Szczegóły ebooka

Java. Podstawy. Wydanie XI

Java. Podstawy. Wydanie XI

Cay S. Horstmann

Ebook

Świat usłyszał o Javie pod koniec 1995 roku. Wkrótce stała się niezwykle popularną i cenioną technologią. Dziś jest dojrzałym, rozbudowanym, elastycznym, a przy tym niezwykle starannie zaprojektowanym językiem programowania, który może służyć do pisania dużych systemów, małych programów, aplikacji mobilnych i aplikacji WWW. Charakteryzuje się też wysublimowanymi zabezpieczeniami, które w niego wbudowano. Każdy, kto chce pisać dobry i wydajny kod, powinien dobrze poznać zarówno podstawowe, jak i zaawansowane cechy Javy.

Ta książka jest kolejnym, zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniem kultowego podręcznika dla profesjonalnych programistów Javy - to pierwszy tom, w którym omówiono podstawy języka oraz najważniejsze zagadnienia związane z programowaniem interfejsu użytkownika. W tym wydaniu opisano pakiet JDK Java Standard Edition (SE) w wersji 9, 10 i 11. Teorii towarzyszą liczne przykłady kodu, obrazujące zasady działania niemal każdej przedstawionej tu funkcji czy biblioteki. Przykładowe programy są proste, aby ułatwić naukę najważniejszych zagadnień.

W tej książce między innymi:

 • solidne wprowadzenie do Javy i przygotowanie środowiska pracy
 • zasady programowania obiektowego: klasy, hermetyzacja, dziedziczenie
 • mechanizm refleksji i obiekty proxy
 • interfejsy, klasy wewnętrzne i wyrażenia lambda
 • programowanie generyczne i system kolekcji
 • GUI i praca z pakietem Swing
 • programowanie współbieżne

Java - oto język mistrzów programowania!


Wstęp 13

 • Do Czytelnika 13
 • O książce 15
 • Konwencje typograficzne 17
 • Przykłady kodu 17

Podziękowania 19

Rozdział 1. Wprowadzenie do Javy 21

 • 1.1. Java jako platforma programistyczna 21
 • 1.2. Słowa klucze białej księgi Javy 22
  • 1.2.1. Prostota 23
  • 1.2.2. Obiektowość 23
  • 1.2.3. Sieciowość 24
  • 1.2.4. Niezawodność 24
  • 1.2.5. Bezpieczeństwo 24
  • 1.2.6. Niezależność od architektury 25
  • 1.2.7. Przenośność 26
  • 1.2.8. Interpretacja 26
  • 1.2.9. Wysoka wydajność 27
  • 1.2.10. Wielowątkowość 27
  • 1.2.11. Dynamiczność 27
 • 1.3. Aplety Javy i internet 28
 • 1.4. Krótka historia Javy 29
 • 1.5. Główne nieporozumienia dotyczące Javy 32

Rozdział 2. Środowisko programistyczne Javy 35

 • 2.1. Instalacja oprogramowania Java Development Kit 35
  • 2.1.1. Pobieranie pakietu JDK 36
  • 2.1.2. Instalacja pakietu JDK 37
  • 2.1.3. Instalacja plików źródłowych i dokumentacji 39
 • 2.2. Używanie narzędzi wiersza poleceń 40
 • 2.3. Praca w zintegrowanym środowisku programistycznym 45
 • 2.4. JShell 48

