Szczegóły ebooka

Java. Podstawy. Wydanie X

Java. Podstawy. Wydanie X

Cay S. Horstmann

Ebook

Książka Java. Podstawy od lat jest uznawana za najważniejszy praktyczny poradnik i podręcznik dla doświadczonych programistów dążących do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem Java. W wydaniu dziesiątym wprowadzono liczne uzupełnienia, które wiążą się z pojawieniem się bardzo oczekiwanej Javy SE. Przepisane i zmodyfikowane rozdziały obejmują swoim zakresem tematycznym nowe elementy platformy, idiomy i najlepsze praktyki. Znajdziesz w nich setki przykładowych programów, a wszystkie tak napisane, aby były łatwe do zrozumienia i wykorzystania w praktyce.

Autor tej przeznaczonej dla poważnych programistów książki Cay Horstmann pomoże Ci dokładnie zrozumieć język Java i jego bibliotekę. W pierwszym tomie tego dwutomowego dzieła Horstmann opisuje podstawowe zagadnienia związane z programowaniem nowoczesnych interfejsów użytkownika. W książce tej znajdziesz szczegółowy opis szerokiego spektrum tematów, od programowania obiektowego przez typy generycznekolekcjewyrażenia lambdaprojektowanie interfejsów użytkownika przy użyciu technologii Swing po najnowsze zdobycze wiedzy w dziedzinie programowania współbieżnego i funkcyjnego.

 • Szybko opanuj podstawową składnię Javy na podstawie posiadanej już wiedzy programistycznej.
 • Dowiedz się, na czym polega hermetyzacja, co to są klasy i jak w Javie działa dziedziczenie.
 • Opanuj interfejsy, klasy wewnętrzne i wyrażenia lambda będące elementem programowania funkcyjnego.
 • Naucz się pisać niezawodne programy z obsługą wyjątków i stosując skuteczne techniki debugowania.
 • Naucz się pisać bezpieczniejszy i czytelniejszy kod programów z użyciem typów generycznych i technik silnego typizowania.
 • Dowiedz się, jak przechowywać proste obiekty w gotowych kolekcjach.
 • Opanuj techniki programowania współbieżnego od podstaw.
 • Naucz się tworzyć nowoczesne graficzne interfejsy użytkownika przy użyciu standardowych komponentów Swing, które działają na wszystkich platformach.
 • Dowiedz się, jak wdrażać konfigurowalne aplikacje i aplety oraz jak udostępniać je użytkownikom przez internet.
 • Dowiedz się, jak uprościć obliczenia współbieżne i zwiększyć wydajność programu za pomocą technik programowania funkcyjnego.

Jeśli jesteś doświadczonym programistą, który chce przejść na Javę SE 8, to książka Java. Podstawy. Wydanie X będzie dla Ciebie najlepszym praktycznym podręcznikiem, który posłuży Ci przez wiele lat.

Wstęp (13)

Podziękowania (19)

1. Wprowadzenie do Javy (21)

 • 1.1. Java jako platforma programistyczna (21)
 • 1.2. Słowa klucze białej księgi Javy (22)
  • 1.2.1. Prostota (23)
  • 1.2.2. Obiektowość (23)
  • 1.2.3. Sieciowość (24)
  • 1.2.4. Niezawodność (24)
  • 1.2.5. Bezpieczeństwo (24)
  • 1.2.6. Niezależność od architektury (25)
  • 1.2.7. Przenośność (26)
  • 1.2.8. Interpretacja (26)
  • 1.2.9. Wysoka wydajność (27)
  • 1.2.10. Wielowątkowość (27)
  • 1.2.11. Dynamiczność (27)
 • 1.3. Aplety Javy i internet (28)
 • 1.4. Krótka historia Javy (29)
 • 1.5. Główne nieporozumienia dotyczące Javy (31)

2. Środowisko programistyczne Javy (35)

 • 2.1. Instalacja oprogramowania Java Development Kit (36)
  • 2.1.1. Pobieranie pakietu JDK (36)
  • 2.1.2. Instalacja pakietu JDK (38)
  • 2.1.3. Instalacja plików źródłowych i dokumentacji (40)
 • 2.2. Używanie narzędzi wiersza poleceń (41)
 • 2.3. Praca w zintegrowanym środowisku programistycznym (43)
 • 2.4. Uruchamianie aplikacji graficznej (46)
 • 2.5. Tworzenie i uruchamianie apletów (48)

3. Podstawowe elementy języka Java (55)

 • 3.1. Prosty program w Javie (56)
 • 3.2. Komentarze (59)
 • 3.3. Typy danych (60)
  • 3.3.1. Typy całkowite (60)
  • 3.3.2. Typy zmiennoprzecinkowe (61)
  • 3.3.3. Typ char (62)
  • 3.3.4. Unicode i typ char (63)
  • 3.3.5. Typ boolean (64)
 • 3.4. Zmienne (65)
  • 3.4.1. Inicjalizacja zmiennych (66)
  • 3.4.2. Stałe (67)
 • 3.5. Operatory (67)
  • 3.5.1. Funkcje i stałe matematyczne (68)
  • 3.5.2. Konwersja typów numerycznych (70)
  • 3.5.3. Rzutowanie (71)
  • 3.5.4. Łączenie przypisania z innymi operatorami (72)
  • 3.5.5. Operatory inkrementacji i dekrementacji (72)
  • 3.5.6. Operatory relacyjne i logiczne (73)
  • 3.5.7. Operatory bitowe (73)
  • 3.5.8. Nawiasy i priorytety operatorów (74)
  • 3.5.9. Typ wyliczeniowy (75)
 • 3.6. Łańcuchy (76)
  • 3.6.1. Podłańcuchy (76)
  • 3.6.2. Konkatenacja (76)
  • 3.6.3. Łańcuchów nie można modyfikować (77)
  • 3.6.4. Porównywanie łańcuchów (78)
  • 3.6.5. Łańcuchy puste i łańcuchy null (79)
  • 3.6.6. Współrzędne kodowe znaków i jednostki kodowe (80)
  • 3.6.7. API String (81)
  • 3.6.8. Dokumentacja API w internecie (84)
  • 3.6.9. Składanie łańcuchów (85)
 • 3.7. Wejście i wyjście (88)
  • 3.7.1. Odbieranie danych wejściowych (88)
  • 3.7.2. Formatowanie danych wyjściowych (91)
  • 3.7.3. Zapis i odczyt plików (95)
 • 3.8. Sterowanie wykonywaniem programu (97)
  • 3.8.1. Zasięg blokowy (97)
  • 3.8.2. Instrukcje warunkowe (98)
  • 3.8.3. Pętle (100)
  • 3.8.4. Pętle o określonej liczbie powtórzeń (104)
  • 3.8.5. Wybór wielokierunkowy - instrukcja switch (108)
  • 3.8.6. Instrukcje przerywające przepływ sterowania (110)
 • 3.9. Wielkie liczby (113)
 • 3.10. Tablice (115)
  • 3.10.1. Pętla typu for each (116)
  • 3.10.2. Inicjowanie tablic i tworzenie tablic anonimowych (117)
  • 3.10.3. Kopiowanie tablicy (118)
  • 3.10.4. Parametry wiersza poleceń (119)
  • 3.10.5. Sortowanie tablicy (120)
  • 3.10.6. Tablice wielowymiarowe (123)
  • 3.10.7. Tablice postrzępione (126)

4. Obiekty i klasy (129)

 • 4.1. Wstęp do programowania obiektowego (130)
  • 4.1.1. Klasy (131)
  • 4.1.2. Obiekty (131)
  • 4.1.3. Identyfikacja klas (132)
  • 4.1.4. Relacje między klasami (133)
 • 4.2. Używanie klas predefiniowanych (134)
  • 4.2.1. Obiekty i zmienne obiektów (135)
  • 4.2.2. Klasa LocalDate (137)
  • 4.2.3. Metody udostępniające i zmieniające wartość elementu (139)
 • 4.3. Definiowanie własnych klas (142)
  • 4.3.1. Klasa Employee (143)
  • 4.3.2. Używanie wielu plików źródłowych (145)
  • 4.3.3. Analiza klasy Employee (146)
  • 4.3.4. Pierwsze kroki w tworzeniu konstruktorów (147)
  • 4.3.5. Parametry jawne i niejawne (148)
  • 4.3.6. Korzyści z hermetyzacji (149)
  • 4.3.7. Przywileje klasowe (151)
  • 4.3.8. Metody prywatne (152)
  • 4.3.9. Stałe jako pola klasy (152)
 • 4.4. Pola i metody statyczne (153)
  • 4.4.1. Pola statyczne (153)
  • 4.4.2. Stałe statyczne (154)
  • 4.4.3. Metody statyczne (155)
  • 4.4.4. Metody fabryczne (156)
  • 4.4.5. Metoda main (156)
 • 4.5. Parametry metod (159)
 • 4.6. Konstruowanie obiektów (165)
  • 4.6.1. Przeciążanie (165)
  • 4.6.2. Domyślna inicjalizacja pól (166)
  • 4.6.3. Konstruktor bezargumentowy (167)
  • 4.6.4. Jawna inicjalizacja pól (167)
  • 4.6.5. Nazywanie parametrów (168)
  • 4.6.6. Wywoływanie innego konstruktora (169)
  • 4.6.7. Bloki inicjalizujące (170)
  • 4.6.8. Niszczenie obiektów i metoda finalize (174)
 • 4.7. Pakiety (174)
  • 4.7.1. Importowanie klas (175)
  • 4.7.2. Importowanie statyczne (177)
  • 4.7.3. Dodawanie klasy do pakietu (177)
  • 4.7.4. Zasięg pakietów (180)
 • 4.8. Ścieżka klas (181)
  • 4.8.1. Ustawianie ścieżki klas (184)
 • 4.9. Komentarze dokumentacyjne (184)
  • 4.9.1. Wstawianie komentarzy (185)
  • 4.9.2. Komentarze do klas (186)
  • 4.9.3. Komentarze do metod (186)
  • 4.9.4. Komentarze do pól (187)
  • 4.9.5. Komentarze ogólne (187)
  • 4.9.6. Komentarze do pakietów i ogólne (188)
  • 4.9.7. Generowanie dokumentacji (189)
 • 4.10. Porady dotyczące projektowania klas (190)

5. Dziedziczenie (193)

 • 5.1. Klasy, nadklasy i podklasy (194)
  • 5.1.1. Definiowanie podklas (194)
  • 5.1.2. Przesłanianie metod (195)
  • 5.1.3. Konstruktory podklas (197)
  • 5.1.4. Hierarchia dziedziczenia (201)
  • 5.1.5. Polimorfizm (201)
  • 5.1.6. Zasady wywoływania metod (203)
  • 5.1.7. Wyłączanie dziedziczenia - klasy i metody finalne (205)
  • 5.1.8. Rzutowanie (206)
  • 5.1.9. Klasy abstrakcyjne (209)
  • 5.1.10. Ograniczanie dostępu (214)
 • 5.2. Kosmiczna klasa wszystkich klas - Object (215)
  • 5.2.1. Metoda equals (215)
  • 5.2.2. Porównywanie a dziedziczenie (217)
  • 5.2.3. Metoda hashCode (220)
  • 5.2.4. Metoda toString (222)
 • 5.3. Generyczne listy tablicowe (228)
  • 5.3.1. Dostęp do elementów listy tablicowej (231)
  • 5.3.2. Zgodność pomiędzy typowanymi a surowymi listami tablicowymi (234)
 • 5.4. Opakowania obiektów i automatyczne pakowanie (235)
 • 5.5. Metody ze zmienną liczbą parametrów (238)
 • 5.6. Klasy wyliczeniowe (240)
 • 5.7. Refleksja (242)
  • 5.7.1. Klasa Class (242)
  • 5.7.2. Podstawy przechwytywania wyjątków (244)
  • 5.7.3. Zastosowanie refleksji w analizie funkcjonalności klasy (246)
  • 5.7.4. Refleksja w analizie obiektów w czasie działania programu (251)
  • 5.7.5. Zastosowanie refleksji w generycznym kodzie tablicowym (255)
  • 5.7.6. Wywoływanie dowolnych metod (258)
 • 5.8. Porady projektowe dotyczące dziedziczenia (261)

6. Interfejsy, wyrażenia lambda i klasy wewnętrzne (265)

 • 6.1. Interfejsy (266)
  • 6.1.1. Koncepcja interfejsu (266)
  • 6.1.2. Własności interfejsów (272)
  • 6.1.3. Interfejsy a klasy abstrakcyjne (273)
  • 6.1.4. Metody statyczne (274)
  • 6.1.5. Metody domyślne (275)
  • 6.1.6. Wybieranie między metodami domyślnymi (276)
 • 6.2. Przykłady interfejsów (278)
  • 6.2.1. Interfejsy i wywołania zwrotne (278)
  • 6.2.2. Interfejs Comparator (281)
  • 6.2.3. Klonowanie obiektów (282)
 • 6.3. Wyrażenia lambda (288)
  • 6.3.1. Po co w ogóle są lambdy (288)
  • 6.3.2. Składnia wyrażeń lambda (289)
  • 6.3.3. Interfejsy funkcyjne (292)
  • 6.3.4. Referencje do metod (293)
  • 6.3.5. Referencje do konstruktorów (295)
  • 6.3.6. Zakres dostępności zmiennych (295)
  • 6.3.7. Przetwarzanie wyrażeń lambda (298)
  • 6.3.8. Poszerzenie wiadomości o komparatorach (301)
 • 6.4. Klasy wewnętrzne (302)
  • 6.4.1. Dostęp do stanu obiektu w klasie wewnętrznej (303)
  • 6.4.2. Specjalne reguły składniowe dotyczące klas wewnętrznych (306)
  • 6.4.3. Czy klasy wewnętrzne są potrzebne i bezpieczne? (307)
  • 6.4.4. Lokalne klasy wewnętrzne (310)
  • 6.4.5. Dostęp do zmiennych finalnych z metod zewnętrznych (310)
  • 6.4.6. Anonimowe klasy wewnętrzne (313)
  • 6.4.7. Statyczne klasy wewnętrzne (316)
 • 6.5. Klasy pośredniczące (319)
  • 6.5.1. Kiedy używać klas pośredniczących (319)
  • 6.5.2. Tworzenie obiektów pośredniczących (320)
  • 6.5.3. Właściwości klas pośredniczących (324)

7. Wyjątki, asercje i dzienniki (327)

 • 7.1. Obsługa błędów (328)
  • 7.1.1. Klasyfikacja wyjątków (329)
  • 7.1.2. Deklarowanie wyjątków kontrolowanych (331)
  • 7.1.3. Zgłaszanie wyjątków (333)
  • 7.1.4. Tworzenie klas wyjątków (334)
 • 7.2. Przechwytywanie wyjątków (335)
  • 7.2.1. Przechwytywanie wyjątku (335)
  • 7.2.2. Przechwytywanie wielu typów wyjątków (337)
  • 7.2.3. Powtórne generowanie wyjątków i budowanie łańcuchów wyjątków (339)
  • 7.2.4. Klauzula finally (340)
  • 7.2.5. Instrukcja try z zasobami (343)
  • 7.2.6. Analiza danych ze śledzenia stosu (345)
 • 7.3. Wskazówki dotyczące stosowania wyjątków (348)
 • 7.4. Asercje (350)
  • 7.4.1. Koncepcja asercji (351)
  • 7.4.2. Włączanie i wyłączanie asercji (352)
  • 7.4.3. Zastosowanie asercji do sprawdzania parametrów (352)
  • 7.4.4. Zastosowanie asercji do dokumentowania założeń (353)
 • 7.5. Dzienniki (355)
  • 7.5.1. Podstawy zapisu do dziennika (355)
  • 7.5.2. Zaawansowane techniki zapisu do dziennika (356)
  • 7.5.3. Zmiana konfiguracji menedżera dzienników (358)
  • 7.5.4. Lokalizacja (359)
  • 7.5.5. Obiekty typu Handler (360)
  • 7.5.6. Filtry (363)
  • 7.5.7. Formatery (364)
  • 7.5.8. Przepis na dziennik (364)
 • 7.6. Wskazówki dotyczące debugowania (372)

8. Programowanie generyczne (379)

 • 8.1. Dlaczego programowanie generyczne (380)
  • 8.1.1. Zalety parametrów typów (380)
  • 8.1.2. Dla kogo programowanie generyczne (381)
 • 8.2. Definicja prostej klasy generycznej (382)
 • 8.3. Metody generyczne (384)
 • 8.4. Ograniczenia zmiennych typowych (385)
 • 8.5. Kod generyczny a maszyna wirtualna (387)
  • 8.5.1. Wymazywanie typów (388)
  • 8.5.2. Translacja wyrażeń generycznych (389)
  • 8.5.3. Translacja metod generycznych (389)
  • 8.5.4. Używanie starego kodu (392)
 • 8.6. Ograniczenia i braki (393)
  • 8.6.1. Nie można podawać typów prostych jako parametrów typowych (393)
  • 8.6.2. Sprawdzanie typów w czasie działania programu jest możliwe tylko dla typów surowych (393)
  • 8.6.3. Nie można tworzyć tablic typów generycznych (394)
  • 8.6.4. Ostrzeżenia dotyczące zmiennej liczby argumentów (394)
  • 8.6.5. Nie wolno tworzyć egzemplarzy zmiennych typowych (395)
  • 8.6.6. Nie można utworzyć egzemplarza generycznej tablicy (396)
  • 8.6.7. Zmiennych typowych nie można używać w statycznych kontekstach klas generycznych (398)
  • 8.6.8. Obiektów klasy generycznej nie można generować ani przechwytywać (398)
  • 8.6.9. Można wyłączyć sprawdzanie wyjątków kontrolowanych (399)
  • 8.6.10. Uważaj na konflikty, które mogą powstać po wymazaniu typów (401)
 • 8.7. Zasady dziedziczenia dla typów generycznych (402)
 • 8.8. Typy wieloznaczne (404)
  • 8.8.1. Koncepcja typu wieloznacznego (404)
  • 8.8.2. Ograniczenia nadtypów typów wieloznacznych (405)
  • 8.8.3. Typy wieloznaczne bez ograniczeń (408)
  • 8.8.4. Chwytanie typu wieloznacznego (408)
 • 8.9. Refleksja a typy generyczne (411)
  • 8.9.1. Generyczna klasa Class (411)
  • 8.9.2. Zastosowanie parametrów Class do dopasowywania typów (412)
  • 8.9.3. Informacje o typach generycznych w maszynie wirtualnej (412)

9. Kolekcje (419)

 • 9.1. Architektura kolekcji Javy (419)
  • 9.1.1. Oddzielenie warstwy interfejsów od warstwy klas konkretnych (420)
  • 9.1.2. Interfejs Collection (422)
  • 9.1.3. Iteratory (423)
  • 9.1.4. Generyczne metody użytkowe (425)
  • 9.1.5. Interfejsy w systemie kolekcji Javy (428)
 • 9.2. Konkretne klasy kolekcyjne (430)
  • 9.2.1. Listy powiązane (431)
  • 9.2.2. Listy tablicowe (440)
  • 9.2.3. Zbiór HashSet (440)
  • 9.2.4. Zbiór TreeSet (444)
  • 9.2.5. Kolejki Queue i Deque (448)
  • 9.2.6. Kolejki priorytetowe (450)
 • 9.3. Słowniki (451)
  • 9.3.1. Podstawowe operacje słownikowe (451)
  • 9.3.2. Modyfikowanie wpisów w słowniku (454)
  • 9.3.3. Widoki słowników (456)
  • 9.3.4. Klasa WeakHashMap (457)
  • 9.3.5. Klasy LinkedHashSet i LinkedHashMap (458)
  • 9.3.6. Klasy EnumSet i EnumMap (459)
  • 9.3.7. Klasa IdentityHashMap (460)
 • 9.4. Widoki i opakowania (462)
  • 9.4.1. Lekkie obiekty opakowujące kolekcje (462)
  • 9.4.2. Przedziały (463)
  • 9.4.3. Widoki niemodyfikowalne (464)
  • 9.4.4. Widoki synchronizowane (465)
  • 9.4.5. Widoki kontrolowane (465)
  • 9.4.6. Uwagi dotyczące operacji opcjonalnych (466)
 • 9.5. Algorytmy (469)
  • 9.5.1. Sortowanie i tasowanie (470)
  • 9.5.2. Wyszukiwanie binarne (473)
  • 9.5.3. Proste algorytmy (474)
  • 9.5.4. Operacje zbiorowe (476)
  • 9.5.5. Konwersja pomiędzy kolekcjami a tablicami (477)
  • 9.5.6. Pisanie własnych algorytmów (478)
 • 9.6. Stare kolekcje (479)
  • 9.6.1. Klasa Hashtable (479)
  • 9.6.2. Wyliczenia (480)
  • 9.6.3. Słowniki własności (481)
  • 9.6.4. Stosy (482)
  • 9.6.5. Zbiory bitów (482)

10. Grafika (487)

 • 10.1. Wprowadzenie do pakietu Swing (488)
 • 10.2. Tworzenie ramki (492)
 • 10.3. Pozycjonowanie ramki (494)
  • 10.3.1. Własności ramek (496)
  • 10.3.2. Określanie rozmiaru ramki (497)
 • 10.4. Wyświetlanie informacji w komponencie (500)
 • 10.5. Figury 2D (505)
 • 10.6. Kolory (513)
 • 10.7. Czcionki (517)
 • 10.8. Wyświetlanie obrazów (525)

11. Obsługa zdarzeń (529)

 • 11.1. Podstawy obsługi zdarzeń (529)
  • 11.1.1. Przykład - obsługa kliknięcia przycisku (531)
  • 11.1.2. Zwięzłe definiowanie procedur nasłuchowych (536)
  • 11.1.3. Przykład - zmiana stylu (538)
  • 11.1.4. Klasy adaptacyjne (542)
 • 11.2. Akcje (546)
 • 11.3. Zdarzenia generowane przez mysz (553)
 • 11.4. Hierarchia zdarzeń w bibliotece AWT (560)
  • 11.4.1. Zdarzenia semantyczne i niskiego poziomu (561)

12. Komponenty Swing interfejsu użytkownika (565)

 • 12.1. Swing a wzorzec projektowy Model-View-Controller (566)
  • 12.1.1. Wzorce projektowe (566)
  • 12.1.2. Wzorzec Model-View-Controller (568)
  • 12.1.3. Analiza MVC przycisków Swing (571)
 • 12.2. Wprowadzenie do zarządzania rozkładem (572)
  • 12.2.1. Rozkład brzegowy (574)
  • 12.2.2. Rozkład siatkowy (576)
 • 12.3. Wprowadzanie tekstu (580)
  • 12.3.1. Pola tekstowe (580)
  • 12.3.2. Etykiety komponentów (582)
  • 12.3.3. Pola haseł (584)
  • 12.3.4. Obszary tekstowe (584)
  • 12.3.5. Panele przewijane (585)
 • 12.4. Komponenty umożliwiające wybór opcji (587)
  • 12.4.1. Pola wyboru (587)
  • 12.4.2. Przełączniki (590)
  • 12.4.3. Obramowanie (593)
  • 12.4.4. Listy rozwijalne (597)
  • 12.4.5. Suwaki (600)
 • 12.5. Menu (606)
  • 12.5.1. Tworzenie menu (606)
  • 12.5.2. Ikony w elementach menu (609)
  • 12.5.3. Pola wyboru i przełączniki jako elementy menu (610)
  • 12.5.4. Menu podręczne (611)
  • 12.5.5. Mnemoniki i akceleratory (612)
  • 12.5.6. Aktywowanie i dezaktywowanie elementów menu (614)
  • 12.5.7. Paski narzędzi (618)
  • 12.5.8. Dymki (620)
 • 12.6. Zaawansowane techniki zarządzania rozkładem (623)
  • 12.6.1. Rozkład GridBagLayout (624)
  • 12.6.2. Rozkład grupowy (634)
  • 12.6.3. Rezygnacja z zarządców rozkładu (643)
  • 12.6.4. Niestandardowi zarządcy rozkładu (643)
  • 12.6.5. Kolejka dostępu (647)
 • 12.7. Okna dialogowe (648)
  • 12.7.1. Okna dialogowe opcji (649)
  • 12.7.2. Tworzenie okien dialogowych (659)
  • 12.7.3. Wymiana danych (663)
  • 12.7.4. Okna dialogowe wyboru plików (669)
  • 12.7.5. Okna dialogowe wyboru kolorów (679)
 • 12.8. Rozwiązywanie problemów z programami z graficznym interfejsem użytkownika (684)
  • 12.8.1. Wskazówki dotyczące debugowania (684)
  • 12.8.2. Zaprzęganie robota AWT do pracy (686)

13. Przygotowywanie apletów i aplikacji do użytku (693)

 • 13.1. Pliki JAR (694)
  • 13.1.1. Tworzenie plików JAR (694)
  • 13.1.2. Manifest (695)
  • 13.1.3. Wykonywalne pliki JAR (696)
  • 13.1.4. Zasoby (697)
  • 13.1.5. Pieczętowanie pakietów (700)
 • 13.2. Zapisywanie preferencji użytkownika (701)
  • 13.2.1. Słowniki własności (701)
  • 13.2.2. API Preferences (706)
 • 13.3. Moduły ładowania usług (712)
 • 13.4. Aplety (714)
  • 13.4.1. Prosty aplet (715)
  • 13.4.2. Znacznik applet i jego atrybuty (718)
  • 13.4.3. Parametry przekazujące informacje do apletów (720)
  • 13.4.4. Dostęp do obrazów i plików audio (725)
  • 13.4.5. Środowisko działania apletu (726)
  • 13.4.6. Komunikacja pomiędzy apletami (727)
  • 13.4.7. Wyświetlanie elementów w przeglądarce (727)
  • 13.4.8. Piaskownica (729)
  • 13.4.9. Podpisywanie kodu (730)
 • 13.5. Java Web Start (732)
  • 13.5.1. Wdrażanie aplikacji Java Web Start (732)
  • 13.5.2. API JNLP (735)

14. Współbieżność (745)

 • 14.1. Czym są wątki (746)
  • 14.1.1. Wykonywanie zadań w osobnych wątkach (751)
 • 14.2. Przerywanie wątków (755)
 • 14.3. Stany wątków (758)
  • 14.3.1. Wątki NEW (758)
  • 14.3.2. Wątki RUNNABLE (758)
  • 14.3.3. Wątki BLOCKED i WAITING (759)
  • 14.3.4. Zamykanie wątków (759)
 • 14.4. Własności wątków (761)
  • 14.4.1. Priorytety wątków (761)
  • 14.4.2. Wątki demony (762)
  • 14.4.3. Procedury obsługi nieprzechwyconych wyjątków (762)
 • 14.5. Synchronizacja (764)
  • 14.5.1. Przykład sytuacji powodującej wyścig (764)
  • 14.5.2. Wyścigi (768)
  • 14.5.3. Obiekty klasy Lock (769)
  • 14.5.4. Warunki (772)
  • 14.5.5. Słowo kluczowe synchronized (777)
  • 14.5.6. Bloki synchronizowane (781)
  • 14.5.7. Monitor (783)
  • 14.5.8. Pola ulotne (783)
  • 14.5.9. Zmienne finalne (785)
  • 14.5.10. Zmienne atomowe (785)
  • 14.5.11. Zakleszczenia (787)
  • 14.5.12. Zmienne lokalne wątków (790)
  • 14.5.13. Testowanie blokad i odmierzanie czasu (791)
  • 14.5.14. Blokady odczytu-zapisu (793)
  • 14.5.15. Dlaczego metody stop i suspend są wycofywane (794)
 • 14.6. Kolejki blokujące (795)
 • 14.7. Kolekcje bezpieczne wątkowo (802)
  • 14.7.1. Szybkie słowniki, zbiory i kolejki (802)
  • 14.7.2. Atomowe modyfikowanie elementów słowników (804)
  • 14.7.3. Operacje masowe na współbieżnych słownikach skrótów (806)
  • 14.7.4. Współbieżne widoki zbiorów (808)
  • 14.7.5. Tablice kopiowane przy zapisie (808)
  • 14.7.6. Równoległe algorytmy tablicowe (808)
  • 14.7.7. Starsze kolekcje bezpieczne wątkowo (809)
 • 14.8. Interfejsy Callable i Future (810)
 • 14.9. Klasa Executors (815)
  • 14.9.1. Pule wątków (815)
  • 14.9.2. Planowanie wykonywania (820)
  • 14.9.3. Kontrolowanie grup zadań (821)
  • 14.9.4. Szkielet rozgałęzienie-złączenie (822)
  • 14.9.5. Klasa CompletableFuture (824)
 • 14.10. Synchronizatory (827)
  • 14.10.1. Semafory (827)
  • 14.10.2. Klasa CountDownLatch (828)
  • 14.10.3. Bariery (829)
  • 14.10.4. Klasa Exchanger (830)
  • 14.10.5. Kolejki synchroniczne (830)
 • 14.11. Wątki a biblioteka Swing (830)
  • 14.11.1. Uruchamianie czasochłonnych zadań (831)
  • 14.11.2. Klasa SwingWorker (835)
  • 14.11.3. Zasada jednego wątku (841)

A. Słowa kluczowe Javy (843)

Skorowidz (845)

 • Tytuł: Java. Podstawy. Wydanie X
 • Autor: Cay S. Horstmann
 • Tytuł oryginału: Core Java Volume I--Fundamentals (10th Edition)
 • Tłumaczenie: Łukasz Piwko
 • ISBN: 978-83-283-2481-7, 9788328324817
 • Data wydania: 2016-09-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: javp10
 • Wydawca: Helion