Helion

Szczegóły ebooka

Kompetencje menedżera

Kompetencje menedżera


Menedżerze: właścicielu firmy, dyrektorze, kierowniku, specjalisto HR!

Książka, którą trzymasz w ręku, to Twoja lektura obowiązkowa. Nie tylko na dziś - także na jutro, pojutrze i na za dziesięć lat, ponieważ szefować firmie i ludziom w niej oznacza: stale dążyć do rozwoju. Zdobywać nową wiedzę w zakresie rekrutacji, szkoleń i coachingowego wsparcia pracowników, kompetencji miękkich oraz zarządczych czy wreszcie prawa pracy. Zdobyte informacje przed wdrożeniem ich w praktykę funkcjonowania organizacji należy przećwiczyć. Oczywiście na nikim innym jak tylko na sobie. Bycie menedżerem to ciężka praca. Wiesz o tym najlepiej. Przekonany jest o tym również Mirosław Kot, który pięć ostatnich lat, a tak naprawdę całe zawodowe życie poświęcił jednemu celowi. Temu, by opracować kompletny i praktyczny, oparty na dobrej podbudowie teoretycznej opis kompetencji menedżera.

Oto Twoje zawodowe kompendium wiedzy. Suche fakty dotyczące kompetencji, jakimi musi dysponować współczesny zarządzający, wzbogacone zostały ponad setką przykładów z rynku oraz drugą setką ćwiczeń. Niektóre możesz uznać za zbyt trudne do wykonania, inne okażą się za łatwe. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie zawodowego rozwoju obecnie jesteś. Ćwicz poszczególne kompetencje regularnie. Zacznij od tych, które są Ci niezbędne do pracy już teraz, ale nie zapominaj o tych, które pomogą budować Twoją przyszłość. Pracuj nad wszystkimi albo wybierz te, które uznasz za najbardziej dla siebie przydatne. I pamiętaj - ta książka jest mocna jak esencja. Możesz ją pochłonąć lub rozcieńczać innymi lekturami.

Rozdział 1. Kompetencje HR (11)

 • ABC kompetencji (11)
  • Podział i właściwości kompetencji (13)
  • Kompetencje i work-life balance (17)
  • Tworzenie modelu (księgi kompetencji) (19)
  • Model kompetencji (21)
 • Zarządzanie procesem szkoleniowym (25)
  • Określanie celu szkolenia (28)
  • Określanie grupy odbiorców (28)
  • Ewaluacja szkolenia (33)
  • Przykład praktycznego wykorzystania metody Donalda L. Kirkpatricka (35)
 • Rekrutacja i selekcja pracowników (37)
  • Zarządzanie oceną pracowniczą (50)
 • Zarządzanie talentami (59)

Rozdział 2. Kompetencje osobiste (63)

 • Inteligencja emocjonalna (63)
  • Kompetencje wchodzące w zakres inteligencji emocjonalnej (66)
  • Inteligencja niezbędna w codziennym życiu i w pracy (70)
 • Komunikacja menedżera (75)
  • Reguła wzmacniaczy i osłabiaczy komunikacyjnych (76)
  • Bomby i wkręty komunikacyjne (79)
  • Reguła jasnych i prostych komunikatów (81)
  • Reguła wzmocnienia i osłabienia emocji a zachęta do zmiany bądź wykonania zadania (82)
  • Reguła niespełnienia (84)
  • Reguła zaprzeczeń (84)
  • Reguła presupozycji (85)
  • Reguła "Nie oceniaj człowieka, tylko jego zachowania" (87)
  • Reguła faktów i dowodów (88)
  • Reguła imadła komunikacyjnego, czyli pytania zamknięte sugerujące (89)
  • Reguła jasnych komunikatów - zero ukrytych intencji (91)
  • Reguła asertywności na "nie" (91)
  • Reguła asertywności na "tak" (92)
  • Asertywna odmowa (94)
  • Asertywna pochwała i krytyka (96)
 • Wystąpienia publiczne (101)
 • Efektywność osobista (114)
  • Jak być efektywnym? (117)
 • Radzenie sobie z manipulacją (119)
 • Zarządzanie sobą w stresie (129)
 • Zarządzanie sobą w czasie (135)
 • Kreatywność i innowacja (147)

Rozdział 3. Kompetencje zarządcze (155)

 • Komunikacja wewnętrzna w firmie (155)
 • Zarządzanie zespołem (159)
  • Co to oznacza, że ktoś jest z pokolenia X, Y lub Z? (169)
 • Motywacja (płacowa i pozapłacowa) (175)
 • Etykieta biznesu (184)
  • Zasada 1 - pierwszeństwo (186)
  • Zasada 2 - punktualność (187)
  • Zasada 3 - przywitanie i pożegnanie (187)
  • Zasada 4 - stosowny ubiór (188)
  • Zasada 5 - mowa ciała (189)
  • Zasada 6 - cel spotkania (190)
  • Zasada 7 - wizytówka (nie ulotka) (190)
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy (192)
 • Przywództwo i autorytet (197)
 • Delegowanie zadań i uprawnień (205)
 • Zarządzanie konfliktem (211)
 • Zarządzanie strategiczne (218)
 • Zarządzanie zmianą (225)
  • Akceptowanie zmiany (227)
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem (231)
 • Zarządzanie przez cele (239)

Rozdział 4. Prawo pracy (253)

 • Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę) (253)
  • Umowa na okres próbny (258)
  • Umowa na czas określony (260)
  • Umowa na czas nieokreślony (262)
  • Umowa na zastępstwo (265)
 • Zmiana warunków umowy o pracę - porozumienie zmieniające (aneks) i wypowiedzenie zmieniające (266)
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy (268)
  • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika (269)
  • Obowiązki pracownika (271)
 • Sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych (273)
  • Dokumentacja związana z udzielaniem kar (276)
  • Notatka służbowa (277)
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu, nierównemu traktowaniu i mobbingowi (278)
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji (278)
  • Przeciwdziałanie molestowaniu (284)
  • Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu (286)
  • Przeciwdziałanie mobbingowi (287)
 • Czas pracy (298)
  • Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy (300)
  • Szkolenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy (303)
  • Dyżur (304)
  • Podróż służbowa (306)
  • Systemy czasu pracy (307)
  • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy - główne pojęcia (316)
  • Ewidencja czasu pracy (328)
  • Zwolnienia okolicznościowe i nieobecności pracownika (332)
  • Urlopy wypoczynkowe (wymiar, udzielanie, odmowa i odwołanie z urlopu) (335)
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem (340)
  • Prawa rodziców (345)
 • Ochrona danych osobowych i kadrowych (350)
  • Co to są dane osobowe? (350)
  • Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych (353)
  • Ochrona wizerunku pracownika (354)
  • Dane wrażliwe (356)
  • Zasady kontroli przetwarzania danych osobowych (357)
  • Powierzenie danych osobowych (360)
 • Dokumentacja kadrowa: osobowa i płacowa (363)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia) (365)
  • Wydanie świadectwa pracy (372)

Akty prawne (377)

Orzeczenia sądów (379)

Bibliografia (381)

 • Strony internetowe (384)