Helion


Szczegóły ebooka

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie III

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie III


Kubernetes jest ważnym narzędziem do tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji w chmurze. Obecnie pozwala na uzyskiwanie prędkości, zwinności, niezawodności i wydajności na wysokim poziomie, a samo tworzenie i utrzymywanie systemów rozproszonych jest proste, efektywne i satysfakcjonujące. Trzeba tylko zrozumieć, na czym polega abstrakcja kontenerów i interfejsów API orkiestracji kontenerów i poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z samym Kubernetesem.

Oto podstawowe źródło wiedzy na temat systemu Kubernetes, okraszone przykładami, które umożliwiają samodzielne poznawanie tego produktu!

Liz Rice

To trzecie wydanie przewodnika autorstwa twórców Kubernetesa. Zostało starannie zaktualizowane i wzbogacone o tak ważne zagadnienia jak bezpieczeństwo, dostęp do Kubernetesa za pomocą kodu napisanego w różnych językach programowania czy tworzenie aplikacji wieloklastrowych. Dzięki książce poznasz podstawy funkcjonowania Kubernetesa, a naukę rozpoczniesz od budowy prostej aplikacji. Później dowiesz się, jak używać narzędzi i interfejsów API do automatyzacji skalowalnych systemów rozproszonych, w tym usług internetowych, aplikacji do uczenia maszynowego czy klastrów komputerów Raspberry Pi. Omówiono tu również zaawansowane zagadnienia, takie jak obiekty specjalne czy siatki usług i system kontroli źródła.

Najciekawsze zagadnienia:

 • budowa i działanie Kubernetesa na podstawie prostego przykładu
 • specjalne obiekty, takie jak DaemonSet, Job, ConfigMap i tajne dane
 • cykl życia kompletnej aplikacji rozproszonej
 • zabezpieczanie wdrażanych aplikacji
 • aplikacje wieloklastrowe i dostęp do Kubernetesa za pomocą własnego kodu

Poznaj przyszłość infrastruktury!

Przedmowa

1. Wprowadzenie

 • Prędkość
  • Wartość niemutowalności
  • Deklaratywna konfiguracja
  • Systemy samonaprawiające się
 • Skalowanie usługi i zespołów programistycznych
  • Rozłączność
  • Łatwe skalowanie aplikacji i klastrów
  • Skalowanie zespołów programistycznych za pomocą mikrousług
  • Separacja zagadnień dla zapewnienia spójności i skalowania
 • Zapewnianie abstrakcji infrastruktury
 • Wydajność
 • Ekosystem o pochodzeniu chmurowym
 • Podsumowanie

2. Tworzenie i uruchamianie kontenerów

 • Obrazy kontenerów
 • Budowanie obrazów aplikacji za pomocą Dockera
  • Pliki Dockerfile
  • Optymalizacja rozmiarów obrazu
  • Bezpieczeństwo obrazu
 • Wieloetapowe budowanie obrazów
 • Przechowywanie obrazów w zdalnym rejestrze
 • Środowisko wykonawcze kontenera Dockera
  • Uruchamianie kontenerów za pomocą Dockera
  • Odkrywanie aplikacji kuard
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów
 • Czyszczenie
 • Podsumowanie

3. Wdrażanie klastra Kubernetes

 • Instalowanie Kubernetes w usłudze dostawcy publicznej chmury
  • Google Kubernetes Engine
  • Instalowanie Kubernetes w Azure Kubernetes Service
  • Instalowanie Kubernetes w Amazon Web Services
 • Lokalna instalacja Kubernetes za pomocą minikube
 • Uruchamianie Kubernetes w Dockerze
 • Klient Kubernetes
  • Sprawdzanie statusu klastra
  • Wyświetlanie węzłów roboczych klastra Kubernetes
 • Komponenty klastra
  • Serwer proxy Kubernetes
  • Serwer DNS Kubernetes
  • Interfejs użytkownika Kubernetes
 • Podsumowanie

4. Typowe polecenia kubectl

 • Przestrzenie nazw
 • Konteksty
 • Przeglądanie obiektów interfejsu API Kubernetes
 • Tworzenie, aktualizacja i niszczenie obiektów Kubernetes
 • Dodawanie etykiet i adnotacji do obiektów
 • Polecenia debugowania
 • Zarządzanie klastrem
 • Uzupełnianie poleceń
 • Inne sposoby pracy z klastrami
 • Podsumowanie

5. Kapsuły

 • Kapsuły w Kubernetes
 • Myślenie w kategoriach kapsuł
 • Manifest kapsuły
  • Tworzenie kapsuły
  • Tworzenie manifestu kapsuły
 • Uruchamianie kapsuł
  • Wyświetlanie listy kapsuł
  • Szczegółowe informacje o kapsule
  • Usuwanie kapsuły
 • Uzyskiwanie dostępu do kapsuły
  • Uzyskiwanie większej ilości informacji za pomocą dzienników
  • Uruchamianie poleceń w kontenerze przy użyciu exec
  • Kopiowanie plików do i z kontenerów
 • Kontrole działania
  • Sonda żywotności
  • Sonda gotowości
  • Sonda rozruchu
  • Zaawansowana konfiguracja sondy
  • Rodzaje kontroli działania
 • Zarządzanie zasobami
  • Żądania zasobów: minimalne wymagane zasoby
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów za pomocą limitów
 • Utrwalanie danych za pomocą woluminów
  • Używanie woluminów z kapsułami
  • Różne sposoby używania woluminów z kapsułami
 • Wszystko razem
 • Podsumowanie

