Szczegóły ebooka

Java. Zadania z programowania. Przykładowe funkcyjne rozwiązania

Java. Zadania z programowania. Przykładowe funkcyjne rozwiązania

Mirosław J. Kubiak

Ebook

Poznaj podstawy programowania funkcyjnego w Javie

Java jest obiektowym, bazującym na klasach, współbieżnym językiem programowania. Niezwykłą popularność zawdzięcza on między innymi niezależności od platformy, łatwości pisania w nim programów i klarownemu kodowi. Nic więc dziwnego, że Javę pokochało wielu programistów. To do nich jest skierowana dwuczęściowa publikacja Java. Zadania z programowania, której autorem jest Mirosław J. Kubiak.

Jej druga część, zatytułowana Przykładowe funkcyjne rozwiązania, jest przeznaczona dla odbiorcy, któremu nieobce są podstawy Javy i który chciałby przyswoić elementy programowania funkcyjnego w tym języku. Ideę paradygmatu funkcyjnego Javy autor omawia na wybranych, czytelnych przykładach. Co ciekawe, wszystkim zawartym tu zadaniom - o różnym stopniu trudności - towarzyszą rozwiązania, których skrupulatne prześledzenie pozwoli Ci w krótkim czasie zapoznać się z podstawami programowania funkcyjnego w Javie. W książce znalazła się niemal setka typowych zadań zilustrowanych nie tylko listingami programów dotyczącymi wybranych zagadnień, lecz także licznymi wskazówkami. Wieńczący całość dodatek zawiera szczegółowe podpowiedzi dotyczące kompilacji dowolnego programu w środowisku Apache NetBeans IDE.

 • Rozszerzona pętla for i kolekcje
 • Funkcje
 • Rekurencja i rekurencja ogonowa
 • Wyrażenie lambda i interfejsy funkcyjne
 • Strumienie sekwencyjne i równoległe
 • Pakiet java.util.function
 • Wielowątkowość i równoległość w Javie

Naucz się programowania funkcyjnego w Javie - na konkretnych przykładach!

Od autora

Rozdział 1. Programowanie funkcyjne - wprowadzenie

 • Wstęp
  • Co to jest paradygmat programowania?
  • Co to jest programowanie funkcyjne?

Rozdział 2. Rozszerzona pętla for i kolekcje

 • Rozszerzona pętla for
 • Kolekcje
 • Wybrane rodzaje kolekcji
  • Lista
  • Zbiór
  • Mapa
  • Klasy Vector i Stack

Rozdział 3. Funkcje w Javie

 • Czyste funkcje
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Przykłady zadań wprowadzających do dalszych rozdziałów
 • Strumienie

Rozdział 4. Rekurencja i rekurencja ogonowa

 • Rekurencja
 • Rekurencja ogonowa

Rozdział 5. Wyrażenia lambda i interfejsy funkcyjne

 • Wyrażenie lambda
 • Interfejs funkcyjny

Rozdział 6. Strumienie w Javie

 • Wprowadzenie
 • Przykład porównujący oba paradygmaty: imperatywny i funkcyjny
 • Operacje na strumieniu
 • Proste strumienie
 • Strumienie numeryczne
 • Wykonywanie operacji na strumieniu
  • Metody range() i rangeClosed()
  • Metoda sum()
  • Metoda reduce()
  • Metody split() i count()
 • Rekurencja i rekurencja ogonowa z użyciem strumienia
 • Firma

Rozdział 7. Strumienie równoległe w Javie

 • Wprowadzenie
 • Strumienie sekwencyjne vs. równoległe
 • Strumienie równoległe

Rozdział 8. Pakiet java.util.function

 • Function
 • Consumer
 • Supplier
 • Predicate

Rozdział 9. Wielowątkowość i równoległość w Javie

 • Współbieżność i równoległość
 • Pule wątków
 • Synchronizacja wątków raz jeszcze
 • Użycie blokad
 • Współdziałanie między wątkami
 • Programowanie równoległe

Dodatek

 • Tworzenie nowego projektu
 • Uruchomienie naszego programu
 • Wzorzec kodu programu dla programowania obiektowego

Bibliografia

 • Darmowe zasoby Internetu
 • Zbiory zadań autora z programowania
 • Tytuł: Java. Zadania z programowania. Przykładowe funkcyjne rozwiązania
 • Autor: Mirosław J. Kubiak
 • ISBN: 978-83-283-9791-0, 9788328397910
 • Data wydania: 2022-07-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: javzaf
 • Wydawca: Helion