Helion


Szczegóły ebooka

Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych

Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych


Analiza danych jest stosunkowo młodą, interdyscyplinarną dziedziną, której celem jest wydobycie i wykorzystanie wiedzy ukrytej w surowych danych pozyskanych z różnych źródeł. Można w ten sposób zrozumieć istotę zjawisk, przewidzieć wystąpienie zdarzeń czy pozyskać informacje niedostępne w inny sposób. W wielu przypadkach wnioski wyciągnięte z analizy danych okazują się bezcenne, co doceniają profesjonaliści z licznych branż. Przygotowanie danych, przeanalizowanie ich i odpowiednie przedstawienie płynącej z nich wiedzy bywa sporym wyzwaniem, jednak dzięki takim narzędziom jak język R i związane z nim pakiety zadanie to staje się znacząco prostsze.

Niniejsza książka jest przystępnie napisanym przewodnikiem po języku R i narzędziach służących do analizy danych. Zawarto tu wyczerpujące wprowadzenie do języka R, programu RStudio i tidyverse. Zaprezentowano zestaw pakietów R, które znacznie poprawiają komfort pracy podczas analizy danych. Wyjaśniono znaczenie poszczególnych etapów analizy danych: ich importowania, oczyszczania, przekształcania, modelowania, wizualizowania, a także skutecznego komunikowania wiedzy płynącej z danych. Mimo że książka dotyczy narzędzi programistycznych, skorzystają z niej nie tylko programiści. Doceni ją każdy, kto chce zyskać solidne podstawy przygotowania i analizy danych.

Najważniejsze zagadnienia:

 • przekształcanie zbiorów danych
 • techniki analizy danych w języku R
 • eksplorowanie danych, formułowanie i testowanie hipotez
 • integracja opisów, kodu i wyników badań w języku R Markdown
 • graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem ggplot2

R — wszystko, czego potrzebujesz w profesjonalnej analizie danych!

