Szczegóły ebooka

Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie

Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie

Ryan T. White, Archana Tikayat Ray

Ebook

Mimo że osiągnięcia matematyczne stały się podwalinami algorytmiki, wielu inżynierów nie w pełni rozumie reguły matematyki dyskretnej. Nawet jeśli nie stanowi to szczególnego problemu w codziennej pracy, w końcu okazuje się, że matematyka dyskretna jest niezbędna do osiągnięcia prawdziwej biegłości w operowaniu algorytmami i w pracy na danych. Co więcej, znajomość tej dziedziny bardzo ułatwia rozwiązywanie problemów z zakresu uczenia maszynowego. W ten sposób praktyczna biegłość w matematyce zauważalnie poprawia wyniki pracy inżynierów.

Ta książka jest kompleksowym wprowadzeniem do matematyki dyskretnej, przydatnym dla każdego, kto chce pogłębić i ugruntować swoje umiejętności informatyczne. W zrozumiały sposób przedstawiono tu metody matematyki dyskretnej i ich zastosowanie w algorytmach i analizie danych, włączając w to techniki uczenia maszynowego. Zaprezentowano również zasady oceny złożoności obliczeniowej algorytmów i używania wyników tej oceny do zarządzania pracą procesora. Omówiono także sposoby przechowywania struktur grafowych, ich przeszukiwania i znajdywania ścieżek między wierzchołkami. Pokazano też, jak wykorzystać przedstawione informacje podczas posługiwania się bibliotekami Pythona, takimi jak scikit-learn i NumPy.

W książce między innymi:

 • terminologia i metody matematyki dyskretnej
 • zastosowanie metod matematyki dyskretnej w algorytmach i analizie danych
 • algebra Boole'a i kombinatoryka w podstawowych strukturach algorytmów
 • rozwiązywanie problemów z dziedziny teorii grafów
 • zadania związane z uczeniem maszynowym a matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna - poznaj, zrozum, zastosuj!

 • O autorach
 • O recenzencie
 • Wprowadzenie
  • Dla kogo jest ta książka?
  • O czym jest ta książka?
   • Część I. Podstawowe pojęcia z obszaru matematyki dyskretnej
   • Część II. Zastosowania matematyki dyskretnej w analizie danych i informatyce
   • Część III. Praktyczne zastosowania matematyki dyskretnej
  • Co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać tę książkę
  • Kody źródłowe
  • Konwencje typograficzne przyjęte w tej książce
 • I. Podstawowe pojęcia z obszaru matematyki dyskretnej
 • 1. Podstawowe pojęcia, notacja, teoria mnogości, relacje i funkcje
  • Czym jest matematyka dyskretna?
  • Podstawowa teoria mnogości
   • Definicja zbiory i ich notacja
   • Definicja elementy zbiorów
   • Definicja zbiór pusty
   • Przykład kilka przykładowych zbiorów
   • Definicja podzbiory i nadzbiory
   • Definicja notacja konstrukcji zbiorów
   • Przykład użycie notacji konstrukcji zbiorów
   • Definicja podstawowe operacje na zbiorach
   • Definicja zbiory rozłączne
   • Przykład liczby parzyste i nieparzyste
   • Twierdzenie prawa De Morgana
    • Dowód
   • Przykład prawo De Morgana
   • Definicja moc zbioru
   • Przykład moce zbiorów
  • Funkcje i relacje
   • Definicja relacje, dziedziny i przeciwdziedziny
   • Definicja funkcje
   • Przykłady relacje kontra funkcje
   • Przykład funkcje w algebrze elementarnej
   • Przykład funkcje w Pythonie i funkcje matematyczne
  • Podsumowanie
 • 2. Logika formalna i dowody matematyczne
  • Logika formalna i dowodzenie za pomocą tablic prawdy
   • Podstawy terminologii stosowanej w logice formalnej
   • Przykład niepoprawny argument
   • Przykład wszystkie pingwiny mieszkają w RPA!
   • Podstawowe idee logiki formalnej
   • Tablice prawdy
   • Przykład implikacja odwrotna
   • Przykład prawo przechodniości implikacji
   • Przykład prawa De Morgana
   • Przykład implikacja przeciwstawna
  • Dowody wprost
   • Przykład iloczyn parzystych i nieparzystych liczb całkowitych
   • Przykład pierwiastki liczb parzystych
   • Skrócenie dowodu za pomocą implikacji przeciwstawnej
  • Dowody nie wprost
   • Przykład czy istnieje najmniejsza dodatnia liczba wymierna?
   • Przykład dowód, że 2 jest liczbą niewymierną
   • Przykład ile jest liczb pierwszych?
  • Dowodzenie przez indukcję matematyczną
   • Przykład suma 1+2+...+n
   • Przykład kształty wypełniające przestrzeń
   • Przykład wzrost wykładniczy a wzrost w tempie silni
  • Podsumowanie
 • 3. Obliczenia w systemach o podstawie n
  • Zrozumieć liczby o podstawie n
   • Przykład liczby dziesiętne
   • Definicja liczby o podstawie n
  • Konwersje między różnymi podstawami
   • Konwersja liczb o podstawie n na liczby dziesiętne
   • Przykład wartość dziesiętna liczby o podstawie 6
   • Konwersja z zapisu dziesiętnego na system o podstawie n
   • Przykład konwersja liczby dziesiętnej na liczbę binarną (podstawa 2)
   • Przykład konwersje z systemu dziesiętnego na binarny i szesnastkowy w Pythonie
  • Liczby binarne i ich zastosowania
   • Algebra Boolea
    • Operator AND
    • Operator OR
    • Operator NOT
   • Przykład użytkownicy Netfliksa
  • Liczby szesnastkowe i ich zastosowanie
   • Przykład położenie obiektów w pamięci komputera
   • Przykład wyświetlanie komunikatów o błędach
   • Przykład adresy MAC
   • Przykład kolory w sieci
  • Podsumowanie
 • 4. Kombinatoryka z użyciem SciPy
  • Podstawy zliczania
   • Definicja iloczyn kartezjański
   • Twierdzenie moc iloczynów kartezjańskich zbiorów skończonych
   • Definicja iloczyn kartezjański n zbiorów
   • Twierdzenie reguła mnożenia
   • Przykład bajty
   • Przykład kolory w komputerze
  • Permutacje i kombinacje obiektów
   • Definicja permutacja
   • Przykład permutacje prostego zbioru
   • Twierdzenie permutacje zbioru
   • Przykład playlista
   • Wzrost w tempie silni
   • Twierdzenie wariacja bez powtórzeń
   • Definicja kombinacja
   • Przykład kombinacje kontra permutacje prostego zbioru
   • Twierdzenie kombinacje ze zbioru
   • Współczynniki dwumianowe
   • Przykład tworzenie zespołu
   • Przykład kombinacje kul
  • Alokacja pamięci
   • Przykład wstępne przydzielanie pamięci
  • Skuteczność algorytmów siłowych
   • Przykład szyfr Cezara
   • Przykład problem komiwojażera
  • Podsumowanie
 • 5. Elementy prawdopodobieństwa dyskretnego
  • Definicja doświadczenie losowe
  • Definicje zdarzenia elementarne, zdarzenia losowe, przestrzenie prób
  • Przykład rzut monetą
  • Przykład rzut wieloma monetami
  • Definicja miara probabilistyczna
  • Twierdzenie podstawowe własności prawdopodobieństwa
   • Dowód
  • Przykład sport
  • Twierdzenie monotoniczność
   • Dowód
  • Twierdzenie zasada włączeń i wyłączeń
   • Dowód
  • Definicja rozkład jednostajny
  • Twierdzenie obliczanie prawdopodobieństwa
   • Dowód
  • Przykład rzut wieloma monetami
  • Definicja zdarzenia niezależne
  • Przykład rzucanie wieloma monetami
  • Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
   • Definicja prawdopodobieństwo warunkowe
   • Przykład temperatury i opady
   • Twierdzenie reguły mnożenia
    • Dowód
   • Twierdzenie twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
    • Dowód
   • Twierdzenie twierdzenie Bayesa
    • Dowód
  • Bayesowski filtr antyspamowy
  • Zmienne losowe, średnie i wariancja
   • Definicja zmienna losowa
   • Przykład błędy przesyłania danych
   • Przykład empiryczna zmienna losowa
   • Definicja wartość oczekiwana
   • Przykład empiryczna zmienna losowa
   • Definicja wariancja i odchylenie standardowe
   • Twierdzenie obliczanie wariancji w praktyce
    • Dowód
   • Przykład empiryczna zmienna losowa
  • Google PageRank (część I)
  • Podsumowanie
 • II. Zastosowania matematyki dyskretnej w analizie danych i informatyce
 • 6. Algorytmy algebry liniowej
  • Zrozumieć układy równań liniowych
   • Definicja równanie liniowe dwóch zmiennych
   • Definicja kartezjański układ współrzędnych
   • Przykład równanie liniowe
   • Definicja układ dwóch równań liniowych dwóch zmiennych
   • Przykład układ oznaczony
   • Przykład układ sprzeczny
   • Przykład układ nieoznaczony
   • Definicja układy równań liniowych i ich rozwiązania
   • Definicja układy oznaczone, sprzeczne i nieoznaczone
  • Macierze i macierzowe reprezentacje układów równań liniowych
   • Definicja macierze i wektory
   • Definicja dodawanie i odejmowanie macierzy
   • Definicja mnożenie przez skalar
   • Definicja transpozycja macierzy
   • Definicja iloczyn skalarny wektorów
   • Definicja mnożenie macierzy
   • Przykład ręczne mnożenie macierzy i mnożenie macierzy w NumPy
  • Rozwiązywanie małych układów równań liniowych za pomocą metody eliminacji Gaussa
   • Definicja współczynnik wiodący
   • Definicja zredukowana macierz schodkowa
   • Przykład układ oznaczony z macierzą schodkową
   • Przykład układ sprzeczny z macierzą schodkową
   • Przykład układ nieoznaczony z macierzą schodkową
   • Algorytm eliminacja Gaussa
   • Przykład układ 3 równań liniowych z 3 niewiadomymi
  • Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych za pomocą NumPy
   • Przykład układ 3 równań z 3 niewiadomymi (NumPy)
   • Przykład sprzeczne i nieoznaczone układy równań w NumPy
   • Przykład układ 10 równań z 10 niewiadomymi (NumPy)
  • Podsumowanie
 • 7. Złożoność algorytmów
  • Złożoność obliczeniowa algorytmów
  • Notacja dużego O
   • Kiedy stałe mają znaczenie?
  • Złożoność algorytmów zawierających podstawowe instrukcje sterujące
   • Przepływ sekwencyjny
   • Przepływ warunkowy
   • Pętla
  • Złożoność popularnych algorytmów wyszukiwania
   • Algorytm wyszukiwania liniowego
    • Czym jest funkcja w Pythonie?
   • Algorytm wyszukiwania binarnego
  • Popularne klasy złożoności obliczeniowej
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • 8. Przechowywanie i wyodrębnianie cech z grafów, drzew i sieci
  • Zrozumieć grafy, drzewa i sieci
   • Definicja graf
   • Definicja stopień wierzchołka
    • Przykład stopnie wierzchołków
    • Twierdzenie suma stopni wierzchołków
   • Definicja ścieżki
   • Definicja cykle
   • Definicja drzewa lub grafy acykliczne
   • Definicja sieci
   • Definicja grafy skierowane
   • Definicja sieci skierowane
    • Przykład sieć skierowana
   • Definicja wierzchołki sąsiednie
   • Definicja grafy i składowe spójne
  • Zastosowania grafów, drzew i sieci
  • Przechowywanie grafów i sieci
   • Definicja lista sąsiedztwa
   • Definicja macierz sąsiedztwa
    • Przykład lista sąsiedztwa i macierz sąsiedztwa
    • Przykład macierz sąsiedztwa niespójnego grafu
   • Definicja macierz sąsiedztwa dla grafu skierowanego
    • Przykład macierz sąsiedztwa dla grafu skierowanego
    • Przykład przechowywanie macierzy sąsiedztwa w Pythonie
   • Wydajne przechowywanie danych sąsiedztwa
   • Definicja macierz wag sieci
    • Przykład macierz wag sieci
   • Definicja macierz wag sieci skierowanej
    • Przykład macierz wag sieci skierowanej
    • Przykład przechowywanie macierzy wag w Pythonie
  • Wyodrębnianie cech z grafów
   • Stopnie wierzchołków w grafie
   • Liczba ścieżek o określonej długości między wierzchołkami
   • Twierdzenie potęgi macierzy sąsiedztwa
   • Potęgi macierzy w Pythonie
   • Twierdzenie najkrótsza (pod względem liczby krawędzi) ścieżka pomiędzy vi i vj
    • Przykład ścieżki między wierzchołkami grafu z rysunku 8.8
  • Podsumowanie
 • 9. Przeszukiwanie struktur danych i znajdowanie najkrótszych ścieżek
  • Przeszukiwanie struktur grafowych i drzew
  • Algorytm przeszukiwania w głąb (DFS)
  • Implementacja algorytmu przeszukiwania w głąb w Pythonie
  • Problem najkrótszej ścieżki i jego warianty
   • Najkrótsze ścieżki w sieciach
   • Inne zastosowania najkrótszych ścieżek
   • Definicja problemu najkrótszej ścieżki
   • Sprawdzenie, czy istnieje rozwiązanie
  • Znajdowanie najkrótszych ścieżek metodą siłową
  • Algorytm Dijkstry znajdowania najkrótszych ścieżek
   • Algorytm Dijkstry
   • Algorytm Dijkstry zastosowany do małego problemu
  • Implementacja algorytmu Dijkstry w Pythonie
   • Przykład najkrótsze ścieżki
   • Przykład sieć bez połączenia
  • Podsumowanie
 • III. Praktyczne zastosowania matematyki dyskretnej
 • 10. Analiza regresji za pomocą NumPy i scikit-learn
  • Zbiór danych
  • Linie najlepszego dopasowania i metoda najmniejszych kwadratów
   • Zmienne
   • Zależność liniowa
   • Regresja
  • Linia najlepszego dopasowania
   • Metoda najmniejszych kwadratów i suma kwadratów błędów
  • Dopasowywanie prostej metodą najmniejszych kwadratów w NumPy
  • Dopasowywanie krzywych metodą najmniejszych kwadratów z użyciem NumPy i SciPy
  • Dopasowanie płaszczyzn metodą najmniejszych kwadratów z użyciem NumPy i SciPy
  • Podsumowanie
 • 11. Wyszukiwanie w sieci za pomocą algorytmu PageRank
  • Rozwój wyszukiwarek na przestrzeni lat
  • Google PageRank (część II)
  • Implementacja algorytmu PageRank w Pythonie
  • Zastosowanie algorytmu na danych rzeczywistych
  • Podsumowanie
 • 12. Analiza głównych składowych za pomocą scikit-learn
  • Wartości i wektory własne, bazy ortogonalne
  • Redukcja wymiarowości za pomocą analizy głównych składowych
  • Implementacja metody PCA z scikit-learn
  • Zastosowanie metody PCA na rzeczywistych danych
  • Podsumowanie
 • Tytuł: Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie
 • Autor: Ryan T. White, Archana Tikayat Ray
 • Tytuł oryginału: Practical Discrete Mathematics: Discover math principles that fuel algorithms for computer science and machine learning with Python
 • Tłumaczenie: Filip Kamiński
 • ISBN: 978-83-283-8397-5, 9788328383975
 • Data wydania: 2022-02-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: madypr
 • Wydawca: Helion