami rozwijającymi poszczególne produkty Adobe. Skutecznie pomagają zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom w kreatywnym tworzeniu ambitnych i świetnie wyglądających projektów za pomocą narzędzi Adobe.

Gdzie są materiały do ćwiczeń? (iii)

Wprowadzenie (1)

 • Seria Oficjalny podręcznik (1)
 • Wymagania wstępne (1)
 • Instalowanie programu (2)
 • Czcionki użyte w ćwiczeniach (2)
 • Pobieranie plików do ćwiczeń (2)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (2)
  • Aby usunąć lub zachować bieżące ustawienia w programie Illustrator (3)
  • Aby odtworzyć zapisane wcześniej ustawienia po ukończeniu wszystkich ćwiczeń (3)
 • Dodatkowe źródła informacji (4)
 • Autoryzowane centra szkoleniowe firmy Adobe (4)

Co nowego w programie Illustrator CC (wydanie 2015)? (5)

 • Ulepszenia Bibliotek CC (5)
 • Narzędzie Shaper (6)
 • Symbole dynamiczne (6)
 • Nowy sposób eksportowania do formatu SVG (7)
 • Aktywne kształty (7)
 • Inteligentniejsze linie pomocnicze i odstępy (7)
 • Inne ulepszenia (8)

Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator CC (wydanie 2015) (10)

 • Zaczynamy (12)
  • Tworzenie nowego dokumentu (12)
  • Tworzenie kształtów (13)
  • Zaokrąglanie narożników kształtu (13)
  • Stosowanie kolorów (14)
  • Edytowanie koloru (14)
  • Edytowanie obrysów (15)
  • Praca z warstwami (15)
  • Rysowanie za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (16)
  • Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (17)
  • Tworzenie przejścia (18)
  • Przekształcanie grafiki (19)
  • Rysowanie za pomocą narzędzia Shaper (19)
  • Pobieranie próbki formatowania za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) (21)
  • Umieszczanie obrazów w programie Illustrator (21)
  • Zastosowanie funkcji Image Trace (Obrys obrazu) (22)
  • Tworzenie i edycja gradientów (22)
  • Praca z tekstem (23)
  • Wyrównywanie grafiki (25)
  • Korzystanie z pędzli (26)
  • Praca z symbolami (27)
  • Tworzenie maski przycinającej (29)
  • Tworzenie efektów (29)

ROZDZIAŁ 1. Najważniejsze informacje o przestrzeni roboczej (30)

 • Wprowadzenie do programu Illustrator (32)
 • Uruchamianie programu Illustrator i otwieranie pliku (32)
 • Obsługa przestrzeni roboczej programu (34)
  • Obsługa panelu Tools (Narzędzia) (35)
  • Panel Control (Sterowanie) (38)
  • Praca z panelami (40)
  • Praca z grupami paneli (42)
  • Resetowanie i zapisywanie przestrzeni roboczej (44)
  • Obsługa menu paneli (45)
 • Zmienianie widoku ilustracji (46)
  • Zastosowanie poleceń z menu View (Widok) (46)
  • Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) (47)
  • Przewijanie dokumentu (49)
  • Oglądanie projektu (50)
 • Obsługa obszarów roboczych (51)
  • Korzystanie z panelu Artboards (Obszary robocze) (53)
 • Rozmieszczanie dokumentów (53)
  • Wyszukiwanie zasobów dotyczących programu Illustrator (55)

ROZDZIAŁ 2. Techniki zaznaczania ilustracji (58)

 • Zaczynamy (60)
 • Zaznaczanie obiektów (60)
  • Obsługa narzędzia Selection (Zaznaczanie) (60)
  • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (62)
  • Zaznaczanie przy użyciu ramki zaznaczenia (63)
  • Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) (64)
  • Zaznaczanie podobnych obiektów (65)
  • Zaznaczanie obiektów w trybie Outline (Kontur) (66)
 • Wyrównywanie obiektów (67)
  • Wyrównywanie obiektów względem siebie (67)
  • Wyrównywanie do obiektu kluczowego (67)
  • Wyrównywanie punktów węzłowych (68)
  • Rozmieszczanie obiektów (68)
  • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego (69)
 • Zastosowanie grup (70)
  • Grupowanie elementów (70)
  • Zastosowanie trybu izolacji (70)
  • Tworzenie grupy zagnieżdżonej (71)
  • Zaznaczanie za pomocą narzędzia Group Selection (Zaznaczanie grupowe) (72)
 • Rozmieszczanie obiektów (72)
  • Zmiana rozmieszczenia obiektów (72)
  • Zaznaczanie obiektów znajdujących się pod spodem (73)
 • Ukrywanie i blokowanie obiektów (74)

