Szczegóły ebooka

Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania

Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania

Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała

Ebook

Nowa generacja przywódców

 • Organizacja pracy we współczesnej firmie
 • Samodoskonalenie — trudna droga do przywództwa
 • Sylwetki legendarnych ludzi sukcesu
 • Technologia w służbie pracy menedżera

Prometeusz w świecie nowoczesnych organizacji

Jeszcze kilka dekad temu w rolę menedżera wcielał się ekonom, egzekwujący obowiązki pracownika bezpośrednimi środkami nacisku, często w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ten model twardego zarządzania również dziś wydaje się wielu osobom wzorem wartym naśladowania. Tymczasem wymogi współczesnego rynku, który przeszedł głęboką transformację od klasycznego kapitalizmu do gospodarki opartej na wiedzy, stawiają przed menedżerem zupełnie nowe wyzwania, czyniąc go:

 • trenerem zwycięskiej drużyny,
 • mentorem pomagającym się uczyć,
 • graczem w pracowniczym zespole,
 • opiekunem entuzjastów pracy twórczej,
 • administratorem ogarniającym pełny obraz sytuacji.

 

Kim jest zatem menedżer nowej generacji? To człowiek o dużym zasobie wiedzy oraz wysokim poziomie inteligencji, zwłaszcza emocjonalnej i społecznej. Aspirując do roli przywódcy, powinien być dobrym organizatorem, wrażliwym na sytuację innych, czyli empatycznym. Czerpiąc wiedzę z najlepszych wzorców historycznych, musi wyprzedzać swój czas, patrząc daleko w przyszłość. Oczekuje się od niego niczym nieskrępowanej pomysłowości i kreatywności.

Jeśli chcesz osiągnąć więcej, planujesz kształtować swoje otoczenie, wywierać wpływ na bieżące sprawy i pozostawić po sobie trwały ślad, zamknij dawno nieaktualne akademickie podręczniki do zarządzania. Otwórz się na nowoczesne metody i narzędzia, które wywindują Twoją karierę tak wysoko, jak tylko pozwolą Ci na to Twoje ambicje.

  

Wstęp (5)

Rozdział 1. Kierownik-decydent: wczoraj i dziś (9)

 • 1.1. Codzienność kierowania - problemy i decyzje (9)
 • 1.2. Cechy sytuacji problemowych i decyzyjnych (13)
 • 1.3. Decydowanie to sztuka wychodzenia z niepewności (18)
 • 1.4. Więcej informacji - nie oznacza lepiej (24)
 • 1.5. Trudno być doskonałym decydentem (26)
 • 1.6. Dylematy i paradoksy procesów decyzyjnych (28)
 • 1.7. Decydent (menedżer) jutra (33)

Rozdział 2. Menedżer - to przede wszystkim styl sprawowania władzy (35)

 • 2.1. Retrospekcja lat sześćdziesiątych (36)
 • 2.2. Poszukiwanie skutecznego stylu kierowania (38)
 • 2.3. Założenia dotyczące natury ludzkiej (40)
 • 2.4. Kontrowersje wokół autokratyzmu (43)
 • 2.5. Wśród menedżerów są też rozbójnicy (46)

Rozdział 3. Menedżer we współczesnej organizacji (63)

 • 3.1. Rodowód menedżera (63)
 • 3.2. Rodzaje menedżerów (66)
 • 3.3. Funkcje i role menedżerów (67)
 • 3.4. Cechy i umiejętności menedżerów (70)
 • 3.5. Poszukiwanie ideału menedżera - trwa (74)
 • 3.6. Wizerunki menedżera przyszłości (77)

Rozdział 4. Menedżer w organizacji holistycznej (85)

 • 4.1. Organizacja jako system (85)
 • 4.2. Myślenie systemowe i holizm (89)
 • 4.3. Euromenedżer - menedżer na miarę jednoczącej się Europy (92)
 • 4.4. Europejski styl zarządzania (99)

Rozdział 5. Menedżer w organizacji uczącej się (113)

 • 5.1. Istota i znaczenie procesu uczenia się (113)
 • 5.2. Koncepcja uczenia się według Ch. Argyrisa (121)
 • 5.3. Model ciągłego doskonalenia W.E. Deminga (123)
 • 5.4. Eksperymentalny model K. Lewina (124)
 • 5.5. Uczenie się przez doświadczenie według D. Kolba (125)
 • 5.6. Koncepcja uczenia się według Honeya i Mumforda (130)
 • 5.7. Koncepcja pięciu dyscyplin P. Senge (133)

Rozdział 6. Sylwetki legendarnych menedżerów sukcesu (139)

 • 6.1. Henry Ford I - największy przedsiębiorca XX wieku (139)
 • 6.2. Lee Iacocca - niemożliwe uczynił możliwym (143)
 • 6.3. Bill Gates - już za życia jest legendą (147)
 • 6.4. Jack Welch - prymus wśród najinteligentniejszych (153)
 • 6.5. Akio Morita - samuraj z walkmanem (157)

Rozdział 7. Organizacja pracy menedżera jutra (163)

 • 7.1. Umiejętność zarządzania samym sobą (163)
 • 7.2. Czas pracy menedżera (166)
 • 7.3. Czas na pracę koncepcyjną (168)
 • 7.4. Doskonalenie samego siebie (170)
 • 7.5. Jak powinien działać menedżer doskonały? (173)
 • 7.6. System wartości menedżera doskonałego (177)
 • 7.7. Zagospodarowanie różnic kulturowych (177)
 • 7.8. Menedżer przyszłości (178)

Rozdział 8. Samodoskonalenie menedżerów - trudna droga do przywództwa (181)

 • 8.1. Zmierzch pracy nie dotyczy menedżerów (181)
 • 8.2. Samodoskonalenie - odpowiedzialność za własny rozwój (183)
 • 8.3. Cele doskonalenia - kreowanie indywidualności czy osobowości? (185)
 • 8.4. Cechy pozytywne i negatywne jednostki (187)
 • 8.5. Warto poznać siebie - zanim zacznie się kierować innymi (188)
 • 8.6. Samodoskonalenie - wzbogacenie własnej różnorodności (189)
 • 8.7. Analiza wyników własnej działalności i osobowości (190)
 • 8.8. Samodoskonalenie poprzez pobudzanie twórczego myślenia (193)
 • 8.9. Sylwetka menedżera globalnego (194)
 • 8.10. Sylwetka przywódcy wizjonera (196)
 • 8.11. Typy przywódców (200)
 • 8.12. Najważniejsza jest wizja (203)

Rozdział 9. Menedżer w niewoli komputera i komórki (211)

 • 9.1. Zmiana modelu organizacji (211)
 • 9.2. Hierarchia ustępuje miejsca heterarchii (217)
 • 9.3. Technologia pracy współczesnego menedżera (222)
 • 9.4. Zmiany wartości i priorytetów (224)

Bibliografia (231)

Spis tabel (237)

Spis rysunków (239)

 • Tytuł: Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania
 • Autor: Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała
 • ISBN: 978-83-246-4529-9, 9788324645299
 • Data wydania: 2012-01-18
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: menjut
 • Wydawca: Onepress