Helion


Szczegóły ebooka

Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod

Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod


Komputery kwantowe nie są już tylko urządzeniami teoretycznymi. Nie są też futurystycznym monstrum, obcą maszyną, która zamieni całe istniejące oprogramowanie w jakąś jego niezrozumiałą alternatywę. Komputery kwantowe (QPU) staną się raczej radykalnym rozszerzeniem możliwości współczesnej informatyki, które pozwoli nam rozwiązać problemy dotychczas nierozwiązywalne. Istnieją ważne zadania, z którymi QPU potrafią sobie świetnie poradzić, a których rozwiązanie byłoby niemożliwe na jakimkolwiek standardowym urządzeniu komputerowym. Z drugiej strony z wieloma standardowymi obliczeniami QPU nie radzi sobie dużo lepiej niż najzwyklejszy laptop. Z punktu widzenia programisty zatem stanowi rodzaj koprocesora o ciekawych możliwościach.

Oto przewodnik po wspaniałym, nieodkrytym jeszcze do końca świecie informatyki kwantowej. Aby ją zrozumieć, niepotrzebny jest doktorat z fizyki kwantowej i wyższej matematyki. Dzięki tej książce opanujesz zestaw pojęć niezbędnych do zrozumienia działania QPU, dowiesz się, jakie problemy mogą rozwiązać aplikacje QPU i nauczysz się korzystać z narzędzi do pisania programów dla QPU. Zaprezentowane tu koncepcje są bogato ilustrowane przykładami, które można łatwo uruchomić na darmowym symulatorze QCEngine. Istnieje też możliwość korzystania z fizycznych QPU (kilka prototypów QPU udostępniono w chmurze). Interesującą, choć nieco trudniejszą częścią przewodnika jest rozdział poświęcony zastosowaniu obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym.

W tej książce:

 • koncepcje programowania procesorów kwantowych
 • kubity, superpozycja i teleportacje kwantowe
 • prymitywy QPU
 • wzmacnianie amplitudy, kwantowa transformacja Fouriera i szacowanie fazy
 • przykłady aplikacji QPU

QPU: zrób pierwszy krok ku technologii przyszłości!

 

Wstęp 9

 

1. Wprowadzenie 13

 • Wymagania wstępne 13
 • Czym jest QPU? 14
 • Podejście praktyczne 15
  • Elementarz QCEngine 15
  • Natywne instrukcje QPU 17
  • Ograniczenia symulatorów 20
  • Ograniczenia sprzętu 20
 • QPU a GPU: charakterystyka ogólna 20

CZĘŚĆ I. PROGRAMOWANIE DLA QPU

2. Jeden kubit 25

 • Krótkie spojrzenie na fizyczny kubit 26
 • Wprowadzenie notacji kołowej 29
  • Rozmiar kół 29
  • Rotacja kół 30
 • Pierwsze operacje QPU 31
  • Instrukcja QPU: NOT 32
  • Instrukcja QPU: HAD 32
  • Instrukcja QPU: READ 33
  • Instrukcja QPU: WRITE 33
  • Czas na praktykę: idealnie losowy bit 34
  • Instrukcja QPU: PHASE(?) 37
  • Instrukcje QPU: ROTX(?) i ROTY(?) 38
 • COPY: brakująca operacja 38
 • Łączenie operacji QPU 39
  • Instrukcja QPU: ROOT-of-NOT 39
 • Czas na praktykę: kwantowy łowca szpiegów 41
 • Podsumowanie 44

3. Wiele kubitów 45

 • Notacja kołowa rejestrów multikubitowych 45
 • Rysowanie rejestru wielokubitowego 48
 • Operacje jednokubitowe w wielokubitowych rejestrach 48
  • Czytanie kubitu w wielokubitowym rejestrze 50
 • Wizualizowanie większej liczby kubitów 51
 • Instrukcja QPU: CNOT 52
 • Czas na praktykę: wykorzystanie par Bella w dzielonej losowości 55
 • Instrukcje QPU: CPHASE i CZ 56
  • Sztuczka QPU: odbicie fazowe 57
 • Instrukcja QPU: CCNOT (bramka Toffoliego) 59
 • Instrukcje QPU: SWAP i CSWAP 60
  • Test SWAP 61
 • Tworzenie operacji warunkowej 63
 • Czas na praktykę: zdalnie kontrolowana losowość 66
 • Podsumowanie 68

4. Teleportacja kwantowa 69

 • Czas na praktykę: teleportujmy sobie coś 69
 • Spacer po programie 74
  • Krok 1. Utworzenie splątanej pary 75
  • Krok 2. Przygotowanie ładunku 75
  • Krok 3.1. Połączenie ładunku ze splątaną parą 76
  • Krok 3.2. Wprowadź ładunek w superpozycję 76
  • Krok 3.3. Odczytaj oba kubity Alice 77
  • Krok 4. Odbierz i przekształć 78
  • Krok 5. Weryfikacja wyniku 78
 • Interpretowanie wyników 80
 • Jak naprawdę używa się teleportacji? 81
 • Zabawne wypadki przy teleportacji 81

CZĘŚĆ II. PRYMITYWY QPU

5. Kwantowe arytmetyka i logika 85

 • Dziwnie odmienne 85
 • Arytmetyka na QPU 87
  • Czas na praktykę: budowanie operatorów inkrementacji i dekrementacji 87
 • Dodawanie dwóch kwantowych liczb stałoprzecinkowych 90
 • Ujemne liczby stałoprzecinkowe 91
 • Czas na praktykę: bardziej złożona matematyka 92
 • Prawdziwa kwantowość 93
  • Wykonanie kwantowo-warunkowe 94
  • Wyniki kodowane w fazie 95
 • Odwracalność i kubity skreczowe 96
 • Odwracanie skutków obliczeń 98
 • Mapowanie logiki booleanowskiej do operacji QPU 101
  • Podstawowa logika kwantowa 101
 • Podsumowanie 103

6. Wzmacnianie amplitudy 105

 • Czas na praktykę: konwersja między fazą a wielkością 105
 • Iteracja wzmacniania amplitudy 108
 • Więcej iteracji? 108
 • Wiele wejść z flipem 111
 • Wykorzystanie wzmocnienia amplitudy 116
  • AA i QFT jako szacowanie sumy 116
  • Przyspieszanie konwencjonalnych algorytmów za pomocą AA 117
 • Wewnątrz QPU 117
  • Intuicja 117
 • Podsumowanie 119

7. QFT: Kwantowa transformata Fouriera 121

 • Ukryte wzorce 121
  • QFT, DFT i FFT 123
 • Częstotliwości w rejestrze QPU 123
 • DFT 126
  • Rzeczywiste i zespolone wejścia DFT 128
  • DFT dowolnego sygnału 130
 • Używanie QFT 132
  • QFT jest szybka 132
 • Wewnątrz QPU 139
  • Zrozumienie zasad 140
  • Operacja po operacji 141
 • Wnioski 145

8. Szacowanie fazy kwantowej 147

 • Uczymy się o operacjach QPU 147
 • Fazy własne uczą nas czegoś użytecznego 148
 • Co robi szacowanie fazy 149
 • Jak korzystać z szacowania fazy 150
  • Wejścia 150
  • Wyjścia 152
 • Drobnym drukiem 153
  • Dobór rozmiaru rejestru wyjściowego 153
  • Złożoność 154
  • Operacje warunkowe 154
 • Szacowanie fazy w praktyce 154
 • Wewnątrz QPU 155
  • Jak to działa? 156
  • Operacja po operacji 157
 • Podsumowanie 159

CZĘŚĆ III. ZASTOSOWANIA QPU

9. Prawdziwe dane 163

 • Dane liczbowe 163
 • QRAM 165
 • Kodowanie wektorów 168
  • Ograniczenia kodowania amplitudy 171
  • Kodowanie amplitudy i notacja kołowa 172
 • Kodowanie macierzy 173
  • Jak operacja QPU może reprezentować macierz? 173
  • Symulacja kwantowa 174

10. Kwantowe wyszukiwanie 179

 • Logika fazowa 180
  • Budowanie podstawowych operacji logiki fazowej 182
  • Budowanie złożonych zdań logiki fazowej 182
 • Rozwiązywanie łamigłówek logicznych 185
  • O kotkach i tygrysach 185
 • Ogólny przepis na rozwiązanie problemu spełnialności formuły logicznej 189
  • Czas na praktykę: rozwiązujemy formułę boolowską 3-SAT 190
  • Czas na praktykę: problem 3-SAT niespełniający kryteriów 192
 • Przyśpieszanie konwencjonalnych algorytmów 194

11. Kwantowy supersampling 197

 • Co QPU może zrobić dla grafiki komputerowej? 197
 • Zwykły supersampling 198
 • Czas na praktykę: obliczanie obrazów kodowanych fazą 199
  • Kwantowy shader pikseli 200
  • Wykorzystanie PHASE do rysowania 201
  • Rysowanie krzywych 203
 • Próbkowanie obrazów kodowanych fazowo 204
 • Ciekawszy obrazek 205
  • Supersampling 208
 • QSS a konwencjonalny sampling Monte Carlo 208
  • Jak działa QSS 209
 • Dodawanie koloru 214
 • Podsumowanie 216

12. Algorytm faktoryzacji Shora 217

 • Czas na praktykę: wykorzystanie algorytmu faktoryzacji Shora na QPU 218
 • Jak właściwie działa algorytm Shora? 219
  • Czy w ogóle potrzebujemy QPU? 220
  • Podejście kwantowe 222
 • Krok po kroku: faktoryzacja liczby 15 223
  • Krok 1. Inicjalizacja rejestrów QPU 224
  • Krok 2. Rozszerzenie do superpozycji kwantowej 224
  • Krok 3. Warunkowe mnożenie przez 2 227
  • Krok 4. Warunkowe mnożenie przez 4 228
  • Krok 5. Kwantowa transformata Fouriera 229
  • Krok 6. Odczytanie kwantowego wyniku 231
  • Krok 7. Logika cyfrowa 231
  • Krok 8. Sprawdzenie wyniku 234
 • Drobnym drukiem 235
  • Obliczanie reszty z dzielenia 235
  • Czas a przestrzeń 236
  • Kopierwsze inne niż 2 236

13. Kwantowe uczenie maszynowe 237

 • Rozwiązywanie układów równań liniowych 238
  • Opisywanie i rozwiązywanie układów równań liniowych 238
  • Rozwiązywanie układu równań liniowych za pomocą QPU 240
 • Kwantowa analiza głównych składowych 249
  • Standardowa analiza składowych głównych 249
  • PCA z QPU 250
 • Kwantowa maszyna wektorów podtrzymujących 254
  • Standardowe maszyny wektorów podtrzymujących 254
  • SVM z QPU 257
 • Inne aplikacje uczenia maszynowego 260

CZĘŚĆ IV. PERSPEKTYWY

14. Bądź na bieżąco: przewodnik po literaturze 265

 • Od notacji kołowej po wektory zespolone 265
 • Subtelności i uwagi na temat terminologii 267
 • Podstawy miary 268
 • Rozkład bramki i kompilacja 269
 • Teleportacja bramek 271
 • Galeria sław 271
 • Wyścig: komputery kwantowe a klasyczne 272
 • Uwaga na temat algorytmów opartych na wyroczni kwantowej 273
  • Algorytm Deutscha-Jozsy 273
  • Algorytm Bernsteina-Vaziraniego 273
  • Algorytm Simona 274
 • Języki programowania kwantowego 274
 • Obietnica kwantowej symulacji 275
 • Korekcja błędu i urządzenia NISQ 276
 • Co dalej? 276
  • Książki 276
  • Notatki z wykładów 277

 • Tytuły: Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod
 • Autor: Eric R. Johnston, Nicholas Harrigan, Mercedes Gimeno-Segovia
 • Tytuł oryginału: Programming Quantum Computers: Essential Algorithms and Code Samples
 • Tłumaczenie: Katarzyna Wojtkowiak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-6778-4, 9788328367784
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-12-02
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-6779-1, 9788328367791
 • Data wydania: 2020-12-02
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: komkwa
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion