Helion

Szczegóły ebooka

Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem informatycznym

Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem informatycznym


Dowiedz się, jak odnieść sukces z rozproszonym zespołem informatycznym

 • Poznaj najlepsze metodyki prowadzenia projektów programistycznych
 • Przekonaj się, jak obsadzić najważniejsze role i pozyskać specjalistów
 • Naucz się skutecznie zarządzać zespołami rozproszonymi i wirtualnymi
 • Przygotuj się do rozwiązywania problemów i dowiedz się, jak rozliczać pracę

W niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży IT sukces projektu zapewnić mogą jedynie jego wysoka jakość i niskie koszty realizacji oraz odpowiednio krótki czas dostarczenia go klientowi. Coraz trudniej to osiągnąć w tradycyjny sposób, dlatego firmy zmuszone są stosować nowoczesne modele współpracy i metodyki zarządzania. Aby zapewnić konkurencyjność swoich usług, muszą zlecać wykonanie zadań pracownikom i zespołom znajdującym się w innej lokalizacji, innym kraju, a nierzadko nawet na innym kontynencie. To z kolei wymaga niezawodnych kanałów komunikacji i wydajnych narzędzi wspierających współpracę zdalną. Jak nietrudno się domyślić, wszystko to stawia przed menedżerami zupełnie nowe wyzwania i wymaga bardziej elastycznego podejścia do kwestii zarządzania.

Co można zrobić, aby należycie się do tego przygotować? Zdobyć odpowiednią wiedzę! Zapewni Ci ją ta książka, która krok po kroku wprowadzi Cię w świat tworzenia oprogramowania. Znajdziesz tu omówienie różnych metodyk zarządzania projektami, opis finansowych i prawnych aspektów takiej działalności oraz ról zaangażowanych w proces, a także modeli i narzędzi komunikacji, wreszcie procedury rozliczania pracy. Dzięki lekturze dowiesz się również, jak rekrutować pracowników, koordynować działania osób w różnych strefach czasowych, radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i po czym poznać, że projekt odniósł sukces. Przystępnie, praktycznie, na bazie przykładów z życia wziętych - właśnie tak napisana jest ta książka!

 • Czym jest zespół rozproszony, a czym wirtualny?
 • Jaką metodykę zastosować do zarządzania projektem?
 • Co powinna zawierać umowa i o jakie dokumenty należy zadbać?
 • Gdzie szukać odpowiednich specjalistów i jak ich pozyskać?
 • Jakie role biorą udział w projekcie i jaki jest zakres ich odpowiedzialności?
 • Jak zapewnić właściwą komunikację i kontrolę wyników?
 • Jak koordynować pracę i rozwiązywać problemy?
 • Kiedy projekt odnosi sukces i co on oznacza?

Skorzystaj z doświadczenia praktyka i zostań mistrzem zarządzania!


Wstęp 7

1. Definicja zespołu rozproszonego i zespołu wirtualnego 11

2. Współczesne metodyki prowadzenia projektów informatycznych - przegląd 27

3. Aspekty prawne i finansowe 45

4. Role zarządcze 59

5. Rekrutacja 71

6. Narzędzia wymiany informacji i kontroli efektywności 79

7. Standardy komunikacji i rozliczanie czasu pracy zespołu 93

8. Koordynacja pracy w różnych strefach czasowych 111

9. Zarządzanie sytuacją kryzysową 117

10. Miary sukcesu zespołu 129

Zakończenie 135