Helion


Szczegóły ebooka

 
Jak być zabawnym, a nie śmiesznym. Przewodnik po dobrej rozmowie w pracy, w domu, w życiu

Jak być zabawnym, a nie śmiesznym. Przewodnik po dobrej rozmowie w pracy, w domu, w życiu


Uniwersalny klucz do dobrej rozmowy naprawdę istnieje!

Prowadzenie konwersacji jest sztuką. Sztuką, o której jakości świadczy rezultat. Większość rozmów bowiem, pomijając luźne, rozrywkowe pogaduszki prowadzone dla zabicia czasu, ma nas do czegoś doprowadzić. Na przykład do uzyskania od rozmówcy konkretnych informacji, zasiania w nim ziarna wątpliwości wobec konkurencyjnych projektów albo przekonania go do pomysłu na wspólne działanie. Im wytrawniejszy i skuteczniejszy rozmówca, tym większy wpływ wywiera na innych ludzi. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi: o wywieranie wpływu przy użyciu słów.

Niektórzy rodzą się z naturalnym talentem do konwersowania. Częściej jednak nauka efektywnej komunikacji zajmuje ludziom nieco więcej czasu - i to do nich skierowana jest ta książka. Sztukę efektywnej rozmowy bowiem można opanować, można się jej nauczyć. Przy czym nie wolno zapominać o uniwersalnym kluczu do każdej wymiany myśli z drugim człowiekiem, czyli o byciu zabawnym. Nie śmiesznym, bo śmieszność jest przypadkowa, niezamierzona, nie daje się kontrolować, a co za tym idzie - nie możemy jej wykorzystać jako narzędzia wywierania wpływu. Umiejętność świadomego wywoływania uśmiechu na twarzach innych, i to dokładnie w momentach, w których będzie nam on sprzyjał - o, to wielka sztuka.

Naucz się jej i wplataj humor do rozmowy wtedy, kiedy będzie Ci to potrzebne! Poznaj przy okazji kluczowe zasady decydujące o udanej rozmowie - dzięki ich znajomości będzie Ci zdecydowanie łatwiej wplatać w nią żart.

Wstęp, czyli jak być zabawnym i po co

Rozdział 1. Etapy i istota rozmowy

 • Początek
 • Środek
 • Koniec
 • Cztery wierzchowce konwersacji
 • Na co zwracać uwagę, a czego unikać?

Rozdział 2. W co gramy, rozmawiając, czyli dwa słowa o psychologii rozmowy

 • Jak wejść na głębszy poziom konwersacji?

Rozdział 3. Zanim zaczniesz

 • Mowa wewnętrzna

Rozdział 4. Autoprezentacja

 • Długość
 • Okoliczności

Rozdział 5. Small talk: zasady

 • Jak mówić?
 • Jak nie nudzić?
 • Jak zacząć small talk?
 • Jak zakończyć small talk?

Rozdział 6. Big talk, czyli miej cel i plan

 • Życie zawodowe/biznesowe
 • Plan
 • Życie towarzyskie i uczuciowe
 • Trudne sytuacje życiowe
 • Ważne zasady
 • Liczba osób uczestniczących w rozmowie
 • Jak kończyć rozmowę?
 • Prowadzenie rozmów trudnych

Rozdział 7. Jak argumentować

 • Fakty
 • Logika
 • Dedukcja i indukcja
 • Sposoby tworzenia argumentów
 • Emocje

Rozdział 8. Jak słuchać

Rozdział 9. Mowa ciała na co dzień

 • Emocje
 • Przekazywanie stosunku do innych ludzi
 • Autoprezentacja

Rozdział 10. Głos

 • Głośność
 • Barwa i wysokość
 • Tempo
 • Intonacja
 • Akcent wyrazowy i nie tylko
 • Akcent logiczny
 • Emocje w głosie
 • Ton wypowiedzi

Rozdział 11. O asertywności

Rozdział 12. Twój typ zachowania a naturalne obawy przed podjęciem rozmowy

Rozdział 13. Humor w rozmowie

 • Teoria 1: niespójność
 • Teoria 2: wyższość
 • Teoria 3: uwalnianie napięcia

Rozdział 14. Narzędzia doskonalące humor i błyskotliwość

 • 1. Wyolbrzymienie
 • 2. Przesada
 • 3. Karykatura
 • 4. Parodia
 • 5. Groteskowość oparta na wyolbrzymianiu
 • 6. Pomniejszanie
 • 7. Niespodzianka
 • 8. Wydobywanie kontrastów
 • 9. Operowanie anachronizmami dotyczącymi zwyczajów, poglądów, języka
 • 10. Eufemizm
 • 11. Przeformułowanie definicji
 • 12. Gra słowna
 • 13. Uproszczenie
 • 14. Porównanie
 • 15. Niezgodność
 • 16. Ironia

Rozdział 15. O dowcipie

Rozdział 16. Jak żyć: o pisaniu, telefonowaniu i onlinie

 • Pisanie e-maili
 • Telefonowanie
 • Online

Rozdział 17. Sztuka opowieści, czyli mów zajmująco

Rozdział 18. O elokwencji i przebijaniu bańki

Rozdział 19. O języku (jasność, styl, retoryka)

 • Tempo
 • Stylistyka

Rozdział 20. Savoir vivre - kiedy lepiej siedzieć cicho

 • Co robić?

Rozdział 21. O wdzięku

 • Przechodzenie z tematu na temat
 • Opowiadanie z odbiorcą na horyzoncie
 • Takt
 • Jak ćwiczyć?

Zakończenie

Podziękowania