Szczegóły ebooka

Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a postęp, ludzie i planeta

Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a postęp, ludzie i planeta

Klaus Schwab, Peter Vanham

Ebook

Obecny system gospodarczy opiera się na maksymalizacji krótkookresowych zysków, unikaniu opodatkowania i przerzucaniu niekorzystnych efektów działalności na społeczeństwo. Jego konsekwencją są pogłębiające się nierówności, wzrost zadłużenia, zwiększająca się polaryzacja społeczeństwa i polityki, a także nasilająca się degradacja środowiska. Pandemia COVID-19 udowodniła, że taki system ekonomiczny jest nie do utrzymania. Jego niezrównoważenie i kruchość grożą kolejnymi katastrofami. Konieczne są dalsza ewolucja i przejście z "kapitalizmu akcjonariuszy" do "kapitalizmu interesariuszy".

Ta książka jest świetnie napisanym, szczerym wyjaśnieniem natury globalnych problemów, ich możliwych przyczyn i konsekwencji, a także związków z obecnymi systemami zarządzania. Przedstawiono w niej też ideę kapitalizmu interesariuszy: systemu gospodarczego opartego na inkluzywności, zrównoważonym rozwoju i równości. To holistyczne rozwiązanie, w którym odpowiedzialność jest proporcjonalnie rozłożona na rządy państw, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. W książce znalazło się wiele rad i wskazówek, z których może skorzystać każdy: polityk, właściciel firmy, aktywista, społecznik i obywatel. Okazuje się, że "rzeczywistość po COVID-19" może być dla ludzkości czasem współdziałania, w którym teraźniejszość i przyszłość dają możliwość wykreowania zrównoważonego świata. Świata, w którym wszyscy czują się dobrze.

W książce:

 • jak powstawał świat globalnego wzrostu
 • konsekwencje: problemy światowej gospodarki
 • model interesariuszy i jego realizacja
 • koncepcja kapitalizmu interesariuszy
 • jak można się przyczynić do rozwoju zrównoważonego świata

Kapitalizm interesariuszy: sercem systemu jest równowaga!

 • Tytuł: Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a postęp, ludzie i planeta
 • Autor: Klaus Schwab, Peter Vanham
 • Tytuł oryginału: Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet
 • Tłumaczenie: Michał Lipa
 • ISBN: 978-83-8322-463-3, 9788383224633
 • Data wydania: 2022-02-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: kapinv
 • Wydawca: Onepress