Helion


Szczegóły ebooka

 
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów

Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów


JavaScript i jQuery sprawdź je w praktyce!

 • Pierwsze kroki, czyli JavaScript i jQuery dla początkujących
 • JavaScript i jego możliwości, czyli skrypty do samodzielnej modyfikacji
 • jQuery, czyli genialny framework pełen skryptowych gotowców

JavaScript jest tak popularnym językiem programowania, że właściwie nie trzeba go przedstawiać. To on pozwala na umieszczanie w kodzie HTML lub XHTML skryptów umożliwiających reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie poprawności danych czy wyświetlanie okien dialogowych. Dzięki tym oraz wielu innym zaletom JavaScript jest nieodzownym elementem prawie każdej współczesnej strony WWW. Z kolei biblioteka jQuery znacząco rozszerza jego możliwości, ponieważ zawiera gotowe fragmenty kodu, co zwalnia nas z konieczności osobistego pisania każdego skryptu z osobna. Ten duet jest naprawdę fantastyczny!

Jeśli chcesz przekonać się, jakie cuda JavaScript i jego framework potrafią wspólnie zdziałać, koniecznie sięgnij po ten podręcznik. Znajdziesz tu grubo ponad setkę gotowych skryptów, które wydatnie przyczynią się do poprawy jakości Twoich stron. Zobaczysz, jak używać funkcji i obiektów, do czego służą instrukcje warunkowe i po co istnieją tablice. Nauczysz się operować zmiennymi do wykonywania obliczeń matematycznych, wstawiać odpowiednio sformatowane teksty i poprawnie obsługiwać zdarzenia. Każdy kolejny krok został dokładnie opisany, a skrypty tylko czekają, by zacząć działać na Twoich stronach WWW

 • Podstawy
 • Pisanie na stronie i działania na zmiennych
 • Funkcje i obiekty
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Tablica
 • Obliczenia
 • Liczby i łańcuchy
 • Teksty
 • Zdarzenia

JavaScript i jQuery szybka nauka na dobrych przykładach!

Wstęp (7)

Rozdział 1. Podstawy (17)

 • Gdy przeglądarka nie obsługuje JavaScript (17)
 • Aby autor nie zapomniał, co miał na myśli (20)

Rozdział 2. Pisanie na stronie i działania na zmiennych (23)

 • Jak umieścić tekst na stronie? (23)
 • Jak manipulować tekstem wyświetlanym na stronie? (27)
 • Operatory (30)
  • Operatory arytmetyczne (30)
  • Operatory przypisania (35)
  • Operatory porównania (41)
  • Operatory logiczne (44)

Rozdział 3. Funkcje i obiekty (47)

 • Jak zdefiniować funkcję? (47)
 • Funkcja zwracająca wartość (50)
 • Zasięg zmiennych (51)
 • Funkcje predefiniowane JavaScript (57)
 • Obiekty (61)

Rozdział 4. Instrukcje warunkowe i pętle (71)

 • Instrukcja if (71)
 • Instrukcja if... else (76)
 • Instrukcja switch (78)
 • Operator warunkowy (80)
 • Pętla while (81)
 • Pętla do-while (86)
 • Pętla for (90)

Rozdział 5. Tablica (93)

Rozdział 6. Obliczenia (111)

 • Obiekt Boolean (111)
 • Obiekt Date (115)
  • Metody (117)
 • Obiekt Math (120)

Rozdział 7. Liczby i łańcuchy (123)

 • Obiekt Number (123)

Rozdział 8. Teksty (139)

 • Właściwości i metody (142)

Rozdział 9. Zdarzenia (153)

Rozdział 10. JavaQuery (169)

 • Składnia (169)
 • Dobra praktyka (170)
 • Selektory jQuery (170)
  • Akapit (170)
  • Identyfikator (172)
  • Gwiazdka (175)
  • Element bieżący (177)
  • Dwa selektory (179)
  • Pierwsza pozycja listy (180)
  • Selektor href (184)
  • Nagłówki (186)
  • Ciąg znaków (187)
  • Hasło (188)
  • Przycisk radiowy (190)
  • Pole wyboru (191)
  • Przycisk wysyłania (192)
  • Obrazek (194)
  • Plik (195)
  • Elementy możliwe do zmiany (197)
  • Elementy zablokowane (199)
  • Pozycja wstępnie wybrana na liście rozwijanej (200)
  • Wstępnie zaznaczone pole wyboru (201)

Rozdział 11. Efekty (205)

 • Zdarzenia (205)
 • Składnia dla metod zdarzeń jQuery (205)
  • Załadowanie dokumentu (206)
  • Kliknięcie (207)
  • Podwójne kliknięcie (209)
  • Naprowadzenie wskaźnika myszy na element HTML (211)
  • Usunięcie wskaźnika myszy z elementu HTML (213)
  • Wciśnięcie klawisza myszy (214)
  • Zwolnienie klawisza myszy (216)
  • Naprowadzenie i zwolnienie wskaźnika myszy (218)
  • Umieszczenie wskaźnika myszy w polu (220)
  • Reakcja na wiele zdarzeń (222)
  • Zmiana tekstu (224)
  • Klonowanie akapitów (226)
  • Identyfikacja elementu docelowego zdarzenia (229)
  • Dane przekazywane do metody obsługi zdarzeń (230)

Rozdział 12. Manipulacja znacznikami HTML (233)

 • Tekst (233)
 • HTML (235)
 • Wartości pola formularza (237)
 • Odczytywanie atrybutów (239)
 • Zmiana atrybutów (240)
 • Dodawanie nowego elementu HTML za istniejącym elementem (242)
 • Dodawanie nowego elementu HTML przed istniejącym elementem (244)
 • Dodawanie nowego elementu HTML we wskazanym miejscu (246)
 • Usuwanie elementów (250)
 • Usuwanie elementów podrzędnych (252)
 • Filtrowanie elementów do ukrycia (254)
 • Zmiana tła wyróżnionych elementów (257)
 • Dodanie klasy do arkusza CSS (259)
 • Usunięcie klasy z arkusza CSS (263)
 • Przełączenie klasy z arkusza CSS (265)

Rozdział 13. Witalizacja strony (269)

 • Zmiana wymiarów obiektu (269)
 • Zanikanie i pojawianie się elementów strony (273)
 • Przesuwanie elementów strony (279)
 • Animacje (282)
 • Zakończenie operacji (297)
 • Łańcuchy poleceń (300)
 • Zmiana parametrów w pętli (302)
 • Przesuwanie elementów po arkuszu (305)
 • Przekierowywanie na wybrany adres URL po upływie określonego czasu (308)
 • Wcięcie tekstu (310)
 • Odstęp między liniami (312)
 • Rozmiar czcionki (313)
 • Marginesy (317)

Skorowidz (321)