Helion


Szczegóły ebooka

Mentoring. Złote zasady

Mentoring. Złote zasady

Listen to "DG29 / Mastermind to silnik Twojego solo-biznesu" on Spreaker.

Prowadź mnie!

Słowo "mentor" wywodzi się z mitologii greckiej. Ściślej pochodzi od imienia jednej z postaci mitologicznych, Mentora, któremu wyruszający pod Troję Odyseusz, król Itaki, powierzył pieczę nad swoim majątkiem, a także żoną i synem. Gdy syn Odyseusza Telemach wyruszył na poszukiwanie ojca, rolę Mentora przejęła bogini Atena - opiekun stał się przewodnikiem. Od zarania dziejów ludzie szukają mentorów, osób posiadających szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, którymi mogą zainspirować innych i które wykorzystują, by wskazać im ścieżkę rozwoju. Relację mistrz - uczeń spotkamy w mitach starożytnej Grecji i Rzymu, w taoizmie i buddyzmie, w koncepcji konfucjańskiej, w zakonach sufickich islamu, w indyjskim systemie sampradaya, a także w judeochrześcijańskiej tradycji nauczycieli.

Dzisiejsi mentorzy służą wsparciem przede wszystkim ludziom biznesu. Obficie czerpiąc z odkryć psychologii i doświadczeń coachingu, pomagają swoim klientom uzyskać natychmiastową poprawę w obszarach związanych z wynikami ilościowymi i jakościowymi. By czynić to skutecznie, powinni dobrze poznać nie tylko osobę, wobec której pełnić będą rolę mentora, lecz także siebie - przede wszystkim własne ograniczenia oraz kompetencje mentalne, które decydują o byciu mistrzem. Mentor musi również uzbroić się w wiedzę i umiejętności, z których będzie korzystał, prowadząc mentee (klienta) ku obranemu celowi. Poznawszy zaprezentowane w tej książce złote zasady mentoringu, dowiesz się, czy jesteś gotów na to, by stać się dla kogoś mentorem, lub czy mentor, którego wybrałeś, jest tym właściwym.

 

Nazwa mentoring 14

 

Słowo mentoring 20

Osobiste doświadczenie mentora 24

 • Postawa mentora 25
 • Bezpieczeństwo i lęk 27
 • Cztery reakcje na lęk 29
 • Odpowiedzialność mentora i mentee 31

Mentoring, czyli trening kompetencji 34

 • Wiedza i sukcesja 35
 • Transfer wiedzy i doświadczenia 36
 • Opór wobec sukcesji 37
 • Formalizm versus kultura organizacyjna 39
 • Wiedza 41
 • Umiejętności 42
 • Kompetencje 43
 • Zasoby 44
 • Zasoby materialne i psychologiczne 46
 • Mentoring jako trening 47
 • Wynik 48

Coaching a mentoring 50

 • Podobne, lecz różne procesy 51
 • Mentoring jako podejście modelowe 53
 • Przykład sportowy 55
 • Przykład biznesowy 56
 • Wybór: mentoring czy coaching 57
 • Coaching jako kontynuacja mentoringu 60
 • Podejście funkcjonalne 61
 • Od wniosków do wyniku 63
 • Superwizja 64
 • Zadania realizowane w superwizji 65

Mentoring oraz inne metody 68

 • Mentoring a terapia 70
 • Coaching - mentoring, krótka definicja 72
 • Tutoring 73

Matryca edukacyjna 76

 • Wprowadzenie 77
 • Swoboda oddziaływań 79
 • Dyrektywność 80
 • Gotowe rozwiązania 81
 • Rozwiązania kreatywne 82
 • Osie matrycy 83
 • Nauka (uczenie, nauczanie) 84
 • Mentoring 85
 • Doradztwo 86
 • Coaching partnerski 87
 • Wnioski z matrycy edukacyjnej 88

Mentoring, czyli wzrost kompetencji 90

 • Mentor jako trener 91
 • Mentee jako zawodnik 92
 • Organizacja jako boisko 93
 • Mentoring jako trening 94

Relacja mistrz - uczeń 98

 • Mistrz jako wzór 99
 • Dyrektywność 101
 • Przywództwo 102
 • Obszary przywództwa rozwijane w mentoringu 103
 • Inspirowanie 104
 • Kierowanie 105
 • Kompetencje psychologiczne 107
 • Kompetencje techniczne 109

Mentoring i odpowiedzialność 112

 • Rozdział kompetencji - podział odpowiedzialności 113
 • Przeniesienie 116
 • Przeciwprzeniesienie 118
 • Role 122
 • Opór 124
 • Sygnały oporu i przeniesienia 126
 • Radzenie sobie z oporem 129
 • Radzenie sobie z przeniesieniem 131
 • Oddanie odpowiedzialności 133
 • Wzięcie odpowiedzialności 134

Błędy w sposobie myślenia 138

 • Fałszywy obraz rzeczywistości 139
 • Efekt nowości 141
 • Paradoks hazardzisty - rytualizm 143
 • Zaprzeczanie 146
 • Potrzeba aprobaty 148
 • Efekt sztywności 150
 • Efekt filtrów społecznych 152

Przekonania 156

 • Cykl 158
 • Zmiana 160
 • Cykl odwrócony 161

Mentoring - złote zasady 164

 • Czym są zasoby? 165
 • Zasoby materialne i psychologiczne 167
 • Zgromadź zasoby 169
 • Uwzględnij realia 171
 • Skuteczność 173
 • Wynik 175
 • Efekt 176
 • Tysiąc pytań 179
 • Wpływ 181
 • Poczucie wpływu 183
 • Zastosuj sprawdzone rozwiązanie 185
 • Zadbaj o innych 186
 • Działaj teraz 187

Mentoring - model pracy 190

 • Sesje 191
 • Dzieło 194
 • Kontrakt 196
 • Struktura sesji 198
 • Układ sesji 201

Ćwiczenia własne mentee 204

 • Wprowadzenie 205
 • Rodzaje zadań 206
 • Etyka zadań 207

Cele i efekty. Model CEWWkA 210

 • Cel to nie efekt 211
 • Efekty i korzyści 212
 • Wyniki i wskaźniki 213
 • Równowaga wynik - efekt 214
 • Wskaźnik 216
 • Przekształcanie wskaźników jakościowych na ilościowe 217
 • Skuteczność 220
 • Analiza 223

Uczestnicy projektu 226

 • Potrzeby innych uczestników 227
 • Pragmatyzm 228
 • Matryca udziałowców 229
 • Rejestr udziałowców 232
 • Użyteczność 233
 • Wzajemność - ekologia 235

Komunikacja w mentoringu 240

 • Rodzaje pytań 241
 • Pytania mocne 242
 • Lejek pytań mentoringowych 243
 • Odwrócony lejek pytań 244
 • Pytania whitmore'owskie w mentoringu 245
 • GROW w mentoringu 246
 • Pytania mentoringowe na podstawie modelu GROW 249
 • Pytania graniczne 252
 • Przykłady pytań granicznych 254
 • Feedback 255
 • Reguła udzielania informacji 256
 • Ocena - opinia - opis 258
 • Komunikat "Ja" 260
 • Schemat komunikatu "Ja" 261
 • Antyprzykłady - brak asertywności 264

Planowanie w mentoringu 268

 • Podstawowe ramy projektu 269
 • Miary - SMART w mentoringu 270
 • Szybkie miary 273

Schemat mentoringu 278

 • Proces zmiany - małe kroki 279
 • Cel 281
 • Wyniki 282
 • Wskaźniki 284
 • Efekty 285
 • Miary 287
 • Inne filtry efektywności 289
 • Plany 290
 • Ćwiczenia i zadania w mentoringu 291
 • Zadania domowe 293
 • Feedback 297
 • Ocena rezultatów 299

Podsumowanie 302

 • Coaching kognitywny 303
 • Mentoring - trening dla liderów 305
 • Nowy model profesjonalisty 306
 • Mentoring iskrowy i mentor innowator 308
 • Jak wybrać mentora? 310
 • Jak wybrać szkołę mentoringu? 313

 • Tytuł: Mentoring. Złote zasady
 • Autor: Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5447-0, 9788328354470
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-04-23
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5877-5, 9788328358775
 • Data wydania ebooka: 2019-04-23
 • Format: 140x208
 • Identyfikator pozycji: mentzz
 • Wydawca: Onepress