ROZDZIAŁ 3. Tworzenie ilustracji do pocztówki z wykorzystaniem kształtów (76)

 • Zaczynamy (78)
 • Tworzenie nowego dokumentu (78)
 • Tworzenie i edytowanie prostych kształtów (80)
  • Rysowanie i edycja prostokątów (80)
  • Zaokrąglanie narożników (82)
  • Tworzenie prostokątów zaokrąglonych (83)
  • Tworzenie i edytowanie elips (86)
  • Tworzenie i edycja koła (87)
  • Tworzenie i edytowanie wielokątów (88)
  • Zmiana szerokości i wyrównania obrysów (90)
  • Rysowanie linii (91)
  • Tworzenie gwiazd (92)
 • Narzędzie Shaper (94)
  • Rysowanie kształtów (94)
  • Edytowanie kształtów za pomocą narzędzia Shaper (95)
  • Łączenie kształtów za pomocą narzędzia Shaper (96)
 • Tryby rysowania (98)
  • Tryb Draw Behind (Rysuj z tyłu) (98)
  • Tryb Draw Inside (Rysuj wewnątrz) (99)
  • Edycja obiektów narysowanych wewnątrz (100)
 • Tworzenie kształtów przy użyciu polecenia Image Trace (Obrys obrazu) (101)

ROZDZIAŁ 4. Edycja oraz łączenie kształtów i ścieżek (104)

 • Zaczynamy (106)
 • Edytowanie ścieżek i kształtów (107)
  • Cięcie za pomocą narzędzia Scissors (Nożyczki) (107)
  • Łączenie ścieżek (108)
  • Cięcie narzędziem Knife (Nóż) (109)
  • Zastosowanie narzędzia Eraser (Gumka) (111)
 • Łączenie i edycja obiektów (113)
  • Obsługa narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (113)
  • Obsługa panelu Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek) (115)
  • Tworzenie ścieżki złożonej (117)
 • Zastosowanie narzędzia Width (Szerokość) (119)
  • Zamiana konturów na obiekty (121)
 • Kończymy projekt (122)

ROZDZIAŁ 5. Przekształcanie ilustracji (124)

 • Zaczynamy (126)
 • Zastosowanie i obsługa obszarów roboczych (127)
  • Dodawanie nowych obszarów roboczych w dokumencie (127)
  • Edytowanie obszarów roboczych (128)
  • Zmiana nazw obszarów roboczych (129)
  • Zmiana kolejności obszarów roboczych (130)
 • Przekształcanie obiektów (132)
  • Zastosowanie miarek i linii pomocniczych (132)
  • Precyzyjne rozmieszczanie obiektów (135)
  • Skalowanie obiektów (137)
  • Odbijanie obiektów (138)
  • Zniekształcanie obiektów z wykorzystaniem efektów (139)
  • Obracanie obiektów (141)
  • Pochylanie obiektów (143)
  • Przekształcenia z wykorzystaniem narzędzia Free Transform (Przekształcanie swobodne) (145)
 • Tworzenie dokumentu PDF (148)

ROZDZIAŁ 6. Tworzenie ilustracji przy użyciu narzędzi do rysowania (150)

 • Zaczynamy (152)
 • Zapoznanie z narzędziem Pen (Pióro) (153)
  • Zaznaczanie ścieżek (154)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (156)
  • Tworzenie linii krzywych (157)
  • Tworzenie krzywej za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (159)
  • Rysowanie serii linii krzywych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (160)
  • Przekształcanie punktów gładkich w narożne (161)
  • Łączenie linii krzywych i prostych (163)
 • Tworzenie grafiki za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (165)
  • Rysowanie filiżanki (166)
 • Rysowanie za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (170)
 • Edytowanie krzywych (172)
  • Odbijanie kształtu łyżeczki (172)
  • Zaokrąglanie punktów narożnych (173)
  • Edytowanie ścieżek i punktów (173)
  • Usuwanie i dodawanie punktów węzłowych (175)
  • Przekształcanie punktów gładkich i narożnych (176)
  • Korzystanie z narzędzia Anchor Point (Punkt kontrolny) (177)
  • Tworzenie linii przerywanej (178)
 • Dodawanie strzałek (179)
 • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek) (180)
  • Odręczne tworzenie ścieżek za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (180)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (181)
 • Łączenie za pomocą narzędzia Join (Połączenie) (183)

ROZDZIAŁ 7. Wykorzystanie koloru do poprawienia oznakowania (186)

 • Zaczynamy (188)
 • Tryby koloru (189)
 • Stosowanie kolorów (190)
  • Stosowanie istniejącego koloru (190)
  • Tworzenie własnego koloru w panelu Color (Kolor) (191)
  • Zapisywanie koloru w próbce (192)
  • Tworzenie kopii próbki (193)
  • Edytowanie próbki (194)
  • Tworzenie i edycja próbki globalnej (194)
  • Wykorzystanie próbnika kolorów do utworzenia koloru (196)
  • Zastosowanie bibliotek próbek programu Illustrator (197)
  • Tworzenie koloru dodatkowego (198)
  • Tworzenie i zapisywanie tint kolorów (199)
  • Dostosowywanie kolorów (200)
  • Kopiowanie atrybutów wyglądu (200)
  • Tworzenie grup kolorów (201)
  • Panel Color Guide (Wzornik kolorów) jako źródło inspiracji (202)
  • Edytowanie grupy kolorów za pomocą okna dialogowego Edit Colors (Edytuj kolory) (204)
  • Edytowanie kolorystyki obiektów (207)
  • Przydzielanie kolorów do ilustracji (209)
 • Zastosowanie funkcji Live Paint (Aktywne malowanie) (212)
  • Tworzenie grupy aktywnego malowania (212)
  • Malowanie za pomocą narzędzia Live Paint Bucket (Aktywne wiadro z farbą) (213)
  • Modyfikowanie grupy aktywnego malowania (214)

ROZDZIAŁ 8. Umieszczanie tekstu na plakacie (216)

 • Zaczynamy (218)
 • Dodawanie tekstu do plakatu (219)
  • Dodawanie tekstu ozdobnego (219)
  • Tworzenie tekstu akapitowego (220)
  • Automatyczna zmiana rozmiaru (221)
  • Przekształcenia między tekstem akapitowym a ozdobnym (222)
  • Importowanie zwykłego pliku tekstowego (223)
 • Tworzenie wątków (224)
 • Formatowanie tekstu (226)
  • Zmiana rodziny i stylu czcionki (226)
  • Zmiana rozmiaru czcionki (230)
  • Zmiana koloru czcionki (231)
  • Zmiana innych właściwości tekstu (232)
  • Zmiana właściwości akapitu (234)
  • Zmiana rozmiaru i kształtu obiektów tekstowych (235)
  • Tworzenie łamów tekstu (236)
  • Edycja tekstu za pomocą narzędzia Touch Type (Tekst dotykowy) (237)
 • Tworzenie i zastosowanie stylów tekstowych (239)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu akapitowego (239)
  • Edycja stylu akapitowego (240)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu znakowego (241)
  • Edycja stylu znakowego (242)
  • Próbkowanie właściwości tekstu (242)
 • Oblewanie obiektu tekstem (242)
 • Deformowanie tekstu (243)
  • Deformowanie tekstu przy użyciu obwiedni (243)
  • Edycja obwiedni (244)
 • Stosowanie tekstu na ścieżkach (245)
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach (245)
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach zamkniętych (246)
  • Przekształcanie tekstu w kontury (248)

ROZDZIAŁ 9. Porządkowanie grafiki z użyciem warstw (250)

