Szczegóły ebooka

Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X

Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X

Cay S. Horstmann

Ebook

Java jest dojrzałym i bezpiecznym językiem programowania, który pozwala na tworzenie kodu działającego niezależnie od platformy. Jest przy tym cały czas konsekwentnie rozwijany przez firmę Oracle. Java w wersji SE 8 stała się innowacyjnym, nowoczesnym narzędziem o imponujących możliwościach. Aby w pełni wykorzystać szanse, które niesie Java SE 8, i tworzyć kod o wysokiej jakości, niezbędne jest pogłębione zrozumienie tego języka i konieczna jest gruntowna znajomość jego bibliotek.

Książka ta jest kolejnym, gruntownie zaktualizowanym i przeorganizowanym wydaniem czołowego podręcznika dla poważnych programistów Javy, którzy chcą skorzystać z nowych możliwości języka. W tym drugim z dwóch tomów książki opisano zagadnienia zaawansowane, takie jak API strumieni, biblioteki do obsługi daty, czasu i kalendarzy, zaawansowane zastosowania biblioteki Swing czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Przedstawiono również najlepsze praktyki programowania aplikacji. Co ważne, prezentacja zagadnień umożliwia ich łatwe zrozumienie i praktyczne zastosowanie.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • biblioteka strumieni Javy 8 oraz strumienie wejścia-wyjścia
 • tworzenie aplikacji sieciowych pracujących z użyciem protokołu HTTP
 • interfejs JDBC i programowa obsługa baz danych
 • interfejs programowy bezpieczeństwa i wykorzystanie algorytmów szyfrowania
 • interfejs programowy Java 2D

Java. Dojrzałe rozwiązania, profesjonalna jakość aplikacji!

Przedmowa (11)

Podziękowania (15)

Rozdział 1. Biblioteka strumieni Java SE 8 (17)

 • 1.1. Od iteracji do operacji na strumieniach (18)
 • 1.2. Tworzenie strumieni (20)
 • 1.3. Metody filter, map oraz flatMap (24)
 • 1.4. Pobieranie podstrumieni i łączenie strumieni (25)
 • 1.5. Inne przekształcenia strumieni (26)
 • 1.6. Proste operacje redukcji (27)
 • 1.7. Typ Optional (29)
  • 1.7.1. Sposoby posługiwania się wartościami Optional (29)
  • 1.7.2. Jak nie należy używać wartości opcjonalnych (31)
  • 1.7.3. Tworzenie obiektów typu Optional (31)
  • 1.7.4. Łączenie funkcji zwracających wartości opcjonalne przy użyciu flatMap (32)
 • 1.8. Gromadzenie wyników (34)
 • 1.9. Gromadzenie wyników w mapach (39)
 • 1.10. Grupowanie i podział (43)
 • 1.11. Kolektory przetwarzające (44)
 • 1.12. Operacje redukcji (48)
 • 1.13. Strumienie danych typów prostych (50)
 • 1.14. Strumienie równoległe (55)

Rozdział 2. Wejście i wyjście (61)

 • 2.1. Strumienie wejścia-wyjścia (61)
  • 2.1.1. Odczyt i zapis bajtów (62)
  • 2.1.2. Zoo pełne strumieni (64)
  • 2.1.3. Łączenie filtrów strumieni wejścia-wyjścia (68)
 • 2.2. Strumienie tekstowe (72)
  • 2.2.1. Zapisywanie tekstu (72)
  • 2.2.2. Wczytywanie tekstu (75)
  • 2.2.3. Zapis obiektów w formacie tekstowym (75)
  • 2.2.4. Zbiory znaków (78)
 • 2.3. Odczyt i zapis danych binarnych (81)
  • 2.3.1. Interfejsy DataInput oraz DataOutput (81)
  • 2.3.2. Strumienie plików o swobodnym dostępie (84)
  • 2.3.3. Archiwa ZIP (88)
 • 2.4. Strumienie obiektów i serializacja (91)
  • 2.4.1. Zapisywanie i wczytywanie obiektów serializowalnych (91)
  • 2.4.2. Format pliku serializacji obiektów (95)
  • 2.4.3. Modyfikowanie domyślnego mechanizmu serializacji (102)
  • 2.4.4. Serializacja singletonów i wyliczeń (104)
  • 2.4.5. Wersje (105)
  • 2.4.6. Serializacja w roli klonowania (107)
 • 2.5. Zarządzanie plikami (109)
  • 2.5.1. Ścieżki dostępu (110)
  • 2.5.2. Odczyt i zapis plików (112)
  • 2.5.3. Tworzenie plików i katalogów (114)
  • 2.5.4. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików (115)
  • 2.5.5. Informacje o plikach (117)
  • 2.5.6. Przeglądanie zawartości katalogu (118)
  • 2.5.7. Stosowanie strumieni katalogów (120)
  • 2.5.8. Systemy plików ZIP (123)
 • 2.6. Mapowanie plików w pamięci (124)
  • 2.6.1. Wydajność plików mapowanych w pamięci (124)
  • 2.6.2. Struktura bufora danych (131)
  • 2.6.3. Blokowanie plików (133)
 • 2.7. Wyrażenia regularne (135)

Rozdział 3. Język XML (149)

 • 3.1. Wprowadzenie do języka XML (150)
  • 3.1.1. Struktura dokumentu XML (152)
 • 3.2. Parsowanie dokumentów XML (155)
 • 3.3. Kontrola poprawności dokumentów XML (166)
  • 3.3.1. Definicje typów dokumentów (167)
  • 3.3.2. XML Schema (174)
  • 3.3.3. Praktyczny przykład (176)
 • 3.4. Wyszukiwanie informacji i XPath (189)
 • 3.5. Przestrzenie nazw (195)
 • 3.6. Parsery strumieniowe (198)
  • 3.6.1. Wykorzystanie parsera SAX (198)
  • 3.6.2. Wykorzystanie parsera StAX (203)
 • 3.7. Tworzenie dokumentów XML (207)
  • 3.7.1. Dokumenty bez przestrzeni nazw (207)
  • 3.7.2. Dokumenty z przestrzenią nazw (208)
  • 3.7.3. Zapisywanie dokumentu (209)
  • 3.7.4. Przykład: tworzenie pliku SVG (209)
  • 3.7.5. Tworzenie dokumentu XML za pomocą parsera StAX (213)
 • 3.8. Przekształcenia XSL (220)

Rozdział 4. Programowanie aplikacji sieciowych (231)

 • 4.1. Połączenia z serwerem (231)
  • 4.1.1. Stosowanie programu telnet (231)
  • 4.1.2. Nawiązywanie połączenia z serwerem z wykorzystaniem Javy (234)
  • 4.1.3. Limity czasu gniazd (235)
  • 4.1.4. Adresy internetowe (237)
 • 4.2. Implementacja serwerów (238)
  • 4.2.1. Gniazda serwera (239)
  • 4.2.2. Obsługa wielu klientów (241)
  • 4.2.3. Połączenia częściowo zamknięte (244)
 • 4.3. Przerywanie działania gniazd sieciowych (246)
 • 4.4. Połączenia wykorzystujące URL (252)
  • 4.4.1. URL i URI (252)
  • 4.4.2. Zastosowanie klasy URLConnection do pobierania informacji (254)
  • 4.4.3. Wysyłanie danych do formularzy (262)
 • 4.5. Wysyłanie poczty elektronicznej (270)

Rozdział 5. Programowanie baz danych: JDBC (275)

