Helion


Szczegóły ebooka

 
Język Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce

Język Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce


Go pojawił się w 2009 roku, służy do tworzenia usług internetowych. Pozwala na łatwe pisanie wydajnych aplikacji. Zdobył popularność, jednak wielu programistów nie wykorzystuje w pełni jego możliwości. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przy pisaniu kodu Go korzystają z konstrukcji właściwych dla innych języków. Nie jest to właściwa metoda programowania. Aby tworzyć przejrzysty, prawidłowy kod w Go, należy do niego podejść w sposób idiomatyczny.

Ten praktyczny przewodnik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć myśleć jak rasowi programiści Go. Dzięki niemu zaczniesz pisać idiomatyczny kod w Go, co pozwoli Ci optymalnie wykorzystywać możliwości tego języka. Dowiesz się, jak wygląda środowisko programistyczne Go i w jaki sposób przygotować je do pracy, również zespołowej. Przeanalizujesz kwestie zmiennych, typów, struktur sterujących i funkcji Go i być może odkryjesz subtelne niuanse odróżniające ten język od innych. Zapoznasz się także ze sprawdzonymi wzorcami projektowymi i przekonasz się, że naprawdę warto je stosować we własnym kodzie. Osobny rozdział poświęcono przyszłej implementacji typów sparametryzowanych i jej integracji z istniejącymi mechanizmami języka.

W książce:

 • czym jest idiomatyczny kod w języku Go
 • najlepsze wzorce projektowe w Go
 • przygotowanie i konfiguracja środowiska programistycznego
 • zastosowanie mechanizmu refleksji, a także pakietów unsafe i cgo
 • tworzenie wydajnego kodu w Go
 • możliwe problemy, ich unikanie i rozwiązywanie

Poznaj Go: nudny język do pisania fascynujących programów!