 • Zaczynamy (252)
  • Garść informacji o warstwach (252)
 • Tworzenie warstw i podwarstw (254)
  • Tworzenie nowych warstw (254)
  • Tworzenie podwarstw (256)
 • Edytowanie warstw i obiektów (257)
  • Znajdowanie warstw (257)
  • Przesuwanie warstw i przenoszenie obiektów między warstwami (258)
  • Powielanie zawartości warstwy (261)
  • Scalanie warstw (262)
 • Wklejanie warstw (264)
  • Zmiana kolejności warstw (266)
 • Wyświetlanie warstw (267)
 • Dodawanie atrybutów wyglądu do warstw (268)
 • Tworzenie masek przycinających (270)

ROZDZIAŁ 10. Gradienty, przejścia i wzorki (274)

 • Zaczynamy (276)
 • Informacje o gradientach (277)
  • Zastosowanie gradientów liniowych w wypełnieniach (277)
  • Edytowanie gradientu (278)
  • Zapisywanie gradientu (279)
  • Dostosowywanie wypełnienia gradientowego (280)
  • Dodawanie gradientu liniowego do obrysu (282)
  • Edycja gradientu obrysu (283)
  • Tworzenie gradientu promienistego (285)
  • Zmiana kolorystyki gradientu promienistego (285)
  • Korygowanie gradientu promienistego (288)
  • Dodawanie gradientów do wielu obiektów jednocześnie (290)
  • Tworzenie przezroczystych gradientów (291)
 • Tworzenie przejść pomiędzy obiektami (294)
  • Tworzenie przejść z określoną liczbą kroków (294)
  • Modyfikowanie przejścia (296)
  • Tworzenie płynnych przejść kolorystycznych (298)
 • Wypełnianie obiektów wzorkami (300)
  • Zastosowanie gotowych wzorków (300)
  • Tworzenie niestandardowego wzorku (301)
  • Stosowanie wzorków (303)
  • Edytowanie wzorków (304)

ROZDZIAŁ 11. Wykorzystanie pędzli do utworzenia plakatu (306)

 • Zaczynamy (308)
 • Pędzle w praktyce (309)
 • Zastosowanie pędzli kaligraficznych (309)
  • Stosowanie pędzla kaligraficznego w ilustracji (309)
  • Rysowanie narzędziem Paintbrush (Pędzel) (310)
  • Edytowanie ścieżek narzędziem Paintbrush (Pędzel) (312)
  • Edycja pędzla (313)
  • Usuwanie obrysu w postaci pędzla (314)
 • Zastosowanie pędzli artystycznych (315)
  • Stosowanie istniejącego pędzla artystycznego (315)
  • Tworzenie pędzla artystycznego na podstawie obrazu rastrowego (316)
  • Edycja pędzla artystycznego (318)
 • Pędzle z włosia (319)
  • Zmiana opcji pędzla z włosia (319)
  • Malowanie pędzlem z włosia (320)
 • Zastosowanie pędzli ze wzorkiem (322)
  • Tworzenie pędzla ze wzorkiem (324)
  • Malowanie pędzlem ze wzorkiem (326)
  • Edycja pędzla ze wzorkiem (326)
 • Obsługa narzędzia Blob Brush (Kropla) (328)
  • Rysowanie narzędziem Blob Brush (Kropla) (328)
  • Łączenie ścieżek narzędziem Blob Brush (Kropla) (330)
  • Edytowanie obiektów przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) (331)

ROZDZIAŁ 12. Kreatywne wykorzystanie efektów i stylów graficznych (334)

 • Zaczynamy (336)
 • Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) (338)
  • Edytowanie atrybutów wyglądu (339)
  • Tworzenie dodatkowego obrysu i wypełnienia (341)
  • Zmiana kolejności atrybutów wyglądu (344)
 • Obsługa efektów dynamicznych (345)
  • Dodawanie efektu (346)
  • Edytowanie efektu (347)
  • Zmiana wyglądu tekstu przy użyciu efektu Warp (Wypaczenie) (348)
  • Stosowanie efektu Offset Path (Przesunięcie ścieżki) (349)
 • Dodawanie efektu programu Photoshop (350)
  • Efekty trójwymiarowe (352)
  • Dodawanie efektu obrotu (352)
 • Zastosowanie stylów graficznych (354)
  • Stosowanie istniejących stylów graficznych (354)
  • Tworzenie i stosowanie stylu graficznego (355)
  • Zmiana atrybutów stylu graficznego (358)
  • Zastosowanie stylu graficznego do zmodyfikowania warstwy (360)
  • Skalowanie obrysów i efektów (362)

