Helion


Szczegóły ebooka

Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II

Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II


Najlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS SQL Server, są nierozłącznie związane z językiem SQL. Język ten stworzono po to, aby budować i użytkować bazy przechowujące ogromne ilości danych. Bez wątpienia SQL jest dość złożony, obejmuje wiele elementów i funkcji, jednak jego znajomość jest niezwykle ważna dla każdego, kto zajmuje się bazami danych, tworzy je czy nimi administruje. Również te osoby, które korzystają z narzędzi do raportowania w bazach danych, powinny przynajmniej dobrze zrozumieć podstawy tego języka.

Niniejsza książka jest kolejnym wydaniem popularnego podręcznika, dzięki któremu zrozumiesz SQL, jego składnię i najważniejsze aspekty wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, przedstawiając je w logicznej kolejności. Przykłady zastosowania języka dobrano tak, aby za pomocą małej próbki kodu umożliwić zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano informacje o składni SQL stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 12c. Uzupełniono zagadnienia dotyczące logiki warunkowej, a także przedstawiono kilka nowych tematów, takich jak wspólne wyrażenia tablicowe czy wstawianie komentarzy do zapytań.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych,
 • składnia instrukcji SELECT i jej możliwości,
 • agregacje danych i sum częściowych,
 • stosowanie złączeń, podzapytań, widoków i logiki zbiorów,
 • procedury składowane, aktualizacja danych i utrzymanie bazy,
 • projektowanie baz danych i sposoby prezentacji danych.

Poznaj SQL, a zrozumiesz bazy danych!


Larry Rockoff jest ekspertem w dziedzinie języka SQL i analityki biznesowej. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi do raportowania w celu analizy danych znajdujących się w złożonych bazach danych. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Chicago. Jest autorem książek poświęconych językowi SQL i zastosowaniu oprogramowania Microsoft Access i Excel. Obecnie odpowiada za rozwój hurtowni danych oraz aplikacji służących do raportowania dla największej sieci aptek w USA.
 

O autorze (9)

Podziękowania (11)

Wprowadzenie (13)

Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL (19)

 • Definicja SQL (21)
 • Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL (22)
 • Relacyjne bazy danych (24)
 • Klucze główne i obce (25)
 • Typy danych (26)
 • Wartości NULL (28)
 • Znaczenie SQL (29)
 • Co dalej? (29)

Rozdział 2. Podstawy pobierania danych (31)

 • Prosta instrukcja SELECT (31)
 • Uwagi dotyczące składni (32)
 • Komentarze w instrukcjach SQL (33)
 • Wybieranie kolumn (34)
 • Nazwy kolumn zawierające spacje (35)
 • Klauzule dostępne w instrukcji SELECT (36)
 • Co dalej? (38)

Rozdział 3. Pola obliczane i aliasy (41)

 • Wartości literału (42)
 • Obliczenia arytmetyczne (43)
 • Konkatenacja pól (44)
 • Aliasy kolumn (46)
 • Aliasy tabel (47)
 • Co dalej? (48)

Rozdział 4. Korzystanie z funkcji (49)

 • Czym jest funkcja? (49)
 • Funkcje znakowe (50)
 • Funkcje zagnieżdżone (54)
 • Funkcje daty i czasu (55)
 • Funkcje liczbowe (57)
 • Funkcje konwersji (59)
 • Co dalej? (62)

Rozdział 5. Sortowanie danych (63)

 • Sortowanie danych w porządku rosnącym (63)
 • Sortowanie danych w porządku malejącym (65)
 • Sortowanie względem więcej niż jednej kolumny (66)
 • Sortowanie względem pola obliczanego (66)
 • Sekwencje sortowania (67)
 • Co dalej? (70)

Rozdział 6. Kryteria wyboru (71)

 • Zastosowanie kryteriów selekcji (71)
 • Operatory klauzuli WHERE (72)
 • Ograniczanie liczby zwracanych wierszy (74)
 • Ograniczanie liczby wierszy za pomocą sortowania (75)
 • Dopasowywanie do wzorca (76)
 • Znaki wieloznaczne (79)
 • Co dalej? (81)

Rozdział 7. Logika Boole'a (83)

 • Złożone warunki logiczne (83)
 • Operator AND (84)
 • Operator OR (85)
 • Zastosowanie nawiasów (85)
 • Zastosowanie wielu nawiasów (87)
 • Operator NOT (88)
 • Operator BETWEEN (90)
 • Operator IN (92)
 • Logika Boole'a a wartości NULL (93)
 • Co dalej? (95)

Rozdział 8. Logika warunkowa (97)

 • Wyrażenie CASE (98)
 • Format prosty wyrażenia CASE (99)
 • Format przeszukujący wyrażenia CASE (100)
 • Logika warunkowa w klauzuli ORDER BY (102)
 • Logika warunkowa w klauzuli WHERE (104)
 • Co dalej? (105)

Rozdział 9. Dokonywanie podsumowań (107)

 • Usuwanie duplikatów (107)
 • Funkcje agregujące (109)
 • Funkcja COUNT (110)
 • Grupowanie danych (112)
 • Grupowanie i sortowanie względem kilku kolumn (113)
 • Kryteria selekcji w ramach agregacji (115)
 • Logika warunkowa w klauzuli GROUP BY (117)
 • Logika warunkowa w klauzuli HAVING (118)
 • Funkcje rankingowe (120)
 • Partycje (125)
 • Co dalej? (129)

Rozdział 10. Sumy częściowe i tabele krzyżowe (131)

 • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora ROLLUP (132)
 • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora CUBE (137)
 • Prezentacja danych w formie tabeli krzyżowej (142)
 • Co dalej? (149)

Rozdział 11. Złączenia wewnętrzne (151)

 • Łączenie dwóch tabel (152)
 • Złączenie wewnętrzne (154)
 • Kolejność tabel w złączeniach wewnętrznych (156)
 • Alternatywna składnia złączeń wewnętrznych (157)
 • Aliasy tabel - ciąg dalszy (157)
 • Co dalej? (159)

Rozdział 12. Złączenia zewnętrzne (161)

 • Złączenie zewnętrzne (161)
 • Złączenia lewostronne (163)
 • Weryfikacja występowania wartości NULL (165)
 • Złączenia prawostronne (166)
 • Kolejność tabel w złączeniach zewnętrznych (167)
 • Złączenia pełne (168)
 • Złączenia krzyżowe (171)
 • Co dalej? (173)

Rozdział 13. Złączenia zwrotne i widoki (175)

 • Złączenia zwrotne (175)
 • Tworzenie widoków (178)
 • Pobieranie danych z widoków (180)
 • Zalety stosowania widoków (181)
 • Modyfikowanie i usuwanie widoków (182)
 • Co dalej? (183)

Rozdział 14. Podzapytania (185)

 • Rodzaje podzapytań (185)
 • Wykorzystanie podzapytania jako źródła danych (186)
 • Wykorzystanie podzapytania w kryteriach selekcji (189)
 • Podzapytania skorelowane (191)
 • Operator EXISTS (193)
 • Zastosowanie podzapytania do wyznaczenia wartości kolumny obliczanej (194)
 • Wyrażenia CTE (195)
 • Co dalej? (197)

Rozdział 15. Logika zbiorów (199)

 • Zastosowanie operatora UNION (200)
 • Dołączanie lub eliminowanie duplikatów za pomocą operatora UNION (202)
 • Krzyżowanie zapytań (204)
 • Co dalej? (205)

Rozdział 16. Procedury składowane i parametryzacja (207)

 • Tworzenie procedur składowanych (208)
 • Parametry w procedurze składowanej (210)
 • Wykonywanie procedur składowanych (211)
 • Modyfikowanie i usuwanie procedur składowanych (212)
 • Funkcje - ciąg dalszy (213)
 • Co dalej? (214)

Rozdział 17. Modyfikowanie danych (215)

 • Sposoby modyfikacji danych (215)
 • Wstawianie danych (216)
 • Usuwanie danych (220)
 • Aktualizacja danych (221)
 • Aktualizacja danych w tabeli za pomocą podzapytań skorelowanych (222)
 • Co dalej? (224)

Rozdział 18. Utrzymanie tabel (227)

 • Język definicji danych (227)
 • Atrybuty tabel (228)
 • Kolumny w tabelach (229)
 • Klucze główne i indeksy (230)
 • Klucze obce (231)
 • Tworzenie tabel (232)
 • Tworzenie indeksów (234)
 • Co dalej? (234)

Rozdział 19. Zasady projektowania baz danych (237)

 • Cele normalizacji (238)
 • W jaki sposób dokonywać normalizacji danych (240)
 • Sztuka projektowania bazy danych (244)
 • Alternatywy dla normalizacji (246)
 • Co dalej? (247)

Rozdział 20. Sposoby prezentacji danych (249)

 • Jeszcze kilka słów o tabelach krzyżowych (249)
 • Excel i zewnętrzne źródło danych (251)
 • Tabele przestawne w Excelu (255)
 • Co dalej? (260)

Dodatek A. Praca z bazą danych Microsoft SQL Server (261)

 • Instalacja SQL Server 2016 Express (261)
 • Instalacja SQL Server 2016 Management Studio Express (262)
 • Praca z SQL Server Management Studio (262)

Dodatek B. Praca z bazą danych MySQL (265)

 • Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Windows (265)
 • Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (267)
 • Praca z MySQL Workbench (268)

Dodatek C. Praca z bazą danych Oracle (269)

 • Instalacja Oracle Database Express Edition (269)

Skorowidz (273)

 • Tytuły: Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II
 • Autor: Larry Rockoff
 • Tytuł oryginału: The Language of SQL (2nd Edition)
 • Tłumaczenie: Beata Błaszczyk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-3190-7, 9788328331907
 • Data wydania książki drukowanej: 2017-06-19
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-3191-4, 9788328331914
 • Data wydania: 2017-06-16
 • Format: 170x230
 • Identyfikator pozycji: jsqlp2
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion