Helion


Szczegóły ebooka

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi


Szef - to brzmi dumnie!

Najlepszych szefów nie poznaje się po świetnie skrojonym garniturze ani eleganckiej garsonce. Jakości nie zagwarantują też drogie studia czy twardy charakter. Najwybitniejsi menedżerowie stali się elitą w swoim fachu po wielu latach ciężkiej pracy... nad sobą. To właśnie dzięki ich staraniom dziś Ty możesz osiągnąć upragniony sukces w znacznie krótszym czasie. Książka ta powstała zarówno z myślą o zupełnych nowicjuszach, stawiających dopiero pierwsze kroki na stanowisku kierowniczym, jak i o doświadczonych biznesmenach, którzy uważają, że na naukę nigdy nie jest za późno.

To, czego Ci trzeba, to fachowa wiedza na temat zarządzania, a także wybrane informacje z zakresu psychologii. Pierwsze ułatwią Ci prowadzenie firmy, drugie znacznie usprawnią kontakty z podwładnymi i uczynią przyjemniejszym kierowanie grupą ludzi. Wyjątkowość tego podręcznika polega na tym, że opiera się on na indywidualnych doświadczeniach autorów, uznanych polskich trenerów kadry zarządzającej. Ma on jednak znacznie większe ambicje: korzysta z praktyki wielu innych menedżerów, odnosząc się przy tym do typowo polskich realiów i specyfiki rodzimego rynku.

Wtajemniczenie w trzech krokach:

 1. Niedoceniane przedmioty obowiązkowe
 2. Elementy psychologii szefa
 3. Manowce zarządzania

Sugestywna grafika. Nigdzie nie przeczytasz tego,
co tutaj zobaczysz na własne oczy!

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Patroni książki:

 


 

 

Wprowadzenie (13)

Część I Niedoceniane przedmioty obowiązkowe

Rozdział 1. Nowy pracownik w firmie (17)
Wdrożenie do pracy wymaga planu działań i przewodnictwa szefa

 • Cele działania firmy (20)
 • Wizja (22)
 • Wspólne wartości (22)
 • Wzory zachowań (22)
 • Meandry awansu wewnętrznego (33)

Rozdział 2. Szef i jego przełożeni (37)
Relacje szefa z jego przełożonymi rzutują na cały zespół

 • Rozpoznać wzajemne oczekiwania (39)
 • Gdy jest źle (41)
 • Gdy jest dobrze (45)
 • Gdy pojawia się nowy szef (48)
 • Gdy szef odchodzi (49)

Rozdział 3. Motywowanie pozafinansowe pracowników (53)
Motywowanie bez wiedzy o potrzebach podwładnych prowadzi donikąd

 • Jedenaście zasad motywacji (55)
  • 1. Motywowanie zacznij od siebie (56)
  • 2. Nie motywuj bez podania celu (57)
  • 3. Nieosiągalne cele demotywują (57)
  • 4. Wspólne określenie celu motywuje (58)
  • 5. Nie motywuj innych, dopóki nie poznasz ich potrzeb (60)
  • 6. Motywuj, umożliwiając rozwój (62)
  • 7. Nie oczekuj, że motywacja trwa wiecznie (63)
  • 8. Motywuj, dostrzegając sukcesy (64)
  • 9. Etyczne współzawodnictwo motywuje (65)
  • 10. Elitarność motywuje (65)
  • 11. Przynależność do grupy motywuje (66)
 • Manipulowanie pod płaszczykiem motywowania (74)

Rozdział 4. Motywowanie finansowe (81)
Menedżer powinien współtworzyć system wynagradzania swoich pracowników

 • Zarobki podwładnych (83)
  • Premia regulaminowa (84)
  • Premia uznaniowa (88)
  • Wynagrodzenie podstawowe (90)
  • Skutki złych rozwiązań (92)
 • Zarobki szefa (93)

Rozdział 5. Zwalnianie podwładnych (99)
Nieunikniony element zarządzania wymagający rzetelnego przygotowania