ROZDZIAŁ 13. Tworzenie grafiki nadruku na koszulce (364)

 • Zaczynamy (366)
 • Praca z symbolami (367)
  • Obsługa bibliotek symboli programu Illustrator (367)
  • Edytowanie symbolu (369)
  • Symbole dynamiczne (370)
  • Tworzenie symboli (372)
  • Powielanie symboli (373)
  • Zastępowanie symboli (374)
  • Przerywanie połączenia z symbolem (376)
 • Obsługa Bibliotek Creative Cloud (378)
  • Dodawanie zasobów do Bibliotek Creative Cloud (378)
  • Korzystanie z zasobów biblioteki (381)
  • Uaktualnianie zasobu biblioteki (382)
 • Obsługa perspektywy (384)
  • Obsługa predefiniowanej siatki (385)
  • Edycja siatki perspektywy (385)
  • Rysowanie obiektów w perspektywie (388)
  • Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów w perspektywie (390)
  • Jednoczesne przesuwanie płaszczyzny i obiektów (391)
  • Rysowanie obiektów przy braku aktywnej siatki (392)
  • Umieszczanie i edycja tekstu w perspektywie (392)
  • Przesuwanie obiektów prostopadle (393)
  • Przenoszenie płaszczyzny w celu dopasowania jej do obiektu (395)
  • Umieszczanie obiektów w perspektywie (395)
  • Modyfikacja symboli na płaszczyźnie perspektywy (396)
  • Ostatnie poprawki (397)

ROZDZIAŁ 14. Łączenie projektów Illustratora CC z innymi programami firmy Adobe (400)

 • Zaczynamy (402)
 • Łączenie elementów graficznych (403)
 • Importowanie obrazów z programu Adobe Photoshop (404)
  • Importowanie obrazu (404)
  • Skalowanie zaimportowanego obrazu (405)
  • Osadzanie obrazu programu Photoshop z użyciem opcji Show Import Options (Pokaż opcje importu) (406)
  • Importowanie kilku obrazów jednocześnie (409)
  • Zmiana kolorystyki zaimportowanego obrazu (410)
 • Maskowanie obrazu (412)
  • Tworzenie maski przycinającej (412)
  • Edycja maski (413)
  • Maskowanie obiektu za pomocą obiektu tekstowego (414)
  • Tworzenie masek przezroczystości (415)
  • Edycja maski przezroczystości (417)
 • Próbkowanie kolorystyki zaimportowanych obrazów (419)
 • Praca z obrazami dołączonymi (419)
  • Znajdowanie informacji o połączeniu (420)
  • Osadzanie i cofanie osadzenia obrazów (421)
  • Zastąpienie połączonego obrazu innym (421)
 • Tworzenie pakietu na podstawie pliku (424)

ROZDZIAŁ 15. Tworzenie grafiki na potrzeby internetu (426)

 • Zaczynamy (428)
 • Zapisywanie grafiki na potrzeby internetu (429)
  • Wyrównywanie obiektów do siatki pikseli (429)
  • Cięcie na plasterki (432)
  • Zaznaczanie i edycja plasterków (433)
  • Polecenie Save for Web (Zapisz do pokazania w Internecie) (434)
 • Tworzenie kodu CSS (437)
  • Konfigurowanie projektu na potrzeby utworzenia kodu CSS (437)
  • Style znakowe i kod CSS (440)
  • Style graficzne i kod CSS (442)
  • Kopiowanie stylu CSS (443)
  • Eksportowanie CSS (445)
 • Zapisywanie grafiki w formacie SVG (446)

Skorowidz (452)

 • Tytuł: Adobe Illustrator CC/CC PL. Oficjalny podręcznik
 • Autor: Brian Wood
 • Tytuł oryginału: Adobe Illustrator CC Classroom in a Book (2015 release)
 • Tłumaczenie: Joanna Zatorska
 • ISBN: 978-83-283-2485-5, 9788328324855
 • Data wydania: 2016-08-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ilccop
 • Wydawca: Helion