Helion


Szczegóły ebooka

 
Algorytmy kryptograficzne w Pythonie. Wprowadzenie

Algorytmy kryptograficzne w Pythonie. Wprowadzenie


Dzięki kryptografii możemy w dużym stopniu zabezpieczyć swoje dane. Z szyfrowaną komunikacją wiążą się jednak kontrowersje i sprzeczności interesów. Przestępcy, ale również rządy, policja i służby wywiadowcze dążą do uzyskania możliwości wglądu we wszystkie formy komunikacji. Świat toczy wojnę o to, co można zaszyfrować, co powinno być zaszyfrowane i kto powinien dysponować kluczem pozwalającym odczytać zaszyfrowane wiadomości należące do innej osoby. W tej sytuacji zrozumienie, czym jest szyfrowanie, jak je stosować i jak się upewniać co do autentyczności i poufności otrzymywanych danych, staje się niezwykle ważne.

Ta książka jest przystępnym wprowadzeniem do kryptografii i bibliotek kryptograficznych Pythona. Omówiono tu podstawowe koncepcje z tej dziedziny, najważniejsze algorytmy i niezbędny zakres podstaw matematycznych: liczby pierwsze, teorię grup czy generatory liczb pseudolosowych. Wyjaśniono, czym są poufność, autentyczność i integralność wiadomości. Zaprezentowano najciekawsze biblioteki kryptograficzne Pythona i dokładnie pokazano, w jaki sposób można je wykorzystywać we własnych implementacjach. Wiele z prezentowanych koncepcji, między innymi kryptografia klucza publicznego i implementacja kryptografii krzywych eliptycznych, zostało przedstawionych w praktyce, za pomocą kodu Pythona, tak aby można było wymieniać dane w bardzo bezpiecznym formacie przez niezabezpieczony kanał.

W książce:

 • podstawy Pythona i kryptografii
 • protokoły kryptograficzne i matematyka kryptograficzna
 • kryptoanaliza za pomocą kodu Pythona
 • kryptografia wizualna: biblioteki, algorytmy, tryby kodowania
 • integralność wiadomości
 • tworzenie rozwiązań kryptograficznych w Pythonie

Masz coś do ukrycia? Zaszyfruj to w Pythonie!


O autorze 11

Podziękowania 13

Wprowadzenie 15

Rozdział 1. Wprowadzenie do kryptografii i Pythona 19

 • Algorytmy 19
 • Dlaczego warto korzystać z Pythona? 20
 • Pobieranie i instalacja Pythona 21
  • Instalacja na Ubuntu 21
  • Instalacja w systemie macOS 22
  • Instalacja w systemie Windows 22
  • Instalacja na chromebooku 23
  • Instalowanie dodatkowych pakietów 23
   • Instalacja Pip, NumPy, Matplotlib i SciPy 23
   • Instalacja pakietu Cryptography 25
   • Instalacja dodatkowych pakietów 25
 • Testowanie instalacji 26
 • Podstawy Pythona 26
  • Zmienne 27
  • Łańcuchy znaków 27
  • Operatory 28
   • Operatory arytmetyczne 28
   • Operatory porównania 29
   • Operatory logiczne 30
   • Operatory przypisania 30
   • Operatory bitowe 30
   • Operatory przynależności 31
   • Operatory tożsamości 32
  • Wyrażenia warunkowe 32
  • Pętle 33
   • for 33
   • while 33
   • continue 34
   • break 34
   • else 34
  • Praca z plikami 34
  • Semantyka Pythona 35
   • Typy sekwencyjne 36
  • Własne funkcje 41
  • Pobieranie plików 42
  • Moduły 43
 • Szyfr wsteczny 44
 • Podsumowanie 44

