Szczegóły ebooka

Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie III

Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie III

Larry Rockoff

Ebook

SQL stanowi podstawowe narzędzie komunikowania się z relacyjnymi bazami danych. Jest to dość skomplikowany język o rozbudowanych możliwościach. Pozwala na pobieranie z bazy zestawów danych wyszukiwanych na podstawie wyrafinowanych kryteriów. Umożliwia też modyfikację zarówno danych, jak i struktury bazy, w której są gromadzone. To potężne narzędzie powinni znać nie tylko programiści baz danych, ale również specjaliści zajmujący się ich analizą, jednak zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się SQL często nastręcza trudności.

To trzecie, poprawione i zaktualizowane wydanie praktycznego przewodnika po języku SQL i relacyjnych bazach danych. Przemyślana, uporządkowana struktura podręcznika sprzyja sprawnemu nabywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności - pracę z nim ułatwiają przystępny sposób prezentowania materiału i czytelne, łatwe do zrozumienia przykłady kodu SQL. Bardzo przydatnym elementem książki są odniesienia do składni (dialektów SQL) stosowanych w trzech najpowszechniejszych bazach danych: Microsoft SQL Server 2019, MySQL 8.0 i Oracle 18c. W tym wydaniu pojawiło się szersze omówienie typowych zadań analitycznych, uzupełniono też informacje o zastosowaniu Excela do wizualnej prezentacji danych, opisano więcej przydatnych funkcji, a także zaktualizowano i ulepszono dodatkowe materiały edukacyjne.

W książce między innymi:

 • operacje na danych przy użyciu zapytań SQL
 • funkcje i procedury składowane
 • grupowanie i agregowanie danych
 • projektowanie relacyjnych baz danych
 • tworzenie zestawień danych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych
 • praca z Microsoft SQL Server, MySQL i Oracle

Chcesz się nauczyć SQL? Z tą książką zrobisz to bez problemu!

O autorze

Podziękowania

Wstęp

Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL

 • Czym jest SQL?
 • Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL
 • Relacyjne bazy danych
 • Klucze główne i obce
 • Typy danych
 • Wartości NULL
 • Krótka historia systemów baz danych
 • Co dalej?

Rozdział 2. Podstawy pobierania danych

 • Prosta instrukcja SELECT
 • Uwagi dotyczące składni
 • Komentarze w instrukcjach SQL
 • Wybieranie kolumn
 • Nazwy kolumn zawierające spacje
 • Klauzule dostępne w instrukcji SELECT
 • Co dalej?

Rozdział 3. Pola obliczane i aliasy

 • Literały
 • Obliczenia arytmetyczne
 • Konkatenacja pól
 • Aliasy kolumn
 • Aliasy tabel
 • Co dalej?

Rozdział 4. Korzystanie z funkcji

 • Czym jest funkcja?
 • Funkcje znakowe
 • Funkcje zagnieżdżone
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje liczbowe
 • Funkcje pomocnicze
 • Co dalej?

Rozdział 5. Sortowanie danych

 • Sortowanie danych w porządku rosnącym
 • Sortowanie danych w porządku malejącym
 • Sortowanie względem więcej niż jednej kolumny
 • Sortowanie względem pola obliczanego
 • Sekwencje sortowania
 • Co dalej?

Rozdział 6. Kryteria wyboru

 • Zastosowanie kryteriów selekcji
 • Operatory klauzuli WHERE
 • Ograniczanie liczby zwracanych wierszy
 • Ograniczanie liczby wierszy za pomocą sortowania
 • Dopasowywanie do wzorca
 • Dopasowywanie na podstawie brzmienia
 • Co dalej?

Rozdział 7. Logika Boole'a

 • Złożone warunki logiczne
 • Operator AND
 • Operator OR
 • Zastosowanie nawiasów
 • Zastosowanie wielu nawiasów
 • Operator NOT
 • Operator BETWEEN
 • Operator IN
 • Logika Boole'a a wartości NULL
 • Co dalej?

Rozdział 8. Logika warunkowa

 • Wyrażenie CASE
 • Format prosty wyrażenia CASE
 • Format przeszukujący wyrażenia CASE
 • Logika warunkowa w klauzuli ORDER BY
 • Logika warunkowa w klauzuli WHERE
 • Co dalej?

Rozdział 9. Dokonywanie podsumowań

 • Usuwanie duplikatów
 • Funkcje agregujące
 • Funkcja COUNT
 • Grupowanie danych
 • Grupowanie i sortowanie względem kilku kolumn
 • Kryteria selekcji w ramach agregacji
 • Logika warunkowa w klauzuli GROUP BY
 • Logika warunkowa w klauzuli HAVING
 • Funkcje rankingowe
 • Partycje
 • Funkcje analityczne
 • Co dalej?

Rozdział 10. Sumy częściowe i tabele krzyżowe

 • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora ROLLUP
 • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora CUBE
 • Prezentacja danych w formie tabeli krzyżowej
 • Co dalej?

Rozdział 11. Złączenia wewnętrzne

 • Łączenie dwóch tabel
 • Złączenie wewnętrzne
 • Kolejność tabel w złączeniach wewnętrznych
 • Niejawne złączenia wewnętrzne
 • Aliasy tabel - ciąg dalszy
 • Co dalej?

Rozdział 12. Złączenia zewnętrzne

 • Złączenie zewnętrzne
 • Złączenia lewostronne
 • Weryfikacja występowania wartości NULL
 • Złączenia prawostronne
 • Kolejność tabel w złączeniach zewnętrznych
 • Złączenia pełne
 • Złączenia krzyżowe
 • Co dalej?

Rozdział 13. Złączenia zwrotne i widoki

 • Złączenia zwrotne
 • Tworzenie widoków
 • Pobieranie danych z widoków
 • Zalety stosowania widoków
 • Modyfikowanie i usuwanie widoków
 • Co dalej?

Rozdział 14. Podzapytania

 • Rodzaje podzapytań
 • Podzapytania jako źródła danych
 • Podzapytania jako kryteria selekcji
 • Podzapytania skorelowane
 • Operator EXISTS
 • Podzapytania jako kolumny obliczane
 • Wyrażenia CTE
 • Co dalej?

Rozdział 15. Logika zbiorów

 • Zastosowanie operatora UNION
 • Dołączanie lub eliminowanie duplikatów za pomocą operatora UNION
 • Krzyżowanie zapytań
 • Co dalej?

Rozdział 16. Procedury składowane i parametryzacja

 • Tworzenie procedur składowanych
 • Parametry w procedurze składowanej
 • Wykonywanie procedur składowanych
 • Modyfikowanie i usuwanie procedur składowanych
 • Funkcje - ciąg dalszy
 • Co dalej?

Rozdział 17. Modyfikowanie danych

 • Sposoby modyfikacji danych
 • Wstawianie danych
 • Usuwanie danych
 • Aktualizacja danych
 • Aktualizacja danych w tabeli za pomocą podzapytań skorelowanych
 • Co dalej?

Rozdział 18. Utrzymywanie tabel

 • Język definicji danych
 • Atrybuty tabel
 • Kolumny w tabelach
 • Klucze główne i indeksy
 • Klucze obce
 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie indeksów
 • Co dalej?

Rozdział 19. Zasady projektowania baz danych

 • Cele normalizacji
 • W jaki sposób dokonywać normalizacji danych
 • Sztuka projektowania bazy danych
 • Alternatywy dla normalizacji
 • Co dalej?

Rozdział 20. Zastosowanie Excela

 • Jeszcze kilka słów o tabelach krzyżowych
 • Dane zewnętrzne i narzędzie Power Query
 • Tabele przestawne w Excelu
 • Wykresy przestawne w Excelu
 • Standardowe wykresy Excela
 • Co dalej?

Dodatek A. Pierwsze kroki z Microsoft SQL Server

 • Instalowanie Microsoft SQL Server 2019 Express
 • Instalowanie Microsoft SQL Server Management Studio 18
 • Praca z programem SQL Server Management Studio
 • System pomocy w internecie

Dodatek B. Pierwsze kroki z MySQL

 • Instalowanie MySQL Community Server i MySQL Workbench
 • Praca z programem MySQL Workbench
 • System pomocy w internecie

Dodatek C. Pierwsze kroki z Oracle

 • Instalowanie Oracle Database Express Edition
 • Instalowanie Oracle SQL Developer
 • Praca z programem Oracle SQL Developer
 • System pomocy w internecie
 • Tytuł: Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie III
 • Autor: Larry Rockoff
 • Tytuł oryginału: The Language of SQL, 3rd Edition
 • Tłumaczenie: Piotr Cieślak, Beata Błaszczyk
 • ISBN: 978-83-283-9265-6, 9788328392656
 • Data wydania: 2022-07-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: jsqlp3
 • Wydawca: Helion