Rozdział 3. Podstawowe elementy języka Java 51

 • 3.1. Prosty program w Javie 52
 • 3.2. Komentarze 55
 • 3.3. Typy danych 56
  • 3.3.1. Typy całkowite 56
  • 3.3.2. Typy zmiennoprzecinkowe 57
  • 3.3.3. Typ char 58
  • 3.3.4. Unicode i typ char 60
  • 3.3.5. Typ boolean 61
 • 3.4. Zmienne i stałe 61
  • 3.4.1. Deklarowanie zmiennych 61
  • 3.4.2. Inicjalizacja zmiennych 62
  • 3.4.3. Stałe 63
  • 3.4.4. Typ wyliczeniowy 64
 • 3.5. Operatory 65
  • 3.5.1. Operatory arytmetyczne 65
  • 3.5.2. Funkcje i stałe matematyczne 66
  • 3.5.3. Konwersja typów numerycznych 68
  • 3.5.4. Rzutowanie 68
  • 3.5.5. Łączenie przypisania z innymi operatorami 69
  • 3.5.6. Operatory inkrementacji i dekrementacji 70
  • 3.5.7. Operatory relacyjne i logiczne 70
  • 3.5.8. Operatory bitowe 71
  • 3.5.9. Nawiasy i priorytety operatorów 72
 • 3.6. Łańcuchy 73
  • 3.6.1. Podłańcuchy 73
  • 3.6.2. Konkatenacja 74
  • 3.6.3. Łańcuchów nie można modyfikować 74
  • 3.6.4. Porównywanie łańcuchów 76
  • 3.6.5. Łańcuchy puste i łańcuchy null 77
  • 3.6.6. Współrzędne kodowe znaków i jednostki kodowe 77
  • 3.6.7. API String 78
  • 3.6.8. Dokumentacja API w internecie 81
  • 3.6.9. Składanie łańcuchów 84
 • 3.7. Wejście i wyjście 85
  • 3.7.1. Odbieranie danych wejściowych 85
  • 3.7.2. Formatowanie danych wyjściowych 88
  • 3.7.3. Zapis i odczyt plików 92
 • 3.8. Sterowanie wykonywaniem programu 94
  • 3.8.1. Zasięg blokowy 94
  • 3.8.2. Instrukcje warunkowe 95
  • 3.8.3. Pętle 98
  • 3.8.4. Pętle o określonej liczbie powtórzeń 101
  • 3.8.5. Wybór wielokierunkowy - instrukcja switch 105
  • 3.8.6. Instrukcje przerywające przepływ sterowania 107
 • 3.9. Wielkie liczby 110
 • 3.10. Tablice 112
  • 3.10.1. Deklarowanie tablic 112
  • 3.10.2. Dostęp do elementów tablicy 114
  • 3.10.3. Pętla typu for each 114
  • 3.10.4. Kopiowanie tablicy 115
  • 3.10.5. Parametry wiersza poleceń 116
  • 3.10.6. Sortowanie tablicy 117
  • 3.10.7. Tablice wielowymiarowe 120
  • 3.10.8. Tablice postrzępione 122

Rozdział 4. Obiekty i klasy 127

 • 4.1. Wstęp do programowania obiektowego 128
  • 4.1.1. Klasy 129
  • 4.1.2. Obiekty 129
  • 4.1.3. Identyfikacja klas 130
  • 4.1.4. Relacje między klasami 131
 • 4.2. Używanie klas predefiniowanych 132
  • 4.2.1. Obiekty i zmienne obiektów 133
  • 4.2.2. Klasa LocalDate 135
  • 4.2.3. Metody udostępniające i zmieniające wartość elementu 137
 • 4.3. Definiowanie własnych klas 141
  • 4.3.1. Klasa Employee 141
  • 4.3.2. Używanie wielu plików źródłowych 144
  • 4.3.3. Analiza klasy Employee 144
  • 4.3.4. Pierwsze kroki w tworzeniu konstruktorów 145
  • 4.3.5. Deklarowanie zmiennych lokalnych za pomocą słowa kluczowego var 146
  • 4.3.6. Praca z referencjami null 147
  • 4.3.7. Parametry jawne i niejawne 148
  • 4.3.8. Korzyści z hermetyzacji 149
  • 4.3.9. Przywileje klasowe 151
  • 4.3.10. Metody prywatne 152
  • 4.3.11. Stałe jako pola klasy 152
 • 4.4. Pola i metody statyczne 153
  • 4.4.1. Pola statyczne 153
  • 4.4.2. Stałe statyczne 154
  • 4.4.3. Metody statyczne 155
  • 4.4.4. Metody fabryczne 156
  • 4.4.5. Metoda main 156
 • 4.5. Parametry metod 159
 • 4.6. Konstruowanie obiektów 165
  • 4.6.1. Przeciążanie 165
  • 4.6.2. Domyślna inicjalizacja pól 166
  • 4.6.3. Konstruktor bezargumentowy 166
  • 4.6.4. Jawna inicjalizacja pól 167
  • 4.6.5. Nazywanie parametrów 168
  • 4.6.6. Wywoływanie innego konstruktora 169
  • 4.6.7. Bloki inicjalizujące 169
  • 4.6.8. Niszczenie obiektów i metoda finalize 173
 • 4.7. Pakiety 174
  • 4.7.1. Nazwy pakietów 174
  • 4.7.2. Importowanie klas 175
  • 4.7.3. Importowanie statyczne 176
  • 4.7.4. Dodawanie klasy do pakietu 177
  • 4.7.5. Dostęp do pakietu 180
  • 4.7.6. Ścieżka klas 181
  • 4.7.7. Ustawianie ścieżki klas 183
 • 4.8. Pliki JAR 184
  • 4.8.1. Tworzenie plików JAR 184
  • 4.8.2. Manifest 184
  • 4.8.3. Wykonywalne pliki JAR 186
  • 4.8.4. Pliki JAR z wieloma wersjami klas 187
  • 4.8.5. Kilka uwag na temat opcji wiersza poleceń 188
 • 4.9. Komentarze dokumentacyjne 189
  • 4.9.1. Wstawianie komentarzy 190
  • 4.9.2. Komentarze do klas 190
  • 4.9.3. Komentarze do metod 191
  • 4.9.4. Komentarze do pól 192
  • 4.9.5. Komentarze ogólne 192
  • 4.9.6. Komentarze do pakietów 193
  • 4.9.7. Pobieranie komentarzy 194
 • 4.10. Porady dotyczące projektowania klas 195

Rozdział 5. Dziedziczenie 199

 • 5.1. Klasy, nadklasy i podklasy 200
  • 5.1.1. Definiowanie podklas 200
  • 5.1.2. Przesłanianie metod 201
  • 5.1.3. Konstruktory podklas 203
  • 5.1.4. Hierarchia dziedziczenia 207
  • 5.1.5. Polimorfizm 207
  • 5.1.6. Zasady wywoływania metod 209
  • 5.1.7. Wyłączanie dziedziczenia - klasy i metody finalne 211
  • 5.1.8. Rzutowanie 212
  • 5.1.9. Klasy abstrakcyjne 215
  • 5.1.10. Ograniczanie dostępu 220
 • 5.2. Kosmiczna klasa wszystkich klas - Object 221
  • 5.2.1. Zmienne typu Object 221
  • 5.2.2. Metoda equals 221
  • 5.2.3. Porównywanie a dziedziczenie 223
  • 5.2.4. Metoda hashCode 226
  • 5.2.5. Metoda toString 228
 • 5.3. Generyczne listy tablicowe 234
  • 5.3.1. Deklarowanie list tablicowych 234
  • 5.3.2. Dostęp do elementów listy tablicowej 237
  • 5.3.3. Zgodność pomiędzy typowanymi a surowymi listami tablicowymi 240
 • 5.4. Opakowania obiektów i automatyczne pakowanie 241
 • 5.5. Metody ze zmienną liczbą parametrów 244
 • 5.6. Klasy wyliczeniowe 246
 • 5.7. Refleksja 248
  • 5.7.1. Klasa Class 248
  • 5.7.2. Podstawy deklarowania wyjątków 251
  • 5.7.3. Zasoby 252
  • 5.7.4. Zastosowanie refleksji w analizie funkcjonalności klasy 254
  • 5.7.5. Refleksja w analizie obiektów w czasie działania programu 259
  • 5.7.6. Zastosowanie refleksji w generycznym kodzie tablicowym 264
  • 5.7.7. Wywoływanie dowolnych metod i konstruktorów 267
 • 5.8. Porady projektowe dotyczące dziedziczenia 270

