Helion


Szczegóły ebooka

 
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw

3ds max 9. Animacja 3D od podstaw


Rozpocznij fascynującą przygodę w świecie grafiki 3D!

 • Szybka nauka podstaw tworzenia i modelowania obiektów 3D
 • Kreowanie postaci i projektowanie przestrzeni
 • Wykorzystanie oświetlenia i innych efektów w filmie animowanym

Myślisz o tworzeniu własnych animacji komputerowych? Postanowiłeś wykorzystać niesamowite możliwości 3ds max 9? Zapewne wiesz, że program ten pozwala nie tylko tworzyć trójwymiarowe obiekty graficzne i przetwarzać je w najbardziej wyrafinowany sposób, ale także opracować kompletny film animowany. Udostępnia on niezwykle szeroki zakres opcji i efektów, włącznie z możliwością szczegółowego modelowania i wprawiania w ruch postaci oraz symulowania wszelkich detali dotyczących ich otoczenia. Oprócz tego 3ds max 9 pozwala na bezpośrednie importowanie materiałów z programów takich, jak CorelDraw, Illustrator czy Photoshop, a także na wykorzystanie własnych zdjęć cyfrowych. Warto podkreślić, że jego funkcjonalny interfejs jest przyjazny dla początkujących użytkowników.

Książka "3ds max 9. Animacja 3D od podstaw" jest zbiorem ćwiczeń ilustrowanych zrzutami ekranu, opatrzonych cennymi wskazówkami, uwagami i komentarzami ułatwiającymi pracę z programem. Jej struktura opracowana została w taki sposób, by zadania zawarte w kolejnych rozdziałach prowadziły do powstania gotowego, profesjonalnego filmu animowanego. Krok po kroku zgłębisz tu podstawy tworzenia obiektów i przypisywania im właściwości, zasady modelowania, przygotowywania postaci i umiejscawiania ich w określonym otoczeniu, metody dopracowywania szczegółów wnętrz, sposoby animacji i kwestie ostatecznego renderingu filmu. W książce znajdziesz ponadto szczegółowe omówienie interfejsu programu i opis działania najważniejszych poleceń.

 • Domyślne ustawienia i podstawy obsługi 3ds max 9
 • Tworzenie i modyfikowanie prostych obiektów
 • Modelowanie ze splajnów i modelowanie siatkowe
 • Formowanie postaci i sytuowanie ich w przestrzeni
 • Schematy wnętrz i szczegółowe kwestie ich wyposażenia
 • Różne rodzaje animacji postaci
 • Typy oświetlenia, efekty specjalne i napisy końcowe
 • Rendering filmu animowanego

Rozdział 1. Co oznacza 3D (7)

 • Interfejs programu i nawigacja w oknach widokowych (8)

Rozdział 2. Podstawy (19)

 • Tworzenie i zaznaczanie obiektów. Panel Create (19)
 • Przemieszczanie (Move) i zmiana parametrów początkowych. Panel Modify (24)
 • Skalowanie (Scale) i kopiowanie obiektów (Clone) (28)
 • Deformacja obiektu za pomocą modyfikatora Taper (30)
 • Zginanie (Bend) a gęstość siatki. Zmiana kolejności modyfikatorów (32)
 • Obrót (Rotate) (35)
 • Przypisywanie materiału (41)
 • Rendering obrazu (45)
 • Kamera i światła (49)
 • Rendering do pliku (52)
 • Animacja w trybie AutoKey (56)
 • Wyrównywanie położenia (Align) i tworzenie szeregu (Array) (61)
 • Efekt żarzenia (Glow) dla materiału (64)
 • Płomień (Fire Effect) (69)
 • Rozmycie (Motion Blur) i rendering animacji (73)
 • Ścieżki dostępu do plików zewnętrznych (76)

Rozdział 3. Robot. Modelowanie ze splajnów (79)

 • Tworzenie i edycja kształtów (79)
 • Bryły obrotowe (Lathe) (85)
 • Renderowalne splajny (89)
 • Prostoliniowe wytłaczanie splajnów (Extrude, Bevel) (96)
 • Obiekt złożony ShapeMerge (103)
 • Wytłaczanie profilu wzdłuż dowolnej linii (Sweep) i zamiana splajnu w powierzchnię (107)
 • Wytłaczanie profilu wzdłuż dowolnej linii (Loft) i użycie narzędzia 3D Snap (110)
 • Zmiana położenia punktu pivot (117)
 • Materiały złożone: Blend, Top/Bottom, Double Sided (120)
 • Oświetlenie sceny (127)
 • Animowane sekwencje, przezroczystość i modyfikator Noise (133)
 • Obiekty pomocnicze Dummy, modyfikator LinkedXForm i budowanie hierarchii (138)
 • Łączenie parametrów (Wire Parameters) (143)
 • Ruch po ścieżce. Kontroler Path (149)
 • Elastyczne wygięcie. Modyfikator Flex (152)

Rozdział 4. Modelowanie siatkowe (155)

 • Oczy (155)
  • Mapa parametryczna (Gradient Ramp) (155)
 • Ruchy oczu (159)
  • Kontroler LookAt (159)
  • Zarządzanie parametrami; Reaction Manager (162)
 • Modelowanie głowy (168)
  • Edycja siatki z użyciem miękkiego zaznaczenia (168)
  • Fazowanie i wytłaczanie; narzędzia Chamfer, Bevel, Extrude (171)
  • Fazowanie, wytłaczanie i zapisywanie zaznaczeń (Named Selections) (172)
  • Numery porządkowe materiału (Material ID) i grupy wygładzania (Smoothing Groups) (176)
  • Wygładzanie powierzchni (Subdivision Surface) (177)
  • Fazowanie i wytłaczanie w oknie Settings (179)
  • Wytłaczanie wzdłuż linii (Extrude Along Spline) (183)
  • Ostatnie poprawki; Relax (186)
  • Materiał złożony Multi/Sub-Object (187)
  • Najprostsza siatka: Editable Mesh (191)
  • Edycja wierzchołków (Vertex) (193)
  • Wytłaczanie kończyn i szyi (Bevel, Extrude) (194)
  • Podgląd wygładzenia. Modyfikator MeshSmooth (196)
  • Dodawanie detali. Narzędzie View Align (198)
  • Cięcie (Slice) (202)
  • Spawanie (Weld) (204)
  • Mapy Cellular i Noise (206)

Rozdział 5. Przygotowanie postaci (209)

 • Morfing (209)
  • Cele morfingu (209)
  • Morfing twarzy (212)
 • Szkielet (218)
  • Tworzenie i pozycjonowanie obiektu typu Biped (218)
  • Dostosowanie szkieletu (220)
  • Połączenie postaci ze szkieletem. Modyfikator Physique (223)
  • Edycja obwiedni (Envelopes) modyfikatora Physique (226)
  • Ustawienie i próbna animacja postaci Biped (228)
  • Edycja połączeń (Link) modyfikatora Physique (230)
  • Ścięgna (Tendons) (234)
  • Biceps (Bulge) (236)
 • Ubranie i włosy (239)
  • Modelowanie za pomocą łat (Patch) (239)
  • Tkanina. Modyfikator Cloth (245)
  • Wiatr. Pole sił Wind (248)
  • Mocowanie tkaniny. Grupy wierzchołków (Cloth/Group) (250)
  • Włosy. Modyfikator Hair and Fur (255)
  • Włosy powiewające na wietrze (258)

Rozdział 6. Modelowanie wnętrz (261)

 • Wytłaczanie metodą Fit Deformation, modyfikatory FFD i odejmowanie brył (Boolean) (261)
 • Przygotowanie obiektu do animacji metodą Motion Capture (268)
 • Mapowanie Real-World (272)
 • Wstępne ustawienie postaci. Narzędzie LookAt Constraint (275)
 • Zarządzanie warstwami (Layer Manager) (278)
 • Modelowanie wnętrza. Odwracanie normalnych do płaszczyzny i wytłaczanie ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi (281)
 • Planeta. Mapa Noise i parametry przezroczystości (290)
 • Animowane mapy tekstury. Mapa RGB Tint (293)
 • Pulsujące odblaski. Ograniczanie zasięgu świateł i kontroler Noise (301)
 • Para; systemy cząstek (SuperSpray) i efekt Blur. Mapa Falloff (306)
 • Szkło i chrom; mapy i materiały Raytrace (313)
 • Oszklone drzwi; Translucent Shader (318)
 • Balustrada. Narzędzie Spacing Tool (324)
 • Obiekty parawanowe (328)
 • Oświetlenie dzienne. System Daylight i renderer MentalRay (333)
 • Materiały Arch&Design i Architectural (336)

Rozdział 7. Animacja (343)

 • Animacja świateł i materiałów. Zmiana przebiegu krzywej pomiędzy kluczami za pomocą stycznych (Tangents) (343)
 • Animacja obrotu. Dziedziczenie transformacji i ręczna edycja krzywej animacji (Draw Curves) (352)
 • Animacja ruchu po ścieżce. Tworzenie kluczy bezpośrednio na krzywej animacji (Add Keys) (356)
 • Kopiowanie i wklejanie ustawień kości (Posture) (360)
 • Kopiowanie i wklejanie póz (Pose). Unieruchamianie wybranych części ciała (Set Planted Key) (365)
 • Chwytanie przedmiotu. Position Constraint (369)
 • Pociągnięcie dźwigni. Parametr IK Blend (374)
 • Definiowanie zbioru brył sztywnych (Rigid Body Collection) i zawiasowego połączenia między bryłami (Hinge) (380)
 • Symulacja zachowania brył sztywnych (386)
 • Animacja stanu nieważkości. Pole sił (Space Warp) i kontroler Link Constraint (389)
 • Animacja upadku (395)
 • Animacja wnętrza z wykorzystaniem materiału Matte/Shadow (400)
 • Wyłączanie wpływu świateł (Exclude) i efekt żarzenia (Glow) dla świateł (407)
 • Okno Track View - Dope Sheet. Kopiowanie i wklejanie kluczy (409)
 • Sunący kabel. Path Deform (414)
 • Przyłączanie wtyczki. Kontroler Attachment (419)
 • Animacja widoczności obiektów (Visibility). Kopiowanie i wklejanie kontrolerów animacji (421)

Rozdział 8. Rendering filmu (425)

 • Przygotowanie i animacja kamer (425)
 • Wstrząsy. Warstwy animacji (Animation Layers) (427)
 • Przygotowanie sekwencji ujęć i plansz z napisami (430)
 • Montaż filmu w oknie Video Post (435)
 • Napisy końcowe; blaknięcie do czerni (439)
 • Napisy końcowe; wtapianie w obraz (443)
 • Finalny rendering (445)
 • Dodawanie dźwięku (446)

Skorowidz (449)