6. Etykiety i adnotacje

 • Etykiety
  • Stosowanie etykiet
  • Modyfikowanie etykiet
  • Selektory etykiet
  • Selektory etykiet w obiektach API
  • Etykiety w architekturze Kubernetes
 • Adnotacje
 • Czyszczenie
 • Podsumowanie

7. Wykrywanie usług

 • Co to jest wykrywanie usług?
 • Obiekt Service
  • DNS usługi
  • Kontrole gotowości
 • Udostępnianie usługi poza klastrem
 • Integracja z usługą równoważenia obciążenia
 • Szczegóły dla zaawansowanych
  • Punkty końcowe
  • Ręczne wykrywanie usług
  • kube-proxy i adresy IP klastra
  • Zmienne środowiskowe adresu IP klastra
 • Łączenie z innymi środowiskami
  • Łączenie z zasobami poza klastrem
  • Łączenie zasobów zewnętrznych z usługami w klastrze
 • Czyszczenie
 • Podsumowanie

8. Równoważenie obciążenia HTTP przy użyciu Ingress

 • Specyfikacja Ingress i kontrolery Ingress
 • Instalacja Contour
  • Konfiguracja DNS
  • Konfiguracja pliku lokalnych hostów
 • Praca z Ingress
  • Najprostszy sposób użycia
  • Używanie nazw hosta
  • Ścieżki
  • Czyszczenie
 • Techniki zaawansowane i pułapki
  • Uruchamianie kilku kontrolerów Ingress
  • Wiele obiektów Ingress
  • Ingress i przestrzenie nazw
  • Przepisywanie ścieżek
  • Serwowanie przez TLS
 • Inne implementacje Ingress
 • Przyszłość Ingress
 • Podsumowanie

9. Obiekt ReplicaSet

 • Pętle uzgadniania
 • Relacje między kapsułami i obiektami ReplicaSet
  • Adaptowanie istniejących kontenerów
  • Poddawanie kontenerów kwarantannie
 • Projektowanie z wykorzystaniem ReplicaSet
 • Specyfikacja ReplicaSet
  • Szablony kapsuł
  • Etykiety
 • Tworzenie obiektu ReplicaSet
 • Inspekcja obiektu ReplicaSet
  • Znajdowanie ReplicaSet z poziomu kapsuły
  • Znajdowanie zestawu kapsuł dla ReplicaSet
 • Skalowanie kontrolerów ReplicaSet
  • Skalowanie imperatywne za pomocą polecenia kubectl scale
  • Skalowanie deklaratywne za pomocą kubectl apply
  • Automatyczne skalowanie kontrolera ReplicaSet
 • Usuwanie obiektów ReplicaSet
 • Podsumowanie

10. Obiekt Deployment

 • Twoje pierwsze wdrożenie
 • Tworzenie obiektów Deployment
 • Zarządzanie obiektami Deployment
 • Aktualizowanie obiektów Deployment
  • Skalowanie obiektu Deployment
  • Aktualizowanie obrazu kontenera
  • Historia wersji
 • Strategie wdrażania
  • Strategia Recreate
  • Strategia RollingUpdate
  • Spowalnianie wdrażania w celu zapewnienia poprawnego działania usługi
 • Usuwanie wdrożenia
 • Monitorowanie wdrożenia
 • Podsumowanie

11. Obiekt DaemonSet

 • Planista DaemonSet
 • Tworzenie obiektów DaemonSet
 • Ograniczanie użycia kontrolerów DaemonSet do określonych węzłów
  • Dodawanie etykiet do węzłów
  • Selektory węzłów
 • Aktualizowanie obiektu DaemonSet
 • Usuwanie obiektu DaemonSet
 • Podsumowanie

12. Obiekt Job

 • Obiekt Job
 • Wzorce obiektu Job
  • Zadania jednorazowe
  • Równoległość
  • Kolejki robocze
 • Obiekt CronJob
 • Podsumowanie

13. Obiekty ConfigMap i tajne dane

 • Obiekty ConfigMap
  • Tworzenie obiektów ConfigMap
  • Używanie obiektów ConfigMap
 • Tajne dane
  • Tworzenie tajnych danych
  • Korzystanie z tajnych danych
  • Prywatne rejestry kontenera
 • Ograniczenia dotyczące nazewnictwa
 • Zarządzanie obiektami ConfigMap i tajnymi danymi
  • Wyświetlanie obiektów
  • Tworzenie obiektów
  • Aktualizowanie obiektów
 • Podsumowanie