Rozdział 6. Interfejsy, wyrażenia lambda i klasy wewnętrzne 273

 • 6.1. Interfejsy 274
  • 6.1.1. Koncepcja interfejsu 274
  • 6.1.2. Własności interfejsów 280
  • 6.1.3. Interfejsy a klasy abstrakcyjne 281
  • 6.1.4. Metody statyczne i prywatne 282
  • 6.1.5. Metody domyślne 283
  • 6.1.6. Wybieranie między metodami domyślnymi 284
  • 6.1.7. Interfejsy i wywołania zwrotne 286
  • 6.1.8. Interfejs Comparator 289
  • 6.1.9. Klonowanie obiektów 290
 • 6.2. Wyrażenia lambda 296
  • 6.2.1. Po co w ogóle są lambdy 296
  • 6.2.2. Składnia wyrażeń lambda 297
  • 6.2.3. Interfejsy funkcyjne 299
  • 6.2.4. Referencje do metod 301
  • 6.2.5. Referencje do konstruktorów 305
  • 6.2.6. Zakres dostępności zmiennych 306
  • 6.2.7. Przetwarzanie wyrażeń lambda 308
  • 6.2.8. Poszerzenie wiadomości o komparatorach 311
 • 6.3. Klasy wewnętrzne 312
  • 6.3.1. Dostęp do stanu obiektu w klasie wewnętrznej 313
  • 6.3.2. Specjalne reguły składniowe dotyczące klas wewnętrznych 316
  • 6.3.3. Czy klasy wewnętrzne są potrzebne i bezpieczne? 317
  • 6.3.4. Lokalne klasy wewnętrzne 319
  • 6.3.5. Dostęp do zmiennych finalnych z metod zewnętrznych 320
  • 6.3.6. Anonimowe klasy wewnętrzne 321
  • 6.3.7. Statyczne klasy wewnętrzne 325
 • 6.4. Moduły ładowania usług 328
 • 6.5. Klasy pośredniczące 331
  • 6.5.1. Kiedy używać klas pośredniczących 331
  • 6.5.2. Tworzenie obiektów pośredniczących 331
  • 6.5.3. Właściwości klas pośredniczących 335

Rozdział 7. Wyjątki, asercje i dzienniki 337

 • 7.1. Obsługa błędów 338
  • 7.1.1. Klasyfikacja wyjątków 339
  • 7.1.2. Deklarowanie wyjątków kontrolowanych 341
  • 7.1.3. Zgłaszanie wyjątków 343
  • 7.1.4. Tworzenie klas wyjątków 344
 • 7.2. Przechwytywanie wyjątków 345
  • 7.2.1. Przechwytywanie wyjątku 345
  • 7.2.2. Przechwytywanie wielu typów wyjątków 347
  • 7.2.3. Powtórne generowanie wyjątków i budowanie łańcuchów wyjątków 348
  • 7.2.4. Klauzula finally 350
  • 7.2.5. Instrukcja try z zasobami 352
  • 7.2.6. Analiza danych ze stosu wywołań 354
 • 7.3. Wskazówki dotyczące stosowania wyjątków 358
 • 7.4. Asercje 360
  • 7.4.1. Koncepcja asercji 361
  • 7.4.2. Włączanie i wyłączanie asercji 362
  • 7.4.3. Zastosowanie asercji do sprawdzania parametrów 362
  • 7.4.4. Zastosowanie asercji do dokumentowania założeń 364
 • 7.5. Dzienniki 365
  • 7.5.1. Podstawy zapisu do dziennika 366
  • 7.5.2. Zaawansowane techniki zapisu do dziennika 366
  • 7.5.3. Zmiana konfiguracji menedżera dzienników 368
  • 7.5.4. Lokalizacja 370
  • 7.5.5. Obiekty typu Handler 371
  • 7.5.6. Filtry 374
  • 7.5.7. Formatery 374
  • 7.5.8. Przepis na dziennik 375
 • 7.6. Wskazówki dotyczące debugowania 383

