Helion


Szczegóły ebooka

Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencjał big data w swojej organizacji

Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencjał big data w swojej organizacji


Koncepcja big data, nauka o danych i analityka danych wspomagają dziś procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach w niespotykanym wcześniej zakresie. Zwiększają poziom efektywności pracy w wielu różnych branżach. Korporacje zaczęły więc eksperymenty z wykorzystaniem big data i technologii chmury, aby budować jeziora danych oraz tworzyć oparte na nich systemy podejmowania decyzji. Niejeden z tych projektów się nie powiódł, gdyż nie został dostosowany do kultury i potrzeb przedsiębiorstwa. Najwyraźniej zabrakło wiedzy, w jaki sposób skutecznie przeprowadzać tak radykalną transformację.

Ta książka jest praktycznym przewodnikiem, który ułatwia wdrażanie architektury jeziora danych (ang. data lake) w przedsiębiorstwie. Omówiono tu różne podejścia do jej uruchamiania i rozwijania, w tym kałuże danych (analityczne piaskownice) i stawy danych (hurtownie danych), a także budowanie jezior danych od podstaw. Opisano konfigurowanie różnych stref, co pozwala na odpowiednie rozmieszczenie zarówno surowych, jak i starannie zarządzanych i przetworzonych danych. Wyjaśniono znaczenie zarządzania dostępem do stref. Zawarto tu również wskazówki umożliwiające zachowanie zgodności z regułami zarządzania danymi przedsiębiorstwa.

W tej książce:

 • wprowadzenie do hurtowni danych, big data i nauki o danych
 • praktyczne techniki budowania jezior danych
 • najlepsze praktyki dostarczania analitykom dostępu do danych
 • projektowanie architektury jeziora danych oraz różne techniki implementacji
 • zalety i wady różnych podejść do budowania magazynów danych i zarządzania nimi

Jeziora danych i big data - ocean możliwości!


Wstęp 9

1. Wprowadzenie do jezior danych 13

 • Dojrzewanie jeziora danych 15
  • Kałuże danych 17
  • Stawy danych 17
 • Udane tworzenie jeziora danych 18
  • Właściwa platforma 18
  • Właściwe dane 19
  • Właściwy interfejs 20
  • Bagno danych 22
 • Wskazówki dotyczące sukcesu w budowaniu jezior danych 23
  • Tworzenie jeziora danych 24
  • Organizowanie jeziora danych 24
  • Konfiguracja jeziora danych pod kątem samoobsługi 26
 • Architektury jeziora danych 30
  • Jeziora danych w chmurze publicznej 31
  • Logiczne jeziora danych 31
 • Podsumowanie 34

2. Perspektywa historyczna 37

 • Dysk do danych samoobsługowych - narodziny baz danych 37
 • Imperatyw analityczny - narodziny hurtowni danych 40
 • Ekosystem hurtowni danych 41
  • Przechowywanie i kwerendowanie danych 42
  • Ładowanie danych - narzędzia do integracji danych 47
  • Organizowanie danych i zarządzanie nimi 50
  • Konsumowanie danych 55
 • Podsumowanie 56

3. Wprowadzenie do big data i nauki o danych 57

 • Hadoop przewodzi historycznemu przejściu na big data 57
  • System plików Hadoop 58
  • Współdziałanie przetwarzania i przechowywania w zadaniu MapReduce 59
  • Schemat odczytu 60
  • Projekty Hadoop 61
 • Nauka o danych 62
 • Uczenie maszynowe 66
  • Zdolność wyjaśnienia 67
  • Zarządzanie zmianami 68
 • Podsumowanie 69

4. Budowanie jeziora danych 71

 • Co to jest Hadoop i dlaczego z niego korzystamy? 71
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się kałuż danych 74
 • Wykorzystanie big data 74
  • Nauka o danych jako główny czynnik 75
  • Strategia 1. - przeniesienie istniejącej funkcjonalności 77
  • Strategia 2. - jeziora danych dla nowych projektów 79
  • Strategia 3. - ustanowienie centralnego punktu zarządzania 79
  • Który sposób jest odpowiedni dla Ciebie? 80
 • Podsumowanie 82

5. Od stawów danych, czyli hurtowni danych big data, do jezior danych 83

 • Podstawowe funkcje hurtowni danych 84
  • Modelowanie wymiarowe dla analityki 85
  • Integrowanie danych z różnych źródeł 86
  • Zachowywanie historii za pomocą powoli zmieniających się wymiarów 86
  • Ograniczenia hurtowni danych jako repozytorium historycznego 86
 • Przejście do stawu danych 87
  • Utrzymywanie historii w stawie danych 87
  • Wdrażanie powoli zmieniających się wymiarów w stawie danych 88
 • Rozrastanie się stawów danych w jeziora danych - ładowanie danych, które nie znajdują się w hurtowni danych 90
  • Surowe dane 91
  • Dane zewnętrzne 91
  • Internet rzeczy (IoT) i inne dane strumieniowe 94
 • Architektura Lambda 94
 • Transformacje danych 97
 • Systemy docelowe 99
  • Hurtownie danych 100
  • Operacyjne magazyny danych 100
  • Aplikacje czasu rzeczywistego i produkty oparte na danych 100
 • Podsumowanie 101

6. Optymalizacja pod kątem samoobsługi 103

 • Początki samoobsługi 103
 • Analitycy biznesowi 105
  • Znajdowanie i zrozumienie danych - dokumentowanie przedsiębiorstwa 106
  • Budowanie zaufania 109
  • Dostarczanie 115
  • Przygotowanie danych do analizy 116
 • Przygotowywanie danych w jeziorze danych 117
  • Umiejscowienie przygotowywania danych w Hadoop 118
  • Powszechne przypadki użycia dla przygotowywania danych 119
 • Analiza i wizualizacja 120
 • Podsumowanie 123

7. Architektura jeziora danych 125

 • Organizacja jeziora danych 125
  • Strefa lądowania lub surowa 126
  • Strefa złota 127
  • Strefa robocza 129
  • Strefa wrażliwa 129
 • Wiele jezior danych 131
  • Zalety utrzymywania osobnych jezior danych 131
  • Zalety scalania jezior danych 131
 • Jeziora danych w chmurze 132
 • Wirtualne jeziora danych 135
  • Federacja danych 135
  • Wirtualizacja big data 136
  • Eliminacja redundancji 137
 • Podsumowanie 139

8. Katalogowanie jeziora danych 141

 • Organizowanie danych 141
  • Metadane techniczne 142
  • Metadane biznesowe 146
 • Znakowanie 148
  • Automatyczne katalogowanie 149
 • Logiczne zarządzanie danymi 150
  • Zarządzanie wrażliwymi danymi i kontrola dostępu 150
  • Jakość danych 152
 • Powiązanie różnych danych 154
 • Ustanawianie pochodzenia 155
 • Dostarczanie danych 156
 • Narzędzia służące do budowania katalogu 157
  • Porównanie narzędzi 158
 • Ocean danych 159
 • Podsumowanie 159

9. Zarządzanie dostępem do danych 161

 • Autoryzacja lub kontrola dostępu 162
 • Zasady dostępu do danych oparte na znacznikach 163
 • Anonimizacja wrażliwych danych 166
  • Suwerenność danych i zgodność z przepisami 169
 • Samoobsługowe zarządzanie dostępem 171
  • Dostarczanie danych 174
 • Podsumowanie 180

10. Perspektywy dla różnych branż 181

 • Big data w usługach finansowych 182
  • Konsumenci, cyfryzacja i dane zmieniają znane nam finanse 182
  • Ratowanie banku 183
  • Nowe możliwości oferowane przez nowe dane 186
  • Kluczowe procesy korzystania z jeziora danych 188
 • Wartość dodana przez jeziora danych w usługach finansowych 190
 • Jeziora danych w branży ubezpieczeniowej 191
 • Inteligentne miasta 193
 • Big data w medycynie 194

Skorowidz 196