14. Model kontroli dostępu oparty na rolach w Kubernetes

 • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Tożsamość w Kubernetes
  • Role i powiązania ról
  • Role i powiązania ról w Kubernetes
 • Techniki zarządzania funkcją RBAC
  • Testowanie autoryzacji za pomocą narzędzia can-i
  • Zarządzanie funkcją RBAC w kontroli źródła
 • Tematy zaawansowane
  • Agregowanie ról klastrowych
  • Wykorzystywanie grup do wiązań
 • Podsumowanie

15. Siatki usług

 • Szyfrowanie i uwierzytelnianie przy użyciu Mutual TLS
 • Kształtowanie ruchu
 • Introspekcja
 • Czy naprawdę potrzebujesz siatki usług
 • Introspekcja implementacji siatki usług
 • Krajobraz siatek usług
 • Podsumowanie

16. Integracja rozwiązań do przechowywania danych i Kubernetes

 • Importowanie usług zewnętrznych
  • Usługi bez selektorów
  • Ograniczenia usług zewnętrznych: sprawdzanie poprawności działania
 • Uruchamianie niezawodnych singletonów
  • Uruchamianie singletona MySQL
  • Dynamiczne przydzielanie woluminów
 • Natywne magazyny danych Kubernetes z wykorzystaniem obiektów StatefulSet
  • Właściwości obiektów StatefulSet
  • Ręcznie zreplikowany klaster MongoDB z wykorzystaniem obiektów StatefulSet
  • Automatyzacja tworzenia klastra MongoDB
  • Trwałe woluminy i obiekty StatefulSet
  • Ostatnia rzecz: sondy gotowości
 • Podsumowanie

17. Rozszerzanie Kubernetes

 • Co znaczy rozszerzanie Kubernetes
 • Punkty rozszerzalności
 • Wzorce tworzenia zasobów
  • Tylko dane
  • Kompilatory
  • Operatory
  • Jak zacząć
 • Podsumowanie

18. Dostęp do Kubernetes z poziomu popularnych języków programowania

 • API Kubernetes - perspektywa klienta
  • OpenAPI i generowane biblioteki klientów
  • Kwestia kubectl x
 • Programowanie API Kubernetes
  • Instalacja bibliotek klienckich
  • Uwierzytelnianie w API Kubernetes
  • Dostęp do API Kubernetes
  • Generowanie list i tworzenie kapsuł w Pythonie, Javie i .NET
  • Tworzenie i łatanie nowych obiektów
  • Obserwowanie zmian w API Kubernetes
  • Interakcja z kapsułami
 • Podsumowanie

19. Zabezpieczanie aplikacji w Kubernetes

 • Kontekst zabezpieczeń
  • Wyzwania związane z kontekstem zabezpieczeń
 • Pod Security
  • Czym jest Pod Security
  • Stosowanie standardów Pod Security
 • Zarządzanie kontami usług
 • Kontrola dostępu oparta na rolach
 • RuntimeClass
 • Network Policy
 • Siatka usług
 • Narzędzia do weryfikacji zabezpieczeń
 • Bezpieczeństwo obrazów
 • Podsumowanie

20. Polityki i zarządzanie klastrami Kubernetes

 • Dlaczego polityka i zarządzanie są ważne
 • Przepływ wstępu
 • Polityka i zarządzanie z narzędziem Gatekeeper
  • Czym jest Open Policy Agent
  • Instalacja Gatekeepera
  • Konfigurowanie polityk
  • Szablony ograniczeń
  • Tworzenie ograniczeń
  • Audyt
  • Modyfikacja
  • Replikacja danych
  • Metryki
  • Biblioteka polityk
 • Podsumowanie

21. Wdrożenia aplikacji w wielu klastrach

 • Zanim zaczniesz
 • Podejście od góry z równoważeniem obciążenia
 • Budowa aplikacji dla wielu klastrów
  • Replikowane silosy - najprostszy model międzyregionalny
  • Fragmentowanie - dane regionalne
  • Większa elastyczność - routing mikrousług
 • Podsumowanie

22. Organizacja aplikacji

 • Podstawowe zasady
  • Systemy plików jako źródło prawdy
  • Rola recenzji kodu
  • Bramy i flagi funkcji
 • Zarządzanie aplikacją w systemie kontroli źródła
  • Układ systemu plików
  • Wersje okresowe
 • Konstruowanie aplikacji w sposób umożliwiający jej rozwój, testowanie i wdrażanie
  • Cele
  • Progresja wydania
 • Parametryzacja aplikacji za pomocą szablonów
  • Parametryzacja przy użyciu narzędzia Helm i szablonów
  • Parametryzacja systemu plików
 • Wdrażanie aplikacji na całym świecie
  • Architektura umożliwiająca wdrażanie aplikacji na całym świecie
  • Implementacja wdrożenia światowego
  • Pulpity i monitorowanie wdrożeń światowych
 • Podsumowanie

A. Budowanie własnego klastra Kubernetes