Szczegóły ebooka

3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szkoła efektu

3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szkoła efektu

Joanna Pasek

Ebook

Trójwymiarowy model świata

 • Całościowy opis wykonania filmu animowanego techniką 3D
 • Ćwiczenia ilustrowane zrzutami ekranu, pomagające powtórzyć wszystkie wykonywane operacje na własnym komputerze
 • Płyta DVD ze wszystkimi scenami, mapami i kompletem innych materiałów

Jak stworzyć animację 3D?

Z zachwytem oglądasz oscarową "Katedrę"? Podziwiasz precyzję, z jaką wykonane są animowane reklamy i teledyski? W świecie gier komputerowych czujesz się jak wirtualna ryba w wodzie? Chcesz rozwijać w sobie boską iskrę tworzenia? Nie zwlekaj zatem i włącz program 3ds Max 2010. Niech ogranicza Cię jedynie wyobraźnia!

Poznaj słynnego 3ds Maksa – Twoje nowe narzędzie kreowania i animowania trójwymiarowego świata. To właśnie w tym programie powstało wiele znanych Ci animacji i filmów, a także realistycznych graficznie gier oraz zachwycających wizualizacji architektonicznych. Aby stworzyć swoją pierwszą animację, koniecznie zapoznaj się z możliwościami programu 3ds Max 2010, opisanymi w tej książce. Kartka po kartce, klatka po klatce wkroczysz w wirtualną rzeczywistość, poznając zasady modelowania, animacji postaci, kluczowania, opracowywania świateł i materiałów, wprowadzania efektów specjalnych oraz renderingu i montażu całego filmu.

Dowiesz się, jak:
 • tworzyć obiekty, pozycjonować je i zmieniać ich parametry początkowe;
 • wprowadzać i przekazywać deformacje obiektu za pomocą stosu modyfikatorów;
 • posługiwać się modelowaniem siatkowym czy łatami (Patch) i tworzyć powierzchnie na podstawie krzywych: splajnów oraz NURBS;
 • wykorzystywać w animacji kamery, światła i efekty atmosferyczne (np. światło wolumetryczne);
 • kreować mapowane i animowane materiały, dodawać efekty renderingu (np. efekt żarzenia), naśladować metale, skórę, drewno, szkło i chrom;
 • używać renderera Mental Ray i współpracującego z nim systemu oświetlenia dziennego Daylight;
 • przygotować postać do animacji przy użyciu szkieletu (Biped), animować metodą morfingu, z pomocą systemów kości (Bones) i odwrotnej kinematyki;
 • stosować klucze oraz kontrolery animacji;
 • modelować wnętrza tradycyjne i prosto z kosmosu;
 • przekształcać animację 3D w kreskówkę.

Wstęp (9)

Rozdział 1. Co oznacza 3D (11)

 • Pierwsze spotkanie (13)
  • Interfejs programu (14)
  • Jednostki i ustawienia siatki (20)
  • Posługiwanie się skrótami klawiszowymi przy oglądaniu modelu (22)
  • Ustawianie widoku (23)
  • Zaznaczanie obiektów (26)

Rozdział 2. Podstawy (29)

 • Animujemy przelot UFO (30)
  • Tworzenie obiektów (30)
  • Pozycjonowanie obiektów i zmiana ich parametrów początkowych (34)
  • Kopiowanie i skalowanie obiektu (37)
  • Deformacja obiektu za pomocą modyfikatora Taper (40)
  • Zginanie (Bend) a gęstość siatki. Zmiana kolejności modyfikatorów (41)
  • Klonowanie i obrót obiektu (44)
  • Przypisywanie materiału (49)
  • Rendering obrazu (53)
  • Kamera i światła (56)
  • Rendering do pliku (60)
  • Animacja w trybie AutoKey (64)
  • Wyrównywanie położenia (Align) i tworzenie szeregu (Array) (68)
  • Efekt żarzenia (Glow) dla materiału (72)
  • Płomień (Fire Effect) (76)
  • Rozmycie (Motion Blur) i rendering animacji (80)
  • Ścieżki dostępu do plików zewnętrznych (82)
 • Sprzężenie między obiektami (83)
  • Kopie, klony i odnośniki (83)

Rozdział 3. Modelowanie ze splajnów (89)

 • Robot (90)
  • Tworzenie i edycja kształtów (90)
  • Bryły obrotowe (Lathe) (95)
  • Renderowalne splajny (98)
  • Prostoliniowe wytłaczanie splajnów (Extrude, Bevel) (104)
  • Wytłaczanie profilu wzdłuż dowolnej linii (Sweep) i zamiana splajnu w powierzchnię (111)
  • Wytłaczanie profilu wzdłuż dowolnej linii (Loft) i użycie narzędzia 3D Snaps (113)
  • Zmiana położenia punktu pivot (120)
  • Materiały mapowane i współrzędne mapowania (124)
  • Materiały złożone: Blend, Top/Bottom, Double Sided (129)
  • Oświetlenie sceny (133)
  • Animowane sekwencje, przezroczystość i modyfikator Noise (137)
  • Obiekty pomocnicze Dummy, modyfikator LinkedXForm i budowanie hierarchii (141)
  • Łączenie parametrów (Wire Parameters) (146)
  • Ruch po ścieżce. Kontroler Path (151)
  • Elastyczne wygięcie. Modyfikator Flex (156)
 • Obiekty złożone (157)
  • ProBoolean (158)
  • Conform (159)
  • BlobMesh (162)
  • Terrain (164)
  • Connect (165)
  • ShapeMerge (166)
  • ProCutter (168)
  • Scatter (170)

Rozdział 4. Modelowanie siatkowe (173)

 • Oczy (174)
  • Mapa parametryczna (Gradient Ramp) (174)
  • Ruchy oczu - kontroler LookAt (178)
  • Zarządzanie parametrami - Reaction Manager (181)
 • Modelowanie głowy (186)
  • Edycja siatki z użyciem miękkiego zaznaczenia (186)
  • Fazowanie i wytłaczanie - narzędzia Chamfer, Bevel, Extrude (189)
  • Zapisywanie zaznaczeń (Named Selections) i ich edycja (190)
  • Numery porządkowe materiału (Material ID) i grupy wygładzania (Smoothing Groups) (195)
  • Wygładzanie powierzchni (Subdivision Surface) (196)
  • Parametryczne fazowanie i wytłaczanie wieloboków (198)
  • Wytłaczanie wzdłuż linii (Extrude Along Spline) (202)
  • Ostatnie poprawki - Relax (204)
  • Materiał złożony Multi/Sub-Object (206)
  • Najprostsza siatka - Editable Mesh (209)
  • Edycja wierzchołków (Vertex) (210)
  • Wytłaczanie kończyn i szyi (Bevel, Extrude) (211)
  • Podgląd wygładzenia. Modyfikator MeshSmooth (213)
  • Dodawanie detali. Narzędzie View Align (214)
  • Cięcie (Slice) (218)
  • Spawanie (Weld) (220)
  • Mapy Cellular i Noise (222)
 • NURBS. Inne podejście do modelowania (224)
  • Tworzenie powierzchni na bazie krzywych - Lathe (224)
  • Tworzenie krzywych na bazie powierzchni - CV on Surf (227)
  • Wytłaczanie - U Loft (229)

Rozdział 5. Przygotowanie postaci do animacji (233)

 • Morfing (234)
  • Cele morfingu (234)
  • Morfing twarzy. Obiekt złożony Morph (237)
  • Morfing twarzy. Modyfikator Morpher (241)
 • Szkielet (243)
  • Tworzenie i pozycjonowanie obiektu typu Biped (243)
  • Dostosowanie szkieletu (245)
  • Połączenie postaci ze szkieletem. Modyfikator Physique (248)
  • Edycja obwiedni (Envelopes) modyfikatora Physique (251)
  • Ustawienie i próbna animacja postaci Biped (252)
  • Edycja połączeń (Link) modyfikatora Physique (254)
  • Ścięgna (Tendons) (257)
  • Biceps (Bulge) (258)
 • Ubranie i włosy (261)
  • Modelowanie za pomocą łat (Patch) (262)
  • Nadruk na koszulce - nakładanie pojedynczych znaków graficznych na powierzchnię (267)
  • Tkanina. Modyfikator Cloth (270)
  • Wiatr. Pole sił Wind (273)
  • Mocowanie tkaniny. Grupy wierzchołków (Cloth/Group) (275)
  • Krótkie włosy. Modyfikator Hair and Fur stosowany do obiektów siatkowych (280)
  • Długie włosy. Modyfikator Hair and Fur stosowany do splajnów (282)
  • Włosy powiewające na wietrze (285)
 • Kości, łącza i odwrotna kinematyka (287)
  • Prosta kinematyka i dziedziczenie transformacji (288)
  • Odwrotna kinematyka (HD Solver) (291)
  • Kości (Bones) (296)

Rozdział 6. Modelowanie wnętrz (301)

 • Wnętrze latającego talerza (302)
  • Wytłaczanie metodą Fit Deformation, modyfikatory FFD i odejmowanie brył (Boolean) (302)
  • Przygotowanie obiektu do animacji metodą Motion Capture (310)
  • Mapowanie Real-World (313)
  • Wstępne ustawienie postaci. Narzędzie LookAt Constraint (317)
  • Zarządzanie warstwami (Manage Layers) (320)
  • Ściany. Edycja normalnych do powierzchni (322)
  • Wyposażenie wnętrza. Konwersja splajnów do postaci siatki (329)
  • Planeta. Mapa Noise i parametry przezroczystości (332)
  • Animowane tekstury i mapa RGB Tint (336)
  • Pulsujące odblaski. Ograniczanie zasięgu świateł i kontroler Noise (344)
  • Uproszczone mapowanie odbić i mapa Falloff (352)
  • Para - systemy cząstek (SuperSpray) i efekt Blur (356)
 • Pokój z balkonem (360)
  • Oszklone drzwi - Translucent Shader (360)
  • Balustrada. Narzędzie Spacing Tool (365)
  • Obiekty parawanowe (369)
  • Oświetlenie dzienne. System Daylight i renderer MentalRay (376)
  • Materiały Arch&Design (381)
 • Szkła, lustra, witraże (386)
  • Mapy Flat Mirror oraz Reflect/Refract (386)
  • Materiały Raytrace (390)
  • Materiały współpracujące z rendererem Mental Ray (392)
  • Witraż (395)

Rozdział 7. Animacja (401)

 • Latający talerz (402)
  • Animacja świateł i materiałów (402)
  • Animacja obrotu. Dziedziczenie transformacji i ręczna edycja krzywej animacji (Draw Curves) (412)
  • Animacja ruchu po ścieżce. Tworzenie kluczy bezpośrednio na krzywej animacji (Add Keys) (415)
  • Kopiowanie i wklejanie ustawień kości (Posture) (419)
  • Kopiowanie i wklejanie póz (Pose). Unieruchamianie wybranych części ciała (Set Planted Key) (424)
  • Chwytanie przedmiotu. Position Constraint (429)
  • Pociągnięcie dźwigni. Parametr IK Blend (433)
  • Zmiana hierarchicznego rodzica - kontroler Link Constraint (438)
  • Animacja stanu nieważkości. Inne zastosowania systemu cząstek SuperSpray (441)
 • Pokój z balkonem (448)
  • Scenografia - materiał Matte/Shadow (448)
  • Wybiórcze użycie świateł (Exclude/Include) i żarzenie (Glow) (456)
  • Okno Track View - Dope Sheet. Kopiowanie i wklejanie kluczy (462)
  • Sunący kabel. Path Deform (467)
  • Przyłączanie wtyczki. Kontroler Attachment (474)
  • Animacja widoczności obiektów (Visibility). Kopiowanie i wklejanie kontrolerów animacji (476)
 • Stan nieważkości - reactor i inne przydatne narzędzia (479)
  • Podstawy działania narzędzia reactor (480)
  • Zawiasowe połączenie między bryłami (Hinge) (489)
  • Zmiana grawitacji (493)
  • Pola sił (494)
  • Obcy w stanie nieważkości. Łączenie sekwencji ruchu w oknie Mixer (497)

Rozdział 8. Rendering filmu (507)

 • Animacja kamer (508)
  • Przygotowanie kamer i animacja najazdu (508)
  • Wstrząsy. Warstwy animacji (Animation Layers) (510)
  • Przygotowanie sekwencji ujęć i plansz z napisami (513)
 • Rendering i montaż (516)
  • Okno Video Post i flara obiektywu (518)
  • Wstępny montaż filmu (524)
  • Łagodne przejście (Cross Fade) (529)
  • Napisy końcowe, blaknięcie do czerni (532)
  • Dodawanie dźwięku (536)
 • Jak zrobić kreskówkę (538)
  • Materiał Ink'n Paint (538)

Skorowidz (545)

 • Tytuł: 3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szkoła efektu
 • Autor: Joanna Pasek
 • ISBN: 978-83-246-7807-5, 9788324678075
 • Data wydania: 2013-05-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: max103
 • Wydawca: Helion