Szczegóły ebooka

JavaScript. Wprowadzenie

JavaScript. Wprowadzenie

Shelley Powers

Ebook

Kompleksowe omówienie programowania w JavaScript

 • Jak weryfikować poprawność danych w formularzach HTML?
 • Jak zabezpieczyć aplikacje internetowe?
 • W jaki sposób korzystać z mechanizmów AJAX?

Zamierzasz wzbogacić tworzone przez siebie witryny internetowe o dodatkowe możliwości? A może zainteresowała Cię technologia AJAX, bazująca na języku JavaScript? Najwyższa pora poznać język, który na początku był jedynie skryptowym interfejsem pomiędzy stroną internetową otwartą w przeglądarce a aplikacją znajdującą się na serwerze. Dziś JavaScript jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez twórców stron i aplikacji internetowych. Rozpowszechnił się również poza światem internetu, służąc jako język skryptowy dla wielu aplikacji.

"JavaScript. Wprowadzenie" to podręcznik, dzięki któremu opanujesz możliwości JavaScriptu i nauczysz się wykorzystywać go w swoich projektach. Poznasz podstawowe elementy tego języka i dowiesz się, w jaki sposób łączyć kod JavaScript z kodem HTML. Nauczysz się przechwytywać zdarzenia zachodzące w oknie przeglądarki, sprawdzać dane wprowadzane przez użytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzystać z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologię AJAX i dodatkowe biblioteki, dzięki którym JavaScript zyskuje nowe, niesamowite możliwości.

 • Osadzanie JavaScriptu w kodzie strony
 • Typy danych, operatory i instrukcje
 • Obiekty JavaScriptu
 • Obsługa formularzy
 • Stosowanie plików cookie
 • Obiektowy model dokumentu
 • Tworzenie własnych obiektów
 • Technologia AJAX

Wykorzystaj pełnię możliwości JavaScriptu,
tworząc nowoczesne witryny internetowe.

Przedmowa (7)

1. Wprowadzenie i pierwsze spojrzenie (13)

 • Zagmatwana historia - specyfikacje i implementacje (14)
 • Zgodność pomiędzy przeglądarkami i inne popularne mity związane z JavaScriptem (16)
 • Co można zrobić za pomocą JavaScriptu (17)
 • Pierwsze spojrzenie na JavaScript - "Witaj, świecie!" (18)
 • Piaskownica JavaScriptu (28)
 • Dostępność i najlepsze praktyki w dziedzinie stosowania JavaScriptu (29)

2. Typy danych i zmienne w JavaScripcie (37)

 • Identyfikacja zmiennych (37)
 • Zakres (41)
 • Proste typy (45)
 • Stałe - nazwane, ale nie zmienne (53)
 • Pytania (54)

3. Operatory i instrukcje (55)

 • Format instrukcji JavaScriptu (55)
 • Proste instrukcje (56)
 • Instrukcje warunkowe i sterowanie (63)
 • Operatory warunkowe (69)
 • Operatory logiczne (74)
 • Zaawansowane instrukcje - pętle (75)
 • Pytania (79)

4. Obiekty JavaScriptu (81)

 • Konstruktor obiektu (81)
 • Obiekt Number (82)
 • Obiekt String (84)
 • Wyrażenia regularne oraz RegExp (88)
 • Obiekty funkcyjne - Date oraz Math (94)
 • Tablice w JavaScripcie (101)
 • Tablice asocjacyjne - tablice, które nie są tablicami (105)
 • Pytania (105)

5. Funkcje (107)

 • Definiowanie funkcji - wyliczenie sposobów (107)
 • Funkcje zwrotne (114)
 • Funkcje i rekurencja (116)
 • Funkcje zagnieżdżone, domknięcie funkcji oraz wyciek pamięci (117)
 • Funkcja jako obiekt (120)
 • Pytania (121)

6. Przechwytywanie zdarzeń (123)

 • Program obsługi zdarzeń w DOM Level 0 (124)
 • Pytania (140)

7. Formularze oraz sprawdzanie poprawności w locie (141)

 • Dostęp do formularza (141)
 • Dołączanie zdarzeń do formularzy - różne rozwiązania (142)
 • Wybieranie elementów z listy (143)
 • Przycisk opcji oraz pole wyboru (147)
 • Pola formularza i wyrażenia regularne w sprawdzaniu poprawności w locie (151)
 • Pytania (154)

8. Piaskownica i inne: cookies, bezpieczeństwo oraz ataki (155)

 • Piaskownica (156)
 • Wszystko o cookies (158)
 • Alternatywne techniki przechowywania danych (163)
 • Ataki XSS (167)
 • Pytania (169)

9. Podstawowe obiekty BOM (171)

 • Spojrzenie na BOM (171)
 • Obiekt window (172)
 • Ramki oraz obiekt location (180)
 • Obiekty history, screen oraz navigation (185)
 • Obiekt document (189)
 • Zbiór all, właściwości innerHTML i outerHTML, innerText i outerText (193)
 • Coś starego, coś nowego (195)
 • Pytania (197)

10. DOM - Document Object Model (199)

 • Opowieść o dwóch interfejsach (200)
 • DOM oraz zgodne z nim przeglądarki (201)
 • HTML API z DOM (202)
 • Zrozumienie DOM - Core API (208)
 • Obiekt document DOM Core (215)
 • Obiekt Element oraz dostęp w kontekście (218)
 • Modyfikowanie drzewa (219)
 • Pytania (222)

11. Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu (223)

 • Obiekty JavaScriptu oraz prototypowanie (224)
 • Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu (226)
 • Wykrywanie obiektów, enkapsulacja oraz obiekty dla wszystkich przeglądarek (229)
 • Wiązanie konstruktorów oraz dziedziczenie w JavaScripcie (234)
 • Obiekty jednorazowe (236)
 • Zaawansowane techniki obsługi błędów (try, throw, catch) (238)
 • Co nowego w JavaScripcie? (241)
 • Pytania (243)

12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych - dodawanie stylu do skryptu (245)

 • DHTML - JavaScript, CSS oraz DOM (246)
 • Czcionki oraz tekst (250)
 • Pozycja oraz ruch (254)
 • Rozmiar i przycinanie (260)
 • Wyświetlanie, widoczność oraz przezroczystość (265)
 • Pytania (270)

13. Wyjście poza stronę dzięki Ajaksowi (271)

 • Ajax - to nie tylko kod (272)
 • Jak działa Ajax (274)
 • Witaj, świecie Ajaksa! (274)
 • Obiekty Ajax - XMLHttpRequest oraz obiekty ActiveX w IE (277)
 • Praca z XML - albo niekoniecznie (281)
 • Google Maps (287)
 • Pytania (289)

14. Dobre wieści: Wszechstronne biblioteki! Niesamowite usługi sieciowe! Fantastyczne API! (291)

 • Zanim się zacznie - słowo ostrzeżenia (292)
 • Praca z biblioteką Prototype (293)
 • Biblioteka script.aculo.us (297)
 • Biblioteka Rico (300)
 • Dojo (303)
 • Yahoo! UI (307)
 • MochiKit (308)
 • Pytania (311)

A Odpowiedzi (315)

Skorowidz (325)

 • Tytuł: JavaScript. Wprowadzenie
 • Autor: Shelley Powers
 • Tytuł oryginału: Learning JavaScript
 • Tłumaczenie: Anna Trojan
 • ISBN: 978-83-246-6085-8, 9788324660858
 • Data wydania: 2012-08-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: jscwpr
 • Wydawca: Helion