Szczegóły ebooka

JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

Urszula Piechota, Jacek Piechota

Ebook

Zaprzęgnij platformę JavaFX do pracy!

 • Poznaj możliwości rozwiązania JavaFX
 • Naucz się za jego pomocą tworzyć GUI
 • Opanuj niezbędne narzędzia w praktyce

JavaFX to platforma umożliwiająca proste tworzenie atrakcyjnych interfejsów użytkownika dla aplikacji budowanych w języku Java. Wsparcie wzorca projektowego MVC, obsługa XML-a i możliwość formatowania atrakcyjnych wizualnie kontrolek za pomocą arkuszy stylów CSS - to tylko niektóre cechy sprawiające, że zastosowanie rozwiązania upraszcza architekturę aplikacji, przyspiesza ich tworzenie, ułatwia konserwację, umożliwia wydajną pracę nad projektami i pozwala osiągać ciekawe efekty w stosunkowo krótkim czasie.

Jeśli zaczynasz przygodę z Javą i chcesz szybko poznać platformę JavaFX, sięgnij po tę książkę! Krok po kroku wprowadzi Cię ona w świat tworzenia aplikacji wykorzystujących rozwiązania JavaFX, nauczy praktycznego zastosowania najważniejszych funkcji, a także zaprezentuje informacje ułatwiające rozpoczęcie własnych eksperymentów. Dzięki wizualnym wskazówkom i praktycznej pracy z kodem szybko opanujesz niezbędne umiejętności, a przykłady z życia wzięte pozwolą Ci sukcesywnie nabywać bezcennego doświadczenia.

 • Właściwości, wiązanie danych i korzystanie z kolekcji
 • Obsługa zdarzeń, gestów i dotyku
 • Zastosowanie kształtów 2D i kolorów
 • Kształty 3D, kamery i światła
 • Przekształcenia, efekty i animacje
 • Korzystanie z różnych elementów GUI
 • Wykresy, obrazy i rysowanie, audio i wideo
 • Przeglądanie stron WWW i ułatwienia dostępu
 • Wielowątkowość i modularyzacja
 • Współpraca ze Swingiem i korzystanie z FXML-a

Efektowny GUI w Javie? Tylko z platformą JavaFX!


Wstęp 23

Rozdział 1. Wiadomości wstępne 25

 • JavaFX 25
 • Cechy JavaFX 25
 • Szkielet aplikacji 27
 • Metody init() i stop() 28
 • Metoda start() 29
 • Cykl życiowy aplikacji 29
 • Kończenie pracy aplikacji 31
 • Wyrażenia lambda 32
 • Parametry uruchomieniowe 33
 • Wykorzystanie parametrów 34

Rozdział 2. Właściwości i wiązanie danych 37

 • Klasyczne ziarenka JavaBean 37
 • Śledzenie zmian właściwości 38
  • Właściwości indeksowane 39
  • Interfejs Observer i klasa Observable oraz inne sposoby śledzenia zmian 40
  • Flow API 40
 • Właściwości JavaFX 40
  • Właściwości R/W 40
  • Właściwości R 42
  • Śledzenie zmian właściwości JavaFX 43
 • Śledzenie ważności zmiennej 44
 • Wiązanie zmiennych 45
  • Wiązanie jednostronne 45
  • Wiązanie dwustronne 46
  • Wiązanie wysokopoziomowe 48
  • Wiązanie niskopoziomowe 49
 • Zapobieganie wyciekom pamięci 50
 • Adaptacja JavaBean do JavaFX Bean 51
  • Tworzenie adaptera 51

Rozdział 3. Kolekcje 53

 • ObservableList 53
  • Tworzenie arraylisty 54
  • Obserwacja zmian w arrayliście 54
  • Obserwacja zmian właściwości w arrayliście 55
  • Inne sposoby tworzenia arraylisty 56
  • Tworzenie innych list 56
  • Inne sposoby tworzenia list 57
  • Czynności wykonywane na listach 57
 • ObservableSet 57
  • Tworzenie zbioru 57
  • Tworzenie innych zbiorów 57
  • Obserwacja zmian w zbiorze 58
 • ObservableMap 59
  • Tworzenie hashmapy 59
  • Tworzenie innych map 59
  • Obserwacja zmian w hashmapie 59
 • ObservableArray 60
  • Tworzenie tablic 60
  • Obserwowanie tablic 61
  • Praca z tablicami 61
 • Kolekcje jako właściwości 62
  • SimpleListProperty 62
  • SimpleSetProperty i SimpleMapProperty 64
 • Wiązanie właściwości kolekcji 64
 • Wiązanie referencji do kolekcji 65
 • Wiązanie zawartości kolekcji 65
 • Wiązanie do elementu kolekcji 66
 • Filtrowanie kolekcji 67
 • Sortowanie kolekcji 68

Rozdział 4. Okno na scenę 69

 • Window 69
  • Pokazywanie i ukrywanie okna 69
  • Wymiary okna 70
  • Położenie okna 70
  • Informacje o wyświetlaczu 71
  • Właściwość opacity 72
  • Właściwość focused 73
  • Właściwość scene 73
  • Właściwość showing 73
  • Właściwości okna 74
  • Dane użytkownika 74
 • Stage 74
  • Wielkość okna 75
  • Styl okna 76
  • Właściciel okna 78
  • Modalność 78
  • Tytuł okna 80
  • Ikona okna 80
  • Zamknięcie okna 81
  • Metody toTop() i toBack() 81
  • Zmiana rozmiarów okna 81
  • Użycie "dekoracji" okna 82
  • Mocowanie okna 83
  • Tryb pełnoekranowy 83
  • showAndWait() 85
 • Uwagi 86

Rozdział 5. Obsługa zdarzeń 87

 • Drzewo 87
 • Drzewo elementów 88
 • Zdarzenie (Event) 89
 • Typ zdarzenia (EventType) 90
 • Cel zdarzenia (EventTarget) i uchwyt zdarzenia (EventHandler) 90
 • Obieg zdarzeń 91
  • Faza przechwytywania 91
  • Faza bąbelkowania 92
 • Filtry zdarzeń i uchwyty zdarzeń 92
 • Konsumpcja zdarzeń 93
 • Usuwanie filtrów i uchwytów 94
 • Metody skrótowe 94
 • Dyspozytor zdarzenia EventDispatcher 95
 • Łańcuch dyspozytorów EventDispatchChain 95
 • Zdarzenia okien WindowEvent 95
  • Typy zdarzeń 95
  • Dodawanie uchwytów i filtrów zdarzeń 96
  • Usuwanie uchwytów i filtrów zdarzeń 97
  • Zestawienie właściwości uchwytów 97
  • Metody skrótowe 98
  • Metoda fireEvent(Event) 98
 • Zdarzenia wejścia InputEvent 98
  • Zdarzenia myszy MouseEvent 99
  • Klasa MouseDragEvent 105
  • Zdarzenia klawiatury KeyEvent 108
 • Inne zdarzenia 110

Rozdział 6. Wchodzimy na scenę 111

 • Scena (Scene) 111
 • Scenograf 111
 • Elementy 2D i 3D 112
 • Kursor 112
  • Typy kursora 112
  • Ustawianie kursora dla sceny 113
  • Ustawianie kursora dla węzła 113
  • Własny kursor 114
 • Trochę więcej o scenie 114
  • Kombinacje klawiszy 114
  • Dane użytkownika 115
  • Migawka ze sceny 116
  • Arkusze CSS 118