 • Kiedy zwolnić? (101)
 • Jak zwalniać? (103)
 • Konsekwencje zwalniania (109)
 • Skutki dla klientów i konkurencji (112)

Rozdział 6. Poszukiwanie dobrych praktyk (117)
Większość najlepszych rozwiązań już istnieje - naucz się adaptować je do własnych potrzeb

 • Czym jest benchmarking? (119)
 • Typy benchmarkingu (120)
  • Benchmarking wewnętrzny (120)
  • Benchmarking konkurencyjny (121)
  • Benchmarking funkcjonalny (121)
 • Nowe pomysły czy adaptacje starych? (121)
 • Dobre praktyki a zmiany w przedsiębiorstwie (122)
 • Nowe produkty (124)
 • Porównywanie wskaźników w poszukiwaniu najlepszych praktyk (127)
 • Poszukiwania przez analogię (128)
  • Analogia osobista (129)
  • Analogia bezpośrednia (129)
  • Analogia symboliczna (129)
 • Zaangażowanie pracowników (130)
 • Dobre praktyki a innowacyjność (130)
 • Podsuwanie przez pracowników nowych pomysłów (131)
 • Dobre praktyki a konkurencyjność (132)

Rozdział 7. Myślenie w kategoriach projektu (135)
Uporządkowanie działań zwiększa skuteczność zarządzania

 • Budżet i terminy (137)
 • Etapy projektu (137)
 • Określenie potrzeb odbiorców (138)
 • Wybór celu projektu (139)
 • Planowanie projektu (140)
 • Realizacja projektu, czyli do roboty (144)
 • Kontrola efektów (145)
 • Ocena projektu (147)
 • Zalety projektu (148)

Rozdział 8. Proces handlowy (151)
Wszyscy pracownicy w firmie mają związek ze sprzedażą

 • Wiedza o kluczowych klientach (153)
 • Wiedza o własnych usługach i produktach (155)
 • Wiedza o konkurencji i jej produktach (156)
 • Wiedza o własnej postawie w trakcie spotkania z klientem (160)
 • Zła obsługa po sprzedaży? (163)

Część II Elementy psychologii szefa - wiedza nietajemna

Rozdział 9. Portret szefa (169)
Swój styl zarządzania i reakcje otoczenia można zrozumieć i na nie wpływać

 • Pierwsze spojrzenie na szefa (171)
 • Szef poddany analizie - słów kilka o analizie transakcyjnej (172)
 • Inwentaryzacja po raz pierwszy - analiza strukturalna według analizy transakcyjnej (176)
 • Jak to działa - czyli jak się na co dzień zachowujemy - analiza funkcjonalna (178)
  • Szef jako Rodzic (178)
  • Szef też ma emocje - stan Ja Dziecko (187)
  • Szef w pełni Dorosły (202)
 • Obraz całego zespołu na tle portretu szefa (206)
  • 1. styl zarządzania - "biurokrata na patrolu" (207)
  • 2. styl zarządzania - "włoska mama" (208)
  • 3. styl zarządzania - "firma to Ja, czyli szef-Słońce" (209)
  • 4. styl zarządzania - "stanowczy, twórczy, dobry ojciec" (210)
  • Portret nr 1: 2. styl zarządzania - "włoska mama" w męskim wydaniu (212)
  • Portret nr 2: 1. styl zarządzania - "biurokrata na patrolu" (212)
  • Portret nr 3: 4. styl zarządzania - "stanowczy, twórczy, dobry ojciec" (214)
  • Portret nr 4: 3. styl zarządzania - "firma to Ja, czyli szef-Słońce" (216)
 • Szef spogląda w lustro (218)
 • Składowe portretu - rozmawiamy czy komunikujemy się (218)
 • Transakcje - czyli jak ze sobą rozmawiamy i co z tego wynika (221)
 • Postawy życiowe - czyli co myślimy o sobie i o innych; jak to wpływa na nasz sposób zarządzania i tworzenie atmosfery w pracy 234
  • I postawa: Ja jestem OK - Ty jesteś OK (236)
  • II postawa: Ja jestem OK - Ty nie jesteś OK (236)
  • III postawa: Ja nie jestem OK - Ty jesteś OK (237)
  • IV postawa: Ja nie jestem OK - Ty nie jesteś OK (238)
 • Postawa życiowa a funkcjonowanie zespołu (238)

Rozdział 10. Asertywność szefa to znacznie więcej niż umiejętność mówienia "nie" (257)

 • Zaczynamy stosować asertywne komunikaty (260)
 • Bilans zysków i strat - z jakich powodów wybieram nieasertywne zachowania (262)
  • Jestem szefem, więc mam prawo do... (265)
  • Asertywny gniew szefa (267)
 • Irracjonalne myśli są hamulcami zachowań asertywnych (271)
 • Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów a postawa asertywna (274)
  • Dominacja, czyli Ja wygrywam - Ty przegrywasz (276)
  • Adaptacja, czyli Ja ustępuję - Ty wygrywasz (278)
  • Unikanie, czyli Ja się wycofuję - Ty stajesz się nieistotny (279)
  • Kompromis, czyli Ja ustępuję i obiecuję - Ty ustępujesz i obiecujesz (280)
  • Współdziałanie - Ja wygrywam - Ty wygrywasz (281)
 • Gry psychologiczne - gry bez zwycięzców (285)
  • Czy zauważasz swoich pracowników? (285)
  • "W co ty grasz?" (288)
  • Gra ma sens, jeśli pojawi się drugi gracz (291)
  • Jak nie grać? (301)
  • Zasady czystej komunikacji według analizy transakcyjnej (305)

Rozdział 11. Konflikt w zespole (311)
Konfliktów nie należy powstrzymywać i utajniać, tylko trzeba je rozwiązywać

 • Zarządzanie przez konflikt (314)
 • Przyczyny konfliktów (315)
 • Objawy (318)
 • Leczenie (319)

Część III Manowce zarządzania

Rozdział 12. Szef bez autorytetu (327)
Sama wiedza i umiejętności bez osobowości nie zbudują autorytetu

 • Na autorytet trzeba zapracować (334)
 • Przyczyny braku autorytetu (337)
 • Objawy braku autorytetu (338)
 • Leczenie (339)
 • Dobre rady (340)

Rozdział 13. Nieformalny lider (345)
Złe zarządzanie tworzy alternatywnych przywódców

 • Nieformalny lider w polityce i w firmie (347)
 • Co sprzyja wyłonieniu nieformalnego lidera? (347)
 • Jak obecność nieformalnego lidera wpływa na zespół? (349)
 • Co dzieje się z nieformalnym liderem? (352)
 • Lepiej zapobiegać, niż leczyć (353)
 • A kiedy mamy już lidera... (356)
 • Monitorowanie relacji z zespołem (356)
 • Poszukiwanie sukcesorów (357)
 • Kiedy i jak zwolnić nieformalnego lidera? (358)

Rozdział 14. Rutyna szefów i podwładnych (363)
Poszukiwanie równowagi pomiędzy kreatywnością a rutyną

 • Rutyna pomaga (366)
 • Rutyna przeszkadza (367)
 • Przyczyny (368)
 • Obraz choroby (369)
 • Najważniejsze powody braku kreatywności. Jak sobie radzić? (374)
  • Schematyzm myślenia i postępowania (374)
  • Obawa przed krytyką (375)
  • Obawa przed nowym (376)
  • Obezwładniające poczucie sukcesu (379)
  • Niskie poczucie własnej wartości (380)
  • Brak motywacji (381)

Rozdział 15. Przemęczenie pracą (387)
Wymagania stawiane przez firmę i nas samych powinny być proporcjonalne do indywidualnych możliwości

 • Przyczyny wokół nas (391)
 • Zamęczyć samego siebie (392)
 • Konsekwencje przemęczenia (396)
 • Jak się zmęczyć, ale nie zamęczyć? (403)
 • Jak wprowadzić wyścig szczurów? (405)

Skorowidz (415)