Rozdział 8. Programowanie generyczne 389

 • 8.1. Dlaczego programowanie generyczne 390
  • 8.1.1. Zalety parametrów typów 390
  • 8.1.2. Dla kogo programowanie generyczne 391
 • 8.2. Definicja prostej klasy generycznej 392
 • 8.3. Metody generyczne 394
 • 8.4. Ograniczenia zmiennych typowych 396
 • 8.5. Kod generyczny a maszyna wirtualna 398
  • 8.5.1. Wymazywanie typów 398
  • 8.5.2. Translacja wyrażeń generycznych 399
  • 8.5.3. Translacja metod generycznych 400
  • 8.5.4. Używanie starego kodu 402
 • 8.6. Ograniczenia i braki 403
  • 8.6.1. Nie można podawać typów prostych jako parametrów typowych 403
  • 8.6.2. Sprawdzanie typów w czasie działania programu jest możliwe tylko dla typów surowych 403
  • 8.6.3. Nie można tworzyć tablic typów generycznych 404
  • 8.6.4. Ostrzeżenia dotyczące zmiennej liczby argumentów 405
  • 8.6.5. Nie wolno tworzyć egzemplarzy zmiennych typowych 406
  • 8.6.6. Nie można utworzyć egzemplarza generycznej tablicy 407
  • 8.6.7. Zmiennych typowych nie można używać w statycznych kontekstach klas generycznych 408
  • 8.6.8. Obiektów klasy generycznej nie można generować ani przechwytywać 409
  • 8.6.9. Można wyłączyć sprawdzanie wyjątków kontrolowanych 409
  • 8.6.10. Uważaj na konflikty, które mogą powstać po wymazaniu typów 411
 • 8.7. Zasady dziedziczenia dla typów generycznych 412
 • 8.8. Typy wieloznaczne 414
  • 8.8.1. Koncepcja typu wieloznacznego 414
  • 8.8.2. Ograniczenia nadtypów typów wieloznacznych 415
  • 8.8.3. Typy wieloznaczne bez ograniczeń 418
  • 8.8.4. Chwytanie typu wieloznacznego 418
 • 8.9. Refleksja a typy generyczne 421
  • 8.9.1. Generyczna klasa Class 421
  • 8.9.2. Zastosowanie parametrów Classdo dopasowywania typów 422
  • 8.9.3. Informacje o typach generycznych w maszynie wirtualnej 422
  • 8.9.4. Literały typowe 426

Rozdział 9. Kolekcje 433

 • 9.1. Architektura kolekcji Javy 434
  • 9.1.1. Oddzielenie warstwy interfejsów od warstwy klas konkretnych 434
  • 9.1.2. Interfejs Collection 436
  • 9.1.3. Iteratory 437
  • 9.1.4. Generyczne metody użytkowe 439
 • 9.2. Interfejsy w systemie kolekcji Javy 442
 • 9.3. Konkretne klasy kolekcyjne 445
  • 9.3.1. Listy powiązane 445
  • 9.3.2. Listy tablicowe 454
  • 9.3.3. Zbiór HashSet 454
  • 9.3.4. Zbiór TreeSet 458
  • 9.3.5. Kolejki Queue i Deque 462
  • 9.3.6. Kolejki priorytetowe 464
 • 9.4. Słowniki 465
  • 9.4.1. Podstawowe operacje słownikowe 465
  • 9.4.2. Modyfikowanie wpisów w słowniku 468
  • 9.4.3. Widoki słowników 470
  • 9.4.4. Klasa WeakHashMap 471
  • 9.4.5. Klasy LinkedHashSet i LinkedHashMap 472
  • 9.4.6. Klasy EnumSet i EnumMap 473
  • 9.4.7. Klasa IdentityHashMap 474
 • 9.5. Widoki i opakowania 476
  • 9.5.1. Małe kolekcje 476
  • 9.5.2. Przedziały 478
  • 9.5.3. Widoki niemodyfikowalne 478
  • 9.5.4. Widoki synchronizowane 480
  • 9.5.5. Widoki kontrolowane 480
  • 9.5.6. Uwagi dotyczące operacji opcjonalnych 481
 • 9.6. Algorytmy 485
  • 9.6.1. Dlaczego algorytmy generyczne 485
  • 9.6.2. Sortowanie i tasowanie 486
  • 9.6.3. Wyszukiwanie binarne 489
  • 9.6.4. Proste algorytmy 490
  • 9.6.5. Operacje zbiorowe 492
  • 9.6.6. Konwersja pomiędzy kolekcjami a tablicami 493
  • 9.6.7. Pisanie własnych algorytmów 493
 • 9.7. Stare kolekcje 495
  • 9.7.1. Klasa Hashtable 495
  • 9.7.2. Wyliczenia 495
  • 9.7.3. Słowniki własności 496
  • 9.7.4. Stosy 500
  • 9.7.5. Zbiory bitów 500

Rozdział 10. Graficzne interfejsy użytkownika 505

 • 10.1. Historia zestawów narzędzi do tworzenia interfejsów użytkownika 505
 • 10.2. Wyświetlanie ramki 507
  • 10.2.1. Tworzenie ramki 507
  • 10.2.2. Właściwości ramki 509
 • 10.3. Wyświetlanie informacji w komponencie 512
  • 10.3.1. Figury 2D 517
  • 10.3.2. Kolory 523
  • 10.3.3. Czcionki 524
  • 10.3.4. Wyświetlanie obrazów 530
 • 10.4. Obsługa zdarzeń 531
  • 10.4.1. Podstawowe koncepcje obsługi zdarzeń 531
  • 10.4.2. Przykład - obsługa kliknięcia przycisku 533
  • 10.4.3. Zwięzłe definiowanie procedur nasłuchowych 536
  • 10.4.4. Klasy adaptacyjne 537
  • 10.4.5. Akcje 539
  • 10.4.6. Zdarzenia generowane przez mysz 545
  • 10.4.7. Hierarchia zdarzeń w bibliotece AWT 550
 • 10.5. API Preferences 552

Rozdział 11. Komponenty Swing interfejsu użytkownika 559

 • 11.1. Swing i wzorzec model-widok-kontroler 560
 • 11.2. Wprowadzenie do zarządzania rozkładem 563
  • 11.2.1. Zarządcy układu 563
  • 11.2.2. Rozkład brzegowy 565
  • 11.2.3. Rozkład siatkowy 567
 • 11.3. Wprowadzanie tekstu 568
  • 11.3.1. Pola tekstowe 568
  • 11.3.2. Etykiety komponentów 570
  • 11.3.3. Pola haseł 571
  • 11.3.4. Obszary tekstowe 572
  • 11.3.5. Panele przewijane 573
 • 11.4. Komponenty umożliwiające wybór opcji 575
  • 11.4.1. Pola wyboru 575
  • 11.4.2. Przełączniki 577
  • 11.4.3. Obramowanie 581
  • 11.4.4. Listy rozwijane 583
  • 11.4.5. Suwaki 586
 • 11.5. Menu 592
  • 11.5.1. Tworzenie menu 592
  • 11.5.2. Ikony w elementach menu 595
  • 11.5.3. Pola wyboru i przełączniki jako elementy menu 596
  • 11.5.4. Menu podręczne 597
  • 11.5.5. Mnemoniki i akceleratory 598
  • 11.5.6. Aktywowanie i dezaktywowanie elementów menu 600
  • 11.5.7. Paski narzędzi 604
  • 11.5.8. Dymki 606
 • 11.6. Zaawansowane techniki zarządzania rozkładem 607
  • 11.6.1. Rozkład GridBagLayout 607
  • 11.6.2. Niestandardowi zarządcy rozkładu 616
 • 11.7. Okna dialogowe 620
  • 11.7.1. Okna dialogowe opcji 621
  • 11.7.2. Tworzenie okien dialogowych 625
  • 11.7.3. Wymiana danych 629
  • 11.7.4. Okna dialogowe wyboru plików 634

Rozdział 12. Współbieżność 643

 • 12.1. Czym są wątki 644
 • 12.2. Stany wątków 648
  • 12.2.1. Wątki tworzone za pomocą operatora new 649
  • 12.2.2. Wątki RUNNABLE 649
  • 12.2.3. Wątki BLOCKED i WAITING 650
  • 12.2.4. Zamykanie wątków 650
 • 12.3. Własności wątków 652
  • 12.3.1. Przerywanie wątków 652
  • 12.3.2. Wątki demony 655
  • 12.3.3. Nazwy wątków 655
  • 12.3.4. Procedury obsługi nieprzechwyconych wyjątków 655
  • 12.3.5. Priorytety wątków 657
 • 12.4. Synchronizacja 658
  • 12.4.1. Przykład sytuacji powodującej wyścig 658
  • 12.4.2. Wyścigi 660
  • 12.4.3. Obiekty klasy Lock 662
  • 12.4.4. Warunki 665
  • 12.4.5. Słowo kluczowe synchronized 670
  • 12.4.6. Bloki synchronizowane 674
  • 12.4.7. Monitor 675
  • 12.4.8. Pola ulotne 676
  • 12.4.9. Zmienne finalne 677
  • 12.4.10. Zmienne atomowe 677
  • 12.4.11. Zakleszczenia 679
  • 12.4.12. Zmienne lokalne wątków 682
  • 12.4.13. Dlaczego metody stop i suspend są wycofywane 683
 • 12.5. Kolekcje bezpieczne wątkowo 685
  • 12.5.1. Kolejki blokujące 685
  • 12.5.2. Szybkie słowniki, zbiory i kolejki 692
  • 12.5.3. Atomowe modyfikowanie elementów słowników 693
  • 12.5.4. Operacje masowe na współbieżnych słownikach skrótów 696
  • 12.5.5. Współbieżne widoki zbiorów 698
  • 12.5.6. Tablice kopiowane przy zapisie 699
  • 12.5.7. Równoległe algorytmy tablicowe 699
  • 12.5.8. Starsze kolekcje bezpieczne wątkowo 700
 • 12.6. Zadania i pule wątków 701
  • 12.6.1. Interfejsy Callable i Future 702
  • 12.6.2. Klasa Executors 704
  • 12.6.3. Kontrolowanie grup zadań 707
  • 12.6.4. Metoda rozgałęzienie-złączenie 711
 • 12.7. Obliczenia asynchroniczne 714
  • 12.7.1. Klasa CompletableFuture 714
  • 12.7.2. Tworzenie obiektów CompletableFuture 716
  • 12.7.3. Czasochłonne zadania w wywołaniach zwrotnych interfejsu użytkownika 722
 • 12.8. Procesy 728
  • 12.8.1. Budowanie procesu 729
  • 12.8.2. Uruchamianie procesu 730
  • 12.8.3. Uchwyty procesów 731

Dodatek A 737

Skorowidz 741

 • Tytuł: Java. Podstawy. Wydanie XI
 • Autor: Cay S. Horstmann
 • Tytuł oryginału: Core Java Volume I - Fundamentals (11th Edition)
 • Tłumaczenie: Łukasz Piwko
 • ISBN: 978-83-283-5779-2, 9788328357792
 • Data wydania: 2019-11-26
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: javp11
 • Wydawca: Helion