Rozdział 7. Rozplątywanie węzłów 119

 • Klasa Node - schemat dziedziczenia 119
 • Podział węzłów 120
 • Identyfikacja węzłów 120
 • Widzialność 120
 • System współrzędnych 121
  • Przeliczanie współrzędnych 121
 • Granice węzła 124
 • Otoczka 124
  • Właściwość layoutBounds 124
  • Właściwość boundsInLocal 125
  • Właściwość boundsInParent 125
 • Rozszerzalność 126
 • Ustawianie wymiarów 126
 • Opieka rodzicielska 127
 • Przecięcia węzłów 127
 • Przycinanie 128
 • Buforowanie 129
 • Zmiana położenia w scenografie 130
 • Aktywny, nieaktywny 131
 • Cykl fokusu 131
 • Pole powierzchni 132
 • Tworzenie migawek 132
  • Metoda snapshot(SnapshotParameters, WritableImage) 133
  • Metoda snapshot(Callback, SnapshotParameters, WritableImage) 133

Rozdział 8. Kształty 2D 135

 • Schemat dziedziczenia 135
 • Wybrane właściwości i metody klasy Shape 135
  • fill 135
  • smooth 136
  • strokeDashOffset 136
  • strokeLineCap 137
  • strokeLineJoin 137
  • strokeMiterLimit 138
  • stroke 138
  • strokeType 139
  • strokeWidth 139
  • Metoda substract(Shape, Shape) 140
  • Metoda union(Shape, Shape) 140
 • Linia (Line) 141
 • Linia przerywana 141
 • Linia łamana (Polyline) 142
 • Czcionki 143
  • Terminologia czcionek 143
  • Dostępne czcionki 143
  • Czcionka domyślna 144
  • Tworzenie czcionki 144
 • Tekst (Text) 145
  • baselineOffset 145
  • boundsType 146
  • font 146
  • fontSmoothingType 147
  • lineSpacing 147
  • strikethrough 147
  • textAlignment 147
  • textOrigin 148
  • text 148
  • underline 149
  • wrappingWidth 149
  • x, y 149
  • Przykład 149
 • Prostokąt (Rectangle) 150
  • Kontur prostokąta 151
 • Koło (Circle) 152
 • Elipsa (Ellipse) 153
 • Łuk, wycinek koła (Arc) 153
 • Wielokąt (wielobok) (Polygon) 156
 • Krzywe Béziera 157
  • Kwadratowa krzywa Béziera (QuadCurve) 157
  • Sześcienna krzywa Béziera (CubicCurve) 158
 • Ścieżka (Path) 159
  • Klasa PathElement 159
  • Klasa ArcTo 159
  • Przykład 1. 160
  • Przykład 2. 161
  • Klasa FillRule 162
 • Ścieżka SVG (SVGPath) 163

Rozdział 9. Feeria kolorów 167

 • Modele kolorów 167
  • Modele RGB i RGBA 167
  • Model HSL/HSV 168
 • Palety kolorów 169
  • Paleta 16 kolorów nazwanych 169
  • Paleta Web Safe Colors 169
  • Paleta kolorów nazwanych CSS 170
  • Rozszerzona paleta kolorów nazwanych EN 170
  • Paleta kolorów mających polskie nazwy 170
  • Paleta nazwanych kolorów HSL 170
  • Paleta kolorów HSL 170
 • Kolory w JavaFX 170
  • Tworzenie kolorów 171
  • Zmiany jasności 174
  • Zmiany nasycenia 174
  • Odcienie szarości 174
  • Interpolacja koloru 175
  • Odwrócenie koloru 175
 • Wypełnienie obrazem 176
  • Desenie proporcjonalne 177
  • Desenie nieproporcjonalne 179
 • Gradienty 179
  • Obiekt Stop 179
  • Gradienty liniowe 180
  • Gradienty radialne 183
 • Przeliczenia kolorów 188

Rozdział 10. Przekształcenia 189

 • Schemat dziedziczenia 189
 • Algebra liniowa 189
 • Wektor kolumnowy punktu 190
  • Wektor punktu 3D 190
  • Wektor punktu 2D 190
 • Macierz transformacji 190
  • Macierz transformacji 3D 190
  • Macierz transformacji 2D 190
 • Mnożenie wektora 3D przez macierz 3D 191
 • Mnożenie wektora 2D przez macierz 2D 191
 • Mnożenie macierzy 2D przez macierz 2D 192
  • Mnożenie macierzy 192
 • Translacja (przesunięcie) 194
  • Macierz translacji 3D 194
  • Macierz translacji 2D 194
  • Translacja w JavaFX 194
 • Skalowanie 195
  • Macierz skalowania 3D 195
  • Macierz skalowania 3D z uwzględnieniem punktu skalowania 195
  • Macierz skalowania 2D 196
  • Macierz skalowania 2D z uwzględnieniem punktu skalowania 196
  • Skalowanie w JavaFX 196
 • Przekrzywienie 198
  • Macierz przekrzywienia 2D 198
  • Macierz przekrzywienia 2D z uwzględnieniem punktu przekrzywienia 198
  • Przekrzywienia w JavaFX 198
 • Obrót 199
  • Macierze obrotu 3D 199
  • Macierze obrotu 3D z uwzględnieniem punktu obrotu 200
  • Macierz obrotu 2D 201
  • Macierz obrotu 2D z uwzględnieniem punktu obrotu 202
  • Obrót w JavaFX 202
 • Przekształcenia afiniczne 203
  • Odbicie względem prostej przechodzącej przez punkt (0, 0) 203
  • Odbicie względem prostej nieprzechodzącej przez punkt (0, 0) 205
 • TransformChangeEvent 207
 • Łączenie transformacji 207
 • Dołączanie transformacji 208
  • Metoda void append(Transform) klasy Affine 208
  • Metoda void prepend(Transform) klasy Affine 209
 • Inwersja macierzy 2D 209
  • Macierz jednostkowa 209
  • Wyznacznik macierzy 209
  • Transpozycja macierzy 211
  • Dzielenie macierzy 212
  • Macierz odwrotna 212

Rozdział 11. Kształty 3D, kamery i światła 217

 • Schemat dziedziczenia 217
 • Klasa Shape3D 217
  • Tworzenie obiektu 3D 218
  • Sposób renderowania (DrawMode) 219
  • Widoczność figury (CullFace) 220
 • Kamery 221
  • Kamera równoległa (ParallelCamera) 221
  • Kamera perspektywiczna (PerspectiveCamera) 221
  • Operowanie kamerą 222
 • Światła 224
  • AmbientLight 224
  • PointLight 225
 • Materiał 225
  • PhongMaterial 226
 • A jednak się kręci - ruch obiektu 3D 227
 • Klasa SubScene 228
  • Nakładka dla kontrolek 229
  • Podkładka dla tła 230
  • Wyświetlacz przezierny 230

Rozdział 12. Zdarzenia gestów i dotyku 233

 • Ważne uwagi 233
 • Schemat dziedziczenia 233
 • Zdarzenia dotyku TouchEvent 234
  • Typy zdarzeń 234
  • Informacje o zdarzeniu 234
 • Punkt dotyku TouchPoint 235
  • Cel zdarzenia 235
  • TouchPoint.STATE 236
  • Wynik próbkowania PickResult 236
  • Zdarzenia wielodotykowe 236
 • Zdarzenia gestów GestureEvent 237
  • Zdarzenia obrotu RotateEvent 238
  • Zdarzenia przewijania ScrollEvent 240
  • Zdarzenia przeciągania palcem SwipeEvent 242
  • Zdarzenia rozszerzania ZoomEvent 243
  • Zdarzenia myszy a zdarzenia gestów 244

Rozdział 13. Efekty 245

 • Klasy efektów 245
 • Efekt DropShadow - padający (rzucany) cień 246
 • Efekt InnerShadow - cień wewnętrzny 248
 • Shadow - cień 249
 • BoxBlur - rozmycie pudełkowe 250
 • GaussianBlur - rozmycie Gaussa 251
 • MotionBlur - rozmycie smugowe 251
 • Bloom - odblask 252
 • Glow - poświata 253
 • Reflection - odbicie 253
 • SepiaTone - filtr sepia 254
 • FloatMap 255
 • DisplacementMap - mapa przemieszczeń (pikseli) 256
 • ColorAdjust - podkręcenie koloru 257
 • ColorInput - kolor wejściowy 258
 • ImageInput - obraz wejściowy 259
 • BlendMode - tryb mieszania 259
 • Blend - mieszanina 261
  • Mieszanie kolorów 261
  • Mieszanie obrazów 262
 • Wtapianie w tło 263
 • PerspectiveTransform - zmiana perspektywy 264
 • Lighting - oświetlenie 265
 • Klasa Light 267
  • Light.Distant 267
  • Light.Point 268
  • Light.Spot 268
 • Łączenie efektów 269

Rozdział 14. Animacje 271

 • Schemat dziedziczenia 271
 • Wprowadzenie 272
 • Klasa Duration 273
 • Interpolacja 275
  • Klasa Interpolator.LINEAR 275
  • Klasa Interpolator.DISCRETE 277
  • Klasy Interpolator.EASE_xxx 278
  • Metody klasy Interpolator 281
  • Metody statyczne klasy Interpolator 282
 • Klasa KeyValue 284
 • Klasa KeyFrame 284
  • eventHandler 284
  • name 285
  • keyValues 286
  • duration 286
 • Klasa Timeline 286
 • Klasa Animation 286
  • Właściwości 287
  • Metody 288
  • Przykład 288
 • Klasa AnimationTimer 289
 • Klasa Transition 289
  • StrokeTransition 290
  • FillTransition 291
  • FadeTransition 291
  • ScaleTransition 292
  • RotateTransition 293
  • TranslateTransition 294
  • PathTransition 294
  • PauseTransition 295
  • SequentialTransition 295
  • ParallelTransition 297

Rozdział 15. Kontenery i zarządcy rozkładów 299

 • Schemat dziedziczenia 299
 • Klasa Parent 300
 • Klasa Group 300
 • Klasa Region 301
  • Pole zawartości i dopełnienie 302
  • Tło i obramowanie 303
  • Kształt regionu 303
  • Dzieci regionu 304
  • Tworzenie regionu 304
 • Klasa Background 306
  • Klasa BackgroundFill 306
  • Klasa BackgroundImage 307
 • Klasa Border 310
 • Klasa BorderStroke 311
 • Klasa BorderImage 312
 • Zarządcy rozkładów 315
  • Rozkład dowolny (Pane) 316
  • Wyliczenie (Pos) 317
  • Rozkład warstwowy (StackPane) 318
  • Rozkład poziomy (HBox) 320
  • Rozkład pionowy (VBox) 322
  • Rozkład przepływowy (FlowPane) 325
  • Rozkład tekstowy (TextFlow) 327
  • Rozkład brzegowy (BorderPane) 328
  • Rozkład kotwowy (AnchorPane) 330
  • Rozkład kafelkowy (TilePane) 331
  • Rozkład siatkowy (GridPane) 333

Rozdział 16. Wyskakujące okna 337

 • Schemat dziedziczenia 337
 • Wyskakujące okno (PopupWindow) 337
 • Okno podręczne (Popup) 339
 • Okno kontrolne (PopupControl) 340
 • Podpowiedź (Tooltip) 340
  • OverrunStyle 341
  • Podpowiedzi zawierające obraz i klasa ContentDisplay 342
 • Menu kontekstowe (ContextMenu) 344
  • Element menu (MenuItem) 344

Rozdział 17. Panele i przyciski 347

 • Klasa Control 347
 • Klasa Labeled 347
 • TitledPane - panel z nazwą 348
 • Accordion - akordeon 350
 • ScrollBar - pasek przewijania 351
 • ScrollPane - panel przewijany 353
 • SplitPane - panel dzielony 354
 • Tab - zakładka 355
 • TabPane - panel zakładek (kartoteka) 356
 • ButtonBase 359
 • Button - przycisk 360
 • ButtonBar - pasek przycisków 361
 • Hyperlink - łącze 363

Rozdział 18. Kontrolki wyboru 367

 • ToggleButton - przełącznik 367
 • ToggleGroup - grupa przycisków 368
 • RadioButton - przycisk radiowy (opcja wyboru) 369
 • CheckBox - pole wyboru 370
 • ChoiceBox- krótka lista wyboru 372
  • SelectionModeli SingleSelectionModel 373
  • StringConverter 374
 • Cell 376
 • MultipleSelectionModel 378
 • FocusModel 379
 • ListView- lista wyboru 379
  • Przewijanie do indeksu, ustawianie fokusu i orientacji 381
  • Praca z modelem wyboru 382
  • Wykorzystywanie fabryki komórek 383
  • TextFieldListCell 385
  • ComboBoxListCell 387
  • ChoiceBoxListCell 388
  • CheckBoxListCell 388
  • Zdarzenia edycji 389
 • ComboBoxBase 389
 • ComboBox - złożona lista wyboru 391
 • ColorPicker - próbnik koloru 394
 • DatePicker - próbnik daty 395
  • Fabryka dat 399

Rozdział 19. Menu 401

 • Schemat dziedziczenia elementów menu 401
 • MenuBar - pasek menu 401
 • MenuItem - opcja menu 402
 • Menu 403
 • SeparatorMenuItem - separator opcji 404
 • CheckMenuItem - opcja wyboru 405
 • RadioMenuItem - opcja radiowa 406
 • CustomMenuItem - opcja dowolna 406
 • MenuButton - przycisk menu 408
 • SplitMenuButton - dzielony przycisk menu 409

Rozdział 20. Kontrolki tekstowe, liczbowe i inne 411

 • TextInputControl 411
 • TextField - pole tekstowe 413
 • TextFormatter 415
  • TextFormatter.Change 415
  • UnaryOperator 416
 • PasswordField - pole hasła 418
 • TextArea - powierzchnia tekstowa 419
 • HTMLEditor - edytor HTML 420
 • ProgressIndicator - wskaźnik postępu 423
 • ProgressBar - pasek postępu 424
 • Slider - suwak 425
 • Spinner - przewijarka 427
  • SpinnerValueFactory 428
 • Label - etykieta 429
 • Separator 429
 • ToolBar - pasek narzędziowy 430

Rozdział 21. Dialogi 431

 • Optional 431
  • Obsługa obiektu 433
  • Filtrowanie i mapowanie 434
 • ButtonType 435
 • DialogPane - rozkład dialogowy 436
 • Dialog 436
 • Praca z dialogami 438
  • Konfigurowanie dialogu i rozkładu 439
  • Pobieranie wyniku 441
  • Walidacja stanu dialogu i jego zamykanie 442
  • Konwerter wyniku 444
 • Alert - dialog alarmu 444
 • ChoiceDialog - dialog wyboru 446
 • TextInputDialog - dialog tekstowy 447
 • FileChooser - okno wyboru plików 447
 • DirectoryChooser - okno wyboru folderów 449

Rozdział 22. Kontrolki prezentacji danych 451

 • Pagination - stronicowanie 451
 • TableView - tabela danych 453
  • Kolumna tabeli TableColumn 455
  • Fabryka wartości właściwości (PropertyValueFactory) 455
  • Placeholder 456
  • MapValueFactory 457
  • Zmiana widoczności i kolejności kolumn 457
  • Sortowanie 458
  • Zmiana rozmiaru kolumny i zagnieżdżanie kolumn 459
  • Komórka tablicy TableCell 461
  • Wybieranie elementów 462
  • Fokus 463
  • Edycja danych 464
  • Przewijanie 465
 • TreeView - drzewo danych 466
  • Edycja danych 469
  • Model wybierania 471
 • TreeTableView - tabela z drzewem danych 471

