Helion


Szczegóły ebooka

Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach

Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach


11 i pół powodu, dlaczego lean, six sigma i kaizen nie działają

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma potrafiła działać bardziej elastycznie, nie marnowała zasobów i obniżyła swoje koszty. Odpowiedzią na tę potrzebę jest koncepcja szczupłego zarządzania, która okazała się niezwykle skuteczna w firmach motoryzacyjnych. Po trzydziestu latach od spopularyzowania lean management, six sigma i filozofii kaizen te metody stały się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Niestety, próby adaptowania w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania w duchu lean często kończą się niepowodzeniem. Dlaczego tak się dzieje? Tomasz Król dostrzega jedenaście i pół przyczyny, które wymienia w swojej książce. Autor od piętnastu lat pomaga działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom doskonalić się w duchu "szczupłego zarządzania". W trakcie swojej pracy zetknął się z wieloma przykładami udanych i nieudanych wdrożeń koncepcji lean. Jest współautorem skutecznego systemu wdrażania, który również opisuje w książce.

Skorzystaj z jego doświadczeń i rad przed przystąpieniem do usprawniania własnego biznesu!


Wstęp (7)

Powód 1. Brak zrozumienia (13)

 • Przypadek 1- (19)
 • Przypadek 1+ (22)

Powód 2. Specyfika firmy (25)

 • Przykład 2- (30)
 • Przykład 2+ (33)

Powód 3. Cele, mierniki i wskaźniki (37)

 • Przypadek 3- (43)
 • Przypadek 3+ (46)

Powód 4. Koncentracja na narzędziach (49)

 • Przykład 4- (54)
 • Przykład 4+ (57)

Powód 5. Natychmiastowy efekt (61)

 • Przykład 5- (66)
 • Przykład 5+ (69)

Powód 6. Przypadkowy lider (73)

 • Przypadek 6- (78)
 • Przypadek 6+ (81)

Powód 7. Pospolite ruszenie (85)

 • Przypadek 7- (90)
 • Przypadek 7+ (93)

Powód 8. Wygodne status quo (97)

 • Przypadek 8- (102)
 • Przypadek 8+ (105)

Powód 9. Sztywny plan (109)

 • Przypadek 9- (114)
 • Przypadek 9+ (117)

Powód 10. My - oni (121)

 • Przypadek 10- (126)
 • Przypadek 10+ (129)

Powód 11. Zaangażowanie (133)

 • Przykład 11- (138)
 • Przykład 11+ (141)

Powód 11,5. Konsekwencja (145)

 • Przykład 11,5- (150)
 • Przykład 11,5+ (153)

Jak to zrobić, żeby wyszło? (158)

 • 1. Przegląd (162)
 • 2. Zespół (165)
 • 3. Usprawnienie (168)
 • 4. Wzmocnienie (172)

Zakończenie (177)

Podziękowania (183)