 • 5.1. Architektura JDBC (276)
  • 5.1.1. Typy sterowników JDBC (276)
  • 5.1.2. Typowe zastosowania JDBC (278)
 • 5.2. Język SQL (278)
 • 5.3. Instalacja JDBC (284)
  • 5.3.1. Adresy URL baz danych (284)
  • 5.3.2. Pliki JAR zawierające sterownik (285)
  • 5.3.3. Uruchamianie bazy danych (285)
  • 5.3.4. Rejestracja klasy sterownika (286)
  • 5.3.5. Nawiązywanie połączenia z bazą danych (287)
 • 5.4. Stosowanie poleceń SQL (289)
  • 5.4.1. Wykonywanie poleceń SQL (290)
  • 5.4.2. Zarządzanie połączeniami, poleceniami i zbiorami wyników (293)
  • 5.4.3. Analiza wyjątków SQL (294)
  • 5.4.4. Wypełnianie bazy danych (296)
 • 5.5. Wykonywanie zapytań (300)
  • 5.5.1. Polecenia przygotowane (300)
  • 5.5.2. Odczyt i zapis dużych obiektów (306)
  • 5.5.3. Sekwencje sterujące (308)
  • 5.5.4. Zapytania o wielu zbiorach wyników (309)
  • 5.5.5. Pobieranie wartości kluczy wygenerowanych automatycznie (310)
 • 5.6. Przewijalne i aktualizowalne zbiory wyników zapytań (311)
  • 5.6.1. Przewijalne zbiory wyników (311)
  • 5.6.2. Aktualizowalne zbiory rekordów (313)
 • 5.7. Zbiory rekordów (318)
  • 5.7.1. Tworzenie zbiorów rekordów (318)
  • 5.7.2. Buforowane zbiory rekordów (319)
 • 5.8. Metadane (322)
 • 5.9. Transakcje (331)
  • 5.9.1. Programowanie transakcji w JDBC (332)
  • 5.9.2. Punkty kontrolne (332)
  • 5.9.3. Aktualizacje wsadowe (333)
 • 5.10. Zaawansowane typy języka SQL (335)
 • 5.11. Zaawansowane zarządzanie połączeniami (336)

Rozdział 6. API dat i czasu (339)

 • 6.1. Oś czasu (340)
 • 6.2. Daty lokalne (343)
 • 6.3. Modyfikatory dat (346)
 • 6.4. Czas lokalny (347)
 • 6.5. Czas strefowy (348)
 • 6.6. Formatowanie i parsowanie (352)
 • 6.7. Współdziałanie ze starym kodem (356)

Rozdział 7. Internacjonalizacja (359)

 • 7.1. Lokalizatory (360)
 • 7.2. Formaty liczb (365)
 • 7.3. Waluty (370)
 • 7.4. Data i czas (372)
 • 7.5. Porządek alfabetyczny i normalizacja (378)
 • 7.6. Formatowanie komunikatów (385)
  • 7.6.1. Formatowanie liczb i dat (385)
  • 7.6.2. Formatowanie z wariantami (387)
 • 7.7. Wczytywanie i wyświetlanie tekstów (389)
  • 7.7.1. Pliki tekstowe (389)
  • 7.7.2. Znaki końca wiersza (389)
  • 7.7.3. Konsola (390)
  • 7.7.4. Pliki dzienników (391)
  • 7.7.5. BOM - znacznik kolejności bajtów UTF-8 (391)
  • 7.7.6. Kodowanie plików źródłowych (392)
 • 7.8. Komplety zasobów (392)
  • 7.8.1. Wyszukiwanie kompletów zasobów (393)
  • 7.8.2. Pliki właściwości (394)
  • 7.8.3. Klasy kompletów zasobów (395)
 • 7.9. Kompletny przykład (397)

Rozdział 8. Skrypty, kompilacja i adnotacje (413)

 • 8.1. Skrypty na platformie Java (413)
  • 8.1.1. Wybór silnika skryptów (414)
  • 8.1.2. Wykonywanie skryptów i wiązania zmiennych (415)
  • 8.1.3. Przekierowanie wejścia i wyjścia (417)
  • 8.1.4. Wywoływanie funkcji i metod skryptów (418)
  • 8.1.5. Kompilacja skryptu (420)
  • 8.1.6. Przykład: skrypty i graficzny interfejs użytkownika (420)
 • 8.2. Interfejs kompilatora (425)
  • 8.2.1. Kompilacja w najprostszy sposób (426)
  • 8.2.2. Stosowanie zadań kompilacji (426)
  • 8.2.3. Przykład: dynamiczne tworzenie kodu w języku Java (432)
 • 8.3. Stosowanie adnotacji (436)
  • 8.3.1. Wprowadzenie do stosowania adnotacji (437)
  • 8.3.2. Przykład: adnotacje obsługi zdarzeń (438)
 • 8.4. Składnia adnotacji (443)
  • 8.4.1. Interfejsy adnotacji (443)
  • 8.4.2. Adnotacje (445)
  • 8.4.3. Adnotacje deklaracji (446)
  • 8.4.4. Adnotacje zastosowań typów (447)
  • 8.4.5. Adnotacje i this (449)
 • 8.5. Adnotacje standardowe (450)
  • 8.5.1. Adnotacje kompilacji (451)
  • 8.5.2. Adnotacje zarządzania zasobami (451)
  • 8.5.3. Metaadnotacje (452)
 • 8.6. Przetwarzanie adnotacji w kodzie źródłowym (455)
  • 8.6.1. Procesory adnotacji (455)
  • 8.6.2. Interfejs programowy modelu języka (455)
  • 8.6.3. Stosowanie adnotacji do generacji kodu źródłowego (456)
 • 8.7. Inżynieria kodu bajtowego (459)
  • 8.7.1. Modyfikowanie plików klasowych (459)
  • 8.7.2. Modyfikacja kodu bajtowego podczas ładowania (464)

Rozdział 9. Bezpieczeństwo (467)

 • 9.1. Ładowanie klas (468)
  • 9.1.1. Proces wczytywania plików klas (468)
  • 9.1.2. Hierarchia klas ładowania (469)
  • 9.1.3. Zastosowanie procedur ładujących w roli przestrzeni nazw (471)
  • 9.1.4. Implementacja własnej procedury ładującej (473)
  • 9.1.5. Weryfikacja kodu maszyny wirtualnej (478)
 • 9.2. Menedżery bezpieczeństwa i pozwolenia (483)
  • 9.2.1. Sprawdzanie uprawnień (483)
  • 9.2.2. Bezpieczeństwo na platformie Java (484)
  • 9.2.3. Pliki polityki bezpieczeństwa (487)
  • 9.2.4. Tworzenie własnych klas pozwoleń (495)
  • 9.2.5. Implementacja klasy pozwoleń (496)
 • 9.3. Uwierzytelnianie użytkowników (502)
  • 9.3.1. Framework JAAS (502)
  • 9.3.2. Moduły JAAS (507)
 • 9.4. Podpis cyfrowy (516)
  • 9.4.1. Skróty wiadomości (517)
  • 9.4.2. Podpisywanie wiadomości (520)
  • 9.4.3. Weryfikacja podpisu (522)
  • 9.4.4. Problem uwierzytelniania (524)
  • 9.4.5. Podpisywanie certyfikatów (526)
  • 9.4.6. Żądania certyfikatu (527)
  • 9.4.7. Podpisywanie kodu (528)
 • 9.5. Szyfrowanie (534)
  • 9.5.1. Szyfrowanie symetryczne (534)
  • 9.5.2. Generowanie klucza (536)
  • 9.5.3. Strumienie szyfrujące (541)
  • 9.5.4. Szyfrowanie kluczem publicznym (542)

Rozdział 10. Zaawansowane możliwości pakietu Swing (547)

 • 10.1. Listy (547)
  • 10.1.1. Komponent JList (548)
  • 10.1.2. Modele list (553)
  • 10.1.3. Wstawianie i usuwanie (558)
  • 10.1.4. Odrysowywanie zawartości listy (559)
 • 10.2. Tabele (563)
  • 10.2.1. Najprostsze tabele (563)
  • 10.2.2. Modele tabel (568)
  • 10.2.3. Wiersze i kolumny (571)
  • 10.2.4. Rysowanie i edycja komórek (586)
 • 10.3. Drzewa (598)
  • 10.3.1. Najprostsze drzewa (599)
  • 10.3.2. Modyfikacje drzew i ścieżek drzew (606)
  • 10.3.3. Przeglądanie węzłów (613)
  • 10.3.4. Rysowanie węzłów (615)
  • 10.3.5. Nasłuchiwanie zdarzeń w drzewach (618)
  • 10.3.6. Własne modele drzew (625)
 • 10.4. Komponenty tekstowe (633)
  • 10.4.1. Śledzenie zmian zawartości komponentów tekstowych (634)
  • 10.4.2. Sformatowane pola wejściowe (637)
  • 10.4.3. Komponent JSpinner (653)
  • 10.4.4. Prezentacja HTML za pomocą JEditorPane (661)
 • 10.5. Wskaźniki postępu (667)
  • 10.5.1. Paski postępu (667)
  • 10.5.2. Monitory postępu (670)
  • 10.5.3. Monitorowanie postępu strumieni wejścia (673)
 • 10.6. Organizatory komponentów i dekoratory (678)
  • 10.6.1. Panele dzielone (678)
  • 10.6.2. Panele z kartami (681)
  • 10.6.3. Panele pulpitu i ramki wewnętrzne (687)
  • 10.6.4. Warstwy (703)

Rozdział 11. Zaawansowane możliwości biblioteki AWT (709)

 • 11.1. Potokowe tworzenie grafiki (710)
 • 11.2. Figury (712)
  • 11.2.1. Hierarchia klas Shape (713)
  • 11.2.2. Wykorzystanie klas obiektów graficznych (714)
 • 11.3. Pola (727)
 • 11.4. Ślad pędzla (728)
 • 11.5. Wypełnienia (735)
 • 11.6. Przekształcenia układu współrzędnych (737)
 • 11.7. Przycinanie (743)
 • 11.8. Przezroczystość i składanie obrazów (745)
 • 11.9. Wskazówki operacji graficznych (753)
 • 11.10. Czytanie i zapisywanie plików graficznych (758)
  • 11.10.1. Wykorzystanie obiektów zapisu i odczytu plików graficznych (759)
  • 11.10.2. Odczyt i zapis plików zawierających sekwencje obrazów (763)
 • 11.11. Operacje na obrazach (768)
  • 11.11.1. Dostęp do danych obrazu (769)
  • 11.11.2. Filtrowanie obrazów (775)
 • 11.12. Drukowanie (783)
  • 11.12.1. Drukowanie grafiki (784)
  • 11.12.2. Drukowanie wielu stron (792)
  • 11.12.3. Podgląd wydruku (794)
  • 11.12.4. Usługi drukowania (802)
  • 11.12.5. Usługi drukowania za pośrednictwem strumieni (806)
  • 11.12.6. Atrybuty drukowania (807)
 • 11.13. Schowek (813)
  • 11.13.1. Klasy i interfejsy umożliwiające przekazywanie danych (814)
  • 11.13.2. Przekazywanie tekstu (815)
  • 11.13.3. Interfejs Transferable i formaty danych (818)
  • 11.13.4. Przekazywanie obrazów za pomocą schowka (820)
  • 11.13.5. Wykorzystanie schowka systemowego do przekazywania obiektów Java (824)
  • 11.13.6. Zastosowanie lokalnego schowka do przekazywania referencji obiektów (827)
 • 11.14. Mechanizm "przeciągnij i upuść" (828)
  • 11.14.1. Przekazywanie danych pomiędzy komponentami Swing (829)
  • 11.14.2. Źródła przeciąganych danych (833)
  • 11.14.3. Cele upuszczanych danych (835)
 • 11.15. Integracja z macierzystą platformą (844)
  • 11.15.1. Ekran powitalny (844)
  • 11.15.2. Uruchamianie macierzystych aplikacji pulpitu (849)
  • 11.15.3. Zasobnik systemowy (853)

Rozdział 12. Metody macierzyste (859)

 • 12.1. Wywołania funkcji języka C z programów w języku Java (860)
 • 12.2. Numeryczne parametry metod i wartości zwracane (866)
 • 12.3. Łańcuchy znaków jako parametry (868)
 • 12.4. Dostęp do składowych obiektu (873)
  • 12.4.1. Dostęp do pól instancji (874)
  • 12.4.2. Dostęp do pól statycznych (877)
 • 12.5. Sygnatury (878)
 • 12.6. Wywoływanie metod języka Java (880)
  • 12.6.1. Wywoływanie metod obiektów (880)
  • 12.6.2. Wywoływanie metod statycznych (883)
  • 12.6.3. Konstruktory (884)
  • 12.6.4. Alternatywne sposoby wywoływania metod (885)
 • 12.7. Tablice (886)
 • 12.8. Obsługa błędów (890)
 • 12.9. Interfejs programowy wywołań języka Java (895)
 • 12.10. Kompletny przykład: dostęp do rejestru systemu Windows (900)
  • 12.10.1. Rejestr systemu Windows (900)
  • 12.10.2. Interfejs dostępu do rejestru na platformie Java (902)
  • 12.10.3. Implementacja dostępu do rejestru za pomocą metod macierzystych (902)

Skorowidz (917)

 • Tytuł: Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X
 • Autor: Cay S. Horstmann
 • Tytuł oryginału: Core Java, Volume II--Advanced Features (10th Edition) (Core Series)
 • Tłumaczenie: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-283-3480-9, 9788328334809
 • Data wydania: 2017-09-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: javtzx
 • Wydawca: Helion