Rozdział 23. Wykresy 473

 • Schemat dziedziczenia 473
 • Klasa Chart 474
 • Klasa Axis 474
 • Klasa CategoryAxis 475
 • Klasa ValueAxis 475
 • Klasa NumberAxis 476
 • PieChart - wykres kołowy 476
  • Klasa PieChart.Data 477
 • Klasa XYChart 478
  • Klasa statyczna XYChart.Series 479
  • Klasa statyczna XYChart.Data 479
 • BarChart- wykres paskowy 480
 • StackedBarChart- wykres paskowy skumulowany 481
 • ScatterChart- wykres punktowy 482
 • LineChart- wykres liniowy 483
 • BubbleChart- wykres bąbelkowy 484
 • AreaChart- wykres powierzchniowy 485
 • StackedAreaChart- wykres warstwowy 486

Rozdział 24. Praca z obrazami 487

 • Image 487
  • Pobieranie obrazu za pomocą InputStream i URL-a 489
 • ImageView 491
 • PixelFormat.Type 492
  • Zamiana A, R, G, B na int 492
  • Zamiana int na A, R, G, B 493
 • PixelFormat 494
 • WritablePixelFormat 495
 • PixelReader 496
 • WritableImage 498
 • PixelWriter 499
 • Tworzenie obrazów od zera 501
 • Zapisywanie obrazów 502

Rozdział 25. Rysowanie na płótnie 505

 • Canvas 505
 • GraphicsContext 506
  • Atrybut wypełnienia 507
  • Atrybuty konturu 507
  • Ogólne atrybuty renderowania 509
  • Atrybuty tekstu 513
  • Atrybut ścieżki 514
 • Wyświetlanie kształtów 515
 • Wyświetlanie tekstu 516
 • Wyświetlanie ścieżek 516
 • Wyświetlanie obrazów 517
 • Inne metody 518
 • Przykłady 518
  • Szachownica 518
  • Smok Heighwaya 519
  • Symbol jin-jang 520
  • Animowany symbol jin-jang 522
  • Rozety Grandiego 522

Rozdział 26. Obsługa audio i wideo 525

 • AudioClip 528
 • Track 529
 • Media 529
 • MediaPlayer 530
  • MediaPlayer.Status 533
 • MediaView 533
 • AudioEqualizer 535
 • EqualizerBand 536
 • Klasy zdarzeń i wyjątków 536
 • Przykłady 537
  • Odtwarzacz audio 537
  • Odtwarzacz wideo 539
  • Czas i szybkość odtwarzania 542

Rozdział 27. Przeciąganie systemowe 545

 • Typy przeciągania 545
 • TransferMode 546
 • DragEvent 546
 • Typ MIME 548
 • DataFormat 548
 • Clipboard 549
  • ClipboardContent 550
 • Dragboard 550
 • Przykłady 550
  • Przenoszenie tekstu 550
  • Przenoszenie HTML 551
  • Przenoszenie obrazów 552

Rozdział 28. Wielowątkowość 555

 • Jak zawiesić aplikację 555
 • Jak odwiesić aplikację - tworzenie wątku roboczego 556
 • Jak zaktualizować główny wątek aplikacji 557
 • Klasa Executors 558
 • Wyliczenie Worker.State 558
 • Klasa WorkerStateEvent 559
 • Interface Worker 559
 • Klasa Task 561
 • Klasa Service 565
 • Klasa ScheduledService 567

Rozdział 29. Stylizacja węzłów 571

 • CSS 571
 • Arkusze stylów 571
  • Domyślny arkusz stylów dla aplikacji 572
 • Zmiana stylu w kodzie Java 573
 • Arkusz stylów dla sceny 573
  • Ustawianie domyślnego arkusza stylów 573
  • Ustawianie dodatkowego arkusza stylów 574
 • Domyślny arkusz stylów dla podsceny 574
 • Klasa Parent a arkusze stylów 574
 • Klasa Region a arkusze stylów 575
 • Klasa Node a arkusze stylów 575
  • Właściwości id i style 575
  • Metadane CSS 576
 • Priorytety stylizacji 576
 • Standardy CSS w JavaFX 577
 • Dziedziczenie 577
 • Typy właściwości i jednostki 578
 • Selektory 579
 • Zmiany w Javie 9 581