 • Opinie o książce Język Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce
 • Przedmowa
  • Do kogo jest skierowana ta książka
  • Konwencje zastosowane w tej książce
  • Posługiwanie się przykładami
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Konfigurowanie środowiska Go
  • Instalowanie narzędzi Go
  • Środowisko robocze Go
  • Polecenie go
   • Polecenia go run i go build
    • Polecenie go run
    • Polecenie go build
   • Instalowanie pomocniczych narzędzi Go
   • Formatowanie kodu
  • Analiza składniowa i weryfikacja kodu
  • Dobór narzędzi
   • Visual Studio Code
   • GoLand
   • Go Playground
  • Pliki reguł
  • Aktualizacja
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Typy podstawowe i deklaracje
  • Typy wbudowane
   • Wartość zerowa
   • Literały
   • Zmienne boolowskie
   • Typy numeryczne
    • Typy całkowite
    • Specjalne typy całkowite
    • Wybór typu całkowitego
    • Operatory wartości całkowitych
    • Typy zmiennoprzecinkowe
    • Typy zespolone (zapewne nie będziesz się nimi posługiwać)
   • Przedsmak informacji o łańcuchach i runach
   • Jawna konwersja typów
  • Słowo kluczowe var a operator :=
  • Zastosowanie słowa kluczowego const
  • Stałe typowane i nietypowane
  • Niewykorzystane zmienne
  • Nazywanie zmiennych i stałych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Typy złożone
  • Tablice za mało elastyczne, by używać ich bezpośrednio
  • Wycinki
   • Funkcja len
   • Funkcja append
   • Pojemność
   • Funkcja make
   • Deklarowanie wycinka
   • Wycinki wycinków
    • Wycinki czasami współdzielą pamięć
   • Przekształcanie tablic w wycinki
   • Funkcja copy
  • Łańcuchy, runy i bajty
  • Mapy
   • Mapy czytanie i zapisywanie danych
   • Idiom comma ok
   • Usuwanie elementów z map
   • Używanie map jako zbiorów
  • Struktury
   • Struktury anonimowe
   • Porównywanie i konwertowanie struktur
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Bloki, przesłanianie oraz struktury sterujące
  • Bloki
   • Przesłanianie zmiennych
   • Wykrywanie przesłoniętych zmiennych
  • Instrukcja if
  • Cztery wersje pętli for
   • Pełna pętla for
   • Warunkowa pętla for
   • Nieskończona pętla for
   • Instrukcje break i continue
   • Instrukcja for-range
    • Iterowanie map
    • Iterowanie łańcuchów
    • Wartość zwracana przez pętlę for-range jest kopią
   • Oznaczanie instrukcji etykietami
   • Wybór właściwej wersji pętli for
  • Instrukcja switch
  • Puste instrukcje switch
  • Wybór pomiędzy instrukcjami if a switch
  • Instrukcja goto tak, goto!
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Funkcje
  • Deklarowanie i wywoływanie funkcji
   • Symulowanie parametrów nazwanych i opcjonalnych
   • Wycinki a zmienna liczba parametrów wejściowych
   • Zwracanie wielu wartości
   • Jeśli funkcja zwraca wiele wartości, należy je traktować osobno
   • Ignorowanie zwróconych wartości
   • Nazywanie zwracanych wartości
   • Pusta instrukcja return stosowanie surowo wzbronione!
  • Funkcje to wartości
   • Deklaracja typu funkcyjnego
   • Funkcje anonimowe
  • Domknięcia
   • Przekazywanie funkcji jako argumentów
   • Zwracanie funkcji przez inne funkcje
  • Instrukcja defer
  • W Go obowiązuje wywołanie przez wartość
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Wskaźniki
  • Krótkie wprowadzenie do wskaźników
  • Nie bój się wskaźników
  • Wskaźniki oznaczają argumenty modyfikowalne
  • Wskaźniki są ostatnią deską ratunku
  • Wydajność przekazywania wskaźników
  • Wartość zerowa a brak wartości
  • Różnica między mapami a wycinkami
  • Wycinki w charakterze buforów
  • Jak ułatwić pracę mechanizmowi garbage collector
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Typy, metody i interfejsy
  • Typy w języku Go
  • Metody
   • Odbiorcy wskaźników i odbiorcy wartości
   • Programowanie metod pod kątem instancji nil
   • Metody także są funkcjami
   • Funkcje kontra metody
   • Deklaracje typów nie oznaczają dziedziczenia
   • Typy są elementem dokumentacji programu
   • Iota służy do tworzenia typów wyliczeniowych czasami
  • Używaj osadzania w przypadku kompozycji
  • Osadzanie nie jest dziedziczeniem
  • Krótki przewodnik po interfejsach
  • Interfejsy są bezpieczne pod względem typów (duck typing)
  • Osadzanie a interfejsy
  • Przyjmuj interfejsy, zwracaj struktury
  • Interfejsy a nil
  • Pusty interfejs nie informuje o niczym
  • Asercja i przełączniki typów
  • Asercje i przełączniki typów warto stosować oszczędnie
  • Typy funkcyjne są pomostem dla interfejsów
  • Niejawna implementacja interfejsu ułatwia wstrzykiwanie zależności
  • Wire
  • Go nie jest typowym językiem zorientowanym obiektowo (i bardzo dobrze)
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Błędy
  • Obsługa błędów podstawy
  • W przypadku prostych błędów używaj łańcuchów znaków
  • Błędy typu sentinel
  • Błędy to wartości
  • Opakowywanie błędów
  • Funkcje Is i As
  • Opakowywanie błędów przy użyciu instrukcji defer
  • Funkcje panic i recover
  • Tworzenie zrzutu stosu w przypadku błędu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Moduły, pakiety i importowanie
  • Repozytoria, moduły i pakiety
  • Plik go.mod
  • Tworzenie pakietów
   • Importowanie i eksportowanie
   • Tworzenie pakietu i uzyskiwanie dostępu do niego
   • Nazewnictwo pakietów
   • Struktura modułu
   • Zastępowanie nazwy pakietu
   • Komentarze dotyczące pakietów i format godoc
   • Pakiet internal
   • Funkcja init unikaj jej, jeśli to możliwe
   • Zależności cykliczne
   • Eleganckie podejście do zmiany nazw i porządkowania API
  • Obsługa modułów
   • Importowanie kodu
   • Obsługa wersji
   • Wybór wersji minimalnej
   • Aktualizowanie zgodnych wersji
   • Aktualizowanie niezgodnych wersji
   • Vendoring
   • Serwis pkg.go.dev
   • Dodatkowe informacje
  • Publikowanie modułu
  • Wersjonowanie modułu
  • Serwery proxy modułów
   • Wybór serwera proxy
   • Repozytoria prywatne
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Przetwarzanie współbieżne w Go
  • Kiedy warto używać przetwarzania współbieżnego
  • Goprocedury
  • Kanały
   • Czytanie, zapisywanie i buforowanie
   • Pętla for-range i kanały
   • Zamykanie kanału
   • Zachowania kanałów
  • Instrukcja select
  • Zalecane rozwiązania i wzorce dotyczące współbieżności
   • API powinno być pozbawione współbieżności
   • Goprocedury, pętle for i zmieniające się zmienne
   • Pamiętaj o sprzątaniu po goprocedurach
   • Wzorzec z kanałem done
   • Zastosowanie funkcji anulującej do wstrzymania goprocedury
   • Kiedy używać kanałów buforowanych, a kiedy niebuforowanych
   • Mechanizm backpressure
   • Wyłączanie klauzuli case w instrukcji select
   • Określanie limitu czasu
   • Zastosowanie struktury WaitGroup
   • Uruchamianie kodu dokładnie raz
   • Łączenie różnych aspektów przetwarzania współbieżnego
  • Kiedy używać muteksów zamiast kanałów
  • Operacje atomowe raczej Ci się nie przydadzą
  • Gdzie szukać dodatkowych informacji o współbieżności?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Biblioteka standardowa
  • Pakiet io i przyjaciele
  • Pakiet time
   • Czas od uruchomienia systemu
   • Liczniki czasu i limit czasu
  • Pakiet encoding/json
   • Zastosowanie znaczników struktur w celu dodania metadanych
   • Unmarshaling i marshaling
   • JSON i operacje odczytywania i zapisywania
   • Kodowanie i dekodowanie strumieni JSON
   • Niestandardowe przetwarzanie obiektów JSON
  • Pakiet net/http
   • Klient
   • Serwer
    • Oprogramowanie pośredniczące
    • Rozszerzanie możliwości serwera przy użyciu idiomatycznych modułów zewnętrznych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Kontekst
  • Czym jest kontekst?
  • Anulowanie
  • Liczniki czasu
  • Anulowanie kontekstu we własnym kodzie
  • Wartości
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Pisanie testów
  • Podstawy testowania
   • Zgłaszanie błędów w testach
   • Konfigurowanie i demontowanie
   • Przechowywanie prostych danych testowych
   • Przechowywanie wyników testowania w pamięci podręcznej
   • Testowanie publicznego API
   • Porównywanie wyników testów przy użyciu modułu go-cmp
  • Testy tablicowe
  • Sprawdzanie pokrycia kodu
  • Testowanie wydajności
  • Zalążki w języku Go
  • Pakiet httptest
  • Testy integracyjne i znaczniki kompilacji
  • Wyszukiwanie problemów ze współbieżnością przy użyciu narzędzia race checker
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. W krainie smoków: mechanizm refleksji oraz pakiety unsafe i cgo
  • Mechanizm refleksji umożliwia manipulowanie typami podczas działania programu
   • Typy, rodzaje i wartości
    • Typy i rodzaje
    • Wartości
   • Tworzenie nowych wartości
   • Zastosowanie refleksji do sprawdzenia, czy wartość interfejsu wynosi nil
   • Tworzenie marshalera danych przy użyciu mechanizmu refleksji
   • Zastosowanie refleksji do tworzenia funkcji automatyzujących powtarzalne zadania
   • Przy użyciu refleksji da się tworzyć struktury, ale nie rób tego
   • Przy użyciu refleksji nie da się tworzyć metod
   • Używaj refleksji tylko wtedy, gdy to się opłaca
  • Pakiet unsafe rzeczywiście jest niebezpieczny
   • Zastosowanie pakietu unsafe do konwersji zewnętrznych danych binarnych
   • Pakiet unsafe a łańcuchy i wycinki
   • Narzędzia związane z pakietem unsafe
  • W pakiecie cgo chodzi o integrację, nie o wydajność
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15. Spojrzenie w przyszłość typy sparametryzowane w Go
  • Typy sparametryzowane ograniczają redundantność kodu i zwiększają bezpieczeństwo typowania
  • Wstęp do typów sparametryzowanych w Go
  • Zastosowanie list typów do określania operatorów
  • Funkcje sparametryzowane i algorytmy abstrakcyjne
  • Listy typów ograniczają możliwość przypisywania stałych oraz implementacji
  • Pominięte kwestie
  • Typy sparametryzowane a idiomatyczny kod w Go
  • Co niesie przyszłość?
  • Podsumowanie
  • O autorze
  • Kolofon

 • Tytuł: Język Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce
 • Autor: Jon Bodner
 • Tytuł oryginału: Learning Go: An Idiomatic Approach to Real-World Go Programming
 • Tłumaczenie: Piotr Cieślak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8394-4, 9788328383944
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-04-19
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8395-1, 9788328383951
 • Data wydania: 2022-04-19
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: jegotw
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion