Szczegóły ebooka

Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik

Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik

John Cruise, Kelly Kordes Anton

Ebook
Adobe InDesign CC jest doskonałym narzędziem do projektowania publikacji przeznaczonych do wydruku za pomocą drukarek komputerowych, naświetlarek i maszyn drukarskich. Program pozwala również na eksportowanie dokumentów do wielu formatów, w tym PDF, HTML czy EPUB, dedykowanych różnym urządzeniom elektronicznym.

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest częścią serii Oficjalny podręcznik. Tytuły do niej należące są uznawane za najlepszy materiał szkoleniowy na rynku. Podręcznik ten składa się z szesnastu lekcji, w których przystępnie objaśniono podstawową obsługę i korzystanie z zaawansowanych funkcji InDesigna. Szczegółowe instrukcje, propozycje dodatkowych ćwiczeń i udostępnione pliki z materiałami do ćwiczeń pozwalają na bezproblemowe, szybkie i efektywne opanowanie programu.

Dowiedz się, jak:
 • rozpocząć pracę z InDesignem i jak wygląda jego przestrzeń robocza
 • na czym polega podstawowa i zaawansowana edycja i konfigurowanie dokumentów
 • pracować z obiektami i warstwami oraz sterować przepływem tekstu
 • manewrować kolorami i elementami graficznymi
 • przygotować projekt do wydruku i eksportować dokumenty w różnych formatach
 • wykorzystać nowe możliwości Adobe InDesign

InDesign — zaprojektuj, opublikuj, wydrukuj!


Kelly Kordes Anton — autorka wielu książek dotyczących programu InDesign.
John Cruise od ponad dwudziestu lat zajmuje się pisaniem o tworzeniu układów stron. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów; na co dzień — wykładowcą akademickim.

Wstęp (1)

 • O książce (1)
 • Wymagania (2)
 • Instalacja programu (2)
 • Inne źródła informacji (4)
 • Ośrodki szkoleniowe z certyfikatem AATC (5)
 • Sprawdzanie dostępności aktualizacji (5)

ROZDZIAŁ 1. Informacje o przestrzeni roboczej (6)

 • Zaczynamy (8)
 • Rzut oka na przestrzeń roboczą (9)
 • Obsługa paneli (18)
 • Konfigurowanie przestrzeni roboczej (24)
 • Zmiana powiększenia dokumentu (25)
 • Przeglądanie zawartości dokumentu (27)
 • Obsługa menu kontekstowych (30)
 • Obsługa menu paneli (30)
 • Zmiana ustawień interfejsu (31)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (32)

ROZDZIAŁ 2. Krótki kurs Adobe InDesign (34)

 • Zaczynamy (36)
 • Wyświetlanie linii pomocniczych (37)
 • Weryfikacja dokumentu w trakcie pracy (38)
 • Dodawanie tekstu (39)
 • Style (42)
 • Obiekty graficzne (46)
 • Obiekty (49)
 • Style obiektów (51)
 • Wyświetlanie dokumentu w trybie Presentation (Prezentacja) (52)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (54)

ROZDZIAŁ 3. Konfigurowanie i edytowanie wielostronicowego dokumentu (56)

 • Zaczynamy (58)
 • Tworzenie i zapisywanie niestandardowych ustawień dokumentu (59)
 • Tworzenie nowego dokumentu (60)
 • Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami InDesign (62)
 • Strony wzorcowe (62)
 • Stosowanie wzorca do stron dokumentu (72)
 • Dodawanie stron (74)
 • Układanie i kasowanie stron (74)
 • Zmiana rozmiaru strony (75)
 • Wyodrębnianie sekcji w celu zmiany numeracji stron (76)
 • Przesłanianie elementów stron wzorcowych oraz umieszczanie tekstu i grafiki na stronach publikacji (78)
 • Wyświetlanie ostatecznej postaci zaprojektowanych stron (80)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (82)

ROZDZIAŁ 4. Obiekty (84)

 • Zaczynamy (86)
 • Warstwy (87)
 • Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych (92)
 • Tworzenie i edytowanie ramek graficznych (98)
 • Dodawanie podpisów do ramek w oparciu o metadane obrazu (106)
 • Powielanie i łączenie ramek graficznych (107)
 • Zmienianie kształtu ramki (110)
 • Oblewanie grafiki tekstem (112)
 • Modyfikowanie kształtu ramek (114)
 • Przekształcanie i wyrównywanie obiektów (118)
 • Zaznaczanie i modyfikacja zgrupowanych obiektów (122)
 • Tworzenie kodu QR (124)
 • Na koniec (125)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (125)

ROZDZIAŁ 5. Przepływanie tekstu (128)

 • Zaczynamy (130)
 • Przelewanie tekstu do istniejącej ramki (131)
 • Ręczne sterowanie przepływem tekstu (134)
 • Tworzenie nowych ramek tekstowych przy przelewaniu tekstu (136)
 • Automatyczne tworzenie połączonych ramek tekstowych (138)
 • Automatyczne wlewanie tekstu (140)
 • Stosowanie stylów akapitowych w tekście (142)
 • Dostosowywanie kolumn (144)
 • Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu (146)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (147)

ROZDZIAŁ 6. Edycja tekstu (150)

 • Zaczynamy (152)
 • Wyszukiwanie i zmiana brakującej czcionki (153)
 • Tworzenie i wprowadzanie tekstu (155)
 • Wyszukiwanie i zamienianie tekstu i formatowania (157)
 • Sprawdzanie pisowni (160)
 • Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie (164)
 • Edytor wątków (165)
 • Śledzenie zmian (167)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (168)

ROZDZIAŁ 7. Typografia (170)

 • Zaczynamy (172)
 • Zmiana odstępów pionowych (173)
 • Kroje, style czcionek oraz glify (177)
 • Opracowanie tekstu w łamach (183)
 • Zmiana wyrównania akapitu (185)
 • Tworzenie inicjału (187)
 • Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami (189)
 • Łamanie wierszy (191)
 • Konfigurowanie tabulatorów (194)
 • Dodawanie linii ponad akapitem (198)
 • Dodawanie tła do akapitu (200)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (203)

ROZDZIAŁ 8. Obsługa kolorów (206)

 • Zaczynamy (208)
 • Zarządzanie kolorem (209)
 • Określanie wymagań druku (213)
 • Tworzenie barw (216)
 • Kolorowanie obiektów (224)
 • Próbki tint (231)
 • Gradienty (232)
 • Grupy kolorów (236)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (238)

ROZDZIAŁ 9. Style (240)

 • Zaczynamy (242)
 • Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych (244)
 • Tworzenie i stosowanie stylów znakowych (247)
 • Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych (250)
 • Tworzenie i stosowanie stylów obiektowych (255)
 • Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek (260)
 • Globalne aktualizowanie stylów (266)
 • Wczytywanie stylów z innego dokumentu (268)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń. (270)

ROZDZIAŁ 10. Importowanie i edytowanie grafiki (272)

 • Zaczynamy (274)
 • Dodawanie elementów graficznych z innych programów (275)
 • Porównanie grafiki wektorowej i rastrowej (275)
 • Zarządzanie łączami (276)
 • Aktualizacja zmienionych obrazów (279)
 • Zmiana jakości wyświetlania (281)
 • Ścieżki odcinania (282)
 • Zastosowanie kanałów alfa (284)
 • Umieszczanie w dokumencie plików utworzonych w innych programach Adobe (288)
 • Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek (295)
 • Importowanie grafiki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge (299)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (302)

ROZDZIAŁ 11. Tworzenie tabel (304)

 • Zaczynamy (306)
 • Tworzenie tabeli (307)
 • Konwertowanie tekstu do postaci tabeli (307)
 • Modyfikowanie wierszy i kolumn (310)
 • Formatowanie tabeli (315)
 • Dodawanie elementów graficznych do tabel (318)
 • Tworzenie nagłówka (322)
 • Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek (323)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (326)

ROZDZIAŁ 12. Przezroczystość (328)

 • Zaczynamy (330)
 • Importowanie i kolorowanie czarno-białych obrazów (331)
 • Ustawienia przezroczystości (333)
 • Przypisywanie efektów przezroczystości do grafik wektorowych i bitmapowych (337)
 • Importowanie i edycja przezroczystych obrazów programu Illustrator (340)
 • Przezroczystość tekstu (341)
 • Efekty specjalne (342)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (351)

ROZDZIAŁ 13. Drukowanie i eksportowanie (354)

 • Zaczynamy (356)
 • Weryfikowanie dokumentów (357)
 • Tworzenie pakietów (360)
 • Tworzenie plików PDF do weryfikacji (361)
 • Podgląd rozbarwień (364)
 • Podgląd przezroczystości (365)
 • Analizowanie wyglądu strony (367)
 • Drukowanie dokumentu na drukarce laserowej lub atramentowej (367)
 • Korzystanie z menedżera farb (372)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (374)

ROZDZIAŁ 14. Tworzenie plików PDF z interaktywnymi formularzami (376)

 • Zaczynamy (378)
 • Tworzenie pól formularzy (379)
 • Eksportowanie interaktywnego pliku Adobe PDF (385)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (386)

ROZDZIAŁ 15. Tworzenie plików EPUB z układem stałym (388)

 • Zaczynamy (390)
 • Tworzenie nowego dokumentu przeznaczonego do eksportu pliku z układem stałym (391)
 • Dodawanie animacji (392)
 • Kolejność odtwarzania animacji (396)
 • Dodawanie plików multimedialnych i elementów interaktywnych (397)
 • Eksport pliku EPUB (403)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (405)

ROZDZIAŁ 16. Tworzenie plików EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu (410)

 • Zaczynamy (412)
 • Przygotowanie materiału do publikacji elektronicznej (413)
 • Dodawanie zakotwiczonych grafik (414)
 • Wybór materiału do publikacji (417)
 • Dodawanie metadanych (420)
 • Eksport pliku EPUB (420)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń (423)

Skorowidz (426)

 • Tytuł: Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik
 • Autor: Kelly Kordes Anton, John Cruise
 • Tytuł oryginału: Adobe InDesign CC Classroom in a Book (2015 release)
 • Tłumaczenie: Joanna Zatorska
 • ISBN: 978-83-283-2487-9, 9788328324879
 • Data wydania: 2016-08-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: indcco
 • Wydawca: Helion