Rozdział 30. Wybrane klasy 583

 • Klasa Application 583
  • Metoda launch(String ... args) 583
  • Metoda launch(Class class, String ... args) 584
  • Atrybut aplikacji implicitExit 584
  • Metoda notifyPreloader(Preloader.PreloaderNotification) 585
  • Metoda HostServices getHostServices() 586
 • Klasa Platform 587
  • Metoda Platform.isSupported(ConditionalFeature) 587
 • Klasa Preloader 591
 • Klasa Robot 594
  • Nieco zawiedzione nadzieje 596

Rozdział 31. Przeglądanie stron WWW 597

 • WebView 597
 • WebEngine 598
 • Wywołania zwrotne interfejsu 599
  • Uchwyt onAlert 600
  • Uchwyt confirmHandler 601
  • Uchwyt promptHandler 602
  • Uchwyt createPopupHandler 603
  • PopupFeatures 604
  • Uchwyt onResized 605
  • Uchwyt onVisibilityChanged 606
  • Uchwyt onStatusChanged 606
 • JSObject 606
  • Uruchamianie kodu JavaFX z poziomu JavaScriptu 608
  • Uruchamianie kodu JavaScript z JavaFX 609
 • Przeglądarka 609
 • Obsługa HTTP/2 w WebEngine 609
  • Protokół HTTP/2 609
  • Obsługa HTTP/2 w JDK 610
  • Obsługa HTTP/2 w WebEngine 611
  • Sprawdzenie zgodności protokołów żądania i odpowiedzi 611
 • Obsługa File API w WebEngine 612
  • Interfejs FileReader 612
 • Obsługa MathML 614

Rozdział 32. Współpraca ze Swingiem 617

  • SwingNode 617
  • JFXPanel 619
  • SwingFXUtils 623

Rozdział 33. Ułatwienia dostępu 625

 • Ułatwienia dostępu w Windows 7 i nowszych 625
  • Pomoc dla osób niedowidzących 625
  • Pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową 625
  • Pomoc dla osób niesłyszących 626
  • Narrator 626
  • Skróty klawiaturowe 628
 • Ułatwienia dostępu w JavaFX 628
 • Klasa Platform 628
 • AccessibleRole 628
 • AccessibleAttribute 634
 • AccessibleAction 639
 • Node 640
 • Współpraca z czytnikiem ekranowym 641
 • Ustawianie i odczyt właściwości 641
 • Używanie wyłącznie klawiszy 641
 • Tryb wysokiego kontrastu 642

Rozdział 34. FXML 643

 • Witaj, FXML-u 643
 • Import klas 644
 • Kontrolery 645
 • Element 646
 • Stylizacja 647
 • Właściwości domyślne 648
 • Ustawianie właściwości 649
 • Tworzenie obiektów 649
  • Znacznik 650
  • Znacznik 651
  • Znaczniki i 651
  • Znacznik 652
  • Znacznik 653
 • Rozróżnianie atrybutów 654
 • Wiązanie wyrażeń 655
 • Scene Builder 656
 • Zalety i wady FXML-a 656
  • Zalety 656
  • Wady 657

Rozdział 35. Drukowanie węzłów 659

 • Wyliczenia 660
 • JobSettings 661
 • PrinterJob 662
 • Przykłady 663
  • Najprostsze zadanie drukowania 663
  • Wyświetlanie okna ustawień strony 663
  • Wyświetlanie okna drukowania 664
  • Drukowanie strony internetowej 665

Skorowidz 667

 • Tytuł: JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
 • Autor: Urszula Piechota, Jacek Piechota
 • ISBN: 978-83-283-8779-9, 9788328387799
 • Data wydania: 2021-10-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: javfxt
 • Wydawca: Helion