Rozdział 2. Protokoły kryptograficzne i poufność doskonała 45

 • Studium kryptologii 46
  • Zrozumieć kryptografię 46
   • Alicja i Bob, czyli słynna kryptograficzna rodzina 47
   • Protokół Diffiego-Hellmana 48
   • Uwierzytelnianie źródła danych 48
   • Uwierzytelnianie jednostek 49
   • Algorytmy symetryczne 50
   • Algorytmy asymetryczne 50
   • Protokoły Needhama-Schroedera 50
   • Protokół Otwaya-Reesa 52
   • Kerberos 52
   • Kerberos w wielu domenach 54
   • X.509 55
   • Konfiguracja Twojej pierwszej biblioteki kryptograficznej 56
   • Formalna walidacja protokołów kryptograficznych 59
  • Zrozumieć kryptoanalizę 60
 • Modele ataków 60
   • Ataki metodą siłową 61
   • Ataki kanałem bocznym 61
   • Inżynieria społeczna 62
   • Ataki analityczne 62
   • Analiza częstości 62
 • Twierdzenie Shannona 62
 • Szyfr z kluczem jednorazowym 63
  • XOR, AND i OR 63
  • Funkcja szyfru z kluczem jednorazowym 67
 • Jednokierunkowe funkcje skrótu 70
  • Jednokierunkowe kryptograficzne funkcje skrótu 70
  • Kody uwierzytelniania wiadomości 71
 • Doskonałe utajnianie z wyprzedzaniem 72
 • Opublikowane i zastrzeżone algorytmy szyfrowania 73
 • Podsumowanie 73
 • Bibliografia 74

Rozdział 3. Kryptografia klasyczna 75

 • Najlepsze praktyki dotyczące haseł 75
  • Przechowywanie haseł 76
  • Haszowanie haseł 76
  • Solenie haseł 77
  • Password/keystretching 78
  • Narzędzia przydatne w pracy z hasłami 78
 • Zaciemnianie danych 79
  • Kodowanie ASCII 79
  • Kodowanie tekstu Base64 79
  • Dane binarne 81
  • Dekodowanie 81
 • Szyfry o znaczeniu historycznym 82
  • Spartańskie Skytale 82
  • Szyfry podstawieniowe 82
   • Szyfr Cezara 83
   • ROT-13 84
   • Atbasz 85
  • Szyfr Vigenere'a 86
  • Szyfr Playfaira 87
  • Szyfr Hilla 2×2 90
  • Kolumnowy szyfr przestawieniowy 94
  • Szyfr afiniczny 97
 • Podsumowanie 99

Rozdział 4. Matematyka kryptograficzna i analiza częstości 101

 • Arytmetyka modularna i największy wspólny dzielnik 102
 • Liczby pierwsze 103
  • Twierdzenie o liczbach pierwszych 104
  • Szkolny test pierwszości 104
  • Małe twierdzenie Fermata 105
  • Test pierwszości Millera-Rabina 106
  • Generowanie dużych liczb pierwszych 109
 • Podstawy teorii grup 111
  • Rząd elementu 112
 • Odwrotność modulo 114
  • Odwrotność z użyciem małego twierdzenia Fermata 114
 • Rozszerzony algorytm Euklidesa 115
 • Twierdzenie Eulera 115
 • Pseudolosowość 118
  • Funkcja generująca wartości pseudolosowe 119
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych 120
 • Analiza częstości 123
 • Kryptoanaliza z użyciem Pythona 126
  • Korzystanie z internetowej listy słów 128
  • Obliczanie częstości znaków 128
  • Łamanie szyfru Vigenere'a 131
 • Podsumowanie 138

Rozdział 5. Szyfry strumieniowe i blokowe 139

 • Konwersja pomiędzy zapisem szesnastkowym a tekstem jawnym 140
 • Szyfry strumieniowe 141
  • ARC4 146
  • Szyfr Vernama 147
  • Szyfr Salsa20 148
  • Szyfr ChaCha 150
 • Szyfry blokowe 154
   • Tryb EBC 156
   • Tryb CBC 157
   • Tryb CFB 158
   • Tryb OFB 159
   • Tryb CTR 160
   • Tryby strumieniowe 162
   • Samodzielne tworzenie szyfru blokowego za pomocą sieci Feistela 162
  • Advanced Encryption Standard (AES) 164
   • AES w Pythonie 164
   • Szyfrowanie plików za pomocą AES 166
   • Odszyfrowywanie plików za pomocą AES 166
 • Podsumowanie 166

Rozdział 6. Kryptografia wizualna 167

 • Prosty przykład 167
 • Biblioteki graficzne i steganograficzne 169
  • Biblioteka cryptography 170
  • Biblioteka cryptosteganography 170
 • Kryptografia wizualna 171
  • Szyfrowanie zawartości pliku za pomocą algorytmu Ferneta 171
  • Szyfrowanie obrazu za pomocą algorytmu Ferneta 173
  • AES i tryby kodowania 174
   • Prosty przykład użycia trybu ECB 175
   • Prosty przykład szyfrowania w trybie CBC 179
   • Wykorzystanie wiedzy w praktyce 180
 • Steganografia 181
  • Przechowywanie wiadomości w obrazie 181
  • Ukrywanie pliku binarnego w obrazie 184
  • Praca z dużymi obrazami 187
 • Podsumowanie 189

Rozdział 7. Integralność wiadomości 191

 • Kody uwierzytelniania wiadomości 191
  • Kod uwierzytelniania wiadomości oparty na funkcjach haszujących 193
   • Podpisywanie wiadomości za pomocą HMAC 194
   • Podpisywanie algorytmem SHA 194
   • Skróty binarne 195
  • Zgodność z NIST 197
  • CBC-MAC 198
  • Atak urodzinowy 199
  • Fałszowanie wiadomości 200
   • Atak length extension 200
 • Ustanawianie bezpiecznego kanału komunikacji 201
  • Kanały komunikacyjne 202
  • Przesyłanie bezpiecznych wiadomości przez sieci IP 202
   • Tworzenie gniazda serwera 203
   • Tworzenie gniazda klienta 204
   • Tworzenie wielowątkowego serwera z komunikacją TCP 204
   • Dodawanie szyfrowania symetrycznego 205
   • Łączenie wiadomości i kodu MAC 208
 • Podsumowanie 211
 • Bibliografia 211

Rozdział 8. Infrastruktura klucza publicznego i zastosowania kryptografii 213

 • Koncepcja klucza publicznego 214
  • Podstawy RSA 216
  • Generowanie certyfikatu RSA 218
  • Szyfrowanie i odszyfrowywanie tekstu za pomocą certyfikatów RSA 220
  • Szyfrowanie i odszyfrowywanie obiektów BLOB za pomocą certyfikatów RSA 221
 • Algorytm ElGamal 223
 • Kryptografia krzywych eliptycznych 226
  • Generowanie kluczy w ECC 228
  • Długości klucza i krzywe 229
 • Protokół wymiany kluczy Diffiego-Hellmana 230
 • Podsumowanie 232

Rozdział 9. Szlifowanie umiejętności kryptograficznych w Pythonie 233

 • Tworzenie aplikacji do niezaszyfrowanej komunikacji 234
  • Tworzenie serwera 234
  • Tworzenie klienta 236
  • Tworzenie pliku pomocniczego 237
  • Uruchamianie 238
 • Instalowanie i testowanie Wiresharka 238
 • Implementacja PKI z użyciem certyfikatów RSA 240
  • Modyfikowanie serwera 241
  • Modyfikowanie klienta 242
  • Modyfikowanie pliku pomocniczego 243
  • Uruchamianie 244
 • Implementacja protokołu wymiany kluczy Diffiego-Hellmana 245
  • Modyfikowanie kodu serwera 247
  • Modyfikowanie kodu klienta 248
  • Modyfikowanie pliku pomocniczego 250
  • Klasa DiffieHellman 254
  • Uruchamianie 258
 • Podsumowanie 259