Helion


Szczegóły ebooka

Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a postęp, ludzie i planeta

Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a postęp, ludzie i planeta


Obecny system gospodarczy opiera się na maksymalizacji krótkookresowych zysków, unikaniu opodatkowania i przerzucaniu niekorzystnych efektów działalności na społeczeństwo. Jego konsekwencją są pogłębiające się nierówności, wzrost zadłużenia, zwiększająca się polaryzacja społeczeństwa i polityki, a także nasilająca się degradacja środowiska. Pandemia COVID-19 udowodniła, że taki system ekonomiczny jest nie do utrzymania. Jego niezrównoważenie i kruchość grożą kolejnymi katastrofami. Konieczne są dalsza ewolucja i przejście z "kapitalizmu akcjonariuszy" do "kapitalizmu interesariuszy".

Ta książka jest świetnie napisanym, szczerym wyjaśnieniem natury globalnych problemów, ich możliwych przyczyn i konsekwencji, a także związków z obecnymi systemami zarządzania. Przedstawiono w niej też ideę kapitalizmu interesariuszy: systemu gospodarczego opartego na inkluzywności, zrównoważonym rozwoju i równości. To holistyczne rozwiązanie, w którym odpowiedzialność jest proporcjonalnie rozłożona na rządy państw, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. W książce znalazło się wiele rad i wskazówek, z których może skorzystać każdy: polityk, właściciel firmy, aktywista, społecznik i obywatel. Okazuje się, że "rzeczywistość po COVID-19" może być dla ludzkości czasem współdziałania, w którym teraźniejszość i przyszłość dają możliwość wykreowania zrównoważonego świata. Świata, w którym wszyscy czują się dobrze.

W książce:

 • jak powstawał świat globalnego wzrostu
 • konsekwencje: problemy światowej gospodarki
 • model interesariuszy i jego realizacja
 • koncepcja kapitalizmu interesariuszy
 • jak można się przyczynić do rozwoju zrównoważonego świata

Kapitalizm interesariuszy: sercem systemu jest równowaga!

 • O autorach
 • Przedmowa
 • Część I. Świat, w którym dorastałem
 • Rozdział 1. 75 lat globalnego wzrostu i rozwoju
  • Fundamenty powojennego globalnego porządku ekonomicznego
  • Wspaniałe trzydziestolecie Zachodu
  • Burzliwe lata 70. i 80.
  • Punkt zwrotny
  • Globalizacja w latach 90. i na początku XXI wieku
  • Upadek systemu
 • Rozdział 2. Klątwa Kuznetsa
 • Problemy współczesnej gospodarki światowej
  • Pierwsza klątwa Kuznetsa: PKB jako miernik postępu
   • Powolny wzrost PKB
   • Rosnące zadłużenie
   • Niskie stopy procentowe i niska inflacja
   • Spowolnienie wzrostu produktywności
  • Druga klątwa Kuznetsa: nierówności
   • Nierówność dochodów
   • Bogactwo, zdrowie i mobilność społeczna
  • Trzecia klątwa Kuznetsa: środowisko
   • Degradacja środowiska
 • Rozdział 3. Wzrost potęgi Azji
  • Specjalne strefy ekonomiczne w Chinach
  • Cena postępu
  • Rynki wschodzące, które korzystają na rozwoju Chin
  • Wzrost w Indiach
  • Ogólniejszy obraz
 • Rozdział 4. Podzielone społeczeństwa
  • Podział i ponowne zjednoczenie Niemiec
  • Erozja politycznego centrum
  • Niepokoje społeczne
  • Wnioski, które należy wyciągnąć z podziałów
 • Część II. Czynniki postępu i problemy
 • Rozdział 5. Globalizacja
  • Indonezja a globalizacja
  • Początki globalizacji i szlaki korzenne6
  • Epoka odkryć geograficznych (XV XVIII w.)
  • Pierwsza fala globalizacji (ok. 1800 1914 r.)
  • Druga i trzecia fala globalizacji
  • Globalizacja 4.0
  • Globalizacja dzisiaj
 • Rozdział 6. Technika
  • Zmieniający się rynek pracy
  • Zmieniający się krajobraz biznesowy
  • Rewolucje przedprzemysłowe
  • Pierwsza rewolucja przemysłowa
  • Druga rewolucja przemysłowa
  • Trzecia rewolucja przemysłowa
  • Czwarta rewolucja przemysłowa
 • Rozdział 7. Ludzie i planeta
  • Thunberg w Davos
 • Część III. Kapitalizm interesariuszy
 • Rozdział 8. Koncepcja
  • Historia pojęcia interesariuszy
  • Model interesariuszy obecnie
  • Zasady i przekonania leżące u podstaw modelu interesariuszy
   • Subsydiarność
   • Kreowanie i współdzielenie wartości
  • Kapitalizm interesariuszy w praktyce
   • Miejsce przy stole
   • Wyjście poza PKB i zysk
   • Mechanizmy kontrolne oraz prężne instytucje
 • Rozdział 9. Przedsiębiorstwa
  • Mrsk
 • Rozdział 10. Społeczności
  • Nowa Zelandia w czasie kryzysu covidowego
  • Kluczowe zadania rządów państw
  • Singapur jako model rządu uwzględniającego zdanie interesariuszy
  • Nowa Zelandia i odchodzenie od PKB
  • Społeczeństwo obywatelskie i społeczność międzynarodowa
   • Organizacje konsumenckie
   • Nowoczesne związki zawodowe
   • Grupy interesu
 • Zakończenie. Droga do kapitalizmu interesariuszy
 • Podziękowania
 • Przypisy
 • Rozdział 1.
 • Rozdział 2.
 • Rozdział 3.
 • Rozdział 4.
 • Rozdział 5.
 • Rozdział 6.
 • Rozdział 7.
 • Rozdział 8.
 • Rozdział 9.
 • Rozdział 10.
 • Zakończenie