 • Wstęp
  • Czego się nauczysz
  • Organizacja książki
  • Czego się nie nauczysz
   • Big Data
   • Python, Julia i Friends
   • Dane nietabelaryczne
   • Potwierdzanie hipotez
  • Wymagania wstępne
   • R
   • RStudio
   • Tidyverse
   • Inne pakiety
  • Uruchamianie kodu R
  • Uzyskiwanie pomocy i dodatkowych informacji
  • Podziękowania
  • Konwencje wykorzystywane w tej książce
  • Korzystanie z przykładowego kodu
 • Część I Przegląd
 • Rozdział 1. Wizualizacja danych za pomocą pakietu ggplot2
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Pierwsze kroki
   • Ramka danych mpg
   • Tworzenie wykresu za pomocą ggplot
   • Szablon wykresu
   • Ćwiczenia
  • Mapowanie estetyk
   • Ćwiczenia
  • Typowe problemy
  • Panele
   • Ćwiczenia
  • Obiekty geometryczne
   • Ćwiczenia
  • Przekształcenia statystyczne
   • Ćwiczenia
  • Dostosowanie położenia
   • Ćwiczenia
  • Systemy współrzędnych
   • Ćwiczenia
  • Warstwowa gramatyka graficzna
 • Rozdział 2. Organizacja pracy: podstawy
  • Podstawy kodowania
  • Co się kryje pod nazwą?
  • Wywoływanie funkcji
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 3. Przekształcanie danych za pomocą pakietu dplyr
  • Wprowadzenie
   • Wymagania wstępne
   • nycflights13
   • Podstawy dplyr
  • Filtrowanie wierszy za pomocą funkcji filter()
   • Porównania
   • Operatory logiczne
   • Brakujące wartości
   • Ćwiczenia
  • Organizowanie wierszy za pomocą funkcji arrange()
   • Ćwiczenia
  • Wybieranie kolumn za pomocą funkcji select()
   • Ćwiczenia
  • Dodawanie nowych zmiennych za pomocą funkcji mutate()
   • Przydatne funkcje do tworzenia nowych zmiennych
   • Ćwiczenia
  • Zgrupowane wartości sumaryczne za pomocą funkcji summarize()
   • Łączenie kilku operacji w potok
   • Brakujące wartości
   • Liczność
   • Przydatne funkcje sumaryczne
   • Grupowanie według wielu zmiennych
   • Rozgrupowywanie
   • Ćwiczenia
  • Grupowanie wyników mutowania (i filtrowania)
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 4. Organizacja pracy: skrypty
  • Uruchamianie kodu
  • Diagnostyka RStudio
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 5. Eksploracyjna analiza danych
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Pytania
  • Odchylenie
   • Wizualizacja rozkładów
   • Typowe wartości
   • Wartości nietypowe
   • Ćwiczenia
  • Wartości brakujące
   • Ćwiczenia
  • Kowariancja
   • Zmienna kategorialna i ciągła
   • Ćwiczenia
   • Dwie zmienne kategorialne
   • Ćwiczenia
   • Dwie zmienne ciągłe
   • Ćwiczenia
  • Wzorce i modele
  • Wywołania ggplot2
  • Więcej informacji
 • Rozdział 6. Organizacja pracy: projekty
  • Co jest prawdziwe?
  • Gdzie przebywają nasze analizy?
  • Ścieżki i katalogi
  • Projekty RStudio
  • Podsumowanie
 • Część II Przygotowywanie
 • Rozdział 7. Dane typu tibble z użyciem pakietu tibble
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Tworzenie danych typu tibble
  • Typ tibble w porównaniu z typem data.frame
   • Wyświetlanie
   • Tworzenie podzbiorów
  • Interakcje ze starszym kodem
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 8. Importowanie danych za pomocą pakietu readr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Zaczynamy
   • Porównanie z bazowym R
   • Ćwiczenia
  • Parsowanie wektora
   • Liczby
   • Napisy
   • Czynniki
   • Daty, dane data i czas oraz czas
   • Ćwiczenia
  • Parsowanie pliku
   • Strategia
   • Problemy
   • Inne strategie
  • Zapis do pliku
  • Inne typy danych
 • Rozdział 9. Czyszczenie danych z wykorzystaniem pakietu tidyr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Czyszczenie danych
   • Ćwiczenia
  • Rozkład i gromadzenie
   • Gromadzenie
   • Rozkładanie
   • Ćwiczenia
  • Rozdzielanie i łączenie
   • Rozdzielanie
   • Łączenie
   • Ćwiczenia
  • Brakujące wartości
   • Ćwiczenia
  • Studium przypadku
   • Ćwiczenia
  • Dane nieoczyszczone
 • Rozdział 10. Dane relacyjne z wykorzystaniem pakietu dplyr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • nycflights13
   • Ćwiczenia
  • Klucze
   • Ćwiczenia
  • Złączenia mutujące
   • Na czym polegają złączenia?
   • Złączenie wewnętrzne
   • Złączenia zewnętrzne
   • Zduplikowane klucze
   • Definiowanie kolumn kluczy
   • Ćwiczenia
   • Inne implementacje
  • Złączenia filtrujące
   • Ćwiczenia
  • Problemy ze złączeniami
  • Operacje na zbiorach
 • Rozdział 11. Przetwarzanie napisów za pomocą pakietu stringr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Podstawy napisów
   • Długość napisu
   • Łączenie napisów
   • Wyodrębnianie fragmentów napisów
   • Ustawienia regionalne
   • Ćwiczenia
  • Dopasowywanie wzorców do wyrażeń regularnych
   • Podstawowe dopasowanie
   • Ćwiczenia
   • Kotwice
   • Ćwiczenia
   • Klasy znaków i alternatywy
   • Ćwiczenia
   • Powtórzenie
   • Ćwiczenia
  • Grupowanie i odwołania wsteczne
   • Ćwiczenia
  • Narzędzia
   • Wykrywanie dopasowań
   • Ćwiczenia
   • Wyodrębnianie dopasowań
   • Ćwiczenia
   • Dopasowania zgrupowane
   • Ćwiczenia
   • Zastępowanie dopasowań
   • Ćwiczenia
   • Dzielenie
   • Ćwiczenia
   • Znajdowanie dopasowań
  • Inne typy wzorców
   • Ćwiczenia
  • Inne sposoby użycia wyrażeń regularnych
  • Pakiet stringi
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 12. Czynniki z użyciem pakietu forcats
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Tworzenie czynników
  • Badania General Social Survey
   • Ćwiczenia
  • Modyfikowanie kolejności czynnika
   • Ćwiczenia
  • Modyfikowanie poziomów czynników
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 13. Przetwarzanie daty i czasu za pomocą pakietu lubridate
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Tworzenie daty lub czasu
   • Na podstawie napisów
   • Na podstawie poszczególnych komponentów
   • Na podstawie innych typów
   • Ćwiczenia
  • Komponenty danych typu data i czas
   • Pobieranie komponentów
   • Zaokrąglanie
   • Ustawianie komponentów
   • Ćwiczenia
  • Odcinki czasu
   • Czasy trwania
   • Okresy
   • Interwały
   • Podsumowanie
   • Ćwiczenia
  • Strefy czasowe
 • Część III Program
  • Więcej informacji
 • Rozdział 14. Potoki z wykorzystaniem pakietu magrittr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Alternatywy potoków
   • Kroki pośrednie
   • Nadpisywanie oryginału
   • Definiowanie funkcji
   • Użycie potoku
  • Kiedy nie należy używać potoków?
  • Inne narzędzia z pakietu magrittr
 • Rozdział 15. Funkcje
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Kiedy powinienem napisać funkcję?
   • Ćwiczenia
  • Funkcje są dla ludzi i komputerów
   • Ćwiczenia
  • Wykonywanie warunkowe
   • Warunki
   • Wiele warunków
   • Styl kodu
   • Ćwiczenia
  • Argumenty funkcji
   • Wybieranie nazw
   • Sprawdzanie wartości
   • Argument ...
   • Leniwe przetwarzanie
   • Ćwiczenie
  • Zwracane wartości
   • Jawne instrukcje zwracania
   • Pisanie funkcji nadających się do potoku
  • Środowisko
 • Rozdział 16. Wektory
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Podstawy wektorów
  • Ważne typy wektorów atomowych
   • Logiczne
   • Liczbowe
   • Napisów
   • Brakujące wartości
   • Ćwiczenia
  • Używanie wektorów atomowych
   • Wymuszanie
   • Funkcje testujące
   • Skalary i reguły dopełniania
   • Nazywanie wektorów
   • Tworzenie podzbiorów
   • Ćwiczenia
  • Wektory rekurencyjne (listy)
   • Wizualizowanie list
   • Tworzenie podzbiorów
   • Listy przypraw
   • Ćwiczenia
   • Atrybuty
  • Wektory rozszerzone
   • Czynniki
   • Daty i dane typu data i czas
   • Tibble
   • Ćwiczenia
 • Rozdział 17. Iteracje za pomocą pakietu purrr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Pętle for
   • Ćwiczenie
  • Odmiany pętli for
   • Modyfikowanie istniejącego obiektu
   • Wzorce pętli
   • Nieznana długość wektora wyjściowego
   • Nieznana długość sekwencji
   • Ćwiczenia
  • Pętle for kontra programowanie funkcyjne
   • Ćwiczenia
  • Funkcje mapujące
   • Skróty
   • Bazowy R
   • Ćwiczenia
  • Obsługa niepowodzeń
  • Mapowanie na podstawie wielu argumentów
   • Wywoływanie różnych funkcji
  • Funkcja walk
  • Inne wzorce pętli for
   • Funkcje predykatów
   • Funkcje reduce i accumulate
   • Ćwiczenia
 • Część IV Model
  • Generowanie kontra potwierdzanie hipotez
 • Rozdział 18. Podstawy modelowania z wykorzystaniem pakietu modelr
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Prosty model
   • Ćwiczenia
  • Wizualizowanie modeli
   • Przewidywania
   • Resztki
   • Ćwiczenia
  • Formuły i rodziny modeli
   • Zmienne kategorialne
   • Interakcje (ciągłe i kategorialne)
   • Interakcje (dwie zmienne ciągłe)
   • Przekształcenia
   • Ćwiczenia
  • Wartości brakujące
  • Inne rodziny modeli
 • Rozdział 19. Budowanie modelu
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Dlaczego diamenty niskiej jakości są droższe?
   • Cena w zależności od ilości karatów
   • Bardziej skomplikowany model
   • Ćwiczenia
  • Co wpływa na liczbę lotów w ciągu dnia?
   • Dzień tygodnia
   • Sezonowy efekt soboty
   • Zmienne obliczane
   • Czas roku: podejście alternatywne
   • Ćwiczenia
  • Więcej informacji o modelach
 • Rozdział 20. Wiele modeli z użyciem pakietów purrr i broom
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • gapminder
   • Dane zagnieżdżone
   • Kolumny w postaci list
   • Usuwanie zagnieżdżenia
   • Jakość modelu
   • Ćwiczenia
  • Kolumny w postaci list
  • Tworzenie kolumn w postaci list
   • Z zagnieżdżaniem
   • Za pomocą funkcji zwektoryzowanych
   • Na podstawie podsumowania wielowartościowego
   • Na podstawie listy nazwanej
   • Ćwiczenia
  • Upraszczanie kolumn w postaci list
   • Przekształcanie listy w wektor
   • Usuwanie zagnieżdżenia
   • Ćwiczenia
  • Czyszczenie danych za pomocą pakietu broom
 • Część V Komunikowanie
 • Rozdział 21. R Markdown
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Podstawy R Markdown
   • Ćwiczenia
  • Formatowanie tekstu za pomocą Markdown
   • Ćwiczenia
  • Fragmenty kodu
   • Nazwa fragmentu
   • Opcje fragmentów
   • Tabela
   • Zapisywanie w pamięci podręcznej
   • Opcje globalne
   • Kod inline
   • Ćwiczenia
  • Rozwiązywanie problemów
  • Nagłówek YAML
   • Parametry
   • Bibliografie i cytaty
  • Więcej informacji
 • Rozdział 22. Grafika dla komunikacji z wykorzystaniem ggplot2
  • Wstęp
   • Wymagania wstępne
  • Etykieta
   • Ćwiczenia
  • Adnotacje
   • Ćwiczenia
  • Skale
   • Znaczniki osi i klucze legendy
   • Układ legendy
   • Zastępowanie skali
   • Ćwiczenia
  • Powiększanie
  • Szablony
  • Zapisywanie wykresów
   • Zmiana rozmiaru rysunków
   • Inne ważne opcje
  • Więcej informacji
 • Rozdział 23. Formaty R Markdown
  • Opcje wyjścia
  • Dokumenty
  • Notatniki
  • Prezentacje
  • Pulpity
  • Interaktywność
   • htmlwidgets
   • Shiny
  • Serwisy WWW
  • Inne formaty
  • Więcej informacji
 • Rozdział 24. Sposób pracy z R Markdown
  • O autorach
  • Kolofon