Helion


Szczegóły ebooka

 
Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej

Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej


Patent na innowację!

 • Wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe
 • Skuteczna ochrona własności przemysłowej
 • Efektywne zarządzanie i wycena
 • Aspekty międzynarodowe i europejskie
 • Praktyczne przykłady

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wynalazki od zawsze napędzały rozwój ludzkości. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, uruchamiamy procesy innowacyjne, przeprowadzamy badania, przedstawiamy niespotykane dotąd projekty, wzory i znaki. Tworzymy produkty, które czynią życie łatwiejszym i przyjemniejszym oraz są odpowiedzią na nasze potrzeby. Jednak tak jak potrzeba jest matką wynalazku, tak ochrona patentowa powinna być jego logicznym następstwem.

Bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium badawczym, projektujesz logo firmy, czy opracowujesz urządzenie umożliwiające podróże w czasie, zawsze powinieneś zadbać o bezpieczeństwo tego, co stworzyłeś. Chroń swoją własność przemysłową. Strzeż praw do marki. Pilnuj, by nikt niepowołany nie przywłaszczył sobie Twojego wynalazku.

System własności przemysłowej:
 • Własność przemysłowa i jej źródła.
 • Znaczenie prawa własności przemysłowej w każdym przedsiębiorstwie.
 • Przedmioty prawa własności przemysłowej — ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych.
 • Powstanie patentu, uzyskanie prawa ochronnego i prawa z rejestracji.
 • Analiza zagadnień wyceny własności przemysłowej oraz najistotniejsze sprawy związane z efektywnym zarządzaniem tą wyceną.
 • Kwestia prawa własności przemysłowej poza granicami kraju.

Wstęp (7)

1. Prawo własności przemysłowej w ogólności (9)

 • Pojęcie (10)
 • Źródła prawa (11)
  • Urząd Patentowy RP (12)
 • Rola rzecznika patentowego (15)
  • Jak zostać rzecznikiem patentowym w Polsce? (15)
  • W jakiej formie może być wykonywany zawód rzecznika patentowego? (16)

2. Znaczenie prawa własności przemysłowej w przedsiębiorstwie (19)

3. Przedmioty prawa własności przemysłowej (25)

 • Wynalazek (27)
 • Wzór użytkowy (31)
 • Wzór przemysłowy (tzw. design) (32)
 • Topografia układu scalonego (33)
 • Projekt racjonalizatorski (33)
 • Znak towarowy (tzw. marka) (34)
 • Oznaczenie geograficzne (35)
 • Know-how (35)

4. Powstanie patentu, prawa ochronnego na przedmiot własności przemysłowej oraz prawa z rejestracji przedmiotu prawa własności przemysłowej (39)

 • Procedura przyznawania ochrony patentowej (40)
 • Procedura przyznawania prawa ochronnego na wzór użytkowy (44)
 • Procedura przyznawania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (46)
 • Procedura przyznawania prawa ochronnego na znak towarowy (48)
 • Procedura przyznawania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (52)

5. Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej (55)

 • Korzystanie z wynalazku, na który uzyskano patent (56)
 • Korzystanie ze wzoru użytkowego, na który przyznano prawo ochronne (59)
 • Korzystanie ze wzoru przemysłowego, na który przyznano prawo z rejestracji (60)
 • Używanie znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne (62)
 • Używanie oznaczenia geograficznego, na które przyznano prawo z rejestracji (63)

6. Ochrona przedmiotów własności przemysłowej (67)

 • Zasięg ochrony (68)
  • Aspekt terytorialny (68)
  • Aspekt czasowy (68)
 • Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej (69)
 • Karnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej (71)

7. Wycena własności przemysłowej (73)

 • Wycena znaku towarowego (75)
  • Wartość ekonomiczna (76)
  • Wartość księgowa (77)
  • Wartość rynkowa (78)
  • Wartość odtworzeniowa (78)
  • Wartość godziwa (78)
  • Wartość likwidacyjna (79)
  • Metody dochodowe (80)
  • Metody kosztowe (84)
  • Metody porównawcze (84)
 • Wycena know-how (85)
  • Metody dochodowe (86)
  • Metody kosztowe (87)
  • Metody rynkowe (87)

8. Efektywne zarządzanie własnością przemysłową (89)

9. Prawo własności przemysłowej poza granicami kraju (99)

 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (100)
 • Przykłady międzynarodowej ochrony praw własności przemysłowej (101)
  • Patent udzielony w trybie PCT (102)
  • Prawo ochronne na znak towarowy - system madrycki (103)
 • Przykłady europejskiej ochrony praw własności przemysłowej (103)
  • Patent europejski (104)
  • Wspólnotowy znak towarowy (105)
  • Wspólnotowy wzór przemysłowy (105)

Podsumowanie (107)

Dodatek (109)

 • Przykład umowy sprzedaży patentu (109)
 • Przykład umowy licencyjnej (114)

Bibliografia (117)

Strony internetowe (119)

 • Tytuł: Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej
 • Autor: Anna Grzywińska, Szymon Okoń
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-2484-3, 9788324624843
 • Data wydania książki drukowanej: 2010-02-22
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-7792-4, 9788324677924
 • Data wydania: 2013-04-15
 • Format: A5
 • Identyfikator pozycji: marwyn
 • Kategorie:
 